Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 01.04.2020 11:21

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Article Big

Trať na NAGLS, 29.3.2020

Momentálne najaktuálnejším projektom je modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály, kde Hlavné mesto spustilo prípravné práce pred treťou etapou modernizácie. Tieto práce sa týkajú výmeny výhybiek na Nábreží arm. gen. L. Svobodu, čo má umožniť premávku električiek v tuneli po spustení tretej etapy, týkajúce sa rekonštrukcie úseku medzi tunelom a prestupným uzlom Molecova.

Výmena sa začala v polovici marca, no už krátko na to bola prerušená kvôli aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou. To isté sa týka aj dokončovacích prác na zvyšku radiály, ktorá je síce v prevádzke, stále však ostáva dokončiť niekoľko prvkov – napríklad prestupnú zastávku Záluhy, podchod na Borského alebo schody na zastávke Nad lúčkami. Mesto vysvetľuje pozastavenie prác okrem ochrany zdravia aj tým, že jeden z dodávateľov je z Česka, ktoré vtedy uzavrelo hranice.

Práce sa však obnovili v priebehu minulého týždňa, tak na nábreží, ako aj na prvej a druhej etape. V prípade nábrežia sa už podarilo odstrániť koľajnice, trolejové vedenie a odťažiť koľajový zvršok. Zhotoviteľ teraz začne pokladať nové koľaje, obsahujúce aj nové výhybky.

Prerušenie realizácie by údajne nemalo ovplyvniť harmonogram ani dátum celkového dokončenia modernizácie. Samotná tretia etapa sa má spustiť v pôvodne avizovanom termíne, teda na začiatku mája, čo potvrdil Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta SR. V tom čase budú dokončené aj práce na nábreží.

Tretia a štvrtá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by mala prebiehať od mája do septembra 2020 a prinesie komplexnú rekonštrukciu električkovej trate, kde sa zlepší komfort prevádzky aj cestovania. Hlavným prvkom projektu bude vznik veľkej prestupnej zastávky na Molecovej, čím sa výrazne zvýši rýchlosť a bezpečnosť prestupovania z električiek na trolejbusy, smerujúce na sídlisko Dlhé Diely. Mesto sľubuje aj celkové zrýchlenie dopravy z Karlovej Vsi a Dúbravky do centra.

Prvá etapa modernizácie sa však nevyhla kritike, keďže sa údajne zvýšila hlučnosť trate v Karlovej Vsi, na čo viacerí obyvatelia reagovali sťažnosťami. Mesto vykonalo merania a potvrdilo, že síce hlučnosť ako taká sa nezvýšila, vyskytol sa však nový zvuk rezonujúcich koľají pri prechádzaní vozidla. Riešením majú byť jadrové vrty, ktoré sa majú čoskoro zrealizovať, ale aj zníženie rýchlosti vo večerných a skorých ranných hodinách.

Ide o vážnu chybu, ktorá je priamo proti cieľom modernizácie – zvýšiť rýchlosť aj kvalitu premávky. V ďalších častiach modernizácie sa snáď mesto tomuto zlyhaniu vyhne.

 

Na Karlovesko-dúbravskej radiále stále ostáva dokončiť niekoľko prvkov, nevyhla sa ani kritike za údajne zvýšený hluk

 

Témou ostávajú aj práce na ďalších dvoch dopravných projektoch – rekonštrukciách tratí na Americkom námestí a v Rači, ktoré sú v réžii Dopravného podniku. Po odsunoch spôsobených meškaním dokončenia prvej a druhej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály a opakovaním súťaže na zhotoviteľa pri projekte na Americkom námestí by malo byť teraz všetko pripravené na spustenie realizácie prestavby oboch úsekov.

Ako prvá by sa podľa vyjadrenia Dopravného podniku mala začať obnova trate v Záhumeniciach v Rači. Ešte v januári Dopravný podnik podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Tá obnoví trať v dĺžke 430 metrov medzi Detvianskou ulicou a Záhumenicami, ktorej súčasťou je aj oblúk východne od Detvianskej ulice. Dôvodom obnovy je už výrazne zlý stav opotrebenia trate spojený s hlučnosťou, čo by sa malo po realizácii projektu zásadne zlepšiť. Okrem samotnej trate získa novú podobu aj zastávka Záhumenice.

TSS Grade, ktorý okrem iného realizuje aj modernizáciu trate v Karlovej Vsi a Dúbravke, má projekt vyhotoviť za 2,31 miliónov eur. Dátum dokončenia nie je presne špecifikovaný, najneskorší možný termín v zmysle zmluvy je však 30. november 2020. Reálne budú práce trvať približne do júla. 

Druhý projekt pôjde do realizácie o niečo neskôr. Práce sa majú spustiť až v letných mesiacoch po dokončení prác v Rači, teoreticky až v septembri. Zhotoviteľom bude opäť TSS Grade, ktorý navrhol trať obnoviť za 3.125.000 eur, čo je viac, ako Hlavné mesto očakávalo. Keďže však táto spoločnosť mešká s dokončením Karlovesko-dúbravskej radiály, výsledná cena bude znížená o zmluvnú pokutu.

Trať na Americkom námestí a priľahlej časti Radlinského ulice patrí k tratiam v najhoršom stave v meste. Komplexnou obnovou dôjde k náprave tohto stavu, čo zvýši aj komfort cestujúcej verejnosti. Ten bude ďalej zlepšený určitými úpravami verejných priestranstiev, vrátane zastávok a okolitých chodníkov. V rámci projektu sa napríklad zmení poloha trate, ktorá sa posunie približne o meter bližšie k parčíku na Americkom námestí. To umožní takmer dvojnásobne rozšíriť úzky chodník popri múre Univerzitnej nemocnice.

Realizácia bude priebiehať v dvoch etapách. V prvej sa zrekonštruuje úsek na Americkom námestí. Pre automobilovú dopravu sa zruší pravé odbočenie z Radlinského na Americké námestie. V druhej etape sa zrekonštruuje úsek na Radlinského ulici. Pre automobilovú dopravu bude uzavretý smer od Májkovej a Radlinského smer Račianske mýto. Doprava na Radlinského smer Obchodná bude presmerovaná na Fazuľovú, ktorá bude v celom úseku jednosmerná.

Presný termín dokončenia nebol špecifikovaný, zmluva však taktiež obsahuje najneskorší termín dokončenia 30. november 2020. Portál iMHD.sk odhadoval, že v rámci realizácie jednotlivých etáp by mali prebehnúť uzávery električkových tratí v dĺžke približne 100 dní (60 dní na Americkom námestí, 40 dní na Radlinského a Blumentáli). Ak sa rekonštrukcia spustí až v septembri, bude DPB stíhať dokončiť trať a obnoviť premávku len veľmi tesne.

 

Trať na Americkom námestí, 30.3.2020

 

Pandémia koronavírusu a s tým súvisiaci predpokladaný výpadok mestských príjmov ohrozí do budúcna realizáciu podobných projektov, zvlášť tých, ktoré nie sú kofinancované zo zdrojov Európskej únie. Hlavné mesto sa netají tým, že to budú práve kapitálové investície, na ktorých sa bude v blízkej budúcnosti šetriť, čo je asi celkom pochopiteľné.

Dokončenie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály spoločne s lokálnymi opravami električkových tratí tak môžu byť na určitú dobu jedinými výraznejšími investíciami do verejnej, resp. alternatívnej formy dopravy oproti individuálnej automobilovej. Zmieňované projekty už snáď pandémia nenaruší, keďže sú maximálne potrebné.

Mesto však každopádne potrebuje robiť zmeny vo fungovaní dopravy aj naďalej, keďže tlak IAD sa zvyšuje. Výstavba dopravnej infraštruktúry patrí k investične náročným úlohám, preto je nutné hľadať alternatívu. Jednou z nich, ktorá sa v uplynulom období začala výraznejšie vzmáhať, sú vyhradené pruhy pre verejnú dopravu, kde sú investičné náklady prakticky zanedbateľné s prihliadnutím na ich potenciálny efekt. Druhou by mohli – a mali byť – cyklotrasy.

Ide o tému, ktorá by v aktuálnej situácii mala byť absolútnou prioritou. Požiadavka po rýchlej a zdravej forme dopravy, ktorá by neviedla k masívnej koncentrácii ľudí ako potenciálnych nositeľov nákazy v uzavretom priestore autobusu, električky alebo auta, nás môže nasmerovať jedine k cyklotrasám. Tieto sú finančne aj technicky najjednoduchšou možnosťou, ako zlepšiť dopravu v meste zatiaľ bez rizika, že by dochádzadlo ku dopravným kongesciám (zápcham).

Postup mesta je však v tomto smere pomalší, ako sa očakávalo. Pozícia cyklokoordinátora bola na Magistráte obsadená až v októbri minulého roka, cyklotrasy tak ostávali aj takmer rok po voľbách bez dozoru. V tomto roku sa začne predovšetkým s projekciou nových, realizovaných úsekov bude pomenej, z čoho najviac aj tak vybuduje súkromný investor. Tento stav treba zmeniť.

Krízová situácia by mala viesť k rýchlemu vyznačeniu série jednoduchým spôsobom oddelených cyklotrás na dopravných ťahoch, ktoré sú dnes prakticky bez dopravnej záťaže a v budúcnosti tadiaľto majú viesť kľúčové cyklotrasy. Ľudia by tak v prichádzajúcich teplejších mesiacoch získali lepšiu alternatívu voči MHD, ale aj automobilom. Je však otázne, či je mesto takéto niečo schopné organizačne zvládnuť.

Spoliehať sa na nové projekty stavebne oddelených a špičkovo navrhnutých cyklotrás, spoločne so zmodernizovanými električkovými traťami, je v tejto chvíli nereálne. Električky ostávajú súčasným aj výhľadovým nosným systémom verejnej dopravy, no dobrý stav siete nie je hudbou takej blízkej budúcnosti, ako sme sa ešte pred niekoľkými týždňami nazdávali.

Galéria

  • Trať na NAGLS, 29.3.2020
  • Trať na NAGLS, 29.3.2020
  • Trať na Americkom námestí, 30.3.2020
  • Trať na Americkom námestí, 30.3.2020

Súvisiace články

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Známe sú výsledky ďalšej architektonickej súťaže: takto bude vyzerať Komenského námestie podľa návrhu štúdia @totalstudio.eu

Results of another architectural competition were revealed: this is the future look of Komenského sq by Totalstudio.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #square #publicspace #park #urbanism #city #architecture #competition #sutaz
Spoločnosť Unimed Pharma si v Rači vybuduje novú centrálu.

Unimed Pharma will build its new HQ in Rača.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #hq #headquarters #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture #expoline #cubedesign #raca #rača
V Dúbravke bola dokončená druhá etapa príjemného projektu Pekná Vyhliadka, v rámci ktorého vznikol aj príťažlivý verejný priestor s vybavenosťou.

In Dúbravka, a lovely new development called Pekná Vyhliadka (Pleasant View) was completed, containing attractive public space and retail section.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #peknavyhliadka #dubravka #architecture #modernarchitecture #contemporaryarchitecture @archikod
Pred Stanicou Nivy bola dokončená nová trolejbusová trať. 

New trolleybus track in front of Stanica Nivy.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #stanicanivy #novenivy #nivy  #street #city #downtown #architecture #modernarchitecture #publicspace #urbanism @hbreavis @sieberttalas
Tento týždeň sme videli novú podobu električkovej trate v Rači a otvorenie prvej časti parku v Sky Parku. V Petržalke sa robí Územný plán zóny Kapitulské pole, kde môže žiť vyše 8-tisíc ľudí, development napreduje v Záhorskej Bystrici aj v downtowne. Bratislava sa mení každým dňom.

This week we have seen the new look of tramway track in Rača and opening of the first part of park in Sky Park. In Petržalka, masterplan for Kapitulské pole area with potential population of 8k residents is being made and development is advancing in Záhorská Bystrica as well as in downtown. Bratislava is changing every day.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #skypark #highrise #tower #city #downtown #petrzalka #architecture #modernarchitecture #raca #zahorskabystrica
Elegantný Ganz House má stavebné povolenie a už o niekoľko rokov dotvorí rozvíjajúcu sa zónu @euroveacity

Elegant Ganz House received construction permit and in a few years it will become a vital part of Eurovea City neighborhood.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #riverfront #downtown #city #architecture #modernarchitecture @jtre_sk @compassarchitekti
Pozrieť viac

YouTube