Author photoAdrian Gubčo 04.09.2020 14:19

Budúca podoba Komenského námestia sa odhaľuje

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy dnes vyhlásilo výsledky ďalšej architektonickej súťaže, ktorej cieľom je transformácia dlhodobo zanedbaného verejného priestoru v centre mesta: zmeny sa dočká Komenského námestie, kde vznikne menší parčík. Víťazné aj ocenené návrhy sú prezentované v rámci dočasnej inštalácie priamo na námestí.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio

Komenského námestie patrí ku sérii verejných priestranstiev, ktoré vznikli v priestore pred bývalými mestskými hradbami a po ich odstránení na konci 18. storočia neboli zastavané. Na konci 19. storočia, kedy sa postupne vyformovala okolitá zástavba, tu bol vytvorený menší parčík, ktorý sa tu udržal až do 70-tych rokov 20. storočia, kedy bola zeleň nahradená parkoviskom.

Tak tomu bolo až donedávna, kedy bola nájomná zmluva parkovisku vypovedaná a priestor zverejný Hlavnému mestu. To začalo uvažovať nad novým využitím. V roku 2018 sa plánovalo vytvorenie dreveného plató so zeleňou, v roku 2019 sa však náročné riešenie nahradilo jednoduchou intervenciou v podobe umiestnenia prenosného sedenia, osvetlenia, ping-pongového stola a pódia. Novozaložený Metropolitný inštitút, ktorý tento zásah zrealizoval, popri aktivitách na námestí zbieral podnety verejnosti, ktoré potom zapracoval do zadania architektonickej súťaže.

Podľa týchto podnetov by mal priestor obsahovať plochu so vzrastlou zeleňou, byť pobytovým a stretávacím miestom, no zároveň veľmi komorným, a vytvoriť reprezentatívne predpolie pred zadným vstupom do Slovenského národného divadla. Návrh musí byť zároveň v súlade s pripravovaným Manuálom verejných priestorov, rešpektovať okolitú architektúru aj existujúce umelecké diela, priniesť návrh vhodného mobiliáru a rešpektovať požiadavky na minimalizáciu parkovania či zachovanie prevádzky SND.

Aby bol MIB schopný zaručiť splnenie daných podmienok, zvolil formát dvojetapovej, neanonymnej súťaže, tzv. „francúzskej“ – v prvom kole predložilo 14 ateliérov svoje portfóliá, z ktorých MIB vybral štyri tímy. Tie následne zadanie podrobne rozpracovali. Daná forma súťaže zvyčajne vedie k rýchlejšiemu aj kvalitnejšiemu návrhu pri danom type priestranstva. Do druhého kola boli vybraté kancelárie N/A, Totalstudio, Office110 a kancelária architekta Michala Bogára.

Vo všetkých prípadoch ide o kvalitné pracoviská, ktoré majú za sebou úspechy v architektonických súťažiach, niektoré sú aj laureátmi prestížnych ocenení. Ktorá kancelária sa najlepšie vyrovnala so zadaním?

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio

 

Podľa poroty sa najlepším stal návrh kancelárie Totalstudio, známej pavilónom na nádvorí SNG alebo obnovou parčíku na Belopotockého ulici. Podľa poroty, návrh „nachádza správnu mieru civilnosti pri exkluzivite materiálov a prevedení a dobre reaguje na technické limity územia.“ Autori sami uvádzajú, že ich cieľom bolo premeniť prázdny priestor na plný a vytvoriť odlišnú kvalitu verejného priestoru.

Priestor je tak členený na plochu nad priestormi SND a plochu mimo. Vizuálne sú prepojené jednoduchou oceľovou konštrukciou, okolo ktorej by mala rásť popínavá zeleň, byť umiestenené osvetlenie či zavesené atrakcie. Táto pergola má odkazovať na neexistujúci parter námestia, hoci sa za „fasádou“ nachádza verejný priestor námestia, ktoré je parkom.

Samotná zeleň je umiestnená v zníženine oproti povrchu námestia, autori tu navrhujú nasadiť trojicu borovíc, doplnenú o vysoký a štíhly topoľ. Tým vznikne tieň, vhodná reakcia na prehrievanie priestoru v prostredí hustej mestskej zástavby. Ako kontrast je spevnená plocha námestia nad podzemnými priestormi SND, ktorá je priestorom pre podujatia, inštalácie, výstavy, stretnutia a podobne. Povrch bude zvádza dažďovú vodu k zeleni.

Koncept návrhu je tak podľa poroty nevšedným riešením, ktoré má najväčší potenciál pre to, stať sa architektonicky jedinečným počinom. Porota ešte odporúča dopracovať riešenie oceľovej konštrukcie, ktorá pôsobí príliš subtílne, overiť druhovú skladbu zelene a preskúmať možnosť zväčšenia vegetačnej plohy, aby bol pomer spevnených a zelených plôch vyrovnaný.

Výhodou riešenia Totalstudia je odhadovaný rozpočet, ktorý sa pohybuje na úrovni 390-tisíc eur. Mesto očakávalo, že projekt vyjde približne na 450-tisíc eur, k čomu ešte treba pripočítať asi 52-tisíc eur za projekciu. Hlavné mesto ďalej oceňuje, že návrh dobre reaguje na predpoklady, vyplývajúce z participácie verejnosti.

„Bratislava sa má stať nositeľom najvyššej možnej kvality na všetkých úrovniach a verejný priestor je jedna z najdôležitejších oblastí. Architektonické súťaže sú najlepším nástrojom, ako nájsť odpovede na otázky, pričom teraz otázka znela, ako má vyzerať priestor na Komenského námestí,“ hovorí primátor mesta Matúš Vallo. „Som rád, že porota vybrala z návrhov ten, ktorý spĺňa všetky predpoklady urobiť tento priestor kvalitným a ktorý zohľadňuje návrhy obyvateliek a obyvateľov mesta.“

Výstavu súťažných návrhov si bude môcť verejnosť prehliadnuť od dnes 16:00 priamo na Komenského námestí.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio

 

Hlavné mesto tak uzatvára ďalšiu tohtoročnú súťaž, ktorá priniesla očividne veľmi kvalitný a racionálny návrh, ktorý vytvára vysoký potenciál aktivácie námestia a zvýšenia jeho pobytovej kvality. Nová zeleň je adekvátnou reakciou na meniacu sa klímu a vytvorí v susedstve vydláždených či vyasfaltovaných ulíc príjemnú oázu – zvlášť keď dorastie výsadba, zrealizovaná v rámci nedávneho developmentu Gorkého 4.

Aktivácia Komenského námestia je dôležitá, ak má vzniknúť sieť kvalitných verejných priestranstiev na okrajoch historického jadra mesta. Problémom je, že zatiaľ ide o nespojité územie, kde sú kvalitné (resp. potenciálne kvalitné) priestory prepojené neupravenými ulicami. V tom je aj jedna výhrada k súťaži, že sa zároveň s námestím výhľadovo neriešil aj profil okolitých ulíc, Gorkého a Jesenského. Bratislava má totiž viac nedávno obnovených námestí, no od okolia sú oddelené tradične zanedbanými priestormi.

Každopádne ale ide o správny zámer a investíciu. V menšom ukázalo námestie svoj potenciál v priebehu minulého leta, kedy sa ho podarilo aspoň čiastočne oživiť. Nanešťastie, počas tohto roka bolo Komenského námestie zatiaľ mŕtve a až teraz, na konci leta (a pomerne nelogicky), sa tu rozbieha aktivita - umelec Pavol Bartoš namaľoval kresbu, ktorá má priestor oživovať a zjednocovať, MIB tu vytvoril pavilón a mesto tu plánuje organizovať výstavy či diskusie.

Dočasný pavilón zostane na námestí do obdobia, kedy GIB – Generálny investor Bratislavy začne s jeho obnovou podľa návrhu vybratého v súťaži. Pavilón je zložený z modulov tak, aby bol v budúcnosti použiteľný aj na iných miestach, ktoré bude chcieť mesto podobným spôsobom aktivovať.

Bratislava azda v dohľadnom čase – predpokladám, že v roku 2022 – dostane ďalší kvalitnejší verejný priestor. Ide o jednu z kľúčových priorít aktuálneho vedenia Magistrátu a pomaličky sa začínajú kryštalizovať prvé konkrétne projekty, ktoré ho naozaj výraznejšie zmenia. Mesto sa tým stane príjemnejšie a krajšie, čo je jedným z veľkého počtu predpokladov, ktoré robia život lepším. K tomu však budú potrebné realizácie, ktoré sú ďalším krokom po inak vynikajúcich súťažiach.

 

Pozrite si všetky návrhy na webe Metropolitného inštitútu Bratislavy

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Totalstudio

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube