Author photoAdrian Gubčo 20.04.2022 13:36

Ako je na tom Komenského námestie?

V druhej polovici roka 2020 Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vyhodnotili architektonickú súťaž na nové riešenie Komenského námestia. Menší verejný priestor v centre mesta sa mal stať príjemnejšou a zelenšou plochou komunitného charakteru, k čomu mal dopomôcť racionálny návrh od známej kancelárie. Blíži sa polovica roku 2022 a na námestí sa toho zmenilo len málo. Kedy príde sľubovaná rekonštrukcia?

Snahy o pretvorenie Komenského námestia na atraktívnejší a zelenší verejný priestor sa vyvíjajú už niekoľko rokov. Od 70-tych rokov 20. storočia až do roku 2019 išlo o vyasfaltované parkovisko, priestranstvo však bolo zverené Hlavnému mestu, ktoré parkovacie plochy zrušilo. Namiesto toho tu plánovalo osadiť drevené plató, ktoré by slúžilo ako nástroj na zobytnenie priestoru. Po voľbách v roku 2018 a vzniku MIBu sa však táto myšlienka zavrhla.

MIB sa totiž v roku 2019 rozhodol námestie zlepšiť jednoduchou intervenciou v podobe premaľovania povrchu, osadenia mobilnej zelene, menšieho pódia alebo voľného sedenia. Na námestí sa organizoval aj komorný kultúrny program. Mesto bolo inšpirované podobnými zásahmi v iných metropolách, predovšetkým v New Yorku, kde sú takéto rýchlo vytvorené verejné priestory bežné. Malo však ísť len o dočasnú úpravu. V tom istom čase sa totiž začala pripravovať aj architektonická súťaž, ktorá by priniesla definitívnu odpoveď na to, ako má Komenského námestie vyzerať a fungovať.

Dvojkolová „francúzska“ súťaž prebehla v roku 2020. Víťazom sa stala kancelária Totalstudio, ktorá navrhla na prvý pohľad jednoduchú úpravu námestia, ktorej cieľom bolo „premeniť prázdny priestor na plný“ a vytvoriť odlišnú kvalitu verejného priestoru. Priestor bol rozčlenený na plochu nad priestormi SND a plochu mimo. Vizuálne mali byť prepojené jednoduchou oceľovou konštrukciou (pergolou), okolo ktorej by mala rásť popínavá zeleň, byť umiestené osvetlenie či zavesené atrakcie. Vzrastlá zeleň by bola umiestnená v zníženine na severovýchodnej strane námestia – ide o jediné vhodné miesto, keďže pod stredom plochy sú podzemné priestory Slovenského národného divadla. Do zníženého priestoru bude zároveň odvádzaná dažďová voda.

Mesto vtedy nešpecifikovalo, kedy má ísť zámer do realizácie, v priebehu roka 2021 sa ale začala starostlivosť o priestor viditeľne zanedbávať. Ešte v roku 2020 tu pribudla oceľová konštrukcia (pavilón), využívaná na osádzanie exponátov počas výstav – podobne, ako sa to zamýšľa vo finálnom riešení. Dlhodobá výstava však veľkú pozornosť bez dodatočného programu nepútala. V zlom stave bola aj zeleň, dlhšie tu bola odkladacia ohrádka pre vianočné stromčeky. Námestie pôsobilo skôr opustene a odstrašujúco.

Magistrát však ubezpečil, že ide len o krátkodobú situáciu. Rekonštrukcia je totiž už vo vysokom štádiu príprav. „Na Komenského námestí aktuálne prebieha inžinierska činnosť,“ hovorí Dagmar Schmucková, hovorkyňa Hlavného mesta SR Bratislavy. „S celkovou revitalizáciou, ktorá priestor premení na malý park (Komenského parčík), začneme po získaní všetkých potrebných povolení, najmä zo strany stavebného úradu.“ Okrem povoľovacieho procesu sa vo februári 2022 spustilo aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom odhadovaná hodnota rekonštrukcie má byť viac ako 666-tisíc eur. Pôvodne sa pritom predpokladalo, že to bude medzi 390- až 450-tisíc eurami.

Projekt oproti súťažnej koncepcii prešiel určitými zmenami, nie však rozsiahlymi. Čiastočne sa napríklad rozšírili plochy zelene, čím vznikol väčší odstup od umeleckého diela pri fasáde SND. Pevné lavičky boli nahradené Pražskými lavičkami, zmenila sa druhová skladba stromov a upravila sa aj podoba vodného prvku. Zmenený bol typ navrhovanej dlažby (z betónu s travertínovými prvkami na žulu) a vo veľkom pribudli kry a menšie dreviny. Na druhej strane, kľúčový prvok, pergola, ostáva zachovaný.

Mesto dúfa, že práce rozbehne v dohľadnej dobe. Prípravu skomplikovalo, okrem iného, aj vysporiadanie vzťahov v území, predovšetkým s SND. „Ide o revitalizáciu územia v Pamiatkovej zóne, kde stavba zasahovala aj do majetku SND - bolo potrebné vysporiadať majetkové vzťahy, k čomu došlo uzatvorením Zmluvy o spolupráci medzi mestom a SND,“ vysvetľuje Schmucková. „Dĺžku trvania prác odhadujeme na približne 3-4 mesiace.“ Aktuálny predpoklad dokončenia revitalizácie je tak niekedy ku koncu leta tohto roka.

 

Pôvodne uvažovaná podoba Komenského námestia. Zdroj: Totalstudio / MIB

 

Komenského námestie pritom predstavuje jeden z „jednoduchších“ projektov, ktoré má Hlavné mesto a MIB na stole. Hoci neboli riešené súťažami, podobne veľké zásahy sa pripravujú napríklad v okolí Zochovej ulice, v parku na Legionárskej, v okolí pamätníka Daniela Tupého a inde. Že je príprava zmien verejných priestorov zložitejšia a časovo náročnejšia, napokon pripúšťa aj primátor Matúš Vallo. Na ostatnom stretnutí s občanmi v mestskej časti Vrakuňa menoval odklady pri realizácii úprav verejných priestranstiev medzi vecami, ktoré sa „nevydarili“.

Výsledkom snáď bude aspoň citeľné zvýšenie kvality priestoru a jeho následné oživenie. Dnes totiž Komenskému námestiu chýbajú stáli užívatelia, ktorí nie sú veľmi motivovaní plochu navštevovať. Isteže, občasné eventy alebo výstavy môžu byť nápomocné, je však otázne, ako to je s návštevnosťou mimo nich. Rozdiel medzi Komenského námestím a zásahmi v New Yorku spočívajú vo vysokom pohybe ľudí v okolí, ktorí novovytvorené verejné priestory automaticky využívajú pri pobyte aj tranzite. Komenského námestie je mimo peších koridorov a obkľúčené autami, preto možno úpravu ani „nebude vidno“.

Mesto v spolupráci s mestskou časťou by k tomu mohli dopomôcť, keby náležitou rekonštrukciou prešli aj Gorkého a Jesenského ulica. Ide o dve pekné a veľkomestsky pôsobiace ulice, ktoré sú zároveň súčasťou mestského „Ringu“ – teda okružnej trasy okolo bývalých mestských hradieb. V stredoeurópskych mestách sú tieto miesta využité pre umiestnenie pekných bulvárov alebo parkov. V Bratislave to do určitej miery platí taktiež (viď Hviezdoslavovo námestie alebo Námestie SNP), no prospelo by, keby boli priestranstvá prepojené verejným priestorom na vysokej úrovni.

Z Komenského parčíku by tak nemusel byť akýsi ostrovček uprostred neporiadku. Architekti síce navrhujú nové priechody pre chodcov, ide však o z núdze cnosť. Oveľa vhodnejšie by bolo, keby mohli chodci voľne prechádzať jednotlivými plochami a práve automobily by mali obmedzené možnosti pohybu. Verejný priestor by mal byť spojitý a v jednej úrovni medzi parčíkom a domami na severnej strane Gorkého alebo južnej strane Jesenského. Lepšie by sa tak nadviazalo aj na blízke Hviezdoslavovo námestie.

Ide o chorobu rekonštrukcií námestí a parčíkov v Bratislave, kedy sa opraví len centrálna plocha, obnoví zeleň, osadia sa nové lavičky a svetlá alebo prebudujú chodníky, ale okolie ostáva rovnaké ako predtým. Nejde o skutočne komplexnú rekonštrukciu. Komenského námestie bude obdobným prípadom, hoci samotná úprava bude pravdepodobne na vysokej úrovni.

Bratislava pravdepodobne čoskoro dostane kvalitnejšie verejné priestranstvo v úplnom centre mesta. Napriek mnohým posunom – od procesu obstarávania architektonického návrhu, cez samotnú podobu a filozofiu riešenia až po predpokladanú programovú náplň námestia – sa však revitalizácia nevyhne určitým nedostatkom. Pozitívom aspoň ostáva, že súčasný stav, kedy sa v susedstve SND a historického jadra nachádza nepekná asfaltová plocha, odchádza do minulosti. Metropola bude o čosi krajšia, zelenšia a azda aj živšia.

 

Fotografie zo 17.4.2022. Pozrite si Komenského námestie vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Totalstudio / MIB
  • Zdroj: Totalstudio / MIB

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube