Author photoAdrian Gubčo 01.08.2022 12:57

Rekonštrukcia Komenského námestia sa začala, nebude však kompletná

Po odkladoch sa konečne začala rekonštrukcia Komenského námestia, komorného verejného priestoru v centre mesta. Hlavné mesto zorganizovalo už v roku 2020 menšiu architektonickú súťaž, ktorá priniesla vcelku jednoduchý a efektný návrh. Napriek tomu si na plnú realizáciu musí počkať – obnovovať sa bude na etapy.

Fotografia z 22.7.2022

Fotografia z 22.7.2022

Komenského námestie bolo predmetom plánov na rekonštrukciu už pred takmer dvoma desaťročiami, teda v čase, kedy sa na jeho mieste ešte nachádzalo povrchové parkovisko. Hoci sa táto funkcia mala do veľkej miery zachovať, priľahlá Gorkého sa mala zmeniť na pešiu zónu a celá lokalita mala získať vyššiu úroveň. K realizácii tohto plánu sa z rozličných dôvodov nepristúpilo, vôľa transformovať námestie sa však nevytratila.

Ďalšia príležitosť prišla po roku 2015, kedy bolo na námestí konečne zrušené parkovanie. Samospráva vtedy vysvetľovala, že v okolí námestia sa nachádza dostatok parkovania, čo je príležitosťou pre obnovenie pôvodnej príťažlivej podoby priestoru – do roku 1972 tu bol parčík. V roku 2018 bola predstavená koncepcia revitalizácie, spracovaná Kanceláriou hlavnej architektky. Podľa tejto vízie sa mala v štvorcovom centrálnom priestore vybudovať terasová roštová konštrukcia s ostrovčekmi zelene. Terasa mala byť prenosná a modulárna. Po roku 2018 sa však už pomerne rozvinutý projekt zrušil.

Hlavné mesto totiž zmenilo stratégiu a rozhodlo sa pre omnoho jednoduchšiu dočasnú úpravu. Tá sa inšpirovala podobnými zásahmi napríklad z New Yorku, kde za pomoci mobilnej zelene, mobiliáru a farby dokázali prakticky okamžite zobytniť predtým nepríjemné či nevyužívané plochy. Takéto riešenie malo platiť do momentu, kým nedôjde k definitívne rekonštrukcii. V prípade Bratislavy mal byť tento projekt výsledkom architektonickej súťaže.

Kompetícia vo forme tzv. francúzskej súťaže prebehla v roku 2020. Za najlepší bol vyhodnotený návrh kancelárie Totalstudio, ktorá centrálnu plochu námestia navrhla rozdeliť na dve zóny - plochu nad priestormi SND a plochu mimo. Vizuálne mali byť prepojené jednoduchou oceľovou konštrukciou (pergolou), okolo ktorej by mala rásť popínavá zeleň, byť umiestené osvetlenie či zavesené atrakcie. Vzrastlá zeleň by bola umiestnená v zníženine na severovýchodnej strane námestia – ide o jediné vhodné miesto, keďže pod stredom plochy sú podzemné priestory Slovenského národného divadla. Do zníženého priestoru bude zároveň odvádzaná dažďová voda.

S ohľadom na relatívnu nenáročnosť finálneho riešenia sa očakávalo, že k realizácii dôjde celkom skoro – v roku 2021 však námestie prakticky žiadnymi zmenami neprešlo. Postupne začalo bez programu chradnúť, v priebehu roka 2022 už začali na jeho zlý stav upozorňovať aj médiá. Mesto pripustilo meškanie, čo bolo spôsobené nutnosťou vyrovnať majetkové vzťahy so Slovenským národným divadlom, vlastniacim časť pozemkov. Finálny projekt okrem toho prešiel určitou racionalizáciou, najmä v podobe doplnenia zelene či úprave materiálov.

Konečne sa pred niekoľkými týždňami spustili prvé práce, spojené s novou výsadbou v priestore plánovanej zníženiny pre stromy. Úpravou prechádza aj časť povrchov, pričom by tu mala pribudnúť žulová dlažba. Taktiež sa má doplniť mobiliár. Na prvý pohľad sa tak zdá, že námestie smeruje k zisku podoby, ktorá sa do veľkej miery bude zhodovať s návrhom z architektonickej súťaže. Na to si však musí verejnosť ešte určitú dobu počkať.

Galéria

  • Fotografia z 22.7.2022
  • Fotografia z 22.7.2022
  • Fotografia z 22.7.2022
  • Fotografia z 22.7.2022
  • Súťažný projekt z roku 2020. Zdroj: Totalstudio.
  • Súťažný projekt z roku 2020. Zdroj: Totalstudio.
  • Projekt dreveného plató z roku 2008. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Projekt rekonštrukcie námestia z roku 2006. Zdroj: Bratislavské noviny

Hlavné mesto totiž námestie nezrekonštruuje celé naraz. „Na Komenského námestí začalo mesto s rekonštrukciou verejného priestoru,“ hovorí Dagmar Schmucková, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy (projekt medzičasom prešiel z Metropolitného inštitútu Bratislavy na Magistrát). „Práce majú prebiehať do konca leta.“ Výsledkom ale nebude komplexnejšia zmena, čo je vynútené zásahmi zo strany SND.

„Po dohode so Slovenským národným divadlom, ktoré v nasledujúcich rokoch plánuje rekonštrukciu budovy divadla, vrátane priestorov garáže pod povrchom námestia, však pôvodný návrh Komenského námestia bude realizovaný v redukovanej miere, aby ani v prípade rozsiahlejšej rekonštrukcie podzemných priestorov divadla nebolo nutné námestie znovu prerábať,“ vysvetľuje Schmucková. Komenského námestie tak získa finálnu podobu možno v čase dokončenia rekonštrukcie divadla, predpokladanej na rok 2028.

Z vízie kvalitnej a rýchlej transformácie potenciálne atraktívneho verejného priestoru v centre mesta sa stáva pomaly sa ťahajúci projekt, z ktorého benefitov bude verejnosť čerpať až o niekoľko rokov. Opakuje sa nezriedkavá situácia, kedy na seba narážajú protichodné záujmy, prípadne sa meškanie jedného zámeru (rekonštrukcia SND) prenáša aj na iný. V tejto chvíli nie je možné povedať, či to prinesie aj redukciu niektorých ambícií vytvorenia „Komenského parčíku“, napríklad pergoly či vodného prvku (vodnej hmly). Mesto totiž bližšie nešpecifikovalo, čo je súčasťou jednotlivých etáp ani ako je vôbec nastavená etapizácia.

Komenského námestie tak bude zrekonštruované polovičato. Od starších plánov, ktoré počítali aj s rekonštrukciou Gorkého a jej čiastočnou premenou na pešiu zónu, cez dočasné plató, jednoduchú intervenciu a architektonickú súťaž sa mesto dostalo k lokálnej úprave plochy. Hoci táto prinesie nepochybne zlepšenie, je na debatu, či to nie je trochu málo. Koniec-koncov, Komenského námestie má byť súčasťou akéhosi bratislavského ringu, série kvalitných priestranstiev okolo historického jadra metropoly. Po aktuálnych prácach ale bude od tohto cieľa ešte stále ďaleko. 

 

Pozrite si premeny Komenského námestia vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube