YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 27.09.2021 17:50

Odhalený je koncept celej Palmy, vzniknúť môže vzorová mestská štvrť

Keď spoločnosť Corwin na konci roka 2019 oznámila, že v spolupráci s kanceláriou Gehl Architects premení areál Palmy pri Račianskej ulici, vyvolalo to oprávnene veľký záujem. Gehl Architects sú známi ako hlavní proponenti „miest pre ľudí“, založených na ľudskej mierke, diverzite a hustote. Dnes, po odhalení konceptu celej Palmy, sa zdá, že by kúsok takéhoto mesta mohol vzniknúť aj tu.

Zdroj: Corwin

Zdroj: Corwin

Kancelária Gehl Architects vznikla v roku 2000, potom, ako sa kodanský architekt a profesor Jan Gehl po štyroch desaťročiach pozorovania a skúmania života mestského prostredia rozhodol spoločne s architektkou Helle Søholt založiť ateliér, ktorý by priniesol nové kvalitné riešenia aj pre iné svetové mestá. Veľmi skoro si služby kancelárie začali objednávať najvýznamnejšie metropoly sveta. V roku 2011 sa partnerom v kancelárii stal škótsky architekt David Sim, expert na mestské plánovanie a autor príťažlivej knihy Soft City, kde zosumarizoval princípy tvorby príjemných, živých a udržateľných mestských štvrtí.

David Sim bol hosťom práve ukončeného podujatia Dni architektúry a dizajnu 2021, pričom vo svojej prezentácii (od 1:16:10) nepredstavil bližšie len svoju predstavu o „soft city“, ale aj jej praktickú aplikáciu – a to v prípade Palmy. Prvýkrát tak bola verejne predstavená pripravovaná transformácia celého priemyselného areálu. Už známe informácie o vybudovaní niekoľkých administratívnych objektov pozdĺž Račianskej ulice sa tak rozšírili o odhalenie základnej schémy celej budúcej zóny a pomenovanie princípov zástavby. Na základe noviniek sa tak z Palmy črtá ešte sľubnejší projekt.

David Sim v úvode veľmi zreteľne vysvetlil, čo si predstavuje pod jemným, príjemným mestom. Toto je založené na kombinácii ľudskej mierky, nepresahujúcej päť nadzemných podlaží, blokovej štruktúry, ktorá vytvára mnoho odlišných prostredí s rozličnou mierou súkromia, a diverzity viacerých typov architektúry a práce s hmotami. Palmu označil na prvý pohľad za ideálnu pre rozvinutie týchto princípov. Ide o brownfield, ktorý je dobre dopravne napojený, má okolo seba zaujímavých aktérov (Nová Cvernovka alebo rezidenčné štvrte) a sú tu zachované zvyšky idnustriálnej architektúry, vhodné pre vytvorenie podnetného prostredia.

Na druhej strane, prítomné sú aj určité obmedzenia. Tieto súvisia najmä so slovenskou legislatívou a reguláciami, ktoré sú nastavené v prospech výstavby modernistických sídlisk a nie príťažlivých tradičných miest. Problémom sa ukázali byť požiadavky na nízku mieru zastavanosti, veľký rozsah zelených plôch, presvetlenie alebo masívne parkovacie kapacity. Napriek tomu, že nejde o ideálne podmienky, výhodami má byť potenciál pre umiestnenie bývania alebo možná silná prítomnosť zelene či priestoru pre modrú infraštruktúru (vodu).

Na základe toho sa začala tvoriť určitá kostra budúcej zástavby, ktorá počíta so vznikom intenzívne navštevovanej administratívnej zóny smerom od Račianskej, kým smerom do areálu a k železničnej trati sa bloky menia na rezidenčné a verejné priestory naberajú privátnejší charakter. Vnútorné komunikácie majú mať upokojený charakter, pričom silne sa budú preferovať chodci a cyklisti. Vzniknú viaceré typy verejných priestranstiev, od veľkého námestia v blízkosti sila, kde sa budú ľudia koncentrovať v najväčšej miere, cez skôr rezidenčné priestory, až po úplne privátne vnútrobloky.

Súčasťou konceptu je aj zachovanie viacerých objektov z pôvodnej Palmy. Potvrdené je zachovanie a opätovné využitie Zámočníckej dielne z roku 1963, obnoviť by sa však mala aj dvojica mlynov a predovšetkým ikonické silo, najmohutnejšia budova v areáli. Urbanistická štruktúra by mala byť nastavená tak, aby boli umožnené priehľady na tieto budovy. Ich prízemie bude otvorené. Aktívny parter sa bude nachádzať najmä v dotyku s intenzívne využívanými verejnými priestranstvami, na nárožiach a v prípade Račianskej má parter mierne ustupovať, aby sa rozšíril verejný priestor (vrátane cyklotrás či širších zastávok MHD) a ulica získala veľkomestskejší charakter.

Architekti chcú pracovať s väčším množstvom rozličných materiálov. Developer už dávnejšie potvrdil, že by tu rád vybudoval najväčšiu modernú drevostavbu v krajine, nachádzať sa tu má aj dostatok zelene alebo ochladzovacích plôch, zabezpečujúcich prirodzenú retenciu vody. Výsledkom tak má vzniknúť zóna, ktorá bude príjemná, vítajúca a zdravá.  

 

V Palme sa majú nachádzať rozličné typy verejných priestorov, určené pre rezidentov i návštevníkov. Zdroj: Corwin

 

Budúca Palma tak bude dobre napojená na ulicu aj na Novú Cvernovku, kde sa chce bezbariérovo napojiť na nový park. Prvý blok smerom k Novej Cvernovke bude zároveň obsahovať priestory pre nočný život, aby už neboli rušené rezidenčné zóny. Táto časť Palmy, teda prvá etapa, je v celom koncepte braná ako „kickstarter“, teda niečo, čo naštartuje život v zóne. Vznikne tu aj časť vybavenosti pre neskoršie fázy.

Budúci rezidenti tak prídu do územia, kde sa nachádzajú základné kvality. Oni sami majú žiť v sérii nižších, azda päťpodlažných blokov (odhadovať presnú podlažnosť je asi predčasné), tvorených samostatnými objektami. Obytná časť Palmy tak bude pôsobiť ako typická rastlá mestská zástavba. Nové námestie pri sile bude mať dimenzie, ktoré z neho môžu urobiť skutočne zaujímavé a významné miesto na mape Bratislavy, bude tu však aj dosť verejných priestorov, ktoré budú navštevované takmer výlučne len rezidentmi.

Vízia Palmy pôsobí vynikajúcim dojmom. Presne toto sú princípy, ako sa má tvoriť súčasné mesto. Ako David Sim upozornil, vo svete je časté, že sa budujú najmä nízke rodinné domy a potom výškové budovy, ale nič medzi tým. Pritom práve strednopodlažná zástavba tvorí základ urbanistickej kvality európskych miest. Palma má byť pozitívnym príkladom, aj keď je v Bratislave s jej plánovacími nástrojmi tvorba kompaktného miesta s uzavretými blokmi a ľudskou mierkou extrémne náročná.

Nakoniec, bude to aj prípad Palmy. Hoci sa v prezentácii D. Sima píše po potenciáli pre rezidenčnú výstavbu, treba podotknúť, že to platí len pri zmene Územného plánu. Momentálne je plocha definovaná ako výrobná, preto je tu možné umiestniť len určitý objem administratívnych plôch – teda zmieňovaný kickstarter. Bývanie si musí ešte nejakú dobu počkať, lebo v tejto chvíli by bolo nelegálne. Rovnako, ako vznik celej centrálnej Bratislavy, na čo škótsky architekt upozornil tiež.

Prvá etapa má momentálne ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a čaká na vydanie záväzného stanoviska zo strany Magistrátu. Čo sa týka zmien Územného plánu, tie si ešte počkajú. Keďže Hlavné mesto rozdelilo zmeny na tematicky príbuzné okruhy, transformácia brownfields je súčasťou Zmien a doplnkov 10. S prihliadnutím na aktuálne tempo prijímania zmien ÚP možno očakávať prerokovanie a teoretické prijímanie ZaD 10 v polovici roka 2023. Ide však o vcelku optimistickú úvahu a developer si môže počkať ešte oveľa dlhšie.

Načasovanie je pomerne kritické. Je zrejmé, že investovanie do náročného konceptu, drahých architektov, verejných priestranstiev a menšej mierky robí tento projekt drahším, ako keby developer zadal zámer priemerným architektom, ktorí by tu navrhli tradičné sídlisko. Každým ďalším rokom čakania, počas ktorého stojí plocha bez využitia, náklady Corwinu stúpajú. Nakoniec utrpí aj klient, keďže s prihliadnutím na rast cien nehnuteľností bude bývanie v Palme omnoho drahšie oproti stavu, keby povoľovanie prebiehalo hladko. Meškanie projektu nikomu nepomáha. Bratislava takto prichádza o možnosť získať už skôr premenený brownfield.

Palma prichádza so sľubnou víziou, ktorá má šancu vynikajúco zhodnotiť lokalitu a prispieť aj k rozvoju celého okolia. Pokiaľ bude mať takúto podobu a splnia sa plány urbanistov, pôjde o atraktívne a inšpiratívne miesto pre život aj návštevu. V kombinácii s Novou Cvernovkou, ktorá má tiež veľkorysé rozvojové plány, vznikne akýsi uzol aktivity celomestského významu. Kľúčovou otázkou ostáva, kedy to bude. Každý rok navyše čakania je úplne zbytočným mrhaním, počas ktorého mohla byť lepšou nielen Palma, ale aj Bratislava.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Celkový koncept. Zdroj: Corwin
  • Typy užívateľov a ich pohyb v zóne. Zdroj: Corwin
  • Typy verejných priestorov. Zdroj: Corwin

Súvisiace články

Veľkolepá premena Palmy je bližšie k realite, Magistrát dal zelenú prvej etape

21.09.2022 17:28:25 Andrej Sárközi

Kúsok mesta v meste. Aj tak by sme mohli nazvať jeden z najkomplexnejších a najambicióznejších developmentov v Bratislave – prestavbu areálu Palma. Ostro sledovaný bratislavský projekt sa začína pomaly blížiť k realizácii. Prvá časť transformácie zóny totiž získala od Magistrátu záväzné stanovisko. 

Čítať viac

Corwin chce realizovať uhlíkovo neutrálne kancelárske budovy

02.06.2022 11:00:02 Adrian Gubčo

Aj v Bratislave postupne rastie počet kancelárskych budov, ktoré spĺňajú relatívne vysoké ekologické štandardy – LEED a BREEAM na najvyššej úrovni. Uhlíkovo neutrálne však nie sú žiadne. Zmeniť to chce developer Corwin, ktorý sa usiluje o zisk certifikátu LEED Zero Carbon pre kancelárske časti Blumentalu a Einparku. Okrem toho avizuje, že v budúcnosti pôjde už len týmto smerom, čím bude svetovým lídrom v udržateľnosti.

Čítať viac

Rozhoduje sa o budúcej podobe Palmy

13.05.2022 13:35:16 Adrian Gubčo

Transformácia areálu niekdajšej Palmy na Račianskej ulici patrí k najkomplexnejším a najambicióznejším súčasným developmentom v Bratislave. Developer Corwin tu zamýšľa vybudovať kompaktnú mikroštvrť mestského charakteru. Cesta k výstavbe je však ešte dlhá, keďže potrebná je zmena Územného plánu. O charaktere tejto zmeny sa rozhoduje v týchto dňoch.

Čítať viac

Budúcnosť Palmy riešia študenti, mesto zatiaľ spí

17.03.2022 14:54:43 Adrian Gubčo

Premena industriálneho areálu Palma by mohla byť jedným z najzaujímavejších developmentov v Bratislave. Developer Corwin tu sľubuje vznik polyfunkčnej štruktúry s bývaním, kanceláriami a verejným priestorom, navrhnutej poprednými zahraničnými aj domácimi architektmi. Potenciál územia najnovšie naznačili aj študenti. Akékoľvek úvahy však stoja a padajú na aktivite samosprávy, ktorá musí zmeniť Územný plán.

Čítať viac

Strecha Lisovne v Palme ľahla popolom, developer chce budovu zachovať

12.10.2021 12:54:46 Adrian Gubčo

Udalosťou uplynulého víkendu bol v Bratislave masívny požiar budovy Lisovne, výrazného objektu v areáli bývalého podniku Palma. Ten je momentálne v procese príprav na budúcu výstavbu – developer Corwin tu plánuje nové susedstvo s bývaním, kanceláriami aj verejnými priestormi. Okolo požiaru sa okamžite vyrojilo množstvo teórií.

Čítať viac

Do Palmy sa môže vrátiť výroba

15.03.2021 18:18:54 Adrian Gubčo

Areál Palmy na Račianskej ulici patrí k ostro sledovaným bratislavským brownfieldom. Už pred nejakou dobou ho získal developer Corwin, ktorý navyše oznámil, že na vízii jeho transformácie pracuje so známou kanceláriou Gehl Architects. Hoci si väčšina verejnosti a nepochybne aj developer želajú jeho premenu na multifunkčnú živú štvrť, zdá sa, že sa sem môže vrátiť výroba.

Čítať viac

Odhalené boli ďalšie vizualizácie Palmy

25.01.2021 17:41:26 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Prestavba priemyselného areálu bývalej Palmy má byť medzi prestavbami bratislavským priemyselných areálov v mnohých veciach výnimočná. Okrem relatívnej zachovanosti zvyškov fabriky (aj po asanáciách) je to dané aj veľkým menom urbanistov, spojených so zámerom. Nové vizualizácie, ktoré sa nedávno objavili, naznačujú detaily pripravovaného projektu.

Čítať viac

Palma začína odhaľovať svoju podobu

18.12.2020 13:35:36 Adrian Gubčo

Z mnohých zaujímavých projektov v Bratislave patrí prestavba priemyselného areálu Palma v Novom Meste k tým najambicióznejším. Developer Corwin už pri akvizícii naznačoval, že má záujem o vznik na miestne pomery výnimočného developmentu, na čo si prizval svetoznámych architektov. V týchto dňoch bola odhalená prvá etapa projektu.

Čítať viac

V Palme by mohli vzniknúť drevostavby, bránia im normy

04.08.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Developer Corwin postupuje v príprave novej podoby areálu Palma na Račianskej ulici v Novom Meste. Koncept zóny by sa mohol predstaviť čoskoro, keďže developer už predstavuje prvé detailnejšie informácie: okrem iného by tu rád vybudoval viacero stavieb z dreva, čomu však majú brániť prísne slovenské normy.

Čítať viac

Corwin prezrádza, čo vznikne v areáli Palmy

27.02.2020 15:15:00 Adrian Gubčo

Developer Corwin postupuje v príprave projektu na premenu Palmy a v tejto chvíli je už schopný definovať základné rámce budúceho developmentu. V priestore v dotyku Račianskej ulice a Novej Cvernovky má vzniknúť nové sub-centrum Bratislavy, v ktorom sa zachová industriálne dedičstvo, zároveň tu však vzniknú nové byty a kancelárie.

Čítať viac

David Sim z Gehl Architects: V Európe nie je lepšie dostupný brownfield ako Palma (1)

14.02.2020 14:45:00 Adrian Gubčo

Gehl Architects patria k najznámejším svetovým architektonickým kanceláriám zameraným na budovanie „miest pre ľudí“ - teda miest poskytujúcich špičkovú kvalitu života a verejného priestoru pre človeka z pohľadu chodca či cyklistu. Po viacerých svetových metropolách teraz prichádzajú aj do Bratislavy, kde navrhnú víziu pre areál Palma, ktorý nedávno získal developer Corwin.

Čítať viac

Corwin transformuje ďalší brownfield, získal pozemok Palmy

02.12.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Developerovi Corwin sa podarila významná transakcia – spoločnosť sa stala majiteľom areálu Palma na Račianskej ulici, ktorý plánuje transformovať. Hoci detaily nového projektu ešte nie sú známe a nateraz sú aj predčasné, Corwin popri akvizícii ohlasuje veľké meno, ktoré bude za premenou areálu stáť.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube