Author photoAndrej Sárközi 05.12.2022 14:43

Kľúčový dopravný projekt postupuje: Rozšírená Harmincova bude čoskoro realitou

Harmincova ulica zažíva nebývalý stavebný ruch. Realizáciu jedného z najočakávanejších dopravných projektov v Bratislave sľubovali viaceré vedenia Magistrátu už pominulé roky. Na rozšírení dôležitej ulice sa však začalo pracovať až v v lete 2022, dnes už práce na stavenisku značne pokročili.

Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Rekonštrukcia dúbravskej Harmincovej ulice zo súčasnej dvojprúdovej cesty na štyri pruhy je mimoriadne nutným projektom. Dôvodom sú časté zápchy. Dva pruhy totiž v minulosti nedokázali dostatočne zabezpečiť plynulé spojenie tejto časti Dúbravky s obchvatom mesta, na čo trpela najmä verejná doprava. Spustenie prác ale nebolo možné pre vlastnícke vzťahy k okolitým pozemkom. Mesto nebolo ich vlastníkom. 

Ako sme informovali v našom predošlom článku, vysporiadaním pozemkov pozdĺž cesty bola poverená spoločnosť ITB Development, developer neďaleko vznikajúceho projektu Čerešne City. Práve vysporiadanie pozemkov bol proces, trvajúci niekoľko rokov – developer ich nakoniec daroval mestu v hodnote viac ako 700-tisíc eur a Harmincova sa konečne mohla dočkať zaslúženého rozšírenia.

Práce sa tak po dlhých rokoch začali koncom tohto leta. Mesto podpísalo so spoločnosťou Strabag zmluvu na realizáciu rozšírenia Harmincovej za 3.551.673 eur s DPH. Predmetom zmluvy však nie je len samotné rozšírenie Harmincovej ulice. Rekonštrukciou prejde aj cestná svetelná signalizácia v križovatke M. Sch. Trnavského – Harmincova, vybuduje sa nová cestná svetelná signalizácia v križovatke Harmincova - Lipského a úpravy sa uskutočnia aj na križovatke Harmincova - Polianky. 

Galéria

  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR
  • Koncepcia projektu. Zdroj: ITB Development

Pribudnúť má tiež nové verejné osvetlenie a nové zastávky mestskej hromadnej dopravy vrátane prístreškov. K ďalším investíciám patria prekládky a úpravy dotknutých inžinierskych sietí, vybudovanie nového parkoviska pred zimným štadiónom a nové odvodnenie komunikácie, vrátane parkoviska. Zrekonštruuje sa tiež povrch zostávajúcej časti Harmincovej a popri ulici, alebo minimálne jej časti, má pribudnúť cyklotrasa.

Ako je na tom rozšírenie dlhoočakávaného dopravného projektu, ozrejmilo mesto vo svojom aktuálnom stanovisku: „V týchto dňoch sú vykonávané statické skúšky podložia pod novou cestou - to musí byť dostatočne pevné, aby unieslo stavbu zaťaženú dopravou. Je vyčlenená plocha stavby (skúšobné pole), na ktorej zhotoviteľ vybudoval navrhované podložie a vykonáva statické skúšky na overenie, či je zvolené podložie vyhovujúce.” Paralelne však prebiehajú aj ďalšie práce: „V smere do mesta boli popri ceste už osadené nové stĺpy verejného osvetlenia a tiež pokračujú výkopové práce a prekládky sietí.” 

Práce na prvej etape, počas ktorej budú vybudované dva ďalšie pruhy, budú podľa Hlavného mesta trvať do apríla roku 2023. „Nasleduje druhá etapa, kedy bude zrekonštruovaná vozovka po celej dĺžke, vrátane novej svetelnej signalizácie, cestných obrubníkov, úpravy dažďových vpustov a terénnych úprav,” píše mesto. Tieto práce budú realizované za plnej premávky už na novej vozovke. „Potrvajú približne do júla roku 2023,” upresnil Magistrát. Finálna tretia etapa potrvá približne do augusta budúceho roka – zrealizuje sa vodorovné značenie a ostrovček na križovatke Polianky. 

 

Zdroj: Bratislava – Hlavné mesto SR

Harmincova ulica by tak mala byť realitou do 12 mesiacov od začatia stavby. Vďaka rozšíreniu tejto cesty sa môže zlepšiť dopravná situácia, ktorá roky komplikovala život obyvateľom Dúbravky či prichádzajúcim ľuďom z iných mestských častí. Spolupráca developera a mesta tak priniesla citeľné benefity a vyriešenie roky naťahovanej stiuácie s pozemkami. 

Mestskú časť skvalitnia aj iné dôležité projekty. V priamom dotyku s kľúčovou cestnou tepnou sa zmodernizujú dva športové stánky. Prvým je zimný štadión, ktorý sa po 16 rokoch od poslednej rekonštrukcie konečne dočká nového života. Mesto Bratislava spoločne so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) na jeho renováciu vynaložia dovedna 880-tisíc eur. Obnovou prejde strojovňa či ľadová plocha a štadión sa stane pre návštevníkov bezpečnejší. 

Druhým je Športové centrum polície, ktorého areál prejde kompletnou rekonštrukciou. Vybudované budú nové športoviská, prestavia sa tribúna, vznikne atletický ovál či tunel, športová hala, úpolová telocičňa či športová strelnica. Na slovenské pomery ojedinelý projekt jednoznačne zlepší miestnu infraštruktúru a prinesie do hlavného mesta kvalitnejšie podmienky pre športovcov. Naostatok, v neveľkej vzdialenosti sa nachádza zmodernizovaná električková Dúbravsko-karloveská radiála.

V neposlednom rade ide o už spomínaný projekt Čerešne City. Jeho druhá fáza, nedávno dokončené Čerešne Lake, sa zo západnej strany dokonca priamo dotýkajú športového areálu centra polície. Zo západnej strany zastávky Horné Krčace vlastní pozemky zase Penta Real Estate, ktorá tu plánuje výstavbu developmentu Medze (pričom projekt sa pravdepodobne bude postupne rozširovať), vo výstavbe sú zas Zelené Záluhy od firmy Devecorp. Dúbravku, resp. severozápadný cíp mestskej časti, výhľadovo doplní aj Záhradné mesto od developera Archikód. Viacero zámerov sa pripravuje v centrálnej časti Dúbravky. 

Táto transformácia je dôkazom dynamického rozvoja Bratislavy nielen v centre, ale aj v odľahlejších štvrtiach, no s dobrým dopravným napojením. Voľné pozemky sa sa postupne zapĺňajú novou zástavbou, diverzifikujú sa existujúce zóny, kúsok po kúsku sa zlepšuje dopravná infraštruktúra a mnohé staršie budovy či areály sa rekonštruujú. Aj Dúbravka sa tak zlepšuje. V blízkej budúcnosti sa z nej stane organickejší a lepší kus mesta. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube