Author photoAdrian Gubčo 16.08.2022 15:53

Dlhoočakávaný dopravný projekt má ísť konečne do výstavby, Harmincova sa rozšíri

Rozšírenie Harmincovej ulice v Dúbravke je jedným z najočakávanejších dopravných projektov v Bratislave. Hlavné mesto sľubuje jeho realizáciu už dlhé roky a naprieč viacerými vedeniami. Až teraz sa však zdá, že k výstavbe skutočne dôjde – Magistrát totiž podpísal zmluvu na rozšírenie so zhotoviteľom stavby.

Ako píše TASR, mesto podpísalo so spoločnosťou Strabag zmluvu na realizáciu rozšírenia Harmincovej ulice zo súčasnej dvojpruhovej na nerozdelenú štvorprúdovú komunikáciu. Kontrakt bol dnes (v utorok) zverejnený v centrálnom registri zmlúv (CRZ). Cena za dielo je 3.551.673 eur s DPH. „Zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako maximálna a je možné ju prekročiť len za podmienok stanovených v tejto zmluve a po písomnom odsúhlasení zo strany objednávateľa,“ uvádza sa v dokumente.

Zmluva bola uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného 20. mája. Odhadovaná cena vo výzve na predkladanie ponúk bola vo výške 3 miliónov eur bez DPH. Okrem samotného rozšírenia je predmetom úpravy cestná svetelná signalizácia v križovatke M. Sch. Trnavského – Harmincova, vybudovanie novej cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Harmincova - Lipského a úpravy cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Harmincova - Polianky. Pribudnúť má nové verejné osvetlenie a nové zastávky mestskej hromadnej dopravy vrátane prístreškov.

K ďalším vyvolaným investíciám patria prekládky a úpravy dotknutých inžinierskych sietí, vybudovanie nového parkoviska pred zimným štadiónom a nové odvodnenie komunikácie vrátane parkoviska. Zrekonštruuje sa takisto povrch zostávajúcej časti Harmincovej. Popri ulici, alebo minimálne jej časti, má pribudnúť cyklotrasa, vybudujú sa aj nové napojenia na pripravovaný development v blízkosti (Čerešne City a nové športové centrum polície).

Mesto tvrdí, že realizácia projektu bola už mimoriadne nutná nielen kvôli zlému stavu cesty, ale predovšetkým s prihliadnutím na fakt, že dva pruhy nedokážu zabezpečiť plynulé spojenie tejto časti Dúbravky s obchvatom mesta. Výsledkom sú časté zápchy. Skoršie spustenie prác na rozšírení ulice bolo problematické najmä pre vlastnícke vzťahy k okolitým pozemkom. Mesto nebolo ich vlastníkom, čo sa muselo zložito riešiť.

Mesto by malo čoskoro odovzdať stavenisko zhotoviteľovi. Práce majú byť dokončené do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. To vo výsledku znamená, že do konca augusta 2023 by mala byť rozšírená Harmincova realitou.

Galéria

  • Koncepcia projektu. Zdroj: ITB Development

Čakanie na realizáciu projektu by pravdepodobne trvalo ešte dlhšie, keby sa do jeho prípravy nevložil (alebo nebol vložený) developer Čerešne City, spoločnosť ITB Development. Práve tá bola poverená vysporiadaním pozemkov pozdĺž cesty, čo bol niekoľkoročný proces. Výkup vyšiel na 650-tisíc eur, pričom spoločnosť tieto plochy následne odovzdala mestu. Samozrejme, hladšia doprava na Harmincovej je v záujme aj tejto firmy. Napriek tomu by trvali výkupy bez aktivity súkromného investora ešte ďalšie dlhé roky.

Ide o príklad toho, ako môže mesto spolupracovať s investormi, pričom má z toho citeľné benefity. Vďaka širšej Harmincovej sa môže aspoň čiastočne a dočasne zlepšiť dopravná situácia v tejto časti mesta, čo poskytuje čas na implementáciu komplexnejších riešení v podobe rozvoja verejnej dopravy. Už aktuálny projekt ale môže prispieť k zlepšeniu úrovne cyklodopravy – zvlášť ak sa vybuduje cyklotrasa na Poliankach, čo je ďalšia vyvolaná investícia pre ITB.

Bolo by namieste, aby takáto spolupráca fungovala častejšie a efektívnejšie, teda prinášala obojstranné benefity. Mesto by napríklad mohlo vyvolané investície odpočítavať od výšky Poplatku za rozvoj alebo rýchlejšie meniť Územný plán, a to aj bez toho, aby si vyberalo „všimné“ v podobe nájomných bytov. V opačnom prípade totiž kombinácia dlhých lehôt, vyvolaných investícií, poplatkov a odovzdávania nájomných bytov vedie len k zdražovaniu zvyšných bytov pre ostatných klientov. Z ich pohľadu tak môžu niektoré na prvý pohľad pozitívne aktivity priniesť viac škody ako osohu.

 

(TASR, ITB)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube