Author photoAdrian Gubčo 28.01.2022 16:20

Výškové budovy v Čerešne City dostali zelenú od mesta

Takmer na deň presne pred rokom odhalil developer ITB Development svoje plány na ďalší rozvoj projektu Čerešne. Rezidenčný projekt dosiahol, resp. v budúcnosti dosiahne taký rozsah, že ho firma premenovala na Čerešne City. Ich súčasťou má byť aj trojica výškových budov, doplnená o vybavenosť a verejné priestory, vrátane prvého skutočného námestia v Dúbravke. Zámer teraz získal dôležité povolenie.

Zdroj: ITB Development

Zdroj: ITB Development

Development sa nachádza na juhovýchodnom okraji Dúbravky, v časti Polianky, kde neurčitá zástavba vedeckých, výrobných a skladových areálov prechádza do sídliska. Dopravná dostupnosť (automobilom) do centra je však celkom dobrá, čo je predpokladom k transformácii doterajšieho využitia plôch. Investor môže využiť výhody, vyplývajúce z dostupnosti vybavenosti v Dúbravke, ako aj blízkosť k zelenému masívu vŕšku Sitina. To všetko vytvára predpoklady pre vznik rozsiahleho rezidenčného projektu.

ITB Development výstavbu v oblasti rozbehlo v roku 2016, kedy začalo stavať prvý blok domov, dnes nazývaný Čerešne Jednotka. Jednotlivé objekty sú zoskupené okolo centrálneho, parkovo upraveného nádvoria. Z dvora urobil developer kľúčovú kvalitu projektu – ide o miesto pre intenzívnu socializáciu a rozvoj komunitných vzťahov. Druhá etapa projektu, Čerešne Lake, tento koncept rozvíja. Pribudnú tak hneď tri ďalšie dvory, každý s odlišným využitím (bude tu aj lagúna či jazierko, čo dalo etape názov). Vymedzené budú sériou bytoviek s charakteristickým „hravým“ štýlom, v čom je vidno rukopis architektonickej kancelárie Architekti Šebo Lichý, prepojenej s ITB Development.

Firma je však vlastníkom rozsiahlejších plôch, na ktorých plánuje ďalšiu expanziu Čerešní – a ich postupný rast na „mesto v meste“. Ako tretia etapa má vzniknúť hotel – Čerešne Inn, umiestnený na juhovýchodnom okraji zóny a najbližšie k blízkej teplárni. Dnes sa na tomto mieste nachádza parkovisko. Štvrtá etapa sa nazýva Čerešne Residence, pozostáva z trojice bytových domov južne od druhej etapy, pričom dva nové dvory nadviažu na už predtým vybudované plochy. Napokon, zatiaľ poslednou a najrozsiahlejšou etapou je Čerešne Plaza, naplánovaná severozápadne od doteraz vybudovaných častí projektu.

Dnes sa na tejto ploche nachádzajú sklady, ktoré budú zrovnané zo zemou. Na ich mieste vznikne trojica výškových dominánt (označované ako bloky T, U a V), medzi ktorými sa bude „prelievať“ námestie s parkovou úpravou. Investor chce takto vizuálne prepojiť Harmincovu s celými Čerešňami City a vniesť sem život vďaka existencii aktívneho parteru (prízemia) jednotlivých budov. Ako tvrdí samotné ITB, zo sídliska sa stane mesto.

Najnižšia z trojice veží, blok T, vznikne priamo pri Harmincovej ulici. Budova bude mať 15 nadzemných podlaží, hoci pôvodne sa hovorilo o 17 podlažiach, pričom najvyššie Štyri podlažia budú vykonzolované. Blok U vznikne v juhovýchodnej časti územia a má mať 19 nadzemných podlaží, z toho 6 podlaží bude vykonzolovaných. Umiestnené budú na spoločnej podnoži so štyrmi podzemnými podlažiami, kde budú okrem parkingu a technológií aj nebytové priestory. Napokon blok V bude mať 19 nadzemných a jedno podzemné podlažie. Štyri najvyššie podlažia budú vykonzolované. Dva vyššie vežiaky dosiahnu výšku maximálne 58,7 metrov.

V Čerešne Plaza je celkovo naplánovaných 417 bytov, o čosi menej, ako sa pôvodne uvádzalo (438). Počet parkovacích miest bude 601, z toho 519 v podzemnej garáži a 82 na časti strechy podzemnej garáže. Developer plánuje v záujme lepšej dopravnej obsluhy prepojiť ulicu Pri Suchej Vydrici s Poliankami, čím sa zlepšia dopravné väzby. ITB Development sa taktiež spolupodieľa na rozšírení Harmincovej ulice, ktorej realizáciu Hlavné mesto predpokladá už v tomto roku. Paralelne by mala pribudnúť nová cyklotrasa a v dohľadnej dobe aj cyklotrasa na ulici Polianky.

Hlavné mesto k projektu vydalo kladné záväzné stanovisko, čím potvrdilo jeho súlad s Územným plánom. Pripomienky boli len štandardné, zamerané predovšetkým na ekologický manažment dažďovej vody a vybudovanie sľúbených dopravných stavieb. Inak má teraz piata etapa Čerešní zelenú pre ďalšie pokračovanie do územného a stavebného konania.

Výstavba sa tak bude môcť pravdepodobne spustiť najskôr v druhej polovici roka 2023. Ak tomu tak bude a celá piata etapa vznikne naraz, dokončená bude v roku 2026. Samotné ITB zatiaľ s ohľadom na nevyspytateľnosť povoľovacích procesov žiadne termíny neprezrádza. Je možné, že výstavba prebehne neskôr, keďže sa bude developer zameriavať na dokončenie predchádzajúcich etáp. 

 

V Čerešne Plaza má byť prvé plnohodnotné námestie v Dúbravke. Zdroj: ITB Development

 

Ešte predtým však musí firma dokončiť zostávajúce časti obytného súboru. Čerešne Lake sa blížia k dokončeniu (čoskoro prinesiem samostatný update) a už v nadchádzajúcich mesiacoch budú odovzdané prvé byty aj dvory. Čerešne Inn a Čerešne Residence sú v povoľovacom konaní a prechádzajú hodnotením vplyvov na životné prostredie (EIA). Developer v zmysle dokumentácie predpokladá, že prvé stavebné práce, napríklad na parkovisku pri tretej etape, by mohol spustiť už v priebehu tohto roka.

Spolu s novými bytovkami, resp. polyfunkčnými domami, plánuje ITB Development vybudovať aj atrakcie či vybavenosť pre rezidentov alebo verejnosť. V rámci polosúkromných dvorov vznikne hneď niekoľko ihrísk pre deti, ale aj mládež, sánkovací kopec, zmieňovaný vodný prvok, po obvode projektu okruh na kočíkovanie, menšia lezecká stena a prirodzene aj množstvo zelene. V Čerešne Plaza má byť nové námestie doplnené amfiteátrom, vodnou plochou, altánkom, streetbalovým ihriskom a komerčnými prevádzkami. V Čerešne Residence by mohlo byť denné centrum, zamerané predovšetkým na seniorov. Čerešne Inn sa bude zameriavať na "manažérov či privátnych návštevníkov Bratislavy".

Doterajšie referencie spoločnosti nedávajú dôvod pochybovať o týchto sľuboch – už prvá etapa priniesla slušnú kvalitu spoločných priestorov a príjemné prostredie pre život. Oneskorené je len zriadenie materskej školy, to je ale dané hľadaním ochotného prevádzkovateľa. S rastom developmentu sa však pravdepodobne podarí naplniť ponúkané priestory, keďže tu vznikne kritická masa klientov a užívateľov jednotlivých prevádzok. ITB Development plánuje vybudovať viac ako tisíc bytov. Keďže sa projekt citeľne zameriava na rodiny, počet obyvateľov dosiahne možno aj viac ako tri tisícky.

Lokalite, kde donedávna nežil skoro nikto, to dodá mimoriadnu energiu. Možno to bude predpokladom aj pre jej ďalší rozvoj, nie len výlučne pod kontrolou tohto developera. Na južnom okraji Dúbravky sa totiž aktivizujú viaceré firmy (medzi ostatnými spomeniem aspoň Penta Real Estate, ktoré už odhalilo koncepciu svojho projektu na Horných Krčacoch) a ostáva tu dosť priestoru pre výstavbu bez zahusťovania existujúceho sídliska. Táto časť mesta sa stane kompaktnejšou bez toho, aby sa ktokoľvek mohol cítiť výstavbou ohrozený.

V podobe Čerešne Plaza zároveň územie získa svoju dominantu (dominanty). Dá sa diskutovať o tom, či ide o ideálne miesto pre výstavbu výškových budov. Zároveň sú ale Čerešne City jedným z mála väčších projektov v strednom segmente v relatívne dobrej dostupnosti do centra Bratislavy. Ak je vyššia podlažnosť daňou za väčšie množstvo ako-tak dostupnejších bytov, potom je to akceptovateľný obchod. Podobných možností už ostáva v bratislavskom vnútornom meste totiž len úplné minimum.

 

Pozrite si priebeh výstavby Čerešne City vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • Zdroj: ITB Development
  • IV. etapa. Zdroj: ITB Development
  • IV. etapa. Zdroj: ITB Development
  • III. etapa. Zdroj: ITB Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube