YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.01.2021 10:26

ITB Development odhaľuje ďalšie etapy Čerešní

Spoločnosť ITB Development v priebehu včerajšej tlačovej konferencie odhalila plány rozvoja svojho najväčšieho projektu Čerešne. V území na juhovýchodnom okraji Dúbravky by mali pribudnúť minimálne tri ďalšie etapy, ktoré budú obsahovať nielen bývanie, ale aj občiansku vybavenosť a veľkorysé verejné priestory. Koncept má spoločný názov Čerešne City.

Zdroj: ITB Development

Zdroj: ITB Development

Development začal v dosiaľ nevyužívanej časti mesta vznikať v roku 2016 v podobe prvej etapy – po novom pomenovanej Čerešne Jednotka – ktorá naznačila princípy, o ktoré sa investor opieral. Išlo o päticu objektov v dvoch riadkoch, medzi ktorými vznikol parkovo upravený dvor, slúžiacim ako priestor pre komunitu. Podľa ITB Development sa vízia vytvorenie príjemného priestoru, ktoré bude javiskom pre hru detí a nadväzovanie vzťahov, ujala. Ďalšie etapy ju mali ešte viac rozvinúť.

Ukazuje to aj rozostavaná druhá časť projektu s novým názvom Čerešne Lake. Tu vzniká okrem šestice bytoviek trojica dvorov, každý s odlišným charakterom a funkciou, všetky však budú poloprivátnymi a bezpečnými priestormi s atrakciami pre obyvateľov. Na jednom z dvorov má byť napríklad dráha na sánkovanie, na druhom detské ihrisko a pétanque a na treťom vodný prvok – lagúna. Tá dala tejto fáze aj pomenovanie. Okrem toho tu vzniká aj výšková budova. Výstavba by mala prebiehať do budúceho roka.

Advertising

Už nejakú dobu je známe, že developer pracuje aj na ďalšom pokračovaní Čerešní. Tie podľa ITB Development narastú natoľko, že už možno hovoriť o menšom meste v meste, čo odráža aj celkové pomenovanie zámeru Čerešne City. Architekti Šebo Lichý, ktorí sú s developerskou firmou priamo prepojení, sa tak museli venovať už komplexnejším urbanistickým otázkam a nastavení konceptu tak, aby dokázali vytvoriť atraktívny priestor pre život. Inšpiráciou im boli štvrte ako HafenCity v Hamburgu alebo Funenpark v Amsterdame a cieľom vytvoriť zónu, ktorá by nebola anonymným sídliskom, ale miestom, ktoré podporuje rozvoj komunity a vzájomných medziľudských vzťahov.

To sa odzrkadlilo predovšetkým v nadviazaní na riadkovú zástavbu z predošlých etáp, veľkom rozsahu verejných priestranstiev a zelene (17,3-tisíc metrov štvorcových, autori NewGardenDesign a Guldan Architects) a diverzifikácii funkčného zloženia územia. Pribudnúť by mala pomerne veľká výmera občianskej vybavenosti, vrátane množstva nových obchodných priestorov a služieb (hovorí sa o 48 priestoroch). Navyše, ako ITB Development pripomína, naplánovaný je vznik prvého plnohodnotného námestia v Dúbravke, kde sa bude nachádzať amfiteáter, altánok s pódiom pre menšie podujatia, športoviská slúžiace aj susednej strednej škole, alebo dizajnová autobusová zastávka.

Čerešne by sa mali podľa aktuálnych predstáv developera rozšíriť o tri etapy. Prvou (teda treťou) z nich je zámer hotela Čerešne Inn, osempodlažnej budovy, ktorá vznikne na juhovýchodnom okraji najbližšie k teplárni a na mieste dnešného parkoviska. Budova bude mať hotelovú funkciu, developer plánuje ťažiť z relatívnej dostupnosti Patrónky s novými bizniscentrami či centrálou ESETu. Pred budovou je naplánovaný vznik cyklotrasy, na streche má vzniknúť pobytová terasa. Zeleň má byť súčasťou vonkajšej architektúry budovy.

Štvrtou etapou budú Čerešne Residence, trojica bytových domov, ktoré budú umiestnené južne od druhej etapy tak, aby priamo nadväzovali na riadky v zástavbe a dvory vizuálne pokračovali až smerom k zelenému masívu kopca Sitina. Dva domy budú mať po desať podlaží, najvyšší v kontakte s vežou v druhej etape 16 podlaží. Naplánovaných tu je 241 bytov. Dvory budú mať odlišné funkcie, na jednom bude detské ihrisko, na druhom workoutová zóna. Predná časť vnútroblokov bude verejne prístupná vo forme námestíčok a bude tu umiestnená vybavenosť, vrátane denného centra prioritne pre seniorov, kým zadná bude privátna pre rezidentov. Architekti by radi integrovali zeleň do podoby fasád objektov.

Nakoniec, piata fáza s názvom Čerešne Plaza sa bude vyznačovať najväčším rozsahom zástavby, vybavenosti aj počtom bytov. Naplánovaných ich tu je 438 v trojici bodových výškových budov s 17-21 nadzemnými podlažiami. Medzi budovami bude mestské námestie, pretiahnuté smerom k ostatným fázam Čerešní. Niektoré z prevádzok by mali disponovať dvojpodlažným parterom. Obyvateľ či návštevník bude mať k dispozícii aj dráhu na kočíkovanie okolo celého projektu či novú promenádu so stromovou alejou, ktorá bude jednotlivé časti projektu prepájať.

ITB Development dodáva, že súčasťou jeho aktivít je aj pomoc mestu pri projekte rozšírenia Harmincovej ulice, dlhodobého strategického zámeru, ktorý mešká kvôli problémom pri výkupe pozemkov. Ako pripomenul developer, stálo ho to 7 rokov úsilia a 550-tisíc eur, dnes sú ale pozemky vykúpené, schválené je územné rozhodnutie a pracuje sa na stavebnom povolení. Rozšírenie Harmincovej by malo prebehnúť v roku 2022, stavebníkom bude Hlavné mesto a Generálny investor Bratislavy.

Kedy sa zrealizujú aj ďalšie etapy a bude dokončené Čerešne City, nie je v tejto chvíli známe – ani ITB Development nechcelo s ohľadom na nevyspytateľnosť povoľovacích procesov predbiehať. Osobne však predpokladám, že postupný rozvoj zóny bude otázkou na celé dvadsiate roky tohto storočia.

 

Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development

 

ITB Development patrí v mnohých ohľadoch k príkladným developerom, ktorí svoje pozemky využívajú nielen na komerčný zisk, ale prinášajú niečo aj okoliu. Ide o nie ojedinelé, ale predsa len vzácne spojenie developerov a architektov, vďaka čomu sa do projektov spoločnosti prenášajú viaceré inovatívne myšlienky. V prípade Čerešní je nosnou témou komunita, ale aj vysoká variabilita v architektúre či práca s verejným, resp. exteriérovým priestorom.

Už prvá etapa je pozitívnym prínosom pre lokalitu, ktorá mala donedávna dosť zanedbaný charakter a vytvorenie príjemnej obytnej oblasti tu bolo sotva predstaviteľné. Okrem dvora tu vzniká škôlka a v dohľadne dobe by sa mala zrealizovať cyklotrasa, ktorá prepojí Dúbravku s Patrónkou či Železnou studničkou (realizácia je teraz na meste, ITB podľa vlastných slov pripravilo všetky podklady). Reakcie rezidentov sú údajne pozitívne.

Advertising

S ďalšími časťami projektu by sa mala posilniť kvalita života a lokalita získať komplexnejší charakter – dnes totiž Čerešne pôsobia ako ostrovček rozvoja v mori úpadku. Vznik novej vybavenosti je nepochybne pozitívom, hoci druhou otázkou je, či sa investorovi podarí všetky prevádzky naplniť. V neveľkej vzdialenosti je jedno nákupné centrum, v susedstve súboru je supermarket a maloobchod v Bratislave je dnes v kríze, súvisiacej nielen s pandémiou. Vybavenosť však žiada aj Územný plán, čo je koniec-koncov dôvod, prečo sa tu objavil plán vybudovať hotel. Jeho operátor je podľa developera v rokovaní, je však pravdepodobné, že ITB by tu oveľa radšej videlo byty.

Na druhej strane, po vzniku všetkých plánovaných etáp vznikne už dostatočná komunita na to, aby uživila väčší počet prevádzok. Vo vyše tisícke bytov môže žiť aj viac ako tritisíc ľudí, s prihliadnutím na fakt, že sa ITB snaží orientovať na rodiny. Obyvatelia budú benefitovať zo služieb v okolí, nachádza sa tu napríklad zimný štadión, kúpalisko a v susedstve plánuje zmodernizovať svoj areál Športový klub Polície. Všetko tak nasvedčuje tomu, že tu skutočne vzniká atraktívny prechod medzi vnútorným mestom a sídliskom, ktorý má vysoký potenciál pre vytvorenie dobrej štvrte.  

 

Nové námestie v Čerešne Plaza má byť prvým skutočným námestím v Dúbravke. Zdroj: ITB Development

 

Samozrejme, nič nie je bez chyby a teoreticky by sa dalo diskutovať o možných lepších riešeniach. Výškovým budovám, resp. dominantám, by napríklad lepšie svedčila poloha na nároží Polianok a Harmincovej, na ploche, kde je dnes parkovisko supermarketu. Tento je takisto nevhodnou formou zástavby a ideálne by bolo, keby sa tu nachádzal mestský blok (so supermarketom v parteri), ktorý by pripúšťal postupné rozvoľňovanie zástavby smerom k Čerešniam.

Nanešťastie však súčasné vlastnícke vzťahy ani možnosti rozvoja mesta formu výstavby nepripúšťajú. ITB sa prirodzene snaží zužitkovať svoje pozemky, pričom kapacity, o ktoré teoreticky prichádza pri budovaní hotela, si musí vynahradiť inde zväčšením mierky zástavby. Development však nie je vždy o ideálnych riešeniach, ale o hľadaní maxima dobrého v rámci možného.

S prihliadnutím na to sú Čerešne veľmi dobrým developmentom, ktorý bude s ďalšou expanziou ešte lepším. Zanedbané a nevyužívané plochy sa premenia na atraktívne verejné priestory a bývanie v architektonicky osobitých a netradičných budovách, pribudnú atrakcie a služby pre širokú komunitu nielen z projektu, ale aj z okolia, a to všetko bez toho, aby bolo nutné rozširovať mesto do krajiny a zvyšovať tak záťaž na prostredie. Navyše, nové vyvolané investície – rozšírená ulica či cyklotrasa – zlepšia možnosti mobility naprieč celou Dúbravkou.

Bratislava tak bude opäť o čosi kompaktnejším, modernejším a lepším mestom. Potrebuje k tomu developerov, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť pri tvorbe mestského prostredia. ITB Development k nim našťastie patrí.

 

Pozrite si výstavbu Čerešní vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Čerešne Inn. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development
 • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development
 • Aktuálne rozostavaná druhá etapa projektu Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development

Súvisiace články

Nové byty v Dúbravke. Čerešne City spúšťajú ďalšiu etapu

28.12.2022 18:07:30 Adrian Gubčo

Developer ITB Development len nedávno dokončil druhú etapu svojho vlajkového projektu Čerešne City, nazvanú Čerešne Lake. Už čoskoro by ju ale mali doplniť ďalšie. Kľúčovou je v tejto chvíli najmä časť Čerešne Residence, ktorá prinesie ďalšie stovky bytov. Ide o ďalší krok v postupnej premene súčasného sídliska na samostatnú mestskú mikroštvrť.

Čítať viac

Moderný kus mesta namiesto čiernej diery: Čerešne Lake sú dokončené

28.11.2022 18:19:15 Adrian Gubčo

Keď bola v roku 2015 odhalená prvá etapa projektu Čerešne od spoločnosti ITB Development, zdalo sa, že uprostred ničoho vznikne typicky mestský development. Dnes sa situácia zmenila – na okraji Dúbravky rastie mestská štvrť. Dokončenie ďalšej etapy obytného súboru zvyšuje status tejto donedávna čiernej diery Bratislavy.

Čítať viac

Najvyššie budovy Dúbravky opäť bližšie k výstavbe: Čerešne Plaza sa posúva v povoľovaní

21.09.2022 14:32:44 Andrej Sárközi

Veľký projekt Čerešne Plaza, oficiálne známy ako Polyfunkčný komplex Čerešne 5, už čoskoro rozšíri ponuku priestorov pre bývanie vo štvrtom bratislavskom okrese. Piata etapa realizácie mohutného súboru prinesie jeho výškové dominanty - tri rezidenčné výškové budovy, doplnené o vybavenosť a verejné priestory. Zámer je opäť o čosi ďalej v povoľovaní, spustilo sa totiž posudzovanie EIA.

Čítať viac

Čerešne Lake získavajú definitívnu podobu

16.02.2022 17:46:42 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Druhá etapa rezidenčného projektu Čerešne, nazvaná Čerešne Lake, sa blíži k dokončeniu. Zo šiestich objektov, ktoré aktuálne vznikajú, sa už trojica kolauduje. O niečo neskôr bude dokončená zvyšná trojica objektov, vrátane polyfunkčného bytového domu N – výškovej dominanty komplexu. Developer ITB Development zároveň pripomína, že práce napredujú aj na vybavenosti pre rezidentov, ktorou má byť obytný súbor vybavený.

Čítať viac

Výškové budovy v Čerešne City dostali zelenú od mesta

28.01.2022 16:20:30 Adrian Gubčo

Takmer na deň presne pred rokom odhalil developer ITB Development svoje plány na ďalší rozvoj projektu Čerešne. Rezidenčný projekt dosiahol, resp. v budúcnosti dosiahne taký rozsah, že ho firma premenovala na Čerešne City. Ich súčasťou má byť aj trojica výškových budov, doplnená o vybavenosť a verejné priestory, vrátane prvého skutočného námestia v Dúbravke. Zámer teraz získal dôležité povolenie.

Čítať viac

Druhá etapa Čerešní postupuje, projekt odhaľuje ďalšie novinky

19.05.2021 10:58:14 Adrian Gubčo

Druhá časť dúbravského projektu Čerešne City, nazvaná Čerešne Lake, už získava definitívne kontúry. Hrubú stavbu dosiahlo päť zo šestice rozostavaných objektov. Developer ITB Development tak postupne realizuje víziu obytnej komunity, ktorá nemá byť len obyčajným sídliskom, ale živou mestskou štvrťou. Opierať sa pri tom bude o sériu upravených dvorov aj o silnú orientáciu na rodiny.

Čítať viac

Pokračovanie projektu Čerešne Living napreduje, rastie aj výšková budova

18.01.2021 16:40:00 Adrian Gubčo

Druhá etapa obytného súboru Čerešne Living v Dúbravke od developera ITB Development začína postupne získavať svoju finálnu podobu. Prvé dva z rozostavanej šestice domov už majú dokončené fasády, jeden ju práve získava, na dvoch ďalších sú dokončené hrubé stavby. Podlažia postupne pribúdajú aj na výškovej dominante developmentu, založeného na aktivácii dvorov medzi budovami.

Čítať viac

Čerešne Living v Dúbravke rastú, ďalšie etapy sú už v príprave

18.08.2020 16:00:06 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy dúbravského projektu Čerešne Living sa spustila len pred približne rokom, napriek tomu sú už veľmi zreteľné budúce kontúry rozšírenia obytného súboru. Developer ITB Development, ktorý projekt realizuje, popri tom nezaháľa a pracuje na povoľovaní ďalších etáp. Vznik Čerešní zmení túto časť Dúbravky a prinesie aj riešenie jedného z dlho odkladaných problémov.

Čítať viac

Výstavba Čerešní Living postupuje, projekt dostal zelenú aj od bánk

21.04.2020 12:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development má aktuálne rozpracovanú výstavbu dvojice projektov: Kolísky v Záhorskej Bystrici a najmä svoj najväčší development, Čerešne Living v Dúbravke. Realizácia druhej etapy pokračuje aj napriek pandémii a teraz navyše získala dôležitú podporu - developerovi sa podarilo získať úver na jej financovanie.

Čítať viac

Čerešne Living rozbiehajú výstavbu druhej etapy a odhaľujú nové vizualizácie

12.11.2019 17:10:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development naplno rozbehol výstavbu druhej časti svojho najväčšieho projektu Čerešne Living, nachádzajúceho sa v transformačnej oblasti Polianky v Dúbravke. Výrazne sa tým posilní komunitný koncept projektu, čo naznačujú aj nové zverejnené vizualizácie.

Čítať viac

Čerešne Living štartujú druhú etapu

26.09.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

Dúbravský projekt Čerešne Living od spoločnosti ITB Development sa rozrastie. Developer obdržal stavebné povolenie pre druhú etapu, ktorá rozvinie koncept, naznačený už v prvej – teda bývanie komunitného charakteru, kde sa spoločenský život rozvíja v sérii dvorov medzi jednotlivými domami. Výstavba by sa mala spustiť už v najbližšej dobe.

Čítať viac

Prvá etapa Čerešne Living je dokončená

11.02.2019 15:45:00 Adrian Gubčo

Prvá časť projektu Čerešne Living od developera ITB Development konečne získala definitívu podobu a blíži sa k ukončeniu výstavby. Po dokončení prvej etapy sa v priebehu tohto roka očakáva spustenie aj druhej etapy, ktorá prinesie ďalšie byty v troch sekciách.

Čítať viac

Prvá etapa projektu Čerešne Living pred dokončením

06.11.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončujú prvé časti prvej etapy rezidenčného projektu Čerešne Living a byty sa začínajú odovzdávať klientom. Developer ITB Development týmto projektom spúšťa transformáciu územia na juhovýchodnom okraji mestskej časti Dúbravka, v lokalite Polianky.

Čítať viac

Dúbravské Čerešne dozreli: Začína sa kolaudovať!

02.11.2018 12:59:00 PR

Čerešne living, moderné rodinné bývanie v bratislavskej Dúbravke, naberá čoraz jasnejšie kontúry. Tvorcovia projektu pozývajú budúcich obyvateľov na Čerešňové slávnosti.

Čítať viac

Construction update: Čerešne & Mamapapa, 05.07.2018

13.07.2018 09:20:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development nepatrí k najväčším bratislavským developerom, napriek tomu má rozbehnutých viacero rezidenčných projektov. Dva z nich sa nachádzajú aj v mestskej časti Dúbravka a po určitých prieťahoch sa momentálne dostávajú do finálneho štádia výstavby.

Čítať viac

Čerešne odhaľujú druhú etapu

24.11.2017 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development, ktorý aktuálne dokončuje prvú etapu rezidenčného projektu Čerešne, odhalil detaily k už dlhšie známemu zámeru rozšíriť obytný súbor o ďalšie domy. Celý projekt zároveň nesie aj nové meno, Čerešne Living.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube