YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 03.10.2022 14:29

Unikátne športové centrum v Dúbravke nespí a odhaľuje ďalšie detaily

Dofinancovanie a dobudovanie infraštruktúry sú verejnosťou známe deficity, ktoré trápia slovenský šport. Sčasti sa zlepší druhé menované – solídnu injekciu v podobe revitalizácie areálu dostane Športové centrum polície v Dúbravke. Multišportové centrum má byť určené pre vrcholových športovcov, ale aj verejnosť.

Zdroj: MUUR

Zdroj: MUUR

Architektonická súťaž na novú podobu areálu prebehla ešte v roku 2019. Z osemnástich účastníkov zvíťazil bratislavský ateliér MUUR, ktorý najlepšie splnil predstavy vyhlasovateľa súťaže. Ako sme už informovali, kancelária predčila ostatné najmä funkčnosťou navrhovaného riešenia. Porota taktiež vyzdvihla rešpekt voči pôvodnému riešeniu, ekonomickosť, jednoduchú prevádzkyschopnosť a možnosť etapizácie výstavby.

Najhorúcejšou novinkou je podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia stavebnému úradu v mestskej časti Dúbravka. V rámci projektu bude nový športový komplex nadväzovať na existujúcu tribúnu i futbalové ihrisko. Vybudovaný bude v priestoroch areálu pôvodného futbalového štadióna. Nové objekty krytých športovísk budú umiestnené zo všetkých strán existujúceho futbalového ihriska a vytvoria tak uzatvorený komplex.

Hlavná tribúna futbalového ihriska zostane zachovaná, bude však prestavaná. Odstránia sa existujúce bočné vstupy na štadión spoločne s bočnými tribúnami. Zbúrajú sa aj toalety, šatne a odovzdávacia stanica tepla. Plánuje sa tiež odstránenie areálových rozvodov inžinierskych sietí, ktoré svojím vekom a technickým stavom nevyhovujú budúcim požiadavkám areálu.

Extrémny nedostatok atletických štadiónov v hlavnom meste (i na celom Slovensku) aspoň sčasti vyplní nový atletický ovál so šiestimi dráhami v terénne nižšie položenej, východnej časti územia. Výnimočným bude aj nový atletický tunel, ktorý tak zníži enormný deficit atletickej infraštruktúry. Tunel so šiestimi dráhami je naplánovaný vo východnej strane areálu medzi súťažným a tréningovým futbalovým ihriskom. Prístupný bude cez športové centrum a určený bude na tréningy behov na 100 metrov. S dobehovou a štartovacou zónou bude disponovať celkovou dÍžkou 120 metrov. 

 

Atletický tunel v areáli Športového centra polície. Zdroj: MUUR

Športový komplex bude obsahovať aj športovú halu s úpolovou telocvičnou. Za menší unikát možno považovať nový objekt športovej strelnice. Dvojpodlažná stavba so samostatným vstupom bude umiestnená medzi futbalovou tribúnou a atletickým tunelom. Strelnica bude slúžiť najmä na tréningy s občasným súťažným využitím. Úplne novým objektom bude športová hala, lokalizovaná medzi futbalovou tribúnou a športovým centrom. Hala poskytne zázemie pre loptové a bojové športy, šatne, hygienické i technické priestory. Kapacita bude 200 divákov. 

Existujúca futbalová tribúna štadióna prejde prestavbou a budú v nej vytvorené tri nadzemné podlažia vrátane hľadiska v mieste spodnej časti tribúny. Projekt počíta s kapacitou tribúny pre 780 divákov. Okrem toho budú jej súčasťou aj administratívne priestory a ubytovacia časť s prechodným ubytovaním. Existujúce futbalové ihrisko zostane zachované.

Súčasťou revitalizácie sú taktiež terénne a sadovnícke úpravy. Pre výstavbu nového športového centra bude potrebné vykonať práce súvisiace s uvoľnením staveniska po demoláciách a jeho prípravou pre výstavbu. Sadovnícke úpravy splnia hygienickú funkciu – zachytávanie exhalátov a prachu, reguláciu pôdnej a vzdušnej vlhkosti, zlepšenie klímy či zníženie hladiny hluku. Rovnako splnia aj estetickú funkciu, stanú sa neoddeliteľnou súčasťou areálu a budú spoluvytvárať obraz nového Športového centra polície, ktoré sa stane prirodzenou súčasťou Dúbravky. 

Celý areál bude napojený na inžinierske siete – silnoprúdové rozvody, verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu. S dažďovými vodami bude nakladané na vlastnom pozemku, potreba tepla a chladu bude zabezpečená prostredníctvom odovzdávacej stanice.

Galéria

 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR

Revitalizácia Športového centra polície poskytne moderné a solídne vybavené priestory pre každodenné športové aktivity detí a mládeže. Na svoje si prídu aj vrcholoví a možno aj viacerí profesionálni športovci, ktorí získajú lepšie podmienky na rozvoj svojej výkonnosti. Niektorí slovenskí športovci tak už možno nebudú musieť odchádzať za lepšími podmienkami na tréningy do zahraničia.

Dôležitou informáciou je, že projekt nie je v útlme a napreduje aj po troch rokoch od vyhlásenia víťaza architektonickej súťaže. Revitalizácia tohto developmentu je významná aj z hľadiska rozvoja danej lokality. Miestna komunita môže onedlho získať kvalitnejšie športoviská a na južnom okraji Dúbravky vznikne takmer kompletná športová vybavenosť. Prítomný je v tejto lokalite aj zimný štadión, kúpalisko Rosnička a neďaleko sa nachádza aj plaváreň v areáli EKOIUVENTA. 

Projekt rekonštrukcie areálu sa vo svojej podstate stane celomestsky dôležitým. Profitovať z toho môžu aj developeri, ktorí v blízkosti vlastnia pozemky. Jedným z takých je Penta Real Estate, ktorej patrí územie na západnej strane Karloveskej ulice. V tejto chvíli tu pripravuje projekt, nazvaný Medze. Najviac však zámer pomôže ITB Development, ktorý tu buduje obytný súbor Čerešne City. Druhá fáza Čerešní (Čerešne Lake) sa zo západnej strany priamo dotýka športového areálu. 

Dôležitou otázkou zostáva začiatok a dokončenie rekonštrukcie a dostavby. To ale z návrh na vydanie územného rozhodnutia neuvádza. Možno tak vychádzať len z predchádzajúcich informácií, kedy investor odhadoval dátum dokončenia na rok 2024, prípadne 2025. 

V Dúbravke vznikne kus lepšieho mesta. Rekonštrukcia Športového centra polície by mala byť príkladom aj pre iné, zastarané športové areály, ktorých je v metropole viacero. Bratislava, ale nepochybne aj policajti, vrcholoví a profesionálni športovci, ktorí v hlavnom meste trénujú denne, si to zaslúžia. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Príprava Športového centra polície napreduje

07.07.2020 09:50:00 Adrian Gubčo

Jednou z minuloročných architektonických súťaží bolo preriešenie športového areálu v mestskej časti Dúbravka, patriacemu Športovému centru polície. Z osemnástich účastníkov porota označila za najlepší koncept kancelárie MUUR. Zámer odvtedy nezaspal, práve naopak, postupuje v príprave. Investor už predstavil aktualizované detaily budúceho športového stánku.

Čítať viac

Súťaž na športový areál v Dúbravke má víťaza

25.09.2019 08:00:00 Adrian Gubčo

V uplynulých týždňoch prebiehala v Bratislave ďalšia architektonická súťaž, tentokrát na revitaizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v mestskej časti Dúbravka. V tejto chvíli už má súťaž víťaza, ktorým je bratislavský ateliér MUUR. O výsledkoch informoval portál Archinfo.sk.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube