YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.07.2020 09:50

Príprava Športového centra polície napreduje

Jednou z minuloročných architektonických súťaží bolo preriešenie športového areálu v mestskej časti Dúbravka, patriacemu Športovému centru polície. Z osemnástich účastníkov porota označila za najlepší koncept kancelárie MUUR. Zámer odvtedy nezaspal, práve naopak, postupuje v príprave. Investor už predstavil aktualizované detaily budúceho športového stánku.

Zdroj: Športové centrum polície

Zdroj: Športové centrum polície

Víziu areálu predstavilo Športové centrum polície svojim športovcom v rámci veľkého stretnutia na konci júna, pričom prezentácie sa zúčastnil aj minister vnútra alebo niekoľko poslancov NR SR. Vedenie centra ukázalo, ako si predstavuje transformáciu areálu, z ktorého sa má stať multišportové centrum, určené pre vrcholový šport aj verejnosť.

Prvým krokom v tomto smere bolo vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorá bola overená Slovenskou komorou architektov a v porote zasadal aj architekt pôvodného komplexu, Vladimír Bahna. Za najlepší bol označený návrh kancelárie MUUR, ktorá najvhodnejšie splnila predstavy vyhlasovateľa súťaže o novej podobe celého areálu. Porota vyzdvihla rešpekt voči pôvodnému riešeniu, no zároveň veľmi funkčné nové členenie objektov, ekonomickosť riešenia, jednoduchú prevádzkyschopnosť alebo možnosť etapizácie výstavby.

Po vybraní víťaza sa pokračovalo v spodrobnení architektonickej štúdie, pričom Športové centrum polície postupne oslovovalo jednotlivé športové zväzy, s ktorými hľadalo možnosti, ako by mohol areál dosiahnuť najvyššie parametre pre dané športové odvetvia. Na základe nadviazanej spolupráce by mal aktuálne areál podporovať tieto športy a prípravu: box, atletiku, futbal, hádzanú, džudo, športovú streľbu, triatlon, rýchlostnú kanoistiku a slalom na divokej vode. Projekt podporuje aj Slovenský olympijský a športový výbor, spoločne s Hlavným mestom či mestskou časťou.

Ako ďalej iniciátor projektu približuje, po dokončení bude areál slúžiť ako tréningový pre vrcholových športovcov, či lokálne deti a mládež. Využívať by ho mali aj príslušníci Policajného zboru SR.

V rámci projektu sa zrekonštruuje súčasný štadión, kde vzniknú kancelárske kapacity pre Športové centrum polície, odstráni sa časť tribún okolo hlavného futbalového ihriska, kde vznikne priestor pre vybudovanie multifunkčnej haly, určenej pre hádzanú, volejbal, basketbal a i., kým na prízemí by mohla byť úpolová telocvičňa pripravená pre tréningy boxu a džuda. Okrem toho vznikne okolo tréningového futbalového ihriska atletický ovál.

Za unikát považuje Športové centrum polície vytvorenie dvoch vnútorných strelníc a atletického tunela, čo sú na Slovensku dosiaľ neexistujúce veci. Ich vybudovanie by malo zásadne zlepšiť možnosti športovcov pre prípravu.

Investor odhaduje, že realitou by komplex mohol byť približne o štyri roky, dátum dokončenia tak triezvo odhaduje na rok 2024, prípadne 2025. Na druhej strane, architektonický návrh pripúšťa aj možnosť etapizácie, čo by bolo vzhľadom na obmedzený rozpočet logické. Každopádne, príprava rekonštrukcie a dostavby Športového centra polície má pokračovať aj naďalej.

 

Zdroj: Športové centrum polície

 

Pokračovanie prípravy realizácie projektu a jeho ďalšie skvalitňovanie je nepochybne dobrou správou nielen z pohľadu Športového centra polície, športovcov a policajtov, ale aj s prihliadnutím na rozvoj lokality. Miestna komunita môže onedlho získať výrazne kvalitnejšie športoviská, čím na južnom okraji Dúbravky vznikne takmer kompletná športová vybavenosť – s prihliadnutím na existenciu zimného štadiónu alebo kúpaliska Rosnička.

Dá sa len predpokladať, že význam športu sa bude v najbližšej dobe zvyšovať, keďže po odznení pandémie koronavírusu COVID-19 bude nepochybne jednou z reakcií snaha o zlepšenie zdravia. Práve športovanie je jedným z najlepších krokov, v Bratislave však bude musieť na tento dpyt reagovať nedostatočná alebo zastaraná športová infraštruktúra. Hoci deficit čiastočne saturujú súkromné fitnescentrá, tieto nedokážu poskytnúť podmienky pre všetky športy a zvlášť pre pohybovú aktivitu mládeže.

Preto sa projekt rekonštrukcie areálu v Dúbravke stáva celomestsky dôležitým, kým lokálne bude mať dosah na atraktivitu bývania. Profitovať z toho budú blízki developeri. Jedným z nich je Penta Real Estate, ktorá nedávno získala pozemok na západnej strane Karloveskej ulice, najviac však zámer pomôže ITB Development, ktorý tu buduje obytný súbor Čerešne Living. Ich druhá fáza, ktorá je dnes rozostavaná, sa športového areálu dotýka z východnej strany. Developer sa touto fázou pravdepodobne nezastaví.

Ukazuje sa tak, že na prvý pohľad aj nesúvisiace investície sú v meste do veľkej miery previazané. Rozvoj vybavenosti a verejných priestorov zvyšuje atraktivitu lokalít, kým nový development vedie k ich obohateniu po komerčnej stránke a v určitých prípadoch aj architektonickej, nehovoriac o príleve nových obyvateľov a návštevníkov, ktorí danú vybavenosť potom „osídľujú“.

Má tak zmysel budovať funkčne bohaté štvrte, prípadne tvoriť podmienky pre to, aby takéto časti mesta vznikali. Výsledkom bude rast zón, vyznačujúcich sa vysokou kvalitou života, dobrých podmienok pre rozvoj podnikania a predpokladov pre rozvoj vybavenosti, ktorá k prežitiu potrebuje aj dostatok lokálnych zákazníkov.

Aktuálne sa zdá, že v južnej časti Dúbravky by mohol vzniknúť práve kus takéhoto lepšieho mesta. Kľúčovú rolu pritom zohrá práve vysoko pozitívny a dôležitý projekt rozvoja Športového centra polície, ktorý je príkladom aj pre iné podobné areály, ktorých ostáva v metropole viac.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície
  • Zdroj: Športové centrum polície

Súvisiace články

Unikátne športové centrum v Dúbravke nespí a odhaľuje ďalšie detaily

03.10.2022 14:29:09 Andrej Sárközi

Dofinancovanie a dobudovanie infraštruktúry sú verejnosťou známe deficity, ktoré trápia slovenský šport. Sčasti sa zlepší druhé menované – solídnu injekciu v podobe revitalizácie areálu dostane Športové centrum polície v Dúbravke. Multišportové centrum má byť určené pre vrcholových športovcov, ale aj verejnosť.

Čítať viac

Súťaž na športový areál v Dúbravke má víťaza

25.09.2019 08:00:00 Adrian Gubčo

V uplynulých týždňoch prebiehala v Bratislave ďalšia architektonická súťaž, tentokrát na revitaizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v mestskej časti Dúbravka. V tejto chvíli už má súťaž víťaza, ktorým je bratislavský ateliér MUUR. O výsledkoch informoval portál Archinfo.sk.

Čítať viac

Pasienky ostanú športovou lokalitou, čoskoro pribudnú nové a zrekonštruované športoviská

18.03.2020 16:27:00 Adrian Gubčo

Novomestská štvrť Pasienky je známa predovšetkým ako miesto najvyššej koncentrácie športovísk v meste, ktoré využívajú amatérski aj profesionálni športovci. Rovnako je však verejná aj informácia, že sa tu dlhodobo pripravuje projekt veľkej transformácie územia s výstavbou množstva bytov a komerčných priestorov. Športový charakter územia však ostane zachovaný.

Čítať viac

MakFootballArena má záverečné stanovisko EIA a je bližšie k realite

13.11.2019 15:30:00 Adrian Gubčo

Veľká nezastavaná oblasť na juhovýchodnom okraji sídliska Petržalka, v dotyku s vozovňou Dopravného podniku, je už dlhodobo určená pre rozvoj športu a rekreácie. Prvý z konkrétnych zámerov sa však realite približuje až teraz – krytá fubalová hala MakFootballArena získala prvé dôležité rozhodnutie a posúva sa ďalej.

Čítať viac

Hlavné mesto podporí investície do športovej infraštruktúry

29.06.2020 13:24:00 Adrian Gubčo

Viaceré športoviská a športové areály v Bratislave a jej mestských častiach by sa mali dočkať zlepšenia. Poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve schválili investície do športovej infraštruktúry, ktoré sa týkajú až 17 projektov. Celkovo bude prerozdelených 850-tisíc eur, podporu získali aj viaceré dlhodobo pripravované zámery.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube