Author photoAdrian Gubčo 13.11.2019 15:30

MakFootballArena má záverečné stanovisko EIA a je bližšie k realite

Veľká nezastavaná oblasť na juhovýchodnom okraji sídliska Petržalka, v dotyku s vozovňou Dopravného podniku, je už dlhodobo určená pre rozvoj športu a rekreácie. Prvý z konkrétnych zámerov sa však realite približuje až teraz – krytá fubalová hala MakFootballArena získala prvé dôležité rozhodnutie a posúva sa ďalej.

Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA

Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA

Zámer výstavby futbalovej arény bol prvýkrát predstavený pred rokom, vzniknúť by mal v blízkosti existujúcej zástavby v podobe projektu Melrose, ale aj aktuálne rozostavanej Novanty. Územný plán Hlavného mesta SR v lokalite ráta so vznikom športového areálu celomestského významu, svojho času existovali aj plány rátajúce so vznikom multifunkčného hokejového alebo futbalového štadiónu.

V rámci aktuálneho projektu, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložila spoločnosť MakFootballArena s.r.o., za ktorou stojí futbalový reprezentant Róbert Mak, má však vzniknúť krytá futbalová hala na tréningové účely. Podľa Ministerstva životného prostredia sa zámer nebude ďalej posudzovať, čo platí pre projekty s menej ako 300 parkovacími miestami, čo spĺňa aj MakFootballArena. Ako lepší bol vybratý variant č. 1, ktorý obsahuje 90 parkovacích miest.

Samotná hala bude mať severojužnú orientáciu a jej rozmery vychádzajú z požiadaviek na umiestnenie ihriska štandardnej veľkosti s prislúchajúcim zázemím, ktoré je súčasťou dispozície. Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať prístup do haly, ktorá by mala mať údajne kapacitu okolo 300 divákov, dve obchodné jednotky s predajňami športových potrieb, kancelária a šatne pre hráčov, na druhom podlaží bude lobby, reštaurácia a fitness, na treťom bude wellness. Väčšina týchto priestorov a funkcií bude mať výhľady na hraciu plochu.

Súčasťou areálu bude okrem toho multifunkčné exteriérové ihrisko, verejné rozptyľovacie priestranstvá a vonkajší parking. Investor doplní aj zeleň v rámci sadových úprav, dnes sa tu nachádzajú len nálety.

Architektúru objektu spracovala dvojica kancelárií, AML Architects a FullHouse Architecture. Z hľadiska výzorového aj konštrukčného pôjde o relatívne jednoduchú stavbu, v tomto prípade to je ale úplne v poriadku. Fasáda haly bude tvorená sendvičovými panelmi, zázemie perforovaným plechom, okná budú hliníkové. Pochôdzna časť strechy reštaurácie bude čiastočne zatrávnená.

Keďže developer dostal len teraz záverečné stanovisko k zámeru, bude musieť prejsť ešte ďalšími stupňami povoľovania – získať záväzné stanovisko Hlavného mesta, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Vzhľadom na charakter projektu a lokalitu by to však nemusel byť taký zásadný problém. Snáď.

Spustenie realizácie neočakávam skôr ako ku koncu roka 2020 alebo začiatku roka 2021.

 

V lokalite by mohli čoskoro pribudnúť ďalšie športoviská. Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA

 

MakFootballArena prináša veľmi zásadnú funkciu na plochu, ktorá je pre tento účel aj určená. Kvalitných športovísk v Bratislave pozvoľna pribúda, no je ich stále nedostatok. Verejný sektor je v tomto smere nápomocný len málo, štát preferuje investície do masívnych projektov spriaznených podnikateľov. Takéto menšie športové stánky vznikajú nezriedka ako výsledok nadšenia jednotlivcov.

Inak tomu nebude pravdepodobne ani v tomto prípade, kedy sa úspešný futbalový reprezentant podujal k realizácii vlastného projektu, ktorý zlepší podmienky pre rozvoj futbalu v Bratislave aj na Slovensku. Nová hala zároveň trochu pomôže zlepšiť situáciu v prípade početnosti ihrísk v Hlavnom meste, ktoré postupne zanikajú a ďalšie – napríklad na Pasienkoch – zánik ešte len čaká.

Je k neuvereniu, že aj takéto všeobecne prospešné zámery si nájdu kritikov, ktorí sú ochotní ich napádať. V Petržalke to však nie je žiadna novinka, keďže v tejto riedko zastavanej mestskej časti sa za problematický považuje skoro každý projekt, ktorý mení zaužívaný obraz najväčšieho slovenského sídliska. Najväčšou výhradou je tradične parkovanie. Kritici vytýkali aj MakFootballArene, že má nedostatok parkovacích miest a bude spôsobovať hluk, Ministerstvo životného prostredia však odvolaniu nevyhovelo.

Aréna tak snáď začne čoskoro vznikať a spolu s ňou sa naštartuje aj transformácia okolitej lokality. Široko rozšírené športovanie má mimoriadne pozitívne dopady na zdravie obyvateľstva či spokojnosť a tým pádom aj na kvalitu života. Moderných športovísk treba v Bratislave ešte viac.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA
  • Pohľady - východný a západný. Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA
  • Situácia. Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA
  • Komplexný návrh rozvoja lokality. Zdroj: MakFootballArena s.r.o. / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube