Author photoAdrian Gubčo 25.09.2019 08:00

Súťaž na športový areál v Dúbravke má víťaza

V uplynulých týždňoch prebiehala v Bratislave ďalšia architektonická súťaž, tentokrát na revitaizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v mestskej časti Dúbravka. V tejto chvíli už má súťaž víťaza, ktorým je bratislavský ateliér MUUR. O výsledkoch informoval portál Archinfo.sk.

Zdroj: MUUR

Zdroj: MUUR

Zadaním bolo vytvorenie architektonického návrhu dostavby a revitalizácie areálu, ktorý je dnes využívaný širokou verejnosťou. Vedenie ŠKP hľadá nové formy skvalitnenia areálu v južnej časti Dúbravky, pričom sa rozhodlo preveriť možnosti obnovy formou jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže.

Do súťaže sa zapojilo osemnásť účastníkov, z ktorých porota, vedená architektom Matejom Grébertom, spoločne s účasťou Vladimíra Bahnu, pôvodného autora komplexu, vybrala ako najlepší návrh kancelárie MUUR, ktorá najlepšie splnila predstavy vyhlasovateľa súťaže o novej podobe celého areálu.

Porota vyzdvihla rešpekt voči pôvodnému riešeniu, no zároveň veľmi funkčné nové členenie objektov, vytvorenie nového akcentu alebo dominanty areálu v smere od hlavnej cesty, prítomnosť otvoreného atletického tunelu alebo samostatnej strelnice, ekonomickosť riešenia, jednoduchú prevádzkyschopnosť alebo možnosť etapizácie výstavby. Porota navrhla ako podnety pre ďalšie rozpracovanie mierne architektonické obohatenie dominantného objektu, tribúny aj strelnice.

Bola to však najmä funkčnosť, v čom predčil návrh od MUUR iné návrhy, pričom za nimi stáli viaceré popredné slovenské architektonické kancelárie. MUUR sa prezentuje predovšetkým tvorbou interiérov, preto je víťazstvo v súťaži a možnosť práce na tomto type zákazky pre kanceláriu skôr netradičná.

Ďalší postup teraz nie je známy, víťazný ateliér však bude pravdepodobne oslovený na ďalšie projektové rozpracovanie návrhu. ŠKP snáď potvrdí svoj záujem areál vybudovať v danej podobe a realizácia sa spustí, v rámci možností, čím skôr.

 

Zdroj: MUUR

 

Prípad areálu ŠKP Dúbravka je v bratislavskom kontexte skôr netradičný. Mnoho podobných areálov v meste čelí alebo čelilo úpadku a bolo postupne zrušených a nahradených iným typom zástavby. Hoci je zrejmé, že záujem o šport poklesol s rozvojom iných typov rekreačných aktivít, rozvoj telesnej kultúry ostáva zásadným prvkom pri zvyšovaní kvality života v meste a preto by bolo úplné vytlačenie športu z Bratislavy veľkým problémom a chybou.

Z areálu ŠKP sa však podľa všetkého stane jeden z mála naozaj moderných a funkčných športových areálov v Bratislave, čo je hlavne pre Dúbravku obrovský benefit. Výrazne to pomôže aj blízkym developmentom – či už postupne rastúcim Čerešniam Living, alebo pripravovanému zámeru Duby (a okoliu), ktorý napriek súčasnému odporu mestskej časti Karlova Ves jedného dňa v nejakej podobe určite vznikne.

Podobných projektov je zatiaľ málo – určité náznaky sú len z Rače, kde má vzniknúť LBG aréna, menšie úpravy, ale bez podobnej ambície, sa zrealizovali v Karlovej Vsi, obavy vládnu z osudu športového areálu na Sklenárovej v Ružinove. Čiastočný zánik čaká športoviská na Pasienkoch. V zúfalom stave ostáva rozsiahly areál TJ Spoje v Podunajských Biskupiciach, ktorý by mohol patriť k najlepším športovo-komunitným centrám na Slovensku, keby bol vhodne zrevitalizovaný.

Situácia v oblasti športovej infraštruktúry v Bratislave nie je teda vôbec ideálna a ani nebude, kým bude jej rozvoj doménou pár organizácií a nadšencov. Projekt z Dúbravky by mal byť inšpiráciou nielen pre športových developerov, ale aj pre lokálne a mestskú samosprávu – význam športu na zdravie či spokojnosť obyvateľstva sa dá totiž jasne vyčísliť, rovnako ako dopady na hodnotu nehnuteľností v okolí. Investície do tejto oblasti teda majú opodstatnenie.

Ak sa dnešná realita nezmení, môže sa opakovať to, čo pri industriálnej architektúre – kým sme si uvedomili, aké hodnoty v nej máme, mnoho objektov či areálov (zbytočne) zaniklo. V prípade športu však ešte nie je celkom neskoro.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: MUUR
  • Zdroj: MUUR
  • Zdroj: MUUR
  • Zdroj: MUUR
  • Zdroj: MUUR
  • Zdroj: MUUR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube