Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.06.2020 13:24

Hlavné mesto podporí investície do športovej infraštruktúry

Viaceré športoviská a športové areály v Bratislave a jej mestských častiach by sa mali dočkať zlepšenia. Poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve schválili investície do športovej infraštruktúry, ktoré sa týkajú až 17 projektov. Celkovo bude prerozdelených 850-tisíc eur, podporu získali aj viaceré dlhodobo pripravované zámery.

Article Big

Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021

Jednotlivé zámery budú financované z Grantového programu, ktorý Mestské zastupiteľstvo schválilo na konci roka 2019 s cieľom podpory športu a vzdelávania. Prostriedky z tohto programu sú naviazané na kapitálové výdavky – teda investičné projekty – a pochádzajú z výnosov z poplatku za rozvoj a predaja majetku. Na tento rok bolo alokovaných 1 milión eur (z toho 600-tisíc z popatku za rozvoj a zvyšok z predaja majetku). Zdroje vybrané v rámci poplatku za rozvoj majú byť použité priamo v mestskej časti, ktorá ich vybrala.

O grant žiadalo celkovo až 47 subjektov, komisia, zložená z mestských poslancov, neodporučila 15 z nich, lebo nešlo o kapitálové investície. Pri zvyšných projektoch sa posudzovalo geografické rozmiestnenie aj vzťah k verejnému majetku – komisia požadovala predovšetkým zveľadenie majetku mesta a mestských častí. Prizvaný expert zas posúdil projekty zamerané na vodáctvo a v tomto smere vybral aj najvhodnejší zámer, ktorý si zaslúži financovanie.

Výsledkom je 17 podporených projektov rozličného charakteru. K najmenším patria workoutové ihriská pre staromestských hasičov, v Ružinove a v Záhorskej Bystrici, v tejto mestskej časti vznikne aj nové basketbalové ihrisko v školskom areáli. Futbalisti v Jarovciach získajú nové osvetlenie, v Devínskej Novej Vsi sociálne a technické zázemie a v Rači nové a opravené miesta na sedenie. Futbalistov v Lamači čaká zrekonštruovanie tréningovej plochy.

V prípade vodných športov bolo podporené zlepšenie podmienok pre kanoistov v areáli Zemník, hokejbalisti dostanú nové ihrisko na Pekníkovej v Dúbravke. Pribudnúť by mali dva pump-tracky, jeden v Podunajských Biskupiciach na Latorickej a druhý v Petržalke na Haanovej, kde už aktivitu v tomto smere dlhšie vyvíja o.z. Pedal. Športový areál zas vznikne na Kramároch na Ladzianskej ulici.

Posledný okruh podporených projektov predstavujú rekonštrukcie športových areálov v rámci základných škôl. Základná škola na Kulíškovej zrekonštruuje svoju telocvičňu, kým školy na Rajčianskej vo Vrakuni, Tilgnerovej v Karlovej Vsi a na Vazovovej v Starom Meste upravia svoje areály. Tieto úpravy budú patriť, spoločne s areálom na Ladzianskej, k finančne najnáročnejším projektom.

150-tisíc eur z pôvodného milióna ostáva ako rezerva do budúcnosti. 

 

Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021

 

Spomedzi všetkých projektov si mimoriadnu pozornosť zaslúži najmä pripravovaná revitalizácia školského areálu na Vazovovej ulici, keďže v tomto prípade je naplánovaná komplexná transformácia celého školského dvora, ktorý by sa potenciálne mohol stať atraktívnym verejným priestranstvom. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, ktoré bude prijímateľom grantu, pre návrh budúceho rozvoja areálu oslovilo architektonickú kanceláriu 2021.

Tá prišla s víziou postupného rozvoja areálu, ktorý nebude slúžiť len žiakom, ale mimo vyučovacích hodín alebo počas voľných dní aj širšej verejnosti. Architekti navrhli nové povrchy, herné prvky, exteriérovú triedu, nové vstupy a oplotenie, doplnenie stromov, lúku pre vsakovanie vody, zregulovanie parkovania či doplnenie osvetlenia a piciu fontánku.

Etapizácia a definovanie jednotlivých prvkov, ktoré budú zrealizované v rámci prvej časti obnovy, ešte neboli definované, už teraz sa však dá konštatovať, že úroveň dvora by šla výrazne hore a lokalita by získala príjemný verejný priestor, ktorých je v okolí nedostatok. Najbližší parčík na Belopotockého má len obmedzené využitie, ďalšie priestranstvá sú zaťažené parkovaním alebo sú v zlom stave. Situácii pomôže susedný development Florian Offices od Penta Real Estate, do jeho realizácie je však ešte ďaleko.

Školské areály predstavujú ideálnu možnosť, ako rozšíriť ponuku športovísk či miest pre trávenie voľného času. Problémom však ostáva, že jednotlivé školské dvory sú ohradené a pomerne často neprístupné, a to nielen na sídliskách, ale aj v husto zastavaných lokalitách, ktorým by otvorenie takýchto priestranstiev prospelo. Je to, mimochodom, prístup, o ktorý sa snažia aj najvyspelejšie metropoly. Príkladom je Kodaň, ktorá sa usiluje akékoľvek bariéry v mestskom priestore odstraňovať – bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný majetok.

V našom kontexte sú však problémom normy aj prístup zriaďovateľov. V tomto ohľade by bol prospešný silnejší tlak mesta spojený s motivačným mechanizmom, zameraným na revitalizáciu školských dvorov. Už Plán Bratislava ponúkol ideu „školských zásahov“, série mikroprojektov, ktoré by zlepšili jednotlivé školy a ich areály prostredníctvom architektonických vstupov. Výmenou za to by mohlo byť otvorenie areálov tak, aby boli prístupné aj pre širšiu verejnosť.

Pre mesto ide „o nízko visiace ovocie“, relatívne jednoduchý spôsob, ako zlepšiť kvalitu života. Je čas, aby to Bratislava začala využívať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021
  • Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021
  • Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021
  • Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021
  • Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021
  • Nový školský areál na Vazovovej. Zdroj: 2021
  • Nový školský areál na Vazovovej - axonometria. Zdroj: 2021

Súvisiace články

Hlavné mesto plánuje investície do kultúrnej infraštruktúry

10.09.2019 09:10:00 Adrian Gubčo

Bratislava má už dlhšiu dobu investičný dlh do rozvoja základnej infraštruktúry, no nielen dopravnej či technickej, ale aj sociálnej či kultúrnej. Posledne menovaná  je pre život mesta enormne dôležitá – na prítomnosti kvalitnej kultúry a podmienok pre jej vykonávanie je v čoraz väčšej miere založená ekonomika moderných miest. Zdá sa však, že Hlavné mesto chystá v tomto smere zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Pri Novej Cvernovke sa spustili práce na revitalizácii parku

12.06.2020 18:07:00 Adrian Gubčo

Pri Novej Cvernovke v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa spustila revitalizácia časti z rozsiahlych zelených plôch, ktoré sa okolo tohto kultúrno-kreatívneho centra nachádzajú. Cieľom zámeru je vytvoriť okolo Novej Cvernovky atraktívny zelený verejný priestor, ktorý vytvorí príjemné zázemie pre aktivity, rozvíjané v centre.

Čítať viac

Komentáre