Author photoAdrian Gubčo 12.06.2020 18:07

Pri Novej Cvernovke sa spustili práce na revitalizácii parku

Pri Novej Cvernovke v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa spustila revitalizácia časti z rozsiahlych zelených plôch, ktoré sa okolo tohto kultúrno-kreatívneho centra nachádzajú. Cieľom zámeru je vytvoriť okolo Novej Cvernovky atraktívny zelený verejný priestor, ktorý vytvorí príjemné zázemie pre aktivity, rozvíjané v centre.

Zdroj: Nadácia Nová Cvernovka

Zdroj: Nadácia Nová Cvernovka

Kreatívne centrum začalo v areáli bývalej Strednej chemickej školy vznikať v roku 2016, potom, ako sa pôvodná komunita umelcov a kreatívcov musela vysťahovať z pôvodnej Cvernovky – pradiarne na Svätoplukovej ulici, ktorú získal developer YIT Slovakia a rozbehol proces jej premeny v rámci projektu Zwirn. Kreatívcom sa po dohode s Bratislavským samosprávnym krajom podarilo nasťahovať do opusteného školského areálu.

Transformácia budovy (neskôr budov, keďže sa k škole pridala aj premena internátu) bola spojená s výraznými zmenami v interiéri. Výsledkom toho bolo veľké množstvo stavebnej sute, ktorá je deponovaná v zadnej časti areálu, keďže Nadácii Nová Cvernovka, ktorá revitalizáciu a kultúrne aktivity v komplexe zastrešuje, chýbali väčšie finančné zdroje.

"Cvernovkári" sa však rozhodli nevýhodu obrátiť na výhodu. Už nejakú dobu sa rozvíja projekt úprav zelených plôch v okolí, ktorých výsledkom má byť vznik verejného parku, ktorý bude slúžiť nielen návštevníkom, pracujúcim a účinkujúcim v Novej Cvernovke, ale aj širšej lokálnej a mestskej komunite. Návrh pripravuje kancelária 2021 Architekti, ktorá v centre sídli, spoločne s LABAKom. Nahromadená suť sa stala prvkom, ktorý výrazne prispeje k formovaniu prvej opravovanej časti parku.

Tou je budúci poloverejný park, teda priestor juhozápadne od budovy v priestore smerom k areálu Palmy. Danej ploche bude dominovať jednak zväčšené detské ihrisko v kruhu na mieste súčasného ihriska, kde majú byť osadené viaceré originálne autorské (teda nie typové) prvky, ale najmä hlavný spoločenský priestor v ďalšom kruhu. Tento priestor bude naproti bočnému vchodu do Cvernovky, bude mať teda prístup do Skrytého baru, bistra Dvanásť duší a do sály.

Kruhová forma umožňuje variabilné umiestnenie prvkov po obvode, kým centrálny koridor ostáva zachovaný. Naproti východu z budovy má byť umiestnené fixné pódium, pribudnúť by mala sprcha k saune, letná kuchyňa s barom, svadobný pavilón či modlitebňa. Stoličky by malu umožňovať voľné sedenie. 

Zmieňovaná suť poslúži na tvorbu recyklátu – mlatu, ktorý bude slúžiť ako povrch v parku, čím sa iniciátori revitalizácie vyhli použitiu asfaltu alebo betónu, ako aj nákupu nového materiálu. Podľa Nadácie Nová Cvernovka ide o ekologický aj ekonomický spôsob riešenia situácie. Na podporu revitalizácie parku za pomoci recyklácie sute organizujú verejnú zbierku, potrebných je 40-tisíc eur (oproti 90-tisíc pri využití klasických metód).

Stavebné práce sa už začali, odstránené boli staré chodníky, ostrihali sa kríky a vykopaná bola jama, do ktorej sa bude postupne vkladať časť vytriedeného materiálu zo sute. Celkovo by v tejto časti parku malo vzniknúť asi 700 metrov štvorcových mlatových povrchov, kľúčovú časť z nich bude zaberať spoločenský priestor pred pódiom. Termín dokončenia revitalizácie celého parku nie je s ohľadom na komplikované financovanie známy.

 

Aktuálny stav realizácie

 

Zrevitalizovaný zelený priestor bude každopádne vynikajúcim doplnením aktivít v Novej Cvernovke a jej ďalšou atrakciou. Význam centra neustále rastie, a hoci pandémia koronavírusu COVID-19 znamenala pre rozvoj kultúrnych aktivít výrazný zásah, z dlhodobého hľadiska by nemala viesť k pozastaveniu rozvoja. Práve naopak, development v susedstve pomôže aktivity v Novej Cvernovke ešte viac zvýrazniť.

Developer Corwin totiž pripravuje masívnu revitalizáciu industriálneho areálu Palma, ktorej súčasťou sú viaceré výrazné priemyselné objekty, z ktorých by sa minimálne časť mala zachovať – vrátane ikonického sila. Očakávaný je aj vznik príťažlivých verejných priestranstiev a priestorov pre služby a vybavenosť. Autorom urbanisticko-architektonického konceptu je preslávená kancelária Gehl Architects z Kodane.

Existencia dvoch takýchto významných a silných susedov vytvorí ideálne predpoklady pre vznik lokálneho sub-centra mesta, ktoré bude žiť spoločenským, kultúrnym aj komerčným životom. Pre obyvateľov z okolia vznikne prirodzené gravitačné jadro, kde bude môcť uspokojiť podstatnú časť potrieb, očakávaných od mesta, spojených s kvalitným zážitkom.

K tomu prirodzene patrí aj dobre udržiavaná mestská zeleň a pobytové priestory, ktoré navyše naznačujú preferovaný spôsob tvorby mestského prostredia do budúcna – teda vo forme recyklácie a využívania prírode bližších postupov (mlat napríklad umožňuje oveľa lepšie vsakovanie vody ako iné povrchy). Nový park tak vytvorí nielen príjemné zázemie pre Novú Cvernovku a mäkkú hranu voči susednému developmentu, ale aj prinesie určitý pozitívny symbolický odkaz.

Bratislava získava ďalšiu upravenú zelenú plochu v lokalite, kde je napriek blízkosti k iným (Námestie Biely Kríž) vhodná. Postupne tak vznikajú ostrovy kvalitného mesta, ktoré sa snáď budú rozširovať, a to vďaka zlepšovaniu verejného priestoru aj výstavbou dobre navrhnutých a citlivo osadených projektov.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube