Author photoAndrej Sárközi 21.02.2023 12:11

Veľkolepý športový areál v Dúbravke pokročil: Športové centrum polície získalo dôležité povolenie

Nedostatok športovej infraštruktúry v hlavnom meste môže zlepšiť nový areál Športového centra polície v Dúbravke. Multišportové centrum má byť určené pre vrcholových športovcov, ale aj verejnosť. Plány na jeho vznik boli oznámené ešte v roku 2019. Po vyše troch rokoch sa dnes zámer posúva bližšie k výstavbe.

Zdroj: MUUR

Zdroj: MUUR

Komplex v Dúbravke bol v posledných rokoch už veľmi zanedbaný. V najbližších rokoch sa však má všetko zmeniť. Už v roku 2019 prebehla architektonická súťaž na novú podobu areálu. Z osemnástich účastníkov zvíťazil ateliér MUUR, ktorý najlepšie splnil predstavy vyhlasovateľa súťaže, teda Polície SR a Ministerstva vnútra SR. Kancelária predčila ostatné najmä funkčnosťou navrhovaného zámeru, rešpektom k pôvodnému riešeniu, ekonomickosťou či možnosťou etapizácie výstavby. 

Po rokoch ticha zaznamenal projekt pokrok v roku 2022, kedy bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia stavebnému úradu. Ten dnes posunul development bližšie k výstavbe, keď vydal rozhodnutie o umiestnení stavby

Revitalizácia a dostavba Športového centra polície poskytne na slovenské pomery moderné a kvalitne vybavené priestory pre každodenné športové aktivity. Nový športový komplex bude nadväzovať na existujúcu tribúnu i futbalové ihrisko, jeho výstavba prebehne v priestoroch areálu pôvodného futbalového štadióna. Projekt počíta aj s novými objektami krytých športovísk, ktoré budú umiestnené zo všetkých strán existujúceho futbalového ihriska a vytvoria tak uzatvorený komplex.

Galéria

 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR
 • Zdroj: MUUR

Prestavaná bude hlavná tribúna futbalového ihriska, odstránia sa existujúce bočné vstupy na štadión spoločne s bočnými tribúnami. Zbúrajú sa aj toalety, šatne a odovzdávacia stanica tepla. Plánuje sa tiež odstránenie areálových rozvodov inžinierskych sietí, ktoré svojím vekom a technickým stavom nevyhovujú budúcim požiadavkám areálu. 

Sviatok budú mať priaznivci "kráľovnej športu" – v areáli pribudne nový atletický štadión. Ich extrémny nedostatok v hlavnom meste zmierni ovál so šiestimi dráhami v terénne nižšie položenej, východnej časti územia. Deficit atletickej infraštruktúry zníži aj nový atletický tunel, ktorý bol doteraz v Bratislave z kategórie sci-fi. Naplánovaný je so šiestimi dráhami a situovaný bude na východnej strane areálu medzi súťažným a tréningovým futbalovým ihriskom. Prístupný bude cez športové centrum a určený bude na tréningy behov na 100 metrov. S dobehovou a štartovacou zónou bude disponovať celkovou dÍžkou 120 metrov. Pozdĺž východnej, presklenej fasády tunela je v nadväznosti na atletický štadión umiestnená tribúna štadióna pre 300 divákov.

Komplex bude obsahovať aj športovú halu s úpolovou telocvičnou. Za unikát možno považovať nový objekt športovej strelnice. Dvojpodlažná stavba so samostatným vstupom bude umiestnená medzi futbalovou tribúnou a atletickým tunelom. Strelnica bude slúžiť najmä na tréningy s občasným súťažným využitím. Úplne novým objektom bude športová hala, lokalizovaná medzi futbalovou tribúnou a športovým centrom. Hala poskytne zázemie pre loptové a bojové športy, šatne, hygienické i technické priestory. Kapacita bude 200 divákov.

Po novom sa tu bude nachádzať aj regeneračné centrum, ktoré bude pozostávať z rôznych druhov sáun so zázemím. Posilňovňa je naplánovaná v blízkosti spoločných šatní a regeneračného centra, budú sa tu nachádzať štyri zóny – aeróbna zóna, silová zóna s posilňovacími strojmi, vzpieračská zóna a kondičná zóna s otvorenou telocvičňou s flexibilným vybavením. 

Na existujúcej futbalovej tribúne budú vytvorené tri nadzemné podlažia vrátane hľadiska v mieste spodnej časti tribúny. Nová kapacita tribúny bude disponovať kapacitou 780 divákov a okrem toho budú jej súčasťou aj administratívne priestory a ubytovacia časť s prechodným ubytovaním. Existujúce futbalové ihrisko zostane zachované.

Zdroj: MUUR

Súčasťou revitalizácie budú taktiež terénne a sadovnícke úpravy. Nová výsadba stromovej a kríkovej zelene bude umiestnená na nespevnených plochách v blízkosti prístupovej cesty k športovému areálu, ale aj na ostrovčekoch parkovísk a vo vnútorných priestoroch centra. Vegetáciu extenzívnych zelených striech budú tvoriť rastliny s vysokou regeneračnou schopnosťou prispôsobiť sa extrémnym podmienkam. Porast extenzívnej strechy bude zase tvoriť vegetácia s predvídateľným postupným vývojom. Zeleň tak bude plniť aj hygienickú funkciu – zachytávanie exhalátov a prachu, reguláciu pôdnej a vzdušnej vlhkosti, zlepšenie klímy či zníženie hladiny hluku.

Parkovisko pred futbalovou tribúnou bude mať kapacitu pre 148 áut, doplnené bude dvojicou prepojovacích komunikácií, ktoré budú tvoriť dopravnú kostru parkoviska. Z uvedeného počtu stojísk bude 12 miest vyhradených pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Parkovisko pri strelnici bude určené pre 60 osobných automobilov, z čoho 6 bude vyhradených pre osoby zo zdravotným znevýhodnením. V areáli športového centra bude umiestnených 30 stojanov na bicykle s možnosťou odloženia 60 bicyklov. Tréningová cyklistická cesta vedená areálom od športovej strelnice popri atletickom ovále k športovému centru bude určená pre triatlon.

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je podmienené niekoľkými pripomienkami. Hlavné mesto napríklad požaduje zrekonštruovať prístupovú cestu v úseku od zrekonštruovanej vozovky od Ulice Mikuláša Schneidera Trnavského s pokračovaním popri bytovom dome Rosnička spolu s rekonštrukciou existujúceho chodníka. Parkovacie plochy musia byť riešené typom „zeleného parkoviska", teda napríklad vegetačnou dlažbou. Okresný úrad žiada tiež zvážiť zachovanie existujúcej línie stromov na existujúcom parkovisku pred štadiónom. 

Termín realizácie projektu je nateraz otázny. Investor v minulosti odhadoval dátum dokončenia na rok 2024, prípadne 2025.

V konečnom dôsledku pôjde o celomestsky dôležitý projekt, ktorý zlepší podmienky aj profesionálnym športovcom. Tí už možno nebudú musieť odchádzať za lepšou infraštruktúrou do zahraničia. Rovnako dôležitou správou je, že projekt nie je v útlme a jeho realizácia sa ukazuje ako reálna. Miestna komunita tak môže získať kvalitnejšie športoviská. 

Na južnom okraji Dúbravky vznikne takmer kompletná športová vybavenosť. Prítomný je v tejto lokalite aj zimný štadión, kúpalisko Rosnička a neďaleko sa nachádza aj plaváreň v areáli Ekoiuventa. Umiestnené tu je squashové centrum, pri Ekoiuvente je pumptrack a jednoduchšiu rekreáciu zabezpečuje areál v Líščom údolí. 

Rekonštrukcia Športového centra polície by mala byť príkladom aj pre iné, zastarané športové zóny, ktorých je v metropole viacero. Bratislava, ale nepochybne aj policajti a športovci, ktorí v hlavnom meste trénujú denne, získajú konečne infraštruktúru, hodnú metropoly v 21. storočí. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube