Author photoAdrian Gubčo 23.04.2020 11:40

Hlavné mesto pripravuje nové Zmeny a doplnky Územného plánu

Magistrát Hlavného mesta predstavil obsah budúcich Zmien a doplnkov Územného plánu, ktoré by mali ísť čoskoro do schvaľovania. Cieľom zmien je prispôsobiť zastaralý plán aktuálnym výzvam, pričom mesto sa rozhodlo pre nový prístup, ktorý združuje úpravy do menších tematických balíčkov, ktoré je možné schvaľovať jednoduchšie a častejšie.

Ako mesto pripomína, súčasný Územný plán Hlavného mesta SR Bratislava, prijatý v roku 2007, no pripravovaný už od roku 1996, dnes už nereflektuje dnešné potreby. Preto sú potrebné jeho aktualizácie v podobe tzv. Zmien a doplnkov (ZaD), ktoré v balíčkoch upravujú funkciu niektorých plôch, kde sa vyhodnotilo, že ich doterajšia regulácia už nie je vhodná, príp. menia obsah niektorých zásad v textovej časti ÚP. Od roku 2007 bola prijatá len štvorica ZaD.

ZaD sú prijímané Mestským zastupiteľstvom, čo môže byť niekedy problém, zvlášť, ak príliš široké balíky zmien obsahujú nielen prospešné úpravy, ale aj viaceré kontroverzné – to bol prípad ZaD 04, ktoré neboli schválené ani po piatich rokoch. Hoci sa tým skutočne podarilo zastaviť niekoľko kontroverzných projektov, pribrzdilo to aj užitočné zámery v centre mesta (o i. Nové Lido, resp. zmenu Územného plánu Celomestské centrum Petržalka). Hlavné mesto by sa chcelo do budúcna podobným problémom už vyhnúť.

Zmeny a doplnky majú byť po novom rozdelené do menších a tematicky homogénnejších balíčkov, ktoré môžu byť zároveň častejšie predkladané na schválenie. Mesto tvrdí, že tak dokáže pružnejšie reagovať na aktuálne potreby a výhodou je väčšia predvídateľnosť procesu spolu s väčšou zrozumiteľnosťou pri prerokúvaní.

Magistrát má momentálne rozpracované ZaD 06 a ZaD 07. Prvé by sa mali týkať legislatívnych úprav v územnom pláne a priniesť napríklad prenastavenie podielu funkcie bývania pri funkčnom kóde 501, teda plôch Bývania a občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu – zvýšiť by sa mal podiel bývania, po čom volajú viacerí developeri, čeliaci nedostatku priestoru na výstavbu bytov a príliš veľkými plochami občianskej vybavenosti, ktorá je v mnohých lokalitách saturovaná.

Schvaľovanie ZaD 06, ktoré sa ešte len obstarávajú, sa očakáva ešte v roku 2020, zastupiteľstvá sú však aktuálne narušené pandémiou koronavírusu. Zástupcovia Magistrátu tieto úpravy sľubovali už dávnejšie a aktuálne majú viac ako pol roka omeškanie. Ďalší balík Zmien a doplnkov by mal ísť do schvaľovania výrazne neskôr, Hlavné mesto predbežne predpokladá, že pôjde o druhú polovicu roka 2021.

Nido

Pôvodný a dnes už značne neaktuálny plán prijímania ZaD. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Súčasťou ZaD 07 by mala byť trojica tematických okruhov. V oblasti rozvoja mestských častí by sa malo umožniť obstarávanie územných plánov zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí. Pri téme reklamných stavieb by sa mali nastaviť jasné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb vo verejných priestoroch mesta a nakoniec v oblasti dopravy by sa mala potvrdiť nová trasa električky po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici, o ktorej som písal včera. Tieto tri témy sú podľa mesta najakútnejšími potrebami v celomestskom verejnom záujme.

Čo sa týka prvého okruhu, jeho zapracovanie je výsledkom snahy mestských častí pripraviť nové územné plány zón, čo si vyžaduje aktualizáciu zoznamu území vo „veľkom“ Územnom pláne. Do textovej časti ÚP preto majú byť doplnené schválené ÚPZ, územia, pre ktoré sa majú pripraviť nové ÚPZ a ponechaná má byť možnosť pripraviť ÚPZ aj pre ostatné územia v zmysle potreby mesta či mestskej časti.

Vizuálne veľmi viditeľné môžu byť dosahy zmien v rámci druhého okruhu, vďaka ktorým by mohlo mať mesto v rukách silnejšie nástroje pre reguláciu vonkajšej reklamy. Magistrát síce tvrdí, že vonkajšia reklama je prirodzená súčasť mesta, dnešné nesystematické umiestňovanie reklamy však devastuje verejný priestor.

Cieľom tejto regulácie je preto určenie jednotných pravidiel pre umiestňovanie reklamných stavieb na území hlavného mesta v zhode s verejným a súkromným záujmom tak, aby nebola ovplyvnená kvalita mestských verejných priestorov, priehľadov, urbanistickej a architektonickej kvality mesta. Návrh ráta s viacerými stupňami regulácie, ktoré majú rešpektovať prirodzené členenie mesta a kde budú povolené iba vybrané typy reklamných stavieb. Prioritou je umiestňovať tieto stavby v menšom počte, kvalitnejšom vyhotovení a pre prostredie mesta na vhodnejších lokalitách.

Tretím okruhom je oblasť dopravy, kde len pripomeniem obsah včerajšieho príspevku – Hlavné mesto bude už čoskoro čeliť obrovskému problému, keď v oblasti Mlynských Nív vznikne štvrť, kde sa bude denne pohybovať možno až 200-tisíc ľudí, no bez zodpovedajúcej obsluhy verejnou dopravou. Ešte dávnejšie predstavil developer J&T Real Estate víziu električkovej trate po Pribinovej a Košickej ulici, ktorá by prepájala centrum, staré aj nové, s Petržalkou a Ružinovom. Po dôkladnej analýze sa mesto rozhodlo k tejto vízii pristúpiť.

Aby však bolo možné trať začať stavať, je potrebné zmeniť Územný plán, do ktorého zatiaľ nie je zanesená. S ohľadom na akútnosť situácie – viaceré veľké developmenty budú dokončené už tento rok – je potrebné postupovať maximálne rýchlo. Najskorší možný termín dokončenia projektu je však rok 2024, pravdepodobnejšie 2025.

 

Nové Zmeny a doplnky sa týkajú aj výstavby električky na Pribinovej ulici. Zdroj: J&T Real Estate

 

Hoci Magistrát optimisticky predpokladá, že menšie balíky budú znamenať rýchlejšie schválenie, môže sa ešte stretnúť s komplikáciami. Kým prvý okruh, teda zmeny na úrovni mestských častí, budú pravdepodobne politicky menej problematické, zvyšné dve témy by mohli byť výbušné. Regulácia vonkajšej reklamy by mohla priniesť narušenie výnosného reklamného biznisu, kým proti električke sa stavajú aktivisti z kultúrnej obce.

Regulácia reklamy je v Bratislave mimoriadne potrebná, keďže objem vonkajšej reklamy presiahol v meste akúkoľvek únosnú mieru. V 21. storočí, kedy je aj tak kľúčová reklama na internete, je navyše existencia bilboardov, pútačov, tabúľ či obrazoviek prežitkom, ktorý by mal z mesta vymiznúť. Reguláciu si zasluhuje aj označovanie prevádzok, ktoré je pri podnikateľoch s nízkou úrovňou vkusu – čo je v Bratislave väčšina – miestami vyslovene vulgárne.

Samotné reklamné spoločnosti však napriek otáznemu vplyvu vonkajšej reklamy masívne zarábajú, keďže inzerenti majú o takúto formu sebaprezentácie stále záujem. Narušenie súčasného biznismodelu sa určite stretne s tvrdou odozvou. Antikampaň by nebola prekvapivá, čo ukazuje príklad Prahy, kde sa „vďaka“ tomu nepodarilo v roku 2014 špičkovému kandidátovi Tomášovi Hudečkovi obhájiť post pražského primátora. Kľúčové reklamné spoločnosti v Prahe a Bratislave sú vzájomne prepojené.

Do toho môže ešte vstúpiť odpor zo strany umelcov, ktorí sa mobilizujú pri boji proti umiestneniu električkovej trate v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Hlavné mesto prisľúbilo organizáciu odborného semináru a bližšej prezentácie zámeru (mala sa konať včera), umelci však argumentujú vlastnými analýzami, ktoré majú tvrdenia mesta o výhodnosti daného vedenia spochybňovať. Iniciatíva Stojíme pri kultúre nepriamo naznačuje, že mesto je až príliš ochotné spolupracovať s developerom blízkeho projektu Eurovea 2, J&T Real Estate, ktoré električku navrhlo ako prvé.

Paradoxne, je to práve JTRE, ktoré má blízko k zmieňovaným rekamným spoločnostiam, v ZaD tak budú dva protichodné okruhy. Teoreticky by mohlo ísť o umný politický ťah, ako presadiť reguláciu reklamy, keďže tvrdenie, že ide o najkútnejšiu úlohu pre mesto, je diskutabilné. Aktivita umelcov môže byť kontraproduktívna, ak sa im podarí obrátiť verejnú mienku proti električke a dosiahnuť, aby nebola súčasná trasa schválená. Postihnúť by to totiž mohlo aj osud reklamných stavieb.

Zmeny Územného plánu alebo tvorba úplne nového je vždy horúcou politickou témou, keďže jeho podoba má ďalekosiahly vplyv nielen na život obyvateľstva, ale aj na podnikanie. Ide zároveň prakticky o jedinú bežnú formu legálneho rozhodovania o cudzom majetku, čo prirodzene vedie k snahe o presadzovanie rozličných záujmov. ZaD 07 nebudú v tomto smere výnimkou.

Mesto si bude musieť vybudovať ucelenú stratégiu, ako jednotlivé témy komunikovať tak, aby neboli akékoľvek snahy o zlepšenia torpédované už od začiatku. Vo výsledku sa totiž Bratislava bez skvalitnenia Územného plánu, ale aj zlepšenia flexibility a pružnosti jeho zmien nepohne. A to je ešte väčšou výzvou, ako všetky doterajšie alebo pripravované čiastkové zmeny a úpravy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube