Author photoMartina Gregová 14.04.2024 20:53

Atraktívne envirocentrum pre lepšie vzdelávanie: Slovenská univerzita buduje špičkové priestory pre ekologickú výchovu

Vzdelávanie v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia nemusí nutne prebiehať len v prírodnom prostredí. Najzelenšia univerzita na Slovensku, ako sa sama označuje, teda Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, sa totiž rozhodla vybudovať moderné ekovýchovné centrum. Inštitúcia má vynikať zaujímavou funkčnou náplňou a jedinečnou architektúrou.

Zdroj: SPU Nitra

Zdroj: SPU Nitra

Ekovýchovné centrum je inštitúcia zameraná na podporu, propagáciu, vzdelávanie a výchovu v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia. Vo svete tieto inštitúcie začali vznikať už 70. rokoch 20. storočia. Medzi prvé a zároveň najznámejšie z nich sa radí Ecology Center v Berkeley, Ecology Center Ann Arbor a Canadian Ecology Centre.

U nás sa o nich začalo vo zvýšenej miere hovoriť až v posledných rokoch. Dva nové projekty vznikli v Bratislave - Centrum ekovýchovy na Kamzíku a Ekocentrum v Čunove. Vďaka vyhláseniu viacerých architektonických súťaží by mohli atraktívne ekovýchovné centrá v horizonte niekoľkých rokov vzniknúť aj vo viacerých slovenských národných parkoch - medzi nimi v NP Veľká Fatra či NP Nízke Tatry.  

Nové ekovýchovné centrum v Národnom parku Veľká Fatra by malo spĺňať hneď niekoľko funkčných požiadaviek. Prioritne bude v jeho priestoroch prebiehať envirovýchova pre menšie skupiny. Budova musí mať pre týchto návštevníkov k dispozícii dostatočné ubytovacie kapacity, a to v minimálnom počte 22 osôb. Okrem toho sa v priestoroch ekovýchovného centra bude nachádzať aj multifunkčná miestnosť, informácie, bufet a priestory, určené pre umiestnenie vzdelávacej expozície. 

V Národnom parku Nízke Tatry zas má byť podľa existujúcich úvah vybudované nové sídlo Ekovýchovného a návštevníckeho centra prestavbou bývalého Horského hotela Pusté pole. Medzi základné požiadavky NAPANTu patrilo vytvorenie vhodných priestorov pre viaceré vzdelávacie a rekreačné aktivity. V exteriéri má vzniknúť terasa, vonkajšia učebňa, altánok s grilom, športové prvky, základné pešie ťahy, informačné tabule a iné podporné aktivity. V interiéri zas priestory ekovýchovného centra, návštevníckeho centra, rekreačné stredisko, ubytovacie bunky, sociálne zariadenia aj priestory vhodné pre umiestnenie expozície.

 

Zdroj: SPU Nitra

 

Zámer vybudovať moderné ekovýchovné centrum však pred časom oznámila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Inštitúcia zameraná na vzdelávanie a osvetu v oblasti klimatických zmien a extrémov počasia sa pripravuje už nejakú dobu. Budúcu podobu objektu a jej plánovanú funkčnú náplň pripravila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.  

Envirocentrum vznikne prístavbou a nadstavbou objektu Hydraulického laboratória Ústavu krajinného inžinierstva FZKI. Z architektonického hľadiska bola nová vzdelávacia inštitúcia v Nitre navrhnutá tak, aby v rámci širšieho okolia nadviazala na okolitú zástavbu. Podľa predstavených vizualizácií pôjde o prevažne jednopodlažný objekt, čiastočne ukrytý pod úroveň terénu. Jeho súčasťou tiež budú zelené strechy, ktoré priamo nadviažu na zeleň v okolí objektu.

Ako pri predstavovaní projektu deklaroval Dušan Igaz, dekan FZKI, envirocentrum by po svojom otvorení malo slúžiť nielen študentom, ale aj širokej verejnosti. „Budú sa môcť napríklad dozvedieť, ako sa v čase mení koryto rieky alebo ako sa vytvára povodňová vlna. Na interaktívnych modeloch uvidia funkcie rôznych typov vodných stavieb a objektov na vodnom toku, čo umožní pochopiť proces prepadu vody ponad hať, proces transformácie povodňovej vlny, procesy vymieľania a ukladania sedimentov po prechode povodňovej vlny a podobne,“ uviedol. 

 

Zdroj: SPU Nitra

 

Na projekte spolupracovala aj Botanická záhrada, spadajúca pod SPU. Vďaka tejto spolupráci získa nové envirocentrum aj náučný chodník s osemnástimi modelmi výsadieb. Ten má verejnosti prezentovať inovatívne prístupy projektovania a údržby bylinných spoločenstiev s ohľadom na klimatickú zmenu. „Záhony sú navrhnuté tak, aby dokázali týmto zmenám odolávať, čiže aj pri vyšších teplotách a nižších zrážkach budú stále plniť svoje funkcie,“ upozornil profesor Igaz.   

Otvorenie Parku Botanickej záhrady SPU v Nitre s novými plochami pre verejnosť v rámci projektu Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie - výsadby bylín v klimaticky zmenených podmienkach je naplánované na 22.4.2024, na Deň zeme. Súčasťou Dňa zeme v Botanickej záhrady budú komentované prednášky a edukatívne hry pre deti. Dátum otvorenia Environmentálneho centra Klíma-Krajina-Informácie je naplánovaný na 25.4.2024. Okrem prehliadky priestorov bude súčasťou Dňa otvorených dverí Enviromentálne centra SPU aj niekoľko plánovaných aktivít a predstavenie činnosti novovybudovaného centra. „Do tohto termínu bude park pre verejnosť uzavretý z dôvodu oficiálneho otvorenia nových plôch realizovaných v rámci projektu,“ uviedla Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Potrebné finančné prostriedky fakulta získala z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové náklady na výstavbu objektu dosahujú podľa predbežných odhadov výšku 1.960.000 eur. 1.870.000 eur pochádza z eurofondov.  

Výstavba podobných objektov je dôležitou súčasťou rozvoja vzdelávacej infraštruktúry Slovenska. Podstatné je, aby podobné zámery nevznikali len v prírodnom prostredí, ale tiež v mestách a v blízkosti iných vzdelávacích inštitúcií s obdobným zameraním. Nadchádzajúce otvorenie Environmentálneho centra Klíma-Krajina-Informácie v Nitre tak predstavuje dôležitý míľnik v tejto oblasti, ako z hľadiska vzdelávania, tak aj z hľadiska architektúry.  

 

(SPU, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube