Author photoMartina Gregová 02.09.2023 18:00

Slovenské národné parky vstupujú do 21. storočia. Nové návštevnícke centrá spoja prírodu s architektúrou

Slovenské národné parky sa vyznačujú nádhernou a vzácnou prírodou, návštevnícka a vzdelávacia infraštruktúra by však nezriedka potrebovala modernizáciu. Všetko ale nasvedčuje tomu, že v tomto smere nastal pokrok. Národný park Veľká Fatra zorganizoval súťaž, ktorá bola dovtedy v slovenskom kontexte výnimočná. Jej výsledok prinesie do regiónu kvalitnú architektúru, ekologický prístup aj chýbajúce služby.

1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti

Turčianske Teplice sú jedným z najnavštevovanejších kúpeľných miest na Slovensku. Zároveň sa nachádzajú v blízkosti Národného parku Veľká Fatra, čo z nich robí dôležitú vstupnú bránu do tohto chráneného územia. Nepochopiteľné je, že do dnešného dňa mesto nemá kvalitné návštevnícke a informačné centrum. Správa Národného parku Veľká Fatra sa to rozhodla zmeniť a v máji tohto roka vyhlásila architektonickú súťaž na novú podobu Ekovýchovného centra Veľká Fatra.

Po novom sa má táto inštitúcia nachádzať v budove bývalého Lesného závodu v Turčianskych Tepliciach. Objekt a jeho okolie prejdú na základe výsledkov súťaže rozsiahlou rekonštrukciou a dostavbou. „Ekovýchovné centrum by malo vynikať kvalitnou architektúrou a dobrým prevádzkovým riešením. Všetky priestory objektu budú prístupné bezbariérovo a taktiež budú ponúkať riešenia inkluzívneho navrhovania. Návrh by mal jasne identifikovať poslanie, účel inštitúcie a novovzniknutej funkcie," opisuje zadávateľ v podmienkach súťaže.

Nové ekovýchovné centrum by malo spĺňať hneď niekoľko funkčných požiadaviek. Prioritne bude v jeho priestoroch prebiehať envirovýchova pre menšie skupiny. Budova musí mať pre týchto návštevníkov k dispozícii dostatočné ubytovacie kapacity, a to v minimálnom počte 22 osôb. Okrem toho sa v priestoroch ekovýchovného centra bude nachádzať aj multifunkčna miestnosť, informácie, bufet a priestory, určené pre umiestnenie vzdelávacej expozície.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • 1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • 1. miesto. Zdroj: Kuklica Smerek Architekti
  • 2. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.
  • 2. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.
  • 3. miesto. Zdroj: BO
  • 3. miesto. Zdroj: BO

V prvej etape predložilo svoje portfóliá s troma referenčnými projektmi 33 kandidátov. Na základe nich následne odborná porota do druhého kola posunula tri autorské kolektívy. Za najlepší napokon označila návrh od ateliéru Kuklica Smerek Architekti.

Autori víťazného návrhu stavili na minimalizáciu nových zásahov, opätovné použitie materiálov a hľadanie kvalít existujúceho objektu. Hlavnú budovu bývalého závodu preto vo veľkej miere zachovali a následne doplnili o nové funkčné elementy. „Chýbajúce kvality sú týmto spôsobom pridané vo viacerých viditeľných zmenách, ktoré prispievajú k formovaniu novej funkcie objektu. Zvolený prístup sa odráža naprieč celým návrhom. Konzistentne a zrozumiteľne ako v exteriéri, tak aj v interiéri," hodnotí návrh porota.

Dôležitým bodom návrhu je sprístupnenie centrálneho priestoru z oboch strán, a to za pomoci nových, predsadených konštrukcií. Okrem toho návrh pracuje aj s uvoľnením pôvodnej dispozície a s jej prispôsobením novej funkcii. Vďaka zväčšeniu okenných otvorov sa navyše vnútorné priestory viac prepoja s exteriérom. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie úplne novej strešnej záhrady, ktorá už vo svojej podstate nadväzuje na novú funkciu objektu. „Sprístupnením zelenej strechy vytvárame nový pobytový priestor s edukačnou, oddychovou, vyhliadkovou a environmentálnou funkciou," popisujú architekti vo svojom súťažnom paneli.

Nové konštrukcie sú v duchu udržateľnosti navrhnuté prevažne z dreva. Materiál z odstránených konštrukcií je v podobe suťomlatu opätovne použitý na vytvorenie spevnených povrchov. Okolie objektu je v návrhu doplnené o novú zeleň. Pridané boli aj potrebné parkovacie miesta a tiež ošetrovňa pre zranené zvieratá, ktorá je umiestnená v kľudnejšej časti pozemku.

Druhé miesto v rámci súťaže obsadil ateliér Architekti B.K.P.Š. Aj v tomto prípade architekti zvolili pragmatický prístup k návrhu a minimalizáciu viditeľných zmien, vďaka čomu poukazujú na priestorové kvality existujúceho objektu. „Funkčná zmena nemusí so sebou prinášať radikálne úpravy. Nová náplň vie byť vložená aj do pôvodného perimetra objektu," konštatuje porota. V tomto prípade však návrh nekládol dostatočný dôraz na riešenie exteriérových priestorov, čo bolo jeho hlavným mínusom.

Tretie miesto v súťaži obsadil ateliér BO. Tento návrh je spomedzi všetkých ocenených najradikálnejší. Okrem úplne nového tvaroslovia architekti pracovali aj s novým materiálovým riešením fasády. Daný prístup však porota označila za rozpačitý a nie úplne vhodný.

Súťaž vypísaná s cieľom získať novú podobu Ekovýchovného centra Veľká Fatra je (alebo bola) na našom území jedinečná. Priniesla kvalitné pohľady na to, ako možno riešiť vstupné brány do chránených území. Našťastie, ide len o súčasť väčšej vlny súťaží, ktoré riešia podobné zadania. Všetko tak nasvedčuje tomu, že sa slovenské národné parky začínajú viac sústrediť na prezentáciu svojich hodnôt, aktivít a zaujímavostí, a to za pomoci kultivovaných projektov na vysokej úrovni. Ide o fantastickú správu pre Slovensko, ktorá sa snáď dočká zdarného konca v podobe úspešnej realizácie. 

 

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube