YIMBA

Author photoMartina Gregová 14.08.2022 18:49

Konečne to pochopil aj štát: Kvalitnou architektúrou k európskej úrovni

Kúpele Sliač a.s. v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s. vyhlásili na začiatku roka urbanisticko-architektonickú projektovú súťaž na obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač. Ambíciou je vytvoriť jedinečný kúpeľný areál v celoeurópskom kontexte. Kvalitná realizácia na základe výsledkov súťaže má byť základným nástrojom.

Zdroj: Between / Kúpele Sliač

Zdroj: Between / Kúpele Sliač

Kúpele Sliač sa svojou históriou, rozsahom, kvalitou vody a polohou radia medzi popredné kúpeľné areály v európskom meradle. Ich dejiny siahajú do začiatku 19. storočia, hoci zmienky o liečivých prameňoch v týchto miestach sa objavujú už od stredoveku. Veľký rozvoj zažili za Prvej československej republiky, kedy tu vznikol aj najreprezentatívnejší Hotel Palace, vzácna pamiatka funkcionalistickej architektúry. Odvtedy však neprešiel žiadnou obnovou. Dnes je schátraný celý areál. 

Zámerom vyhlasovateľa súťaže je postupne zrealizovať komplexnú rekonštrukciu a rozvoj kúpeľného areálu, jednotlivých objektov a infraštruktúry. Okrem úprav už existujúcich objektov by mal víťazný návrh doplniť ďalšie zdravotnícke služby a tiež vybavenie cestovného ruchu - ubytovacie, stravovacie, wellness či kultúrno-spoločenské zariadenia. Preto bola vyhlásená projektová anonymná dvojetapová urbanisticko-architektonická súťaž. Do prvej etapy sa zapojilo 11 autorských kolektívov, z ktorých odborná porota vybrala šesť postupujúcich. Nakoniec zvíťazil súťažný návrh od ateliéru Between.

Hlavným konceptom návrhu bolo podľa architektov hľadanie dialógu medzi starým a novým, interiérom a exteriérom. Víťazný návrh počíta s etapizáciou v troch krokoch: 1. Centrálny rozvoj kúpeľov 2. Obnova liečebného domu LD Palace 3. revitalizácia mikrobrownfieldu Stará kotolňa. Splnenie hospodárnosti prevádzky a možnú etapizáciu odborná porota hodnotila kladne.

Víťazný návrh počíta s revitalizáciou existujúcich objektov Kúpeľných domov I, II a tiež s premenou nádvoria na kvalitný pobytový priestor. Porota vo svojom hodnotení vyzdvihla „doplnenie verejného priestoru kúpeľného námestia a tiež vytvorenie nového komplementárneho intímneho priestoru medzi kúpeľnými domami”. Okrem toho má v nárožnej časti nádvoria vzniknúť aj nový objekt, ktorého súčasťou bude 25-metrový bazén, prepájajúci interiér s exteriérom, sauny, wellness či kaviareň. Terén v blízkom okolí je upravený formou pobytových kaskád, gradujúcich smerom k Liečebnému domu Amália. Kúpeľný dom I by mal slúžiť najmä pre samoplatcov. Nachádzať by sa tu mali vodoliečby, procedúry, hydroterapie či vaňové kúpele. Kúpeľný dom II by mal byť naďalej využívaný ako priestor na rehabilitácie, telocvične či elektroliečby. Menšie objekty v areáli ako napríklad uhliarne, prístavby práčovne či zázemia skleníkov architekti navrhujú premeniť na obchodíky, čitáreň, klub či inhalačné skleníky.

Galéria

  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač
  • Zdroj: Between / Kúpele Sliač

V rámci projektu má vzniknúť niekoľko nových objektov, ktoré zvýšia ubytovaciu kapacitu celkovo o 550 lôžok. Nový objekt Kúpeľný dom Terasa vzniká v priamej nadväznosti na domy Bratislava, Detva a Amália a vo svojej finálnej podobe by mal poskytovať kolektívnu formu ubytovania apartmánového typu v kapacite 150 lôžok. Ďalej sa navrhuje výstavba štyroch Liečebných domov Linea. Nové liečebné domy budú obsahovať 400 lôžok. „Racionálne rozloženie kapacít medzi oboma lokalitami má potenciál umožniť využitie juhovýchodnej časti územia aj pre širšiu verejnosť,” pripomína porota. Jednou z priorít súťaže bolo vytvorenie dostatočného počtu lôžok, ktoré dnes v kúpeľoch chýbajú. Vďaka novým objektom sa Kúpele Sliač budú môcť priblížiť konkurencii v podobe Bardejovských kúpeľov či Kúpeľov Trenčianske Teplice.

S cieľom podporiť dialóg medzi interiérom a exteriérom tvorcovia navrhujú vytvoriť v predpolí kúpeľných objektov systém terás s verejnými priestormi okolo vodných plôch s novými jazierkami alebo vodnými kaskádami. Okrem liečivej vody je kúpeľnícka tradícia podľa slov architektov „založená aj na liečebných prechádzkach a popíjaní minerálnych vôd v prírode”. Z tohto dôvodu je vytvorenie nových rekondičných trás dôležitou súčasťou návrhu. Okrem toho sú nanovo navrhnuté aj lavičky, smetné koše, zábradlia či verejné osvetlenie parku. Podľa poroty tiež návrh „správne rieši dopravné väzby ako jediný vylúčením dopravy z priestoru medzi kúpeľnými domami a jej nahradením novým prepojením".

Čo sa týka materiálového a výrazového riešenia, autori navrhujú objekty zachovať čo najviac autentické. Architektúra bude oprostená od zbytočného dekoru a nánosov. V súčasnosti v exteriéri dominuje biela farba a výrazne drevené rámy okien, v interiéri zas atypický mobiliár, sklo, chróm a drevené obklady. Pri revitalizácii objektov architekti pracujú s odkazmi na pôvodnú dlažby, kamenné obklady či rámy okien. Ako zaznelo aj v komentári poroty, „zásahy do existujúcej architektúry sú kultivované a nová architektúra vhodne reaguje na kontext".

Sliač tak môže čakať žiarivejšia budúcnosť. Zvýšiť by sa mal nielen jeho návštevnícky potenciál, zachránená bude aj vzácna funkcionalistická pamiatka, ktorá sa má optimálne prepojiť s novými vrstvami. „Chcem vyjadriť svoju vieru, že sme spoločnými silami vybrali kvalitný, "normálny", civilný a ohľaduplný návrh s potenciálom ďalšieho rozvoja, tak aby bol časom pretavený do kvalitnej realizácie. Normálnosť a civilnosť považujem za jedny z hlavných hodnôt, ktorými sa autori v návrhu prezentovali. Víťazný návrh ponúka kontinuitu,“ hodnotí výsledky súťaže predseda poroty Irakli Eristavi. V kombinácii s atraktívnym prírodným prostredím a okolím existuje skutočne dobrá šanca, že Sliač sa dostane aj na medzinárodnú mapu. 

Ide o vynikajúci príklad toho, prečo sú urbanistické a architektonické súťaže dôležité. Napriek tomu ich štát v poslednom období veľa nevyhlásil a bez súťaží sa pripravujú aj niektoré veľké vládne investície. Spomenúť možno výstavbu novej Nemocnice Rázsochy alebo uvažovanú rekonštrukciu kaštieľa Rusovce. Ak však chce Slovensko (a Bratislava) dosiahnuť európsku úroveň, bez súťaží to jednoducho nejde. Sú základným civilizačným predpokladom pre kvalitný a dlhodobo udržateľný rozvoj. Je doboru správou, že v prípade Sliača to štát konečne pochopil. 

 

Viac o súťaži na webe Kúpeľov Sliač.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Súťaž na rekonštrukciu Úradu na ochranu oznamovateľov má výsledky

24.05.2022 14:50:46 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch boli okrem exponovanej súťaže na Vodnú vežu vo Vydrici vyhlásené výsledky ďalšej architektonickej súťaže. Rekonštrukciu pripravuje malý Úrad na ochranu oznamovateľov, sídliaci v nenápadnom funkcionalistickom dome na Námestí slobody. Hoci nejde o rozsahom veľký projekt, forma obstarávania jeho podoby si zaslúži mimoriadne ocenenie.

Čítať viac

Klasické rodinné domy môžu vyzerať lepšie, predstavili výsledky súťaže na ich obnovu

28.07.2022 16:46:57 Martina Gregová

V apríli tohto roku vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia tri verejné ideové architektonické súťaže, v ktorých mali účastníci vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejšie sa vyskytujúcich typových rodinných domov z druhej polovice 20. storočia. Súťažiaci mali vo svojich návrhoch zohľadniť kritériá energetickej a spoločenskej udržateľnosti, vyplývajúcej z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac

Budúca plaváreň v Ružinove pozná svoju podobu

06.06.2022 16:25:09 Adrian Gubčo

Bratislava disponuje len skromným počtom zimných štadiónov a absolútnym minimom plavární, ktoré by umožňovali rozvoj profesionálom aj verejnú rekreáciu. Týka sa to aj Ružinova, veľkej mestskej časti s 80-tisíc obyvateľmi. Preto sa vedenie mestskej časti rozhodlo pre rozvoj areálu na Ružinovskej ulici naproti nádrži Štrkovec. Na vznik nových športovísk so súvisiacou infraštruktúrou vyhlásilo architektonickú súťaž.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube