Author photoAdrian Gubčo 24.05.2022 14:50

Súťaž na rekonštrukciu Úradu na ochranu oznamovateľov má výsledky

V uplynulých dňoch boli okrem exponovanej súťaže na Vodnú vežu vo Vydrici vyhlásené výsledky ďalšej architektonickej súťaže. Rekonštrukciu pripravuje malý Úrad na ochranu oznamovateľov, sídliaci v nenápadnom funkcionalistickom dome na Námestí slobody. Hoci nejde o rozsahom veľký projekt, forma obstarávania jeho podoby si zaslúži mimoriadne ocenenie.

Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti

Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOO) je pomerne mladou inštitúciou, ktorá vznikla len na začiatku roka 2021. Jej cieľom je poskytovanie poradenstva a pomoci tým, ktorí ohlásia nezákonnú činnosť ohrozujúcu verejný záujem, teda tzv. whistleblowerov. Ide najmä o trestné činy, priestupky a delikty, ktoré majú negatívny dopad na spoločnosť a presahujú záujem jednotlivca. Úrad sa chce sústrediť predovšetkým na odhaľovanie korupčných praktík.

ÚOO sídli vo funkcionalistickom objekte na Námestí slobody, naproti budove Fakulty architektúry a dizajnu STU. Presný vek budovy nie je známy, predpokladá sa však, že vznikla ako bytovka na začiatku 40-tych rokov 20. storočia a do užívania bola daná v roku 1947. Známe nie je ani meno architekta. Dom má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné, jemne zaoblenú fasádu a na štyroch vrchných podlažiach sa nachádzajú dva rady balkónov. Zo zadnej časti objektu je umiestnený malý dvor. Inak nepôsobí nijako výnimočne. V roku 2009 bola budova zateplená.

Stav domu už nie je dobrý a nevyhovuje predpokladom na činnosť inštitúcie. Výťah je nefunkčný, objekt má problémy s vlhkosťou, keďže spodná stavba nie je izolovaná proti zemnej vlhkosti, dispozície sú nevhodné a dom ako taký málo reprezentatívny. Z týchto dôvodov sa ÚOO rozhodlo pre vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorá by jednak priniesla zlepšenie stavu objektu, ale zároveň aj na vysokej úrovni – a to všetko pri obmedzených nákladoch. Vyššiu kvalitu majú mať priestory pre návštevníkov a zamestnancov, budova musí byť pritom vysoko ekologická.

ÚOO preto pristúpilo k dvojkolovej súťaži, kde sa v prvom kole mala riešiť podoba fasády, materiálové riešenie interiéru, dispozície, vzťah k verejnému a dvorovému priestoru a základná priestorová a prevádzková koncepcia. V druhom kole sa mal návrh rozpracovať na úrovni architektonickej štúdie. To predpokladalo podrobnejšie architektonicko-interiérové a dispozičné riešenie, materiálové, fasádne a technologické riešenie a podrobnejšie vizualizácie. Do poroty si prizvalo viacerých skúsených architektov alebo organizátorov súťaží.

Na základe tohto zadania sa do prvého kola kompetície prihlásilo deväť tímov s desiatimi návrhmi, z ktorých bola následne vybraná najlepšia trojica. Po ukončení druhého kola sa ako najpresvedčivejší ukázal návrh kancelárie MAPA architekti. Porota za silné stránky označila racionálne riešenú dispozíciu, dobré umiestnenie zázemia, dobre riešený vstup s rampou aj schodiskom, flexibilitu narábania s dispozíciou, citlivosť k prostrediu alebo dobré materiálové riešenie. Dopracovať odporúča zníženie počtu toaliet na typickom podlaží alebo úpravu osadenia okien tak, aby sa priblížili pôvodnej plasticite fasády.

Každopádne, ÚOO sa netají spokojnosťou s výsledkami súťaže. Ako konštatuje, z úradu bude moderná inštitúcia nielen zvnútra, ale aj zvonka. Budova bude bezbariérová, ekologická, citlivá k odkazu prvorepublikovej a funkcionalistickej architektúry, pribudne tu zelená pobytová strecha a samozrejme sa aj výrazne skvalitnia podmienky pre prácu. Odkazy na Prvú republiku budú citeľné aj v interiéri. Naostatok, budova bude vysoko adaptovateľná v prípade, že by sa v budúcnosti zmenil nájomník. Administratívnu funkciu však bude zvládať úplne plnohodnotne.

Víťazné riešenie by malo byť podľa všetkého nákladovo efektívne. Pôvodný predpokladaný rozpočet bol 800-tisíc eur. Rekonštrukcia má byť hradená z Fondu obnovy, dokončená tak musí byť najneskôr do polovice roka 2026.

 

Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti

 

Architektonická súťaž, hoci aj takáto malá, by bola ešte pred niekoľkými rokmi udalosťou. Dnes však už možno s potešením konštatovať, že súťaží na Slovensku pribúda a ich vyhlasovatelia získavajú kvalitné podnety pre riešenie významných a komplikovaných zadaní. Aj napriek tomu treba na túto súťaž upriamiť pozornosť. Štátne orgány totiž využívajú danú formu obstarávania projektov stále pomerne zriedkavo. Ide o rozdiel oproti samosprávam, kde to tie pokrokovejšie robia v podstate už ako štandard pri väčších zámeroch, ale aj interiérových projektoch.

Druhým dôležitým momentom je fakt, že ide o projekt, financovaný aj z Fondu obnovy. V rámci ekologizácie krajiny sa plánuje masívna podpora zatepľovania, čo vedie k dôvodným obavám zo zatepľovacieho šialenstva, ktoré zdevastuje architektúru mnohých budov. Slovenská komora architektov vyvíja určité snahy, aby sa to nestalo. Najlepšie však môže poslúžiť príklad správneho postupu – a tým je práve súťaž na novú podobu sídla ÚOO.

Prístup mladého úradu by mal byť inšpiráciou pre všetkých – školy, nemocnice, políciu, ale aj ministerstvá a v istom ohľade aj súkromné osoby. Pokiaľ by išli cestou ÚOO, alebo minimálne dbali na potenciálne hodnoty budovy, v ktorej sídlia alebo žijú, výsledkom finančnej podpory by mohli byť nielen lepšie ekologické bilancie, ale aj zvýšenie architektonického štandardu našich sídiel. Nedá sa poprieť, že slovenské mestá aj vidiecke obce to potrebujú.

Medzičasom, v Bratislave prejde jedna budova rekonštrukciou, ktorá výrazne zvýši jej úroveň a ktorá lepšie dotvorí prostredie v centrálnej časti mesta. Námestie slobody naproti FAD STU je dnes pomerne zanedbanou ulicou, kde sa miešajú staršie domy s porevolučnými budovami a prielukami s prísľubom budúceho rozvoja. Susedstvo s našou najvýznamnejšou architektonickou školou ďalej zvyšuje nároky na ich kvalitu – hoci tieto sa nedarí vždy splniť. Obnovený funkcionalistický dom, dnes nevzhľadný, však bude dobrým príkladom.

O podobných súťažiach snáď budeme v budúcnosti čítať viac. Pre kvalitu výkonu verejnej správy je dôležitá úroveň pracovných priestorov, nehovoriac o sektoroch, ako je vzdelávanie alebo zdravotníctvo. Z dobrej rekonštrukcie budú benefitovať nielen zamestnanci, ale aj ich klienti – teda celá spoločnosť.

 

Pozrite si výsledky súťaže na webe Archinfo

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti
  • Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti
  • Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti
  • Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti
  • Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Mapa architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube