Author photoMartina Gregová 01.08.2023 21:00

Živší verejný priestor s množstvom novej zelene. Slovenské mesto ukázalo, prečo majú architektonické súťaže zmysel

Nové funkcie, vyzdvihnutie histórie lokality aj množstvo zelene. Na to všetko sa môžu tešiť obyvatelia východoslovenského Stropkova, ktorí na revitalizáciu centrálneho námestia čakajú už roky.

Zdroj: uncut

Zdroj: uncut

Začiatkom tohto roka vyhlásilo mesto Stropkov jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo získať novú podobu centrálneho námestia s mestským hradom. „Naším dlhodobým zámerom je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa vďaka súťaži dostala do finálnej fázy. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru, ktorý v Stropkove roky čakal na celkovú revitalizáciu," uviedol primátor mesta Ondrej Brendza. 

Podľa slov primátora má obnova tohto verejného priestoru prispieť nielen k prilákaniu turistov, ale aj k vytvoreniu kvalitného spoločenského a oddychového miesta pre obyvateľov Stropkova.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 9 návrhov, z ktorých dve pochádzali z Česka. Za najlepší odborná porota napokon vyhodnotila návrhu od štúdia uncut studio z Prahy. Podľa slov poroty, víťazný návrh najlepšie reagoval na požiadavky súťaže. Zároveň vo svojom komentári experti kladne vyhodnotili aj jeho flexibilitu či najlepšie naplnenie súčasných požiadaviek na udržateľnosť.  

Galéria

  • Zdroj: uncut
  • Zdroj: uncut
  • Zdroj: uncut
  • Zdroj: uncut
  • Zdroj: uncut

Ako opisujú autori víťazného návrhu vo svojom súťažnom paneli, ich hlavnou snahou bolo vytvorenie takzvanej mestskej krajiny, ktorá sa „pozvoľna rozlieva do okolitých plôch a začleňuje námestie do mestského systému zelene.” S týmto zámerom bol medzi námestím a priľahlým Kostolom Najsvätejšieho Tela Pána navrhnutý zelený ostrov, ktorého súčasťou bude výsadba nových stromoradí, doplnených o pobytové plochy, umiestnené v ich tieni. Podľa poroty je tento zelený ostrov v strede námestia príjemným protipólom jeho tvrdej a otvorenej severnej časti.

Okrem zelene však návrh do lokality prináša aj kvalitný verejný priestor. Na námestí by mali pribudnúť mobilné trhové stánky, lapidárium, letné kino, pódium či multifunkčný priestor. Pozitívne bolo hodnotené aj predstavenie typológie pergol, rozmiestnených v riešenom území, ktoré doň vnášajú nové, hravé funkcie. V snahe odlíšiť nové objekty od starších architektonických prvkov, architekti zvolili ako ich konštrukčný materiál pigmentovaný betón.

Už v tomto kroku bol do návrhu zahrnutý aj princíp udržateľnosti, ktorý sa pretavil najmä do riešenia hospodárenia s dažďovou vodou. Tá bude zo striech objektov zachytávaná pomocou prvkov modro-zelenej infraštruktúry a následne sa využije na zavlažovanie zelene. Ďalej sú v návrhu zminimalizované spevnené plochy a na mnohých miestach boli navrhnuté priepustné materiály ako mlat či odseková dlažba s vegetačnou škárou.  

Ako vo svojom hodnotení uviedla odborná porota, víťazný návrh „napriek svojmu rozsahu nepôsobí dominantne, ale vytvára piedestál už stávajúcim historickým objektom. Zároveň návrh predstavuje silnú myšlienku ostrova - mestskej krajiny, ktorá sa pozvoľna rozpadáva do jestvujúceho námestia.” 

Napriek všetkým pozitívnym ohlasom však primátor zdôraznil aj fakt, že išlo o jeden z ekonomicky najnákladnejších návrhov. „Toto však už bude úloha samosprávy a už teraz hľadáme zdroje na realizáciu projektu. Čakajú nás konzultácie s autorkami víťazného návrhu a jeho prípadné pripomienkovanie. Čaká nás ešte veľa práce, ale našim cieľom je v tomto funkčnom období začať s realizáciou stavby,“ uzavrel primátor mesta Ondrej Brendza. 

Realizácia architektonickej súťaže na novú podobu centrálneho námestia s mestským hradom v Stropkove je síce významným, no stále ešte len prvým krokom k tomu, aby v tejto časti mesta vznikol naozaj kvalitný verejný priestor. Tak či onak, víťazný návrh vďaka svojej komplexnosti ponúka mnohé riešenia, ktoré sa v rámci lokality môžu a pravdepodobne aj budú realizovať vo viacerých fázach.

Obyvatelia aj návštevníci Stropkova sa tak môžu tešiť predovšetkým na atraktívnejšie jadro mesta, lepšie možnosti pre socializáciu aj na množstvo novej zelene. Vzhľadom na finančnú náročnosť víťazného návrhu však ostáva otázne, aká bude výsledná podoba centrálneho námestia a čo všetko bude musieť napokon samospráva obetovať, aby si mohla prestavbu priestoru dovoliť.   

 

(Mesto Stropkov, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube