Author photoMartina Gregová 29.11.2022 19:30

Predtým parkovisko, teraz park. Nórske mesto získalo vďaka reorganizácii premávky výnimočný verejný priestor

Centrálne parkovisko, ktoré na jednej strane ohraničovali železničné koľaje a na druhej veľké nákupné centrum, sa zmenilo na verejný park. Ruten Park je výsledkom viac ako deväťročnej práce, ktorá okrem projektu a jeho realizácie zahŕňala aj reorganizáciu cestnej premávky.

Autor: Ivan Brodey

Autor: Ivan Brodey

Sandnes je jedno z najrýchlejšie rastúcich miest v Nórsku. Vyše 20 rokov rozmachu ropného priemyslu viedlo k tomu, že rozľahlé sídlo je preťažené cestnou sieťou, pričom podiel verejnej dopravy je pod úrovňou 5%. Návrh nového verejného parku rieši výzvy spojené s tranzitnými systémami mesta a pohybovými vzormi jeho obyvateľov.  

Roky bola oblasť, v ktorej sa nový verejný park nachádza, najväčším tranzitným uzlom v regióne. To v princípe znamená, že značná časť plochy je venovaná zastávkam prostriedkov mestskej hromadnej dopravy a stanovištiam taxíkov. V ich susedstve boli parkovacie plochy, v čoho dôsledku pôsobilo priestranstvo neesteticky. 

Príbeh transformácie na Ruten Park sa začal písať už v roku 2012, kedy nórske architektonické štúdio SpaceGroup vyhralo architektonickú súťaž na premenu bývalého parkoviska na nový verejný priestor. Vyše deväťročný proces následne pokračoval odstránením všetkých parkovacích miest a krížovej premávky. Na základe rozsiahleho prieskumu danej lokality došlo k reorganizácii a presmerovaniu cestného systému. Navrhnutím efektívnejších trás vznikol dostatočný priestor na vytvorenie nového verejného priestranstva.  

Galéria

  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey
  • Autor: Ivan Brodey

Najvýraznejším objektom v rámci koncepcie plochy je prstenec (The Ring), ktorý poskytuje miestu novú identitu a svojim návštevníkom zas prístrešie a tieň. Plávajúca, zvlnená konštrukcia, umiestnená vo výške 5-6 metrov nad zemou, reaguje na poveternostné podmienky daného územia, ktoré je charakteristické až 228 daždivými dňami. Pozýva tak na jeho celoročné využívanie. Strešná konštrukcia je podopretá sériou oceľových stĺpov, ktoré v sebe navyše majú aj zabudované LED osvetlenie. 

V rámci parku vzniklo hneď niekoľko plôch pre špecifické použitie. Nachádza sa tu ihrisko, skatepark, menšie javisko, niekoľko oddychových zón a tiež príjemná zeleň. Vonkajšie priestory na sedenie sa rozprestierajú po celom obvode prstenca a slúžia ako miesta stretnutí a osláv. Tieto miesta sú dobre prepojené s prírodnými terénnymi úpravami, aby vytvorili dôverný vzťah medzi užívateľmi a prírodou. Zelené plochy navyše významne prispievajú k udržateľnosti a zlepšujú mikroklímu lokality. 

Ruten Park sa nachádza na nábreží, v blízkosti centra Sandnesu. Historické jadro je charakteristické malou mestskou štruktúrou. Na opačnej strane zas park susedí s postindustriálnymi štruktúrami. Svojou mierkou sa tak plocha, ktorá tvorí akýsi medzipriestor medzi dvoma úplne odlišnými mestskými štruktúrami, prispôsobila obom. Zatiaľ čo mierka hlavných objektov verejného parku sa približuje skôr k priemyselným budovám na jednej strane, mierka výsadby a stĺpov (ktoré sú usporiadané v mriežke 6x6 metrov) nadväzuje na historické centrum. Vďaka prekrývaniu týchto dvoch kontextov možno Ruten Park považovať za zlomový bod medzi budúcim mestom a miestnou históriou a autentickosťou.   

“Našou stratégiou bolo spojiť veľký mestský park pre nadchádzajúci rast populácie mesta a pre veľké príležitosti a malú mriežku možností - rozdelenie vyhradených priestorov s intimitou a rozmanitosťou aktivít,” opisujú svoj zámer architekti zo SpaceGroup.

Návrh nového verejného parku v nórskom meste Sandnes zohľadňuje miestne podnebie, podmienky lokality a spoločenské potreby. Výrazným spôsobom ovplyvnil jeden z najväčších tranzitných uzlov v danej lokalite a na základe kvalitného prieskumu redefinoval oblasť z tranzitnej na pobytovú. Zároveň položil základy rozvoja Sandnesu ako moderného mesta, ktoré kladie ľudí na prvé miesto. Samospráva so svojou súčasnou víziou urbanistického rozvoja do blízkej budúcnosti potrebovala kreatívne riešenie a nový architektonický prístup pre daný priestor.

Architekti navyše kládli dôraz aj na urbanistické náväznosti danej lokality. Návrh preto prispôsobovali, v mierke aj architektonickom výraze, dvom odlišným mestským štruktúram, ktoré ich obklopovali. Ruten Park je jedným z príkladov toho, ako premeniť cestnú komunikáciu na sviežu zelenú oázu, umiestnenú v centre mesta. Z mnohých pohľadov vznikol viac než len verejný priestor. Je to príbeh transformácie miesta a bod, od ktorého sa bude v budúcnosti odrážať. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube