Author photoMartina Gregová 10.02.2024 16:40

Slávna história, optimistická budúcnosť. Z horského hotela bude ekovýchovné centrum, navrhujú ho renomovaní architekti

Ďalší národný park využil dotačnú schému na podporu infraštruktúry chránených území. Vďaka nedávno predstavenému návrhu sa objekt hotela, ktorý je spätý so slávnou históriou a šľachtickým rodom Coburgovcov, zmení na moderné návštevnícke centrum. Okrem rekonštrukcie vnútorných priestorov a stavby ako takej pribudnú aj kvalitné exteriérové riešenia.

Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti

Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti

V júni 2023 vyhlásila Správa Národného parku Nízke Tatry výzvu, ktorej cieľom bolo získanie ponúk na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu bývalého Horského hotela Pusté pole. Po novom má objekt slúžiť ako sídlo ekovýchovného a návštevníckeho centra, ktoré v lokalite dlhodobo chýba. Riešené územie sa nachádza v katastri obce Telgárt, na rozhraní troch slovenských národných parkov – NP Nízke Tatry, NP Muránska planina a NP Slovenský raj.  

Objekt hotela vznikol po druhej svetovej vojne na mieste pôvodného poľovníckeho kaštieľa Coburgovcov. Budova prešla v 90-tych rokoch rekonštrukciou (doplnenie hygienických zázemí do izieb a úprava dispozícií). Súčasťou rekonštrukcie bola aj prístavba novej vstupnej časti a terasy z východnej strany. V tejto podobe sa hotel zachoval až do súčasnosti. Dnes je jeho kapacita 23 lôžok. Zastavaná plocha objektu je 350 metrov štvorcových.  

Projekt Ekovýchovného a návštevníckeho centra v lokalite Pusté pole bol podporovaný a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy Príprava projektov infraštruktúry národných parkov. Súčasťou verejnej zákazky bola okrem prípravnej fázy projektu aj architektonická štúdia a štúdia interiéru, a tiež všetky potrebné dokumentácie, vrátane dokumentácií pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Do výzvy sa zapojilo celkovo 12 autorských kolektívov. Celková odhadovaná výška investície je 1,9 milióna eur.   

Galéria

  • Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti
  • Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti
  • Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti
  • Zdroj: obstarame.sk
  • Pôvodná podoba hotela. Zdroj: Poľovnícka informačná databáza

Cieľom návrhu bola rekonštrukcia bývalého hotela na nové informačné centrum pre turistov, ktoré bude zároveň slúžiť aj ako ubytovacie a výchovné zariadenie pre školy či letné tábory. Medzi základné požiadavky vyhlasovateľa súťaže preto patrilo vytvorenie vhodných priestorov pre viaceré vzdelávacie a rekreačné aktivity. V exteriéri má vzniknúť terasa, vonkajšia učebňa, altánok s grilom, športové prvky, základné pešie ťahy, informačné tabule a iné podporné aktivity. V interiéri zas priestory ekovýchovného centra, návštevníckeho centra, rekreačné stredisko, ubytovacie bunky, sociálne zariadenia aj priestory vhodné pre umiestnenie expozície.

Kritériom hodnotenia predložených ponúk bol najlepší pomer ceny a kvality. Odborná porota posudzovala celkovú cenu ponúknutú uchádzačmi a predložené portfólio ich predošlých prác. Tie mali ilustrovať schopnosť uchádzačov spracovať tento typ zákazky. Požadované kritériá podľa odbornej poroty najlepšie naplnil autorský kolektív TŘI.ČTRNÁCT architekti. Následne bol tento tím poverený vypracovaním architektonickej štúdie.

Ako prezrádzajú architekti, v prvom kroku je potrebné odstrániť staré stavebné nánosy, ktoré sa v rôznych podobách podpísali na celkovom architektonickom výraze stavby. „Snažili sme sa odbúravať konštrukcie z 90. rokov, ktoré boli nevyhovujúce,” uvádzajú autori. V druhej fáze návrhu bude k existujúcemu objektu pridaná prístavba nového expozičného centra. Tá bola podľa slov architektov zámerne navrhnutá tak, aby zbytočne nezahusťovala okolitú zástavbu.

Ďalším krokom bude pridanie krytého gánku, ktorý umožní pobyt na čerstvom vzduchu, poskytne potrebné prístrešie v čase nepriaznivého počasia a vytvára akúsi hranicu medzi prírodným a zastavaným prostredím. Gánok je zároveň jedným z typických prvkov tradičnej slovenskej architektúry. V prípade návrhu od štúdia TŘI.ČTRNÁCT architekti však tento stavebný prvok získal moderné tvaroslovie aj materiálové riešenie.

Pôvodne nesúrodá budova bývalého hotela Pusté pole sa vďaka víťaznému návrhu už čoskoro premení na modernú stavbu, ktorá v jedinečnom prírodnom prostredí vynikne a zároveň doň harmonicky zapadne. Pozitívom predloženej štúdie je najmä odbúranie nevhodných stavebných zásahov v podobe viacerých prístavieb. Nová fasáda objektu zas nadviaže na pôvodnú, po novom však dostane iný odtieň. Pridanie gánku bude mať za následok rozšírenie funkcií nového ekovýchovného a návštevníckeho centra do exteriéru, čo vo výsledku pravdepodobne prispeje k jeho návštevnosti. Vďaka subtílnej konštrukcii však nebude v prírodnom prostredí pôsobiť neprirodzene, práve naopak.  

V poslednom období sa rôzne dotačné schémy, zamerané na rozvoj infraštruktúry v chránených oblastiach, rozhodol využiť nejeden národný park. Na základe architektonickej súťaže už vznikol napríklad návrh Ekovýchovného centra v NP Veľká FatraNávštevníckeho centra pri Demänovskej jaskyni slobody, Návštevníckeho centra NP Slovenský kras či nová podoba dvoch návštevníckych centier v NP Malá Fatra.

Ak sa naozaj podarí tieto vízie preniesť z papiera do reality, slovenské národné parky budú môcť lepšie plniť svoju ochrannú, vzdelávaciu aj rekreačnú funkciu na vysokej súčasnej úrovni. Prípadná štátna podpora snáď bude reflektovať, že ide o poklady Slovenska, ktoré si zaslúžia prísnu ochranu a kvalitnú starostlivosť. 

 

(obstaráme.sk, TŘI.ČTRNÁCT architekti, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube