Author photoMartina Gregová 24.09.2023 18:00

Dobré správy z národných parkov. Kombinácia krásnej prírody a atraktívnej architektúry prehĺbi ich kvalitu

V poslednom období prichádza zo slovenských národných parkov čoraz viac dobrých správ. Viaceré využijú dotačné schémy, zamerané na rozvoj ich infraštruktúry. K Veľkej Fatre alebo Nízkym Tatrám sa pridáva Malá Fatra, ktorá chce zlepšiť podmienky pre návštevníkov aj pre svojich zamestnancov. Ide o dôležitý krok v podpore cestovného ruchu.

Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč

Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč

Na území Slovenska sa v súčasnosti nachádza deväť národných parkov, pričom každý z nich disponuje výnimočnosťou prírodného prostredia. Čo však naše národné parky dlhodobo postrádajú, je kvalitnejšia turistická infraštruktúra a dostatočná sieť nekomerčnej vybavenosti s vysokou architektonickou kvalitou, podporujúcej cestovný ruch a tvoriacej kultivovanú reklamu na cestovný ruch. 

V tomto smere sa však v nasledujúcich rokoch udejú veľké zmeny vďaka schváleným žiadostiam o nenávratný finančný príspevok na projekty infraštruktúry národných parkov. O príspevok bolo možné požiadať v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  

Výzvu využila aj Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne. Na jej základe následne spustila spoluprácu s externými architektonickými firmami, ktoré vypracovali štúdie dvoch plánovaných objektov návštevníckych centier NP Malá Fatra. Jedno z nich bude postavané v areáli Nový dvor - Vrátna v Terchovej. Druhé sa bude nachádzať vo Varíne.  

Návštevnícke centrá vzniknú prestavbou a dostavbou existujúcich objektov. Slúžiť budú primárne pre potreby informovania návštevníkov národného parku, a to nielen o jeho krásach a možných výletoch, ale aj o spôsobe správania sa v ňom. Vo Varíne bude nová budova plniť aj administratívno-prevádzkovú funkciu Správy Národného parku Malá Fatra. 

 

Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč

 

Autorom návrhu Návštevníckeho centra v areáli Nový dvor - Vrátna je bratislavský ateliér Kilo/Honč. Cieľom štúdie bolo vytvorenie moderného priestoru, ktorý vznikne na základoch troch existujúcich objektov. V súčasnosti sa v areáli nachádza lesovňa, hospodárska budova a pivnica. Po novom budú dva z troch objektov navzájom prepojené po funkčnej aj vizuálnej stránke a stanú sa ústredným bodom centra. „Nejde o tradičný dom, ale skôr o mikrourbanizmus funkcií, voľne rozmiestnených pod spoločnou strechou,” približujú autori návrhu.  

Dôležitou súčasťou štúdie bola snaha o splynutie budovy návštevníckeho centra s okolitým prírodným prostredím. Naplniť tento zámer sa podarilo najmä vďaka vhodne zvolenej mierke, konštrukčnému systému aj materiálovému riešeniu. Na tradičnú slovenskú architektúru nový objekt odkazuje svojim tvaroslovím, pre ktoré je príznačná sedlová strecha. Strešná konštrukcia zároveň vďaka svojmu presahu rozširuje užívateľský priestor budovy a podporuje jeho komunikáciu s okolitým prostredím.

 

Varín. Zdroj: Atrium 

 

Za návrhom druhého objektu, ktorý vznikne vo Varíne, stojí košické architektonické štúdio Atrium. V tomto prípade ide o prestavbu existujúceho objektu Správy Národného parku Malá Fatra. Návrh prináša optimalizáciu dispozičného riešenia, zlepšenie technického stavu budovy a zvýšenie úrovne jej vybavenia. Okrem vloženia novej funkcie návštevníckeho centra sa štúdio muselo popasovať aj s otázkou vytvorenia vhodnejšieho pracovného prostredia pre správu národného parku.  

Výsledná podoba nového objektu sa snaží predovšetkým o vyzdvihnutie kvalít dobovej kompozície, no súčasne vytvorí novú vrstvu, ktorá bude od pôvodnej jednoducho odlíšiteľná. Dosiahnuť to má vďaka použitej palete materiálov. Nové architektonické prvky sa budú vyznačovať zelenou farebnosťou a minimalistickým stvárnením, čo vytvorí kontrast s nabielo natretou pôvodnou hmotou budovy, nesúcou prvky dobovej zdobnosti. 

Rovnakým spôsobom chcú architekti pretvoriť aj vnútorné priestory, aby budova ako celok pôsobila moderným dojmom a spĺňala všetky funkčné požiadavky. V neposlednom rade, navrhovaná je aj aktivizácia okolia objektu.  

Galéria

  • Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč
  • Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč
  • Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč
  • Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč
  • Nový dvor - Vrátna. Zdroj: Kilo/Honč
  • Varín. Zdroj: Atrium 
  • Varín. Zdroj: Atrium 
  • Varín. Zdroj: Atrium 
  • Varín. Zdroj: Atrium 

Architektonické štúdie neprinášajú len víziu zlepšenia funkčnosti jednotlivých objektov. Vďaka spolupráci s renomovanými slovenskými kanceláriami v oboch lokalitách pribudne aj kvalitná architektúra, ktorá rešpektuje prírodný charakter územia a v mnohých bodoch návrhu odkazuje na tradičné formy výstavby.

Použité princípy a zvolené materiálové riešenie sa tak môžu stať príkladom aj pre iné objekty, nachádzajúce sa v národných parkoch. Doplnili by tak existujúcu alebo pripravovanú turistickú infraštruktúru a dodali prostrediu úroveň a štýl. Prospešné by to bolo nielen pre prírodné prostredie či jednotlivé národné parky, ale aj pre cestovný ruch. 

 

(NP Malá Fatra, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube