Author photoMartina Gregová 17.09.2023 20:21

Vzorová podpora cestovného ruchu bude pokračovať. Pri najnavštevovanejšej jaskyni vznikne špičkové návštevnícke centrum

Objekt návštevníckeho centra prinesie do výnimočnej prírodnej krajiny Nízkych Tatier nové priestory pre expozíciu, potrebné služby aj priestory, slúžiace sprievodcom a pracovníkom. Vďaka súťaži to bude navyše v objekte s vysokou architektonickou úrovňou.

1. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.

1. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.

Demänovská jaskyňa slobody je dlhodobo najnavštevovanejšou sprístupnenou jaskyňou na území Slovenskej republiky. Celoročne ju navštívi približne 100-tisíc ľudí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín či zo sveta. Jaskyňa je súčasťou jedného z našich najkrajších národných parkov Nízke Tatry (NAPANT).

Napriek týmto skutočnostiam sa v tejto turistickej lokalite aj dnes nachádza len pomerne málo nekomerčnej infraštruktúry a verejnej architektúry. Navyše tu chýba aj návštevnícke centrum. 

To sa rozhodla zmeniť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Na návrh novej podoby Návštevníckeho centra Demänovských jaskýň a Národného parku Nízke Tatry vyhlásila v apríli dvojetapovú architektonickú súťaž. Projekt nového centra sa pripravuje v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov. 

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.
  • 1. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.
  • 2. miesto. Zdroj: N/A
  • 2. miesto. Zdroj: N/A
  • 3. miesto. Zdroj: 2021
  • 3. miesto. Zdroj: 2021

Do súťaže sa zapojilo celkovo 34 autorských kolektívov, do druhého kola porota posunula tri tímy. Množstvo záujemcov aj kvalita predložených návrhov svedčia o tom, že podobné súťaže sa u nás nevyhlasujú až tak často, ako by sa vzhľadom na nedostatok kvalitnej turistickej infraštruktúry patrilo. 

Cieľom súťaže bolo získanie takej podoby centra, ktorá poskytne návštevníkom lokality novú interaktívnu expozíciu, nové služby v podobe kaviarne a občerstvenia a zároveň bude slížiť ako primárny informačný bod NAPANTu. V novom objekte ďalej nemôžu chýbať ani priestory pre pracovníkov a sprievodcov, počnúc kanceláriami až po nekomerčnú ubytovaciu kapacitu.

„Návštevnícke centrum by malo vynikať kvalitnou architektúrou a dobrým prevádzkovým riešením. Malo by poskytovať komfortné služby pred a po návšteve jaskyne. Areál návštevníckeho centra by mal byť vybavený odolným a komfortným mobiliárom, ktorého forma bude súvisieť s kontextom okolia,” priblížilo predstavu vyhlasovateľa zadanie súťaže.

 

1. miesto. Zdroj: Architekti B.K.P.Š.

 

Podľa odbornej poroty sa požiadavky na riešenie najlepšie podarilo naplniť súťažnému tímu Architekti B.K.P.Š. (Kusý-Paňák). Ako architekti opisujú vo svojom súťažnom paneli, v návrhu sa snažili najmä prinavrátiť pôvodný charakter a atmosféru areálu, očistiť pôvodnú hmotu hlavného objektu od drobných prístavieb a jednotlivé existujúce objekty zjednotiť. Výsledkom ich práce je koncept, ktorý najlepšie pracuje s tradíciou, históriu a kontinuitou miesta. 

Prevádzkové riešenie objektu spĺňa všetky funkčné požiadavky. Návrh myslí nielen na návštevníkov a zamestnancov, ale aj na kolóniu netopierov, kvôli ktorej má byť zachovaný celý pôvodný krov existujúcej budovy. Výsledná podoba nového návštevníckeho centra v sebe spája tradičnú horskú architektúru aj moderné stavebné prístupy. Vďaka súťaži tak môže vzniknúť vskutku jedinečný objekt, ktorým sa možno do budúcna inšpirujú aj iné lokality obdobného charakteru.  

 

2. miesto. Zdroj: N/A

 

Druhé miesto obsadil ateliér N/A. Aj v tomto prípade architekti stavili na rešpekt voči histórii areálu. Vo svojom návrhu vyzdvihujú modernistický charakter pôvodného vstupného objektu, ktorý v 30. rokoch 20. storočia navrhla architektka Menclová. Podľa ich vlastných slov totiž pôvodné riešenie citlivo zadefinovalo vzťah medzi pôvodným a modifikovaným terénom, vďaka čomu sa objekt stal výnimočnou intervenciou do vzácnej prírodnej oblasti.  

Ich prístup ocenila aj porota. „Nový objekt si dáva za cieľ byť taktným doplnením hodnotného prízemia s jasne definovanými hranicami medzi starým a novým. Najdominantnejším prvkom je šikmá strecha s výraznými presahmi. Skrýva pod sebou všetky funkcie a chráni konštrukcie pred nepriaznivým vplyvom prostredia,” konštatuje vo svojom komentári.  

 

3. miesto. Zdroj: 2021

 

Tretie miesto obsadil ateliér 2021. Negatívom tohto návrhu je fakt, že sa jeho autori rozhodli zachovať pôvodnú podobu hotela v maximálnej možnej miere, a to aj vrátane jej prevádzkových či hmotových nedostatkov. „Zvolený autorský prístup prísneho zachovania pôvodného objemu hotela so sebou prináša mnohé nevýhody, ktoré sa aj napriek dômyselným novotvarom nepodarilo úplne eliminovať,” odôvodňuje výber tretieho miesta odborná porota.

Už len samotné vypísanie súťaže tohto typu je významným krokom k podpore turistického ruchu na Slovensku. Fakt, že nový objekt návštevníckeho centra vznikne na základe architektonickej súťaže, je zároveň predpokladom k tomu, aby jedinečná prírodná lokalita získala objekt, ktorý nebude v rozpore s jej hodnotami. Víťazný objekt myslí na tradíciu, vníma jedinečnosť lokality aj funkčné požiadavky zadávateľa súťaže. Nie je preto pochýb o tom, že po vybudovaní sa stane dôležitým vstupným bodom do tohto chráneného územia.

Nadviaže navyše na aktivity aj v iných národných parkoch. Vo Veľkej Fatre sa napríklad pripravuje Centrum ekovýchovy, ktoré bude taktiež výsledkom architektonickej súťaže. Všetko tak nasvedčuje tomu, že Slovensko začína konečne k rozvoju udržateľného cestovného ruchu pristupovať na úrovni 21. storočia. 

 

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube