Author photoAdrian Gubčo 11.05.2023 11:13

Čoraz lepší lesopark: Centrum ekovýchovy na Kamzíku sa konečne otvára

Bratislavský lesopark sa postupne stáva kvalitnejším miestom pre oddych a aktívne trávenie voľného času, ale aj pre rozširovanie povedomia o prírode a ochrane životného prostredia. Prispeje k tomu aj nové Centrum ekovýchovy na Kamzíku, ktoré sa bude zameriavať na vzdelávanie detí, ale aj širokej verejnosti. Dokončené bolo po určitom meškaní.

Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

Vízia nového Centra ekovýchovy bola predstavená ešte v roku 2020. Mestské lesy v Bratislave (MLB) vtedy ohlásili štart projektu, zameraného na vzdelávanie verejnosti, spojené so zlepšovaním vzťahu k prírode a podpore biodiverzity. Za kľúčové bolo označené zameranie sa na deti, ktoré by mali prejsť výchovnými kurzami. Tieto by sa konali v atraktívnom a príjemnom prostredí moderného eko-centra priamo v dotyku lesného prostredia.

Centrum ekovýchovy tak vzniklo na Kamzíku, na mieste starej chaty pod areálom Expo Koliba. Umiestnená tu je novostavba, pozostávajúca z trojice prepojených objektov, súčasťou ktorých je zázemie s prednáškovými miestnosťami a infocentrum pre návštevníkov lesoparku. Objekty majú maximálne dve podlažia a ich dizajn je v súlade s prírodným prostredím. Za návrhom stojí architektonická kancelária Spacio.

Objekty sa začali realizovať už v roku 2020 a pôvodne sa predpokladalo, že skúšobná prevádzka infocentra by sa rozbehla už na prelome rokov 2020 a 2021. Celé Centrum ekovýchovy sa malo následne rozbehnúť v priebehu roka 2022. Napokon však bude otvorené až o v najbližších dňoch.

Galéria

  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Mestské lesy v Bratislave
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Mestské lesy v Bratislave

Primátor Bratislavy Matúš Vallo netají nadšenie. „Prírodu chceme dostať bližšie k deťom. Centrum ekovýchovy bude preto slúžiť ako zázemie pre kurzy pre školy, aj širokú verejnosť na poznávanie našej starej dobrej bratislavskej prírody priamo v prírode,“ píše na sociálnej sieti. „Po rokoch sme získali tento naozaj krásny priestor, v ktorom môže odovzdávať informácie bez problémov, za každého počasia.“

Súčasťou areálu je aj obnovené lesnícke arborétum. „A skvelé je, že len pár krokov od samotného Centra ekovýchovy je fantastické viac ako 100-ročné obnovené lesnícke arborétum, kde veľké a malé deti môžu spoznávať rôzne veľké a malé druhy stromov a kríkov,“ približuje primátor. „V arboréte sa zachovalo viacero vzácnych drevín ešte z pôvodnej výsadby koncom 19. a začiatkom 20. storočia.“ K nim patria cyprušteky, jedľa biela, smrekovec opadavý, duglaska tisolistá, staré tisy alebo borovica limbová či cryptomeria japonská. Mimo kurzov bude arborétum prístupné aj verejnosti.

Fungovanie kurzov konkretizoval riaditeľ MLB Marek Páva. „Centrum ekovýchovy bude slúžiť na environmentálnu výchovu, a teda na lesnícku pedagogiku,“ ozrejmil. Počas vyučovania sem budú chodiť triedy z bratislavských škôl. „Venujú sa im naši lektori, ktorí pripravujú rôzne kurzy.“

Oficiálne otvorenie pre verejnosť prebehne v priebehu víkendu, kedy sa budú konať rozličné podujatia.

Vznik Centra ekovýchovy na Kamzíku je súčasťou širšieho projektu CITY NATURE. Okrem výstavby budovy sa mali realizovať aj komplexné opatrenia na podporu biodiverzity na lúkach v lesoparku. Cielenými zmenami sa má dosiahnuť väčšia rozmanitosť rastlín a živočíchov. Projekt bol financovaný z eurofondov, konkrétne z programu cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom (INTERREG). Rozpočet na celý zámer, ktorý však pokrýva aj výskum, workshopy, rekultiváciu lúk a ďalšie aktivity, sa v minulosti pohyboval na úrovni 1,7 milióna eur, z toho MLB hradili 900-tisíc.

 

Obnovené arborétum. Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ide o ďalšie zlepšenie v Mestských lesoch, ktoré nadväzuje na zvýšenú aktivitu v posledných rokoch. MLB spolu s Hlavným mestom postupne revitalizujú ohniská, zlepšujú možnosti pre pozorovanie prírody a rekultivujú biotopy. Veľkou zmenou bolo schválenie zonácie lesoparku, v dôsledku ktorej sa zadefinovali bezzásahové zóny aj zóny intenzívnej rekreácie. Vďaka tomu výrazne poklesol výrub a príroda sa začala zotavovať – čo vidno aj v prítomnosti vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Zlepšenia v lesoparku majú do budúcna pokračovať. Magistrát aj MLB majú veľké plány, ktoré zahŕňajú skvalitňovanie verejného priestoru na Železnej studničke, na Kamzíku aj na Peknej ceste. Ich súčasťou bude skvalitnenie návštevníckej infraštruktúry aj zlepšenie kontaktu s prírodným prostredím. Realizácia však zatiaľ postupuje pomalšie, ako sa očakávalo.  

V každom prípade, už dnes sú lesy v okolí Bratislavy považované za unikátny poklad mesta. Návštevníci majú príležitosť spoznávať zachované prírodné prostredie v tesnej blízkosti husto urbanizovaných lokalít. Do budúcna sa má navyše kontakt metropoly s priľahlými lesmi zblížiť, keďže sa pripravujú zásahy aj v rámci lužných lesov pri Dunaji, kde má vzniknúť Bratislavský dunajský park.

Lesy na Sitine či na Devínskej Kobyle zatiaľ ostávajú trochu pomimo tohto vývoja. Sitina je do istej miery neobjavená, kým Devínska Kobyla je v správe Lesov SR. Skôr či neskôr ale pravdepodobne dôjde aj na tieto plochy, pričom sa bude hľadať správny model ich správy, kombinujúci rekreáciu s ochranou prírody.

Ak dôjde aj na rozvoj týchto území, nutnosťou bude vysoká kvalita zásahov. Po vzory netreba zachádzať ďaleko – už dnes je Bratislavský lesopark v mnohých ohľadoch príkladom, ako citlivo vstupovať do vzácnej lokality a otvárať prírodu verejnosti bez jej narušenia. Lesy v okolí metropoly sú pokladom, čo si uvedomuje čoraz viac ľudí.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube