Author photoAdrian Gubčo 21.07.2020 15:18

Hlavné mesto obnoví horáreň na Peknej ceste a pripravuje v lesoparku ďalšie projekty

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy plánuje zrekonštruovať jeden z objektov v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste v Rači – horáreň, ktorá sa má stať zázemím pre turistiku v oblasti. Ide o ďalší z rastúceho počtu projektov, ktorý má prispieť k revitalizácii Mestských lesov a posilniť ich turistický potenciál.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

MIB spoločne s Mestskými lesmi pripravil štúdiu a projektovú dokumentáciu pre úpravu horárne a bezprostredného okolia, ktoré je dnes zanedbané. Horáreň je dnes v ruinóznom stave, z pôvodnej budovy sa zachovali klenbové priestory polozapustenej pivnice, ktorá je nevyužitá. Stavba vznikla na prelome 19. a 20. storočia, po vzniku novej horárne bola začlenená do areálu muničných skladov.

Aktuálny projekt by mal priniesť obnovu pivnice, spojenú so sanáciou murív a podláh či doplnením osvetlenia. Pivnica vytvorí podnož pre nový prestrešený priestor, kde vznikne grilovací altánok. Prekrytie priestoru v tvare sedlovej strechy má odkazovať na pôvodný vzhľad budovy. Slúžiť bude predovšetkým ako pavilón na trávenie voľného času s grilovaním či ochutnávkou vína, prípadne ako zázemie pre turistov a cyklistov vyrážajúcich do Malých Karpát

„Kľúčom návrhu bolo vyzdvihnutie pôvodného genia loci a pokorný prístup, aby návrh dal vyniknúť existujúcemu okoliu, citlivo rešpektoval prírodný charakter miesta a jeho špecifickú polohu v lese,“ hovorí zastupujúci Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr. Aj preto majú byť na zastrešenie objektu použité transparentné vlnité dosky, ktoré priestor presvetlia, no zároveň mu poskytnú aj ochranu pred vplyvmi počasia. Takýmto riešením sa má ukázať aj drevená konštrukcia krovu.

Interiér pivnice bude z prenosného mobiliáru, ktorý sa má dať využiť aj na ploche pred horárňou. V exteriéri majú pribudnúť herné a športové plochy. MIB zmieňuje ihrisko pre petanque, ohniská, vodné prvky, preliezky pre deti, úpravu súčasnej nefungujúcej studne, stojany pre bicykle a suché toalety. Využívať sa majú prírodné materiály, spätne využité budú aj niektoré prvky z pôvodnej stavby – napríklad tehly z roku 1900, ktoré sa podarilo uchovať.

„Teším sa, že tento pekný kúsok lesa na pomedzí novomestkých a račianskych vinohradov, môžeme opäť sprístupniť ľuďom, ktorí na Peknej ceste trávia čas,“ povedal riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič. „Na jar sa nám podarilo otvoriť novú cestu cez bývalé muničné sklady, odviezli sme vtedy z tohto územia tony stavebného odpadu a roky nahromadených smetí. Niekoľko budov sa už nedalo zachrániť, preto som rád, že práve horáreň s klenbovými pivnicami bude opäť slúžiť ľuďom.“

Mesto ráta s tým, že úprava by sa mala spustiť ešte v priebehu tohto roka. Náklady na asanáciu objektov v areáli muničných skladov sa pohybovali na úrovni 40-tisíc eur, projekcia v spolupráci s kanceláriou Office110 Architekti na 13.478 eur plus vizualizácia za 720 eur a realizácia sa odhaduje na 100-tisíc eur.

 

Súčasný stav budovy horárne. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Ide o ďalší z projektov, ktoré plánujú Mestské lesy realizovať za účelom revitalizácie Bratislavského lesoparku, čoraz populárnejšej a využívanejšej rekreačnej lokality. Najväčšia pozornosť sa sústredí na Železnú studničku, kľúčový areál s najväčšou návštevnosťou, MLB sa však očividne chystajú reagovať na s tým súvisiaci problém – preťaženie jednej lokality, kým iné ostávajú nedostatočne využité a bez výraznejších investícií.

Najviac sa má tento nový dôraz na kvalitu verejného priestoru prejaviť na Kamzíku, kde už bol oznámený zámer vybudovať Centrum ekovýchovy, projekt realizovaný za prispenia eurofondov, ktorého cieľom je prehlbovanie vzťahu ľudí, predovšetkým detí, k prírode. Centrum vznikne na mieste starej chaty pod areálom Expo Koliba. Investícia do centra spolu so súvisiacimi aktivitami bude 1,7 milióna eur, naplno funkčné bude v roku 2022. Architektom je kancelária Spacio. 

Ďalšou zmenou prejde Cesta na Kamzík, ktorá sa má premeniť na promenádu a v jej blízkosti sa zrevitalizujú jednotlivé priestory – okolie lanovej dráhy, detského ihriska, priestorov bufetov, či vyhliadkové miesto pri Cvičnej lúke. Navrhnúť sa má aj nový bufet. MLB a MIB pripúšťajú zmenu povrchov, počas sviatkov či sezóny osadenie dočasných stánkov s jedlom, alebo úpravy existujúcich bufetov vďaka spolupráci s ich majiteľmi.

Mestské lesy tu však budú prevádzkovať aj vlastný celoročný bufet, ktorý bude asi najvýraznejšou novinkou, tak ako vyhliadkové miesto, ktoré má byť „dôstojným univerzálnym priestorom pre oddych“. Tieto úpravy sú možné vďaka faktu, že sa podarilo z lokality vytlačiť automobilovú dopravu.

Cena úprav priestoru sa pohybuje na odhadovanej úrovni 162-tisíc eur, mestský rozpočet stanovuje cenu za obnovu parkovísk na Kamzíku na 250-tisíc eur, nie je však známe, či sa to týka aj tejto promenády. Projekt zabezpečuje popredná kancelária Pantograph, ktorá je zmluvným architektom Mestských lesov pre úpravy verejného priestoru. Realizácia je taktiež predpokladaná v dohľadnej dobe, azda už počas tohto roka.  

Do zoznamu plánovaných úprav ešte treba pripočítať pozorovňu zvierat na Vydrici za 20-tisíc eur, ktorá má nenápadne doplniť lesné prostredie a pritom sa vyznačovať dobrým dizajnom, za čím bude opäť stáť kancelária Office110 Architekti. Paletu architektov v území doplní ešte kancelária Roberta Bakytu, ktorá by mala zabezpečiť revitalizáciu areálu Malého Slavínu, spojenú s návrhom altánku a priľahlého verejného priestoru za približne 80-tisíc eur.

 

Centrum ekovýchovy na Kamzíku. Zdroj: Spacio / MLB

 

Všetky tieto projekty sa pridajú k už známym plánom na vybudovanie promenády na Železnej studničke, na ktorú MIB usporiadal architektonickú súťaž a v ktorej zvíťazil kolektív What?! Architects v spolupráci s 3:0 Landschaft Architektur + Prokos, alebo k plánovanému bufetu na Partizánskej lúke, ktorú už dlhšie chystá kancelária Plusminusarchitects.

Dá sa predpokladať, že podobné zámery budú pribúdať aj v budúcnosti, čo vytvára predpoklad, že Bratislavský lesopark a jeho verejný priestor bude už o niekoľko rokov vo výrazne lepšom stave (vďaka zonácii lesoparku to bude určite platiť o jeho prírodnom prostredí). To vyvolá ešte vyšší záujem verejnosti o jeho návštevu, na čo bude potrebné reagovať budovaním potrebnej infraštruktúry, ku ktorej nepatria len cestičky, cyklotrasy, altánky či bufety, ale aj prístupy verejnou dopravou či – parkoviská.

Ani pri všetkom optimizme a podpore alternatívnych foriem dopravy nemožno predpokladať, že by ľudia vo výraznej miere nevyužívali automobily pri dopravovaní sa za rekreáciou. Bratislavský lesopark bude ešte určitú dobu najdôležitejším mestským zeleným územím a bude prirodzene priťahovať návštevníkov z celej metropoly. Ako-tak reprezentatívny vstup je dnes len Železná studnička a prístupný verejnou dopravou je Kamzík, vstupy z Rače či Záhorskej Bystrice sú nedostačujúce.

Ďalším krokom by tak mohlo byť celkové preriešenie týchto oblastí s doplnením chýbajúcej vybavenosti a na adekvátnej dizajnovej úrovni. Exponovanosť daných lokalít si azda vyžaduje aj vlastné architektonické súťaže – čo je podnet pre Metropolitný inštitút Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube