Author photoRED 09.06.2023 13:15

O krok bližšie k dostupnému bývaniu. Výstavba na Terchovskej získava reálnejšie kontúry

Bytový dom Terchovská sa postupne blíži k realizácii. Ide o jeden z najočakávanejších projektov nájomného bývania a rovnako aj najprepracovanejších. Mestská časť Bratislava - Ružinov už prijala návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebníkom je Hlavné mesto SR Bratislava.

Zdroj: The Büro / MIB

Zdroj: The Büro / MIB

Nedostatok dostupného bývania je notoricky známy problém Bratislavy. V posledných rokoch je s ohľadom na rast cien nehnuteľností situácia naozaj kritická, čo podnietilo k vyššej aktivite aj bratislavský Magistrát. S intenzívnejšími prípravami na rozvoj rozsiahleho fondu nájomného bývania sa začalo v roku 2019. Významným míľnikom bol rok 2020, kedy boli predstavené výsledky prvej architektonickej súťaže na nájomné bývanie.

Jednalo sa o návrh Nájomného bytového domu Terchovská. Naplánovaný je na trojuholníkovom pozemku medzi ulicami Terchovská, Galvaniho a Banšelova v ružinovskej štvrti Trnávka, čím vyplní v podstate nevyužitú plochu. Doteraz sa tam nachádzala požičovňa aút. Víťazný projekt vypracovala brnenská kancelária The Büro, ktorá sa presadila medzi 76 návrhmi zo Slovenska aj blízkeho zahraničia. Architektonická súťaž, ktorú pripravil Metropolitný inštitút Bratislavy, mala na slovenské pomery naozaj kvalitné a predovšetkým široké obsadenie.

Víťazné riešenie spočíva v rozdelení bytového domu do siedmich samostojacich objektov. Smerom od Galvaniho bude najväčší štvorpodlažný doskový dom, ktorý pozostáva z dvoch spojených sekcií. Zvyšných 6 trojpodlažných domov bude mať bodový charakter a budú orientované do Terchovskej ulice. Celé priľahlé okolie má byť parkovo upravené. Rekonštrukciou prejdú aj priľahlé časti Banšelovej a Terchovskej, ktorá sa má transformovať na pobytovú ulicu.

Galéria

  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB

Bytový komplex bude obsahovať 85 bytov, z toho 31 jednoizbových, 34 dvojizbových a 20 trojizbových. Maximálna podlahová plocha najväčších bytov by nemala prekročiť 80 metrov štvorcových. 4-podlažný doskový dom je riešený ako pavlačový, čo znamená, že byty budú mať priamy vstup z exteriéru. Podobne navrhnuté sú aj 3-podlažné bodové domy, kde prístup na vyššie poschodia zabezpečia exteriérové schodiská.

Parkovanie bude riešené kombináciou státí v podzemí a na teréne. V podzemnej garáži, do ktorej bude vjazd z Banšelovej ulice, sa má nachádzať väčšia časť parkovacích miest - 88. Ďalších 11 bude na povrchu. Reorganizáciou prejdú aj stojiská v okolí, čím vznikne 38 parkovacích miest pre lokálnych rezidentov a návštevníkov. V projekte tiež budú menšie priestory pre občiansku vybavenosť v rozsahu 357 metrov štvorcových a popri Galvaniho sa zrealizuje nový chodník a cyklotrasa.

Z urbanistického hľadiska je umiestnenie doskového domu smerom od Galvaniho správne, keďže sa značne odhluční celý pozemok. Bodové domy zase vhodne reagujú na mierku okolitej zástavby. Jednotlivé objekty sa prezentujú jednoduchým konštrukčným riešením a vonkajším vzhľadom. Pri nájomnom bývaní sa jedná o racionálne riešenie, keďže cena projektu by mala byt čo najnižšia. Bytové jednotky by mali disponovať balkónmi a na streche každého bytového domu sa bude nachádzať pobytová terasa.

Zámer dostal kladné záväzné stanovisko v januári minulého roka. Vo februári bolo vydané aj kladné stanovisko v rámci zisťovacieho konania na Ministerstve životného prostredia (malá EIA). Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol však podaný až v apríli tohto roka. Po ďalších doplneniach sa tak len v máji začalo územné konanie o umiestnení stavby. Až po vydaní územného rozhodnutia sa môže začať stavebné konanie, ukončené stavebným povolením. Podľa pôvodných zámerov sa malo s realizáciou začať už toto leto, čo však ani z teoretického hľadiska nie je reálne.

Výstavba nájomného bytového domu na Terchovskej sa pravdepodobne začne až v priebehu budúceho roka. Dokončnená by tak mohla byť v priebehu roka 2026. V danom čase by mal v lokalite pribudnúť aj obnovený vnútroblok v rámci susedného sídliska. 

 

Bytový súbor na Muchovom námestí má ísť do výstavby každú chvíľu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Bratislava sa tak naozaj pomaličky blíži k realizácii úplne nových projektov nového nájomného bývania. Bytový dom Terchovská je v príprave už dlhšie ako tri roky, k dispozícii však ešte nie sú ani všetky povolenia. Ukazuje sa, že vízia vysokej dynamiky prípravy nových projektov a masívnych prírastkov nových bytov v stovkách ročne sú príliš ambiciózne. Mesto si musí očividne najprv vybudovať profesionálne a skúsené kapacity, aby mohlo vo veľkom rozvíjať dostupné bývanie.

Plánov má každopádne dosť. Aktuálne je k výstavbe najbližšie zámer na Muchovom námestí v Petržalke, kde by sa mali stavebné práce spustiť každú chvíľu. Mesto tu získa v prvej etape 50 bytov pre reštituentov a 50 pre potrebné profesie. Príprave pomohlo, že Magistrát prebral už starší rozpracovaný developerský projekt. Ďalšia stovka bytov sa pripravuje aj v Polyfunkčnej zóne Janíkov Dvor na juhu Petržalky, doplnený o parkovací dom. Architektúra je výsledkom súťaže, v ktorej sa presadil známy ateliér BKPŠ. Predstavené boli aj zámery v Záhorskej Bystrici alebo vo Vrakuni

V konečnom dôsledku nie je vylúčené, že viac bytov mestu prinesie systém, v rámci ktorého odvádzajú nájomné byty developeri výmenou za zmenu Územného plánu. Malo by ísť už o súčasť pripravovaných Zmien a doplnkov 08, kde sa otvára potenciál pre vznik minimálne desiatok bytov, pôvodne budovaných súkromnými investormi. Schválené by mohli byť tento rok. Ešte väčší balík zmien by mal prísť o niekoľko rokov, pričom v tomto prípade by Magistrát mohol získať trojciferný počet nájomných bytov. Novú reguláciu by mohlo získať viac ako 90 lokalít. 

Bratislava sa tak pomaly hýbe na ceste k rozšíreniu fondu dostupných nájomných bytov. Ako sa ukazuje, realita dobieha plány a sny, kedy sa zaujímavé projekty môžu na roky zastaviť v spleti formálnych procesov. Pokým sa tieto nezjednodušia, vízia slovenskej metropoly ako dostupného mesta bude mať veľký problém. Zasiahnutý je totiž nielen Magistrát, ale aj súkromní investori.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube