Author photoAdrian Gubčo 14.02.2023 17:18

Viac dostupného bývania. Vo Vrakuni sa pripravuje nový projekt

Hlavné mesto plánuje vo veľkom rozvíjať dostupné bývanie v podobe nájomných bytov. V tejto chvíli má rozpracovaných niekoľko projektov rekonštrukcií i novostavieb, pričom prvý by mal byť pred spustením výstavby. Najnovšie Magistrát odhalil ďalší projekt, ktorý má vzniknúť na ploche pri zdevastovanom obchodnom dome vo Vrakuni.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ako oznámilo Hlavné mesto, nový nájomný dom vznikne na Žitavskej ulici, na ploche pri miestnom obchodnom dome. Objekt má svoje najlepšie časy dávno za sebou, dodnes sa tu však nachádza niekoľko prevádzok. Predpolie budovy tvorí nevzhľadná plocha, ktorá je tvorená kombináciou trávnika a vyasfaltovaného priestoru, využívaného pre parkovanie. O kvalitnom verejnom priestore nemožno hovoriť v žiadnom prípade.

Na ploche, ktorá je vo vlastníctve mesta, má vzniknúť jednoduchá päťpodlažná bytovka s 34 bytmi. Magistrát upozorňuje, že nejde o celkom novú iniciatívu – zámer vybudovať tu nájomné byty mal už pred približne desaťročím. Vtedy z projektu vzišlo najmä kvôli odporu lokálnej verejnosti. Dnes Bratislava verí, že sa to už nestane, keďže projekt má byť prispôsobený súčasným nárokom.

Presvedčená je o tom aj Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy. „Pôjde o menší jednoduchý bytový dom, ktorý vhodne zapadá do prostredia typizovanej výstavby zo 70. rokov. Súčasťou projektu je aj úprava chodníkov, debarierizácia priechodov pre chodcov, celkové zveľadenie verejného priestoru a vybudovanie parkovacích miest pre okolie,“ popisuje zámer mesta.

Aby sa predišlo prílišnému odporu miestnych, mesto projekt predstavilo v predstihu obyvateľom z okolia. „Máme za sebou stretnutie s miestnymi obyvateľmi, na ktorom sme im projekt predstavili a viaceré pripomienky týkajúce sa prevažne parkovania sa budeme snažiť v projekte zohľadniť,“ sľubuje Antalová Plavuchová. Otázky, týkajúce sa parkovania, nie sú prekvapivé. Vrakuňa (resp. Dolné Hony) je podobne ako ostatné bratislavské sídliská zaťažená tlakom parkujúcich áut, ktorých počet prevyšuje kapacity. Mestská časť zatiaľ nie je zaradená do parkovacej politiky.

Bytový dom je navrhnutý s priemernou podlažnou plochou bytov do 52 m2, pre získanie čo najvyššieho podielu dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zámerom je totiž projekt financovať najmä kombináciou úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Dom bude prostý aj po architektonickej stránke. Investor má aktuálne ukončenú architektonickú štúdiu, jej autormi sú architekti z inak kvalitnej kancelárie Superatelier. Ďalšími krokmi bude podľa mesta vyhlásenie verejného obstarávania na výber projektanta, ktorý bude spracovávať projekt pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a potrebné povolenia. Dátum realizácie ešte možno len sotva predvídať. Pri kvalifikovanom a skúsenom developerovi a novom stavebnom zákone by sa však výstavba mohla spustiť azda už ku koncu roka 2024.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mesto by tak mohlo v horizonte niekoľkých rokov získať ďalšie nájomné byty. Tomuto projektu niet čo vyčítať, ide o vhodné využitie inak zanedbaného pozemku. Navrhnutý objekt územie nijako nenaruší a nie je dôvod predpokladať, že by priniesol zhoršenie sociálnej situácie v lokalite. Mesto plánuje prvé získané byty aj tak využiť najmä v prospech bývania žiadateľov o náhradné bývanie (reštituentov), prípadne potrebných profesií (učiteľov, policajtov, šoférov a pod.). Vrakuni tak tento projekt aj vďaka revitalizácii okolia skôr pomôže.

Z celomestského hľadiska však potrebuje Magistrát pridať, ak chce splniť svoje plány na zlepšenie dostupnosti bývania. Ako samotné mesto pripúšťa, do roku 2030 plánuje zdvojnásobiť svoj bytový fond, ročne by tak malo pribudnúť minimálne 100 bytových jednotiek. Inak ako výstavbou nových projektov to nepôjde. V kontexte finančnej situácie Bratislavy alebo dostupnosti pozemkov je to extrémne náročná úloha.

V tejto chvíli sú v pokročilejšej fáze prípravy projekty na Muchovom námestí – tu sa spustenie výstavby predpokladá po odkladoch v prvom polroku tohto roka - na Terchovskej ulici, v Janíkovom dvore a tiež v Záhorskej Bystrici. Na Terchovskej a v Janíkovom dvore ide o novostavby, v Záhorskej Bystrici o rekonštrukciu bývalého internátu elektrotechnickej školy (Elektrovodu). Ďalšie prírastky by mali nastať v dôsledku rekonštrukcií existujúcich domov, ktoré sú v zlom či nevyhovujúcom stave.

Napriek tomu je to málo, a to aj oproti pôvodným plánom. Dôvodom, prečo zatiaľ mesto nedodalo skoro žiadne byty, nie sú len finančné ťažkosti alebo organizačná nepripravenosť, ale aj politika. Bratislava už napríklad mohla mať prvú stovku bytov, keby pred štyrmi rokmi zbytočne neodmietla projekt domu Pri Kríži. Podnetom pre zrušenie zámeru bol úplne iracionálny odpor miestnej verejnosti.

Cesta k zlepšeniu dostupnosti bývania je tak dlhá a náročná. Riešenie nakoniec nebude schopné pripraviť mesto vo forme vlastných projektov, ale až vhodný model spolupráce so súkromnými investormi. Iba tí disponujú kapitálom, pozemkami a schopnosťami, ako zrealizovať v kratšom čase (napríklad v horizonte desaťročia) väčší počet bytov.

Magistrát v tomto smere zatiaľ vysiela zmiešané signály. Ak je však jeho cieľom – čo tvrdí aj v strategickom pláne alebo vo vlastnom materiáli Koncepcia mestskej bytovej politiky – zabezpečiť v Bratislave dobrú dostupnosť bývania, bude musieť nájsť cestu pre čo najskoršiu realizáciu desiatok tisíc bytov. Taká je totiž skutočná potreba.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube