Author photoAndrej Sárközi 14.01.2023 15:30

Konečne dostupné bývanie? Kancelárska budova v nevýraznej lokalite získa novú podobu

Charakter Starej Vajnorskej sa čiastočne zmení. Dnes sa toto územie vyznačuje nie príliš atraktívnym prostredím - ide o lokalitu, kde sú situované predovšetkým skladovacie priestory a areály. Svoje pôsobisko tu však má aj športová hala národného stolnotenisového centra. V jeho tesnej blízkosti to onedlho bude vyzerať inak.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

V mestskej časti Nové Mesto sa onedlho zmodernizuje väčší objekt, nachádzajúci sa v lokalite Starej Vajnorskej. Toto územie je známe najmä podnikovými prevádzkami, predajňami, výrobnými halami či skladmi a celkovo nepôsobí atraktívnym dojmom. Onedlho to môže aspoň čiastočne zmeniť rekonštrukcia administratívneho objektu Zipp zo 70. rokov 20. storočia. 

Zo severnej strany stavbu ohraničuje distribučný a skladový areál, zo západu zmiešané územia pre obchody a služby, južne od riešeného územia sa nachádzajú výrobno-skladové objekty či rozľahlé nezastavané parkovacie plochy. V tesnej blízkosti je športová hala národného stolnotenisového centra.

Zmenu dokončenej stavby tu plánuje investor Zipp office park s.r.o. Plány developera už majú konkrétnu podobu - zámer sa hýbe v rámci povoľovacieho procesu. Magistrát Hlavného mesta projektu udelil kladné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Vznikne tu projekt s názvom Polyfunkčný objekt Garden Park.

Galéria

  • Zdroj: Google Maps
  • Zdroj: Google Maps
  • Zdroj: Google Maps

Existujúca stavba má osem nadzemných podlaží a využíva sa na funkciu administratívy a prechodného ubytovania. Objekt sa skladá z dvoch častí, bývalej administratívnej budovy vo východnom trakte a ubytovne školského zariadenia, nachádzajúcej sa v západnom trakte. V súčasnosti sa už dom dlhodobo nevyužíva a je v zlom technickom stave. 

Po novom sa objekt zmení na polyfunkčný dom so zastúpením funkcií bývania, ubytovacieho zariadenia cestovného ruchu, obchodu a verejného stravovania. Vo východnom trakte bude prevládať funkcia trvalého bývania v dvoj- až trojizbových bytoch, ktoré sa budú nachádzať od druhého po ôsme nadzemné podlažie. Pre západný trakt zase bude príznačná funkcia ubytovacieho zariadenia cestovného ruchu typu penzión, ktorý bude riešený rovnako od druhého po ôsme nadzemné podlažie. Objekt prinesie po rekonštrukcii aj nový hlavný vstup vo východnej časti, ktorého súčasťou bude nové presklenné zádverie a vstupná lobby s väzbou na komunikačné jadro – hlavné schodisko a 2 výťahy.

Vstup do bývalej ubytovne v západnej časti priečelia bude preložený do úrovne parteru a bude využívaný ako samostatný hlavný vstup s recepciou do ubytovacieho zariadenia. Na druhom podlaží sa okrem šiestich bytov a 24 ubytovacích jednotiek budú nachádzať aj nové spoločenské priestory pre obyvateľov objektu. Taktiež tu budú dve kancelárie a predsieň s výstupom na novú terasu o celkovej ploche 33,73 metrov štvorcových. Podlažia od tretieho po ôsme vo východnej časti budú riešené ako dispozičný dvojtrakt s chodbou na severnej strane dispozície, z ktorej budú prístupné bytové jednotky. Tu sa bude nachádzať päť dvojizbových nehnuteľností a jedna trojizbová jednotka, celkový počet bytov bude 42. 

Podlažia od tretieho po ôsme v západnej časti budú obsahovať rovnako dispozičný trojtrakt s chodbou v strede dispozície. Tentokrát z nej budú po oboch stranách prístupné ubytovacie izby penziónu. Na každom podlaží bude situovaných 25 jednotiek. Celkový počet jednotiek bude 174, z toho 57 jednolôžkových a 117 dvojlôžkových izieb pre 291 ubytovaných. 

 

Zdroj: Google Maps

 

Rekonštrukcia prinesie kompletné zateplenie budovy a obnovu fasády s vytvorením nových zapustených loggií na juhovýchodnej strane a nových výplní dverí či okien v mieste nových, resp. upravených otvorov. Odstránia sa vonkajšie exteriérové schodiská na druhom podlaží a zatraktívni sa parter, v ktorom budú – popri pôvodnej funkcii reštaurácie pre asi 60 osôb – zastúpené aj dva obchodné priestory. Na všetkých podlažiach prebehnú stavebné úpravy interiérov, súvisiace s novými dispozíciami polyfunkčného objektu. Vymenia sa aj výťahy a prebehne inštalácia nových vnútorných rozvodov inžinierskych sietí. 

Súčasťou dokumentácie je aj výpočet nárokov statickej dopravy s celkovým počtom 163 odstavných stojísk, ktoré sa budú nachádzať na priľahlých exteriérových plochách. Sedem miest bude vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Architektom tejto obnovy je Atelier 008, dokumentácia uvádza ako zodpovedného projektanta Jána Kukuľu. Štúdio sa v Bratislave postaralo už o niekoľko projektov. Ide napríklad o komplex skvostného múzea Danubiana pri Vodnom diele Gabčíkovo, výstavbu Bytového domu Riazanská alebo Polyfunkčného objektu Apollis

V týchto prípadoch sa nejedná o zlé developmenty, skôr naopak. Ide o akceptovateľné projekty, ktoré lokalite i samotnej metropole neubližujú (s výnimkou Danubiany - tá je pýchou mesta). Bolo by príjemné, keby podobná situácia nastala aj pri Polyfunkčnom objekte Garden Park na Starej Vajnorskej. Informácie z dokumentácie však veľmi jasne naznačujú, že pôjde o lacnejšie "štartovacie" bývanie, preto developer zvolí finančne racionálne riešenie. 

Pozitívom je, že to môže aspoň ako-tak posunúť lokalitu. Dané územie dnes pôsobí veľmi pomerne zanedbane a pripomína neudržiavané skladové zóny v zázemí metropol. Nejde o miesto, ktoré sa vybaví pri predstave o ideálnom mieste pre bývanie. Prílev nových obyvateľov - ak nedôjde ku getoizácii - ale môže priniesť dôležité ingrediencie pre zmenu charakteru: polyfunkciu, sociálnu kontrolu a aktivitu. Výraznejšia zmena a zvýšenie celkového statusu územia je však hudbou budúcnosti.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube