Author photoAdrian Gubčo 03.04.2023 12:40

Nový park pre prehliadanú lokalitu. Na Trnávke sa obnoví vnútroblok, štvrť sa výrazne zlepší

Ružinovská Trnávka patrila kedysi k najchudobnejším častiam Bratislavy. Dnes to už neplatí, napriek tomu ale nejde o miesto, kde by smerovali výraznejšie investície, čo je na stave miestneho verejného priestoru vidno. V dohľadnej dobe sa to však zmení. Hlavné mesto tu plánuje dvojicu projektov, ktoré výrazne zlepšia stav územia.

Zdroj: Metro Bratislava / Ateliér Divo

Zdroj: Metro Bratislava / Ateliér Divo

Trnávka, historicky známa aj ako Dornkappel, bola v medzivojnovom období miestom, kam sa sťahovali chudobnejší prisťahovalci z iných častí Slovenska. Postupne sa tu vyvinula pomerne netradičná urbanistická štruktúra, tvorená radovou zástavbou drobných rodinných domčekov v pravouhlej sieti ulíc a zadných uličiek. Staré domy postupne nahrádzajú nové, mohutnejšie, uličky sa však zachovali. Keďže ich údržba viazne, Trnávke to dodáva zanedbanejší charakter.

Omnoho lepšie na tom nie je ani miestne sídlisko v susedstve Banšelovej a Galvaniho ulice. Relatívna odľahlosť (ktorá je v skutočnosti viac mentálna ako reálna) vyústila v nízky záujem samospráv o výraznejšiu revitalizáciu územia. Verejný priestor je zdevastovaný v dôsledku invázie automobilov, pôvodné chodníky sa zmenili na prístupové cesty k parkovacím miestam. Statusu územia nenapomáhal ani stav trojuholníkového pozemku medzi Galvaniho, Banšelovou a Terchovskou ulicou. V minulosti sa tu nachádzal autobazár.

To všetko sa má ale v dohľadnej dobe zmeniť. V prípade zmieneného trojuholníka sú plány známe už nejakú dobu – Hlavné mesto tu naplánovalo vznik súboru nájomného bývania. Obytný komplex Terchovská je výsledkom architektonickej súťaže, pričom víťazný návrh od kancelárie The Büro bol vybraný spomedzi 76 návrhov. Výsledkom vynikajúcej účasti je rovnako zaujímavý koncept, tvorený doskovým štvorpodlažným pavlačovým domom, ktorý vznikne popri Galvaniho ulici. Smerom k Terchovskej bude doplnený sériou šestice trojpodlažných bodových domov. Vložené budú do parkovo upravenej zelene. Celkovo tu vznikne 85 bytov.

Galéria

  • Situácia - detail. Zdroj: Metro Bratislava / Ateliér Divo
  • Situácia parku Banšelova. Zdroj: Metro Bratislava / Ateliér Divo
  • Celková situácia aj so susedným projektom. Zdroj: Metro Bratislava / Ateliér Divo
  • Obytný súbor na Terchovskej. Zdroj: The Büro / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Obytný súbor na Terchovskej. Zdroj: The Büro / Metropolitný inštitút Bratislavy

Projekt bol predmetom intenzívnej participácie. Podľa všetkého aj na základe jej výsledkov teraz mesto predstavilo ďalší zámer v oblasti: veľký vnútroblok medzi bytovými domami na Banšelovej premení na pobytový park. Dnes ide o zelenú plochu s jednoduchým ihriskom a niekoľkými lavičkami, obklopenými parkovacími miestami. Po novom pôjde o kultivovaný priestor, lepšie slúžiaci miestnej komunite.

Ako vyplýva zo zverejnenej dokumentácie, návrhom štúdie bol poverený Ateliér Divo, venujúci sa krajinnej a záhradnej architektúre. Podľa autorov, parčík nadviaže nadviaže na novonavrhovaný obytný komplex Terchovská. „Oba priestory spolu komunikujú tvarovo, použitými materiálmi a tiež použitou zeleňou. Rekonštrukcia sa dotkne samotného parkového priestoru a tiež priľahlého parkovania, vďaka čomu bude možné vytvoriť príjemnejší a logickejší prístup do centrálnej plochy,“ popisujú architekti.

Súčasťou projektu je postupná citlivá náhrada chorých stromov a ich nahradenie novými (predovšetkým platanmi, lipami a soforami), oddelenie centrálnej plochy zeleňou a vegetačnými úpravami od parkovania a vytvorenie okružného mlatového chodníka, okolo ktorého budú umiestnené prvky mobiliáru. K tým patrí pouličný workout, komunitný gril, lavice so stolmi a lavičky. Detské ihrisko ostane na svojom mieste, upravené bude pieskovisko, aby korešpondovalo s tvaroslovím parku. Vo vnútornom prstenci bude ponechaná trávnatá plocha s voľne osadenými stromami alebo hernými prvkami (trampolína, pingpong, lehátka).

Takýmto spôsobom vznikne atraktívne miesto pre miestnych obyvateľov, kde budú môcť tráviť voľný čas, pričom sa očividne myslelo na všetky generácie. Hoci projekt prinesie zmenu organizácie parkovania, vo výsledku to ale nebude znamenať redukciu možností. Naostatok, parkovanie pre rezidentov lokality vznikne v rámci výstavby nájomného bývania.

Hlavné mesto aktuálne prostredníctvom mestskej organizácia Metro Bratislava zverejnilo výzvu na predkladanie ponuky na projekciu, teda vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, rozpočtu či projektu organizácie výstavby. Celý proces, vrátane projekcie, povoľovania aj výstavby, zaberie pravdepodobne nejakú dobu – azda dva či tri roky. Na druhej strane, nový parčík by mal byť už dokončený v čase, kedy sa ukončí aj výstavba mestského rezidenčného projektu. Kvalita štvrte sa tak skokovo zvýši v rovnakom čase.

 

Obytný súbor na Terchovskej. Zdroj: The Büro / Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Kombinácia projektov na Banšelovej by mohla byť vzorovým príkladom toho, ako má fungovať development, ale aj poplatok za rozvoj. Investori väčšinou okrem výstavby vlastného projektu realizujú aj určité vyvolané investície – úpravy ciest a chodníkov, zlepšenie technickej infraštruktúry, ale aj skvalitňovanie verejných priestorov. Okrem toho prispievajú v podobe poplatku za rozvoj na samosprávne projekty s tým istým účelom.

Keďže princípom poplatku je zmierňovať negatívny dosah zvýšenej záťaže na územie, developeri prirodzene žiadajú, aby sa financie preinvestovali v blízkosti projektov. Sledujú tým aj iný záujem – zlepšenie kvality okolia môže zmierniť odpor domácich, ktorí sa obávajú zhoršenia kvality života. V krajinách, kde ale poplatok funguje dobre (napríklad v Kanade, odkiaľ tento koncept prišiel aj na Slovensko), development automaticky vyvoláva v obyvateľoch pozitívne očakávania, aké úpravy prinesie.

V tomto prípade sa zaplní nevyužitý pozemok a pribudnú noví obyvatelia nájomných bytov. Časť rezidentov to môže vnímať ako problém (hoci to tak vôbec nie je), na druhej strane sa ale upraví nielen tento pozemok a vznikne tu architektonicky hodnotná zástavba (vrátane drobnej občianskej vybavenosti), ale mesto rovno upraví aj susedný vnútroblok, čím sa jedným razom zlepší celé územie.

Pre Trnávku ide o dobrú správu. Nebyť mizerného stavu verejných priestorov, išlo by o veľmi peknú štvrť, ktorá by ukazovala celkom dobrú alternatívu toho, ako rozvíjať nové zóny predmestského bývania. Teraz sa aspoň malá časť zlepší.

Rovnako ide o dobrý signál aj pre Bratislavu – rozvoj a výstavba nových projektov, zvlášť mestských, môže priniesť všeobecné zlepšenie lokalít. Informácie o zámere mesta stavať v štvrti by tak nemali byť v rovine boja proti výstavbe, ale skôr konzultácie, ako zámery prispôsobiť tak, aby priniesli všeobecné zvýšenie kvality života miestnej komunity. Na Banšelovej sa to môže podariť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube