Author photoAndrej Sárközi 23.02.2023 16:27

Konečne postup: Bytový dom Terchovská spravil dôležitý krok k výstavbe

Pred tromi rokmi uzrel svetlo sveta najprepracovanejší projekt nájomného bývania po veľmi dlhom čase. Magistrát vyhlásil architektonickú súťaž na nájomný Bytový dom Terchovská, čo pritiahlo mimoriadny záujem architektov zo Slovenska či z blízkeho zahraničia. Po prvotnej energii však tempo prípravy do veľkej miery opadlo. Až teraz sa projekt na Terchovskej pohol v povoľovacom procese.

Zdroj: The Büro / MIB

Zdroj: The Büro / MIB

Hlavné mesto čelí kritickému nedostatku dostupného bývania, čo si uvedomuje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Vedenie mesta, ktoré nastúpilo v roku 2018, označilo rozvoj nájomného bývania za svoju prioritu a čoskoro začalo pripravovať prvé zámery výstavby nájomných bytov. Kľúčový bol rok 2020, kedy Hlavné mesto oznámilo výsledky prvej architektonickej súťaže na nájomné bývanie po veľmi dlhej dobe. Posledný bytový dom totiž vznikol v roku 2014 v Petržalke a bol na pomerne slabej úrovni. 

Architektonická súťaž sa týkala projektu na trojuholníkovom pozemku medzi Terchovskou a Galvaniho. Daný pozemok bol doteraz využívaný nevhodne, nachádzala sa tu požičovňa áut. V súťaži sa medzi 76 návrhmi presadila brnenská kancelária The Büro, ktorá tu navrhla vybudovanie siedmich (resp. ôsmich) objektov s bytmi. 

Zámer získal kladné záväzné stanovisko od mesta v januári minulého roka. Ako povedala v nedávnom rozhovore pre YIM.BA námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová: „Na Terchovskej sme vo fáze prípravy projektu na stavebné povolenie a rovnako čakáme na Okresný úrad na stanovisko EIA.” Toto stanovisko bolo vydané práve v tomto období. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol, že zámer Bytového domu Terchovská sa nebude posudzovať

Galéria

  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Axonometria. Zdroj: The Büro / MIB

Bližšie k výstavbe je tak doskový dvojsekciový štvorpodlažný pavlačový objekt, navrhnutý pozdĺž Galvaniho ulice. Smerom k Terchovskej je to zas šestica trojpodlažných bodových domov. Vonkajšie priestory budú parkovo upravené, zrekonštruované budú aj priľahlé časti Terchovskej a Banšelovej ulice. V projekte je naplánovaných 85 bytov, z toho 31 jednoizbových, 34 dvojizbových a 20 trojizbových. Priemerná podlahová plocha všetkých bytov by nemala presiahnuť 60 metrov štvorcových a maximálna podlahová plocha bytu by nemala byť väčšia ako 80 metrov štvorcových. 

Parkovanie bude riešené z väčšej časti v podzemí, kde je navrhnutých 88 parkovacích miest, ďalších 11 bude na teréne. Okrem toho sa budú reorganizovať aj stojiská v okolí, vďaka tomu pribudne ďalších 38 parkovacích miest pre lokálnych rezidentov a návštevníkov. Súčasťou projektu sú menšie priestory pre občiansku vybavenosť v rozsahu 357 metrov štvorcových, ale aj úpravy bezprostredného okolia. Popri Galvaniho vznikne napríklad nová cyklotrasa.

Porotcovia v návrhu od českej kancelárie The Büro vyzdvihli predovšetkým vynikajúce urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do územia. Pozitívom je tiež priepustnosť verejného priestoru a vzniknuté spoločné a komunitné priestory. Vjazd do garáže bude umiestnený na Banšelovej ulici, vďaka čomu bude možné Terchovskú ako slepú ulicu upokojiť o čosi vhodnejšie. Celkovo išlo o jednu z najlepšie obsadených architektonických súťaží, aké sa na Slovensku v posledných rokoch konali. Súťaž pripravil Metropolitný inštitút Bratislavy.

 

 

V podmienkach Okresného úradu sa nachádzajú len bežné pripomienky. Inštitúcia napríklad požaduje realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou na vonkajších parkovacích plochách. Rovnako odporúča navrhovateľovi zvážiť možnosť realizácie biosolárnej strechy kombináciou vegetácie a solárneho fotovoltického systému.

Jedným z najdôležitejších údajov v dokumentácii je odporúčaná realizácia variantu číslo 2. Oba varianty sú zhodné v urbanistickomm či architektonickom riešení, ale aj technickej koncepcii. Odlišujú sa v náhradnom zdroji pre vetranie garáží, pričom v prvom variante má byť ako náhradný zdroj použitý dieselagregát, v druhom je zase navrhnutý zdroj elektrickej energie – UPS.

Hlavné mesto, resp. stavebník METRO Bratislava, a.s., predpokladá realizáciu medzi letom 2023 a letom 2025. Ani len teoreticky nejde o dosiahnuteľný termín, aj napriek tomu, že si mesto prizvalo profesionálnych projektantov z Obermeyer Helika. Investor totiž musí získať ešte územné rozhodnutie, stavebné povolenie a vysúťažiť dodávateľa. Celkové náklady sú v tejto chvíli odhadované na 9,3 milióna eur.

Najbližšie k výstavbe nájomných bytov má aktuálne projekt na Muchovom námestí v Petržalke. Vznikne tu polyfunkčný súbor v dvoch etapách, pozostávať bude z bytovky a polyfunkčného domu. Architektom je renomovaná kancelária Pantograph. Ďalšie byty vzniknú rekonštrukciami existujúceho majetku, napríklad domu na Zámockých schodoch alebo bytov v dome na Velehradskej 6-8. Opravou prejde aj internát Elektrovodu (Stredného odborného učilišťa energetického) v Záhorskej Bystrici (62 bytov). Nájomné bývanie v počte približne 100 bytov sa taktiež pripravuje v Polyfunkčnej zóne Janíkov Dvor. Aktuálne bol oznámený staronový zámer na Žitavskej vo Vrakuni. 

K dostupnejším (nielen) nájomným bytom vedie kľukatá cesta. Bytový dom Terchovská je príkladom zámeru, ktorého podoba bola predstavená už pomerne dávno, napriek tomu ešte len teraz získava niektoré z prvých povolení. Stavať v Bratislave nie je jednoduché, hoci je stavebníkom samotné mesto. Pravdepodobne aj skúsenosť s Terchovskou prispela k zreálneniu ambicióznych vízií. Do konca desaťročia možno Magistrát skutočne priniesie stovky nových bytov, ktoré pomôžu v riešení problémov mnohých ľudí. Dostupné mesto sa však buduje inými spôsobmi. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube