YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 25.01.2021 12:28

Rozvoj Borov pokračuje, developer predstavil nové názvy jednotlivých zón

Mohutný a ambiciózny development Bory v severozápadnej časti Bratislavy sa postupne rozrastá o nové rezidenčné etapy s novými dokončenými aj rozostavanými časťami. S rozvojom štvrte vyvstáva potreba prehlbovania identity jej nových častí, čo developera Penta Real Estate podnietilo k novému názvosloviu etáp.

Bory Nový Dvor

Bory Nový Dvor

Nové názvy sa nebudú týkať len novobudovaných častí Borov, ale aj dokončených, ktorých označenie aj umiestnenie sa má takto stať zapamätateľnejším. Pôvodné číselné označenia tak boli nahradené slovnými, ktoré reagujú na charakter jednotlivých etáp. Pomenovanie získali aj geografické zóny, čo ďalej uľahčuje orientáciu v rámci štvrte.

„Lokalita Bory má ambíciu stať sa plnohodnotnou mestskou štvrťou, ktorá bude mikrocentrom západnej časti Bratislavy,“ hovorí Lukáš Pucovský, HQ Marketing Manager v Penta Real Estate. „Aj preto sme sa rozhodli zmeniť doteraz používaný koncept číslovania jednotlivých etáp, ktorý bol z dlhodobého pohľadu neudržateľný.“ Developer vyjadril vieru v zlepšenie udržateľnosti a unikátnosti štvrte, čo priamo súvisí aj s označením jednotlivých častí projektu.

Advertising

Bory sú tak po novom rozdelené na tri geografické zóny – Centrum, Západ a Sever. Centrum je miesto, kde sa koncentruje vybavenosť a umiestnená je tu nákupná galéria Bory Mall aj postupne vznikajúca nemocnica Svet zdravia. Západ sa tiahne smerom k Devínskej Novej Vsi (ktorej je aj súčasťou) a podľa investora je určená predovšetkým pre rodinné bývanie. Pôvodne tu mala vzniknúť retailová zóna. Sektor Sever je zatiaľ len pripravovaná časť Borov severne od nemocnice, kde však bude v budúcnosti najväčší počet bytov.

Čo sa týka jednotlivých etáp, developer pripomína, že názvy budú reagovať na geografické umiestnenie aj charakter zástavby. Prvá etapa (Bory Bývanie 1) sa tak po novom volá Bory Prvé Domy, čo zdôrazňuje fakt, že išlo o úplne prvé byty v zóne. Druhá etapa je nazvaná Bory Nový Dvor, čo má reagovať na historický názov lokality (Neudorf) a prítomnosť poloprivátnych dvorov. Tretia etapa je nazvaná Bory Promenáda a podľa Penty sa bude vyznačovať pešou dostupnosťou služieb a dotykom s uvažovaným verejným parkom.

Developer medzičasom pripravuje aj ďalšie časti projektu, ujasnená je aj podoba štvrtej etapy, ktorá má k dispozícii územné rozhodnutie a vznikne severne od Nového dvoru. Názov zatiaľ ešte predstavený nebol. V príprave sú aj piatašiesta časť developmentu, s piatou v zóne Centrum a šiestou na Západe.

Celkovo len v prvých štyroch etapách rezidenčnej časti projektu vznikne okolo 1,5-tisíc bytov, s ďalšími dvoma tento počet presiahne dve tisícky. Je tak zrejmé, že ide o veľký projekt aj na bratislavské pomery, čo zvyšuje nároky na jeho celkovú urbanistickú a architektonickú úroveň.

 

Bory Promenáda

 

V tejto chvíli sa dá povedať, že architektúra jednotlivých etáp je s ohľadom na umiestnenie Borov v periférnej časti mesta na uspokojivej úrovni, čo developer garantuje vyhlasovaním interných vyzvaných architektonických súťaží. V tých sa zatiaľ najlepšie darí kancelárii Sadovsky & Architects, resp. predtým Vallo Sadovsky Architects. Táto kancelária dáva podobu dokončovanej prvej časti Nového Dvora aj rozostavanej Promenáde.

Druhá etapa projektu, vznikajúca v časti Západ a hraničiaca s vodným tokom Mláka, nahradila pôvodne uvažované retailové boxy rozvoľnenou štruktúrou bodových a doskových bytových domov, ktoré sú usporiadané do menších jednotiek, zdieľajúcich spoločný poloprivátny dvor. Centrálnou časťou druhej etapy je však parčík, v ktorého strede je umiestnená retenčná nádrž. Vybudovaná bola zatiaľ južná polovica Nového Dvora.

Umiestnených tu je 287 bytov, pričom developer hlási úspešný predaj – voľných je už len 5 bytov. Rezidenti sa začnú sťahovať v dohľadnej dobe. „Odovzdávanie bytov predpokladáme koncom prvého kvartálu 2021,“ hovorí Michal Rehák, Senior Business Development Manager v Penta Real Estate. V priebehu prvého kvartálu by sa zároveň mala budovať aj druhá časť tejto etapy.

Advertising

Táto bude mať podobu zrkadlovo obrátenej prvej časti, pribudne tak ďalších deväť štvor- až päťpodlažných bytoviek s 287 bytmi, ktorých predaj sa má taktiež spustiť v dohľadnej dobe. Penta sľubovala spustenie výstavby už v priebehu minulého roka, pričom sa pripravovala na zakladanie. To sa však naštartuje len teraz. M. Rehák odhadoval dobu výstavby na 30 mesiacov, čo znamená, že druhá časť druhej etapy bude dokončená v druhej polovici roka 2023. Na základe doteraz dokončenej časti bude architektúra príjemná, čo sa umocní s postupným rastom zelene. 

Medzičasom, v dobrom tempe napreduje výstavba tretej etapy, teda Bory Promenáda. Realizácia sa naštartovala v priebehu augusta 2020, v tejto chvíli už stavebník realizuje tretie podlažia na niektorých objektoch z maximálneho počtu šesť. Aj v tomto prípade tak bude mať etapa triezvu mierku a rozvoľnený charakter s riadkovou zástavbou, čo je z hľadiska presvetlenia bytov ideálne. Modernistický charakter zóny dotvoria ubytovacie kapacity pre zdravotníkov v nemocnici, ktoré tu začnú rásť onedlho. Medzi domami v západnej časti projektu by mal vzniknúť parkovo upravený dvor.

Vzniká tu 357 1- až 4-izbových bytov, doplnených o 488 parkovacích miest, z toho až 320 na povrchu. Dostupných je tu podľa oficiálnej webstránky 51 bytov. Pri spustení predaja bola štartovacia cena za meter štvorcový 2.340 eur, čo malo osloviť predovšetkým mladé rodiny. V bratislavskom kontexte totiž išlo o vysoko konkurenčnú cenu.

Obyvatelia tejto etapy (ako aj Prvých Domov) budú mať v pešej dostupnosti okrem nákupného centra a nemocnice aj verejnú materskú školu, ktorá už je vybudovaná. Otvorená mala byť pôvodne v septembri 2020, Michal Rehák však upozorňuje, že sa situácia zmenila. „Budova škôlky by mala byť skolaudovaná do konca januára, no konečný termín bude závisieť aj od fungovania úradov v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou.“

Pandémia ovplyvnila aj definitívny dátum otvorenia. „Čo sa týka samotného spustenia prevádzky, škôlka začne fungovať od nového školského roka v septembri 2021. Spustenie bolo intenzívne riešené spolu s mestskou časťou a po vzájomnej dohode sme usúdili, že škôlku otvoríme až k novému školskému roku,“ popisuje situáciu M. Rehák.

Neznámy ešte ostáva harmonogram realizácie tzv. japonského pavilónu a záhrady, ktorý mal vzniknúť medzi materskou školou a Prvými Domami, keďže klient projekt odsúval a upravoval. „Majiteľ pozemku, na ktorom by mal vyrásť japonský pavilón sa napriek právoplatnému územnému rozhodnutiu, ktoré sme preň získali ešte v marci 2018, rozhodol projekt prepracovať a ísť do nového povoľovacieho procesu,“ upozorňuje Penta, no dodáva, že účel by sa nemal zmeniť.

 

Kotrasty Borov - retailové boxy vedľa bytových domov

 

Dokončením aktuálne rozostavaných, resp. pripravených častí získajú časti Borov už relatívne kompaktný charakter, na rozdiel od doterajšej situácie, kedy vznikajú súbory bytových domov oddelených poľnohospodársky využívanými alebo ladom ležiacimi plochami. Napriek tomu, tieto časti Borov budú mať len sotva mestský charakter. Výstavba totiž využíva do veľkej miery okrajové polohy celej zóny, kde sa pôvodne uvažovalo nad odlišnými funkciami.

Výsledkom sú tak situácie, kedy celkom pekné bytové domy susedia s retailovými „big-boxami“, čo vytvára nepríjemný kontrast. Štruktúra pôsobí náhodilo, nemožno hovoriť o vzniku kvalitných ulíc, ktoré sú redukované do dopravných koridorov, a masívnu plochu tvoria povrchové parkoviská, typické pre suburbiá – čo Bory nemajú byť.

Developer s odhalením nového názvoslovia predstavil aj novú vizualizáciu celej štvrte, vrátane zóny Sever. Tá bližšie sprostredkúva predstavu o budúcom urbanizme tejto časti mesta, a hoci túto koncepciu nemožno považovať za definitívnu, o filozofii celej oblasti prezrádza pomerne dosť. Je to práve urbanizmus a nie individuálna kvalita jednotlivých etáp, ktorý rozhodne o úspechu celých Borov. Napriek aktuálnej situácii a obmedzeniam, trendy mestského vývoja smerujú k aktívnejšiemu využívaniu mestského prostredia a rozvoju komunity. Dobré mesto poskytuje dobré podmienky pre to, aby ľudia mali chuť využívať jeho verejný priestor a s tým súvisiacu infraštruktúru.

Či to bude aj prípad Borov a či z tejto časti mesta vznikne viac ako len sídlisko, bude predmetom ďalšieho článku.  

 

Fotografie z 10.1.2021. Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Druhá etapa - Bory Nový Dvor
  • Druhá etapa - Bory Nový Dvor
  • Druhá etapa - Bory Nový Dvor, príprava na výstavbu druhej časti
  • Materská škola
  • Bory Promenáda
  • Bory Promenáda, v pozadí nemocnica Svet zdravia
  • Bory Nové Dvory. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bory Promenáda. Zdroj: Penta Real Estate
  • Zdroj: Penta Real Estate

Súvisiace články

Expresný postup v povoľovaní: Bory Nádvorie smerujú k výstavbe

07.03.2023 11:29:04 Andrej Sárközi

Jeden z najambicióznejších projektov v Bratislave postupne rastie. Development Bory od Penta Real Estate pridáva ďalšie rezidenčné etapy, ktoré sa pridajú k rozostavaným a dokončovaným. Jedným z prírastkov bude aj časť s názvom Bory Nádvorie, ktorá napreduje v povoľovacích procesoch. Krok po kroku sa tak tvorí kompaktná zástavba a pomaly aj vlastná identita zóny.

Čítať viac

Najmestskejšia časť Borov dostala od Magistrátu zelenú. Nová štvrť bude rásť

26.01.2023 12:16:46 Andrej Sárközi

Rozširovanie už dnes rozsiahej štvrte Bory na severozápade Bratislavy bude pokračovať. Development sa postupne rozrastá o nové rozostavané etapy, ďalšie sú v príprave. Developer Penta Real Estate najnovšie pokročil v povoľovaní časti Bory Nádvorie, tvorenej nielen rezidenciami, ale aj vybavenosťou. Pracuje sa však aj naďalších etapách.

Čítať viac

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Nákupné centrum, odsúdené na zánik? Bory Mall pripravuje zmeny, potrebuje mesto

07.12.2022 11:53:17 Adrian Gubčo

Bory Mall je jedným z najnovších nákupných centier v Bratislave. Dokončené bolo v roku 2014, pričom je najväčším nákupným komplexom v západnej časti mesta. Vyznačuje sa typickým predmestským charakterom, hoci vznikol ako nultá fáza výstavby Borov – novej štvrte s mestotvornými ambíciami od Penta Real Estate. Ak má byť zámer skutočne povýšený na vyššiu úroveň, zmeny bude potrebovať aj Bory Mall.

Čítať viac

Čoraz komplexnejšia štvrť. Bory rastú a pridávajú nové etapy

26.10.2022 13:35:47 Andrej Sárközi

Mohutná a ambiciózna štvrť Bory na severozápade Bratislavy postupne rastie. Pribúdajú nové rezidenčné etapy a tie rozostavané sa postupne dokončujú. Developer Penta Real Estate taktiež nedávno predstavil piatu etapu projektu medzi rozostavanou etapou Promenáda a predajňou Möbelix. Celý development tak získava svoju tvár a utvára si vlastnú identitu.

Čítať viac

Revolúcia v plánovaní: V Bratislave vznikla najväčšia hala na virtuálnu realitu na svete

18.10.2022 17:31:40 Andrej Sárközi

Česká firma Virtuplex expanduje na Slovensko. V Bratislave otvorila najväčšiu komerčnú halu na využitie virtuálnej reality na svete. Aspoň tak to komunikujú predstavitelia firmy. O väčšej hale na virtuálnu realitu ako o tej v Bratislave nevedia.

Čítať viac

V Boroch môže pribudnúť domov seniorov

26.05.2022 18:03:32 Adrian Gubčo

Development Bory na severozápade Bratislavy sa postupne mení na mestskú štvrť s rezidenciami, ako aj relatívne bohatou občianskou vybavenosťou. Okrem nákupného centra to bude predovšetkým veľká nemocnica zo siete Svet zdravia. To na seba viaže aj vznik špecifického typu bývania – zariadenia pre seniorov. Prvé je už v príprave.

Čítať viac

Bory Bývanie odhaľuje ďalšiu etapu

10.05.2022 17:01:35 Adrian Gubčo

Nová časť Bratislavy Bory postupne rastie. Najväčšmi skloňovaná je aktuálna Nemocnica Bory, vo výstavbe je ale aj trojica rezidenčných etáp. V najbližších rokoch pribudnú ďalšie, pričom ich počet sa rozširuje. Najnovšie predstavená etapa 5 vyplní priestor medzi rozostavanou etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Developerom je Penta Real Estate.

Čítať viac

Penta odštartovala ďalšiu etapu Borov

21.12.2021 13:08:18 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate ohlásil spustenie predaja ďalšej etapy projektu Bory. Bory Bývanie 4A, nazvané Bory Na Hrádzi, sú už zároveň aj vo výstavbe. Postupne vznikajúca štvrť na severozápade Bratislavy sa tak rozrastie o ďalšiu šesticu domov. Rozrastá sa však aj komerčná časť Borov, onedlho by tak mohol v lokalite pribudnúť ďalší supermarket predmestského typu.

Čítať viac

Penta Real Estate spúšťa predaj a výstavbu druhej časti druhej etapy Bory Home

23.03.2021 14:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po dokončení prvej časti druhej etapy projektu Bory Home – nazvanej Bory Nový Dvor – spúšťa realizáciu druhej časti. Popritom rozbieha aj predaj prvých bytov, ktorých tu pribudne celkovo 321. Bory sa tak naďalej rozrastajú, keďže vo výstavbe a predaji je i tretia etapa, ako aj nová nemocnica Svet zdravia.

Čítať viac

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu etapu Bory Bývanie

18.11.2020 17:30:54 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate napreduje v príprave rezidenčnej časti projektu Bory Bývanie. Po dokončení prvej a tesne pred ukončením druhej sa teraz odhaľuje podoba šiestej časti projektu. Táto vyrastie na západnom okraji plánovanej štvrte a určená má byť predovšetkým pre rodiny. To určilo aj názov a koncepciu obytného súboru, ktorý je označovaný ako Susedské dvory.

Čítať viac

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

19.06.2020 10:26:40 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Čítať viac

Penta Real Estate odkladá spustenie predaja ďalších bytov v Sky Parku aj v Boroch

09.04.2020 16:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate síce pokračuje vo výstavbe svojich aktuálne rozostavaných projektov, pri nových však odhalenie ponuky a spustenie predaja odkladá. Takýmto spôsobom reaguje na pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne zapôsobila na náladu investorov. Dotýka sa to štvrtej obytnej veže v Sky Parku aj druhej a tretej fázy Bory Bývanie.

Čítať viac

Bory postupne rastú, developer sľubuje v budúcnosti ešte vyššiu kvalitu

23.01.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Masívny development Bory na severozápade Bratislavy od developera Penta Real Estate postupne rastie a okrem komerčnej zóny sa začína meniť aj na rezidenčnú štvrť. Dokončená už je prvá etapa projektu, kým prvá časť druhej je v štádiu hrubej stavby. Konečne rozostavaná je aj materská škola. Okrem toho, developer sľubuje nielen blízke spustenie ďalších etáp, ale aj predstavenie nového konceptu celej štvrte.

Čítať viac

Výstavba tretej etapy projektu Bory Bývanie sa blíži

18.12.2019 10:22:00 Adrian Gubčo

Penta Real Estate čoskoro rozbehne výstavbu tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory. V priestore v blízkosti prvej, už dokončenej etapy, rozostavanej nemocnice Svet zdravia a nákupného centra Bory Mall vznikne osem nových bytových domov. Developer pokračuje v napĺňaní vízie postupného rastu zóny, z ktorej vznikne ďalšia bratislavská štvrť.

Čítať viac

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

31.10.2019 09:33:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Čítať viac

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

09.09.2019 15:38:00 Adrian Gubčo

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie, 6.4.2019 & 25.4.2019

02.05.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

Nová bratislavská štvrť Bory od developera Penta Real Estate rastie a priebežne sú z nej ohlasované novinky – okrem predstavenia tretej a štvrtej etapy bol napríklad ohlásený zámer ubytovacieho zariadenia pre zdravotnícky personál novej nemocnice, ktorá je taktiež vo výstavbe. Okrem toho je pred dokončením prvá etapa rezidenčnej časti Borov, kým druhá etapa už začína viditeľne rásť.

Čítať viac

Štvrtá etapa Bory Bývanie s odhalenými detailami

29.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pred niekoľkými dňami predstavil podobu ďalších dvoch etáp projektu Bory Bývanie. Kým o tretej časti developmentu na severozápadnom okraji Bratislavy máme dostatok informácií, dokumentácia k štvrtej etape bola oficiálne zverejnená len v posledných dňoch.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšie etapy Bory Bývanie

12.04.2019 07:45:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt novej mestskej štvrte Bory sa rozrastie. Developer Penta Real Estate, ktorý v týchto dňoch finišuje s realizáciou prvej rezidenčnej etapy a rozbehol druhú, začal bližšie informovať aj o ďalších pripravovaných častiach plánovaného developmentu. Do zóny by mali čoskoro pribudnúť ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Druhá etapa Bory Bývanie oficiálne vo výstavbe

29.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne potvrdil spustenie výstavby druhej etapy rezidenčnej časti projektu Bory, v rámci ktorého sa doteraz nezastavaná poľnohospodársky využívaná krajina mení na novú mestskú štvrť. Okrem toho sa dokončuje aj prvá etapa, ktorú som navštívil len nedávno.

Čítať viac

Prvá fáza Bory Bývanie je pred dokončením, druhá sa začína stavať

14.11.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci som projekt Bory Bývanie navštívil len nedávno, vďaka možnosti navštíviť stavenisko môžem priniesť lepšie fotografie dokončovaného obytného súboru v mestskej časti Lamač. Okrem toho, naplno sa rozbieha výstavba druhej fázy, ktorá sa však bude nachádzať už v Devínskej Novej Vsi.

Čítať viac

V Boroch sa začala výstavba škôlky

06.11.2018 13:27:12 Adrian Gubčo

Dnešným slávnostným poklepaním základného kameňa sa oficiálne spustila výstavba materskej školy v postupne vznikajúcej štvrti Bory. Developer Penta Real Estate škôlku vybuduje na vlastné náklady a po jej dokončení ju odovzdá za symbolické 1 euro do správy mestskej časti Lamač.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať tretia etapa Bory Bývanie?

22.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Informácie o príprave tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory od developera Penta Real Estate sú známe už nejakú dobu. Vizualizácie však boli odhalené až teraz spolu so spustením novej oficiálnej webstránky kancelárie Vallo Sadovsky Architects, korá prezentuje súťažný návrh.

Čítať viac

Saratovská sa predĺži do štvrte Bory

15.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Ako na piatkovom tlačovom brífingu oznámili zástupcovia Bratislavy - hlavného mesta SR a developera Penta Real Estate, Saratovská ulica, hlavná os mestskej časti Dúbravka, dnes končiaca v nezastavanom území severne od sídliska, sa predĺži až do vznikajúcej štvrte Bory. Mesto a developer podpísali zmluvu o spolupráci.

Čítať viac

V Boroch pribudne kancelárska budova

02.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ: Postupne vznikajúca štvrť Bory od developera Penta Real Estate sa rozšíri. Ku vznikajúcej prvej rezidenčnej fáze a nemocnici, či plánovaným dvom ďalším obytným súborom, kancelárskemu komplexu, hotelu a k tzv. business parku pribudne kancelárska budova, nazvaná Office Space Bory. Detaily sa objavili na posudzovaní na životné prostredie EIA.

Čítať viac

Tretia etapa Bory Bývanie už v príprave

23.05.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Nie tak dávno bol spustený predaj druhej časti projektu Bory Bývanie (resp. Bory Home) od developera Penta Real Estate. Nespí však ani príprava ďalších častí vznikajúcej štvrte - na posudzovaní EIA je už tretia etapa, ktorá vyplní priestor medzi prvou etapu, parkoviskami retailovej časti Borov a novou nemocnicou, ktorá by mala vzniknuúť už v blízkej dobe.

Čítať viac

Predaj bytov v druhej fáze Bory Bývanie spustený

16.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne spúšťa predaj bytov v druhej fáze projektu Bory Bývanie. Postupne vznikajúca štvrť na severozápadnom okraji Bratislavy sa tak rozšíri o ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube