YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 18.11.2020 17:30

Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu etapu Bory Bývanie

Developer Penta Real Estate napreduje v príprave rezidenčnej časti projektu Bory Bývanie. Po dokončení prvej a tesne pred ukončením druhej sa teraz odhaľuje podoba šiestej časti projektu. Táto vyrastie na západnom okraji plánovanej štvrte a určená má byť predovšetkým pre rodiny. To určilo aj názov a koncepciu obytného súboru, ktorý je označovaný ako Susedské dvory.

Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA

Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA

Nové bytovky vzniknú v priestore, kde sa v minulosti uvažovalo s umiestnením retailu v podobe big boxov – teda rozličných hobbymarketov alebo veľkopredajní. Projekt bol preto predložený ako zmena navrhovanej činnosti, keďže developer dospel k záveru, že pre občiansku vybavenosť daného rozsahu nie je v oblasti taký ekonomický potenciál ako pre bývanie.

So Susedskými dvormi tak bude susediť druhá etapa Bory Bývanie z východnej strany, kým zo západnej pravdepodobne vyrastie supermarket Kaufland. Južne od projektu sa zas nachádza areál Hornbachu. Podoba susedstva, ako aj umiestnenie v rámci Borov i Bratislavy, určila riešenie, ktoré je navrhované s vysokým ohľadom na relatívnu cenovú dostupnosť bývania. Investor uprednostnil overený modernistický koncept riadkovej zástavby siedmich sekciových domov pred blokovou zástavbou, ktorá by bola pravdepodobne finančne náročnejšia.

Nido

Každý z domov bude tvorený dvoma alebo troma sekciami a bude mať 4-7 nadzemných podlaží. Geometria budov by mala zabezpečovať dostatočné preslnenie aj napriek tomu, že objekty majú severo-západno-juho-východnú orientáciu. Umiestnené budú na spoločnom podzemnom parkovacom podlaží, hoci oproti úrovni rastlého terénu budú mierne vyvýšené. Hlavným benefitom projektu majú byť predovšetkým nádvoria medzi domami, ktoré budú parkovo upravené. Výnimku predstavuje priestor medzi domami D a E, kde bude umiestnené akési námestíčko aj s drobnou vybavenosťou v dome E. V projekte by mohla vzniknúť aj materská škola.

Inak však ide výlučne o bytovky. Naplánovaných je tu 368 bytov, z toho 104 jednoizbových, 32 jedenapolizbových (malých dvojizbových), 123 dvojizbových, 86 trojizbových a 23 štvorizbových. Predpokladaný počet obyvateľov je 888, pre ktorých bude slúžiť 478 parkovacích miest. Ďalšie 4 by mali slúžiť pre retail a 4 pre škôlku. V tejto chvíli je ešte predčasné uvažovať o štandarde alebo o cenách bytov, dá sa však očakávať, že budú dosahovať priemernú úroveň. Predaj možno očakávať až v pokročilejšej fáze povoľovania.

Developer zveril architektúru overenej kancelárii – Sadovsky & Architects, ktorá navrhuje druhú, tretiu aj piatu etapu, v spolupráci so Superatelierom aj štvrtú. Domy budú pôsobiť jednoduchým a racionálnym dojmom, a najlepšie vyznejú v kontraste so zeleňou. Vzhľadom na cieľovú klientelu je to však správny prístup. Pozitívnym prvkom je využitie loggií alebo v niektorých prípadoch aj použitie veľkých okien.

Projekt je momentálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie, po ktorom bude nasledovať územné a stavebné konanie. Susedské dvory sa nachádzajú už v Devínskej Novej Vsi, narozdiel od väčšiny Borov, ktoré sú v katastri Lamača. Posudzované tak budú stavebným úradom v tejto mestskej časti. Realizácia sa nespustí skôr ako v roku 2022 a trvať bude približne dva roky.

 

Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA

 

Penta Real Estate pridáva ďalšie rozšírenie Borov, z ktorého je zrejmé, že pôvodné plány boli úplne iné a urbanizmus štvrte sa mení predovšetkým s ohľadom na aktuálnu trhovú situáciu. Nové prírastky nepôsobia ako postupné rozvíjanie štvrte s jasnou filozofiou a konceptom, ale ako bez rozmyslu pridávané prílepky, ktoré nevytvárajú zapamätateľnú a logickú štruktúru. Blízkosť k retailovým boxom je nevhodná.

Hoci individuálna architektonická úroveň jednotlivých rezidenčných etáp je dobrá, vo výsledku nejde o dobrý stav. Bory, ak majú fungovať ako dobrá štvrť, potrebujú jednoznačnú koncepciu – podobne, ako ju majú napríklad Slnečnice od Cresco Real Estate, ktoré predstavujú ďalší príklad projektu, rastúceho na zelenom poli na okraji mesta. Penta sa zvykne prezentovať svojimi inak vydarenými realizáciami, absencia urbanistickej vízie je tak o to smutnejšia.

Developer sľubuje, že zmeniť by sa to mohlo aspoň v prípade centrálneho sektora Borov, ktorý vznikne severnej od rozostavanej nemocnice a prvej fázy Bory Bývanie. Súčasťou lokality by v budúcnosti malo byť aj predĺženie električkovej trate smerom do Dúbravky a Karlovej Vsi, čo je ďalší predpoklad pre intenzívnejšiu prácu s priestorom a formou budúcej zástavby. Nová urbanistická koncepcia je podľa Penta Real Estate už navrhnutá a momentálne ju posudzuje Magistrát.

Aj to je dôvod, prečo investor zatiaľ nič neprezentoval – údajne už niekoľko mesiacov čaká na vyjadrenie Hlavného mesta, ktoré zatiaľ nedodalo žiadne stanovisko. Z mála existujúcich informácií je známe len to, že by súčasťou štvrte mohla byť z Devínskej Novej Vsi predĺžená Eisnerova, krížiaca sa s hlavnou severo-južnou osou Borov. Umiestnená by tu mohla byť aj občianska vybavenosť v podobe škôl či zdravotníckeho a sociálneho zariadenia.

Severozápadná časť Bratislavy, nachádzajúca sa už v Záhorskej nížine, bude v budúcnosti možno kľúčovým rozvojovým územím mesta. Predpokladám, že vcelku skoro príde doba, kedy redevelopment brownfields vo vnútornom meste narazí na svoje limity a rozvoj iných zón bude sťažovať Územný plán alebo environmentálna záťaž. Výstavba sa tak môže sústrediť práve v tejto časti metropoly, kde sú okrem Borov v príprave aj schémy ako CENTROP alebo Rakyta od developera Lucron. Rozvoj územia treba dobre nastaviť už dnes.

Vznik mohutnej osídlenej oblasti nesmie byť záťažou pre mesto, ale jeho vhodným doplnením. Dôležité je, aby tu vzniklo subcentrum s vybavenosťou a pracoviskami, dobrými možnosťami dochádzky, ale aj s vynikajúcim spojením do centra Bratislavy. Nové štvrte musia byť polyfunkčné a poskytovať čo najmenej dôvodov na to, aby ich obyvatelia dochádzali automobilmi do iných častí metropoly aj susedstva. A v neposlednom rade, mali by aj efektívne využívať priestor tak, aby bolo zaberanie voľnej krajiny vyvážené inými benefitmi.

Zatiaľ sa však zdá, že sa z týchto cieľov veľa nesplní. Doterajší vývoj Borov nedáva veľa dôvodov pre optimizmus. Čas pre zmenu však ešte ostáva. Bola by veľká škoda, keby Bratislava nevyužila šancu a nevytvorila podmienky pre vznik kvalitnej a dostupnej štvrte s dobrými podmienkami pre život.

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA
  • Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA
  • Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA
  • Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA
  • Zdroj: Sadovsky & Architects / EIA

Súvisiace články

Expresný postup v povoľovaní: Bory Nádvorie smerujú k výstavbe

07.03.2023 11:29:04 Andrej Sárközi

Jeden z najambicióznejších projektov v Bratislave postupne rastie. Development Bory od Penta Real Estate pridáva ďalšie rezidenčné etapy, ktoré sa pridajú k rozostavaným a dokončovaným. Jedným z prírastkov bude aj časť s názvom Bory Nádvorie, ktorá napreduje v povoľovacích procesoch. Krok po kroku sa tak tvorí kompaktná zástavba a pomaly aj vlastná identita zóny.

Čítať viac

Najmestskejšia časť Borov dostala od Magistrátu zelenú. Nová štvrť bude rásť

26.01.2023 12:16:46 Andrej Sárközi

Rozširovanie už dnes rozsiahej štvrte Bory na severozápade Bratislavy bude pokračovať. Development sa postupne rozrastá o nové rozostavané etapy, ďalšie sú v príprave. Developer Penta Real Estate najnovšie pokročil v povoľovaní časti Bory Nádvorie, tvorenej nielen rezidenciami, ale aj vybavenosťou. Pracuje sa však aj naďalších etapách.

Čítať viac

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Nákupné centrum, odsúdené na zánik? Bory Mall pripravuje zmeny, potrebuje mesto

07.12.2022 11:53:17 Adrian Gubčo

Bory Mall je jedným z najnovších nákupných centier v Bratislave. Dokončené bolo v roku 2014, pričom je najväčším nákupným komplexom v západnej časti mesta. Vyznačuje sa typickým predmestským charakterom, hoci vznikol ako nultá fáza výstavby Borov – novej štvrte s mestotvornými ambíciami od Penta Real Estate. Ak má byť zámer skutočne povýšený na vyššiu úroveň, zmeny bude potrebovať aj Bory Mall.

Čítať viac

Čoraz komplexnejšia štvrť. Bory rastú a pridávajú nové etapy

26.10.2022 13:35:47 Andrej Sárközi

Mohutná a ambiciózna štvrť Bory na severozápade Bratislavy postupne rastie. Pribúdajú nové rezidenčné etapy a tie rozostavané sa postupne dokončujú. Developer Penta Real Estate taktiež nedávno predstavil piatu etapu projektu medzi rozostavanou etapou Promenáda a predajňou Möbelix. Celý development tak získava svoju tvár a utvára si vlastnú identitu.

Čítať viac

Revolúcia v plánovaní: V Bratislave vznikla najväčšia hala na virtuálnu realitu na svete

18.10.2022 17:31:40 Andrej Sárközi

Česká firma Virtuplex expanduje na Slovensko. V Bratislave otvorila najväčšiu komerčnú halu na využitie virtuálnej reality na svete. Aspoň tak to komunikujú predstavitelia firmy. O väčšej hale na virtuálnu realitu ako o tej v Bratislave nevedia.

Čítať viac

V Boroch môže pribudnúť domov seniorov

26.05.2022 18:03:32 Adrian Gubčo

Development Bory na severozápade Bratislavy sa postupne mení na mestskú štvrť s rezidenciami, ako aj relatívne bohatou občianskou vybavenosťou. Okrem nákupného centra to bude predovšetkým veľká nemocnica zo siete Svet zdravia. To na seba viaže aj vznik špecifického typu bývania – zariadenia pre seniorov. Prvé je už v príprave.

Čítať viac

Bory Bývanie odhaľuje ďalšiu etapu

10.05.2022 17:01:35 Adrian Gubčo

Nová časť Bratislavy Bory postupne rastie. Najväčšmi skloňovaná je aktuálna Nemocnica Bory, vo výstavbe je ale aj trojica rezidenčných etáp. V najbližších rokoch pribudnú ďalšie, pričom ich počet sa rozširuje. Najnovšie predstavená etapa 5 vyplní priestor medzi rozostavanou etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Developerom je Penta Real Estate.

Čítať viac

Penta odštartovala ďalšiu etapu Borov

21.12.2021 13:08:18 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate ohlásil spustenie predaja ďalšej etapy projektu Bory. Bory Bývanie 4A, nazvané Bory Na Hrádzi, sú už zároveň aj vo výstavbe. Postupne vznikajúca štvrť na severozápade Bratislavy sa tak rozrastie o ďalšiu šesticu domov. Rozrastá sa však aj komerčná časť Borov, onedlho by tak mohol v lokalite pribudnúť ďalší supermarket predmestského typu.

Čítať viac

Penta Real Estate spúšťa predaj a výstavbu druhej časti druhej etapy Bory Home

23.03.2021 14:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po dokončení prvej časti druhej etapy projektu Bory Home – nazvanej Bory Nový Dvor – spúšťa realizáciu druhej časti. Popritom rozbieha aj predaj prvých bytov, ktorých tu pribudne celkovo 321. Bory sa tak naďalej rozrastajú, keďže vo výstavbe a predaji je i tretia etapa, ako aj nová nemocnica Svet zdravia.

Čítať viac

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Rozvoj Borov pokračuje, developer predstavil nové názvy jednotlivých zón

25.01.2021 12:28:51 Adrian Gubčo

Mohutný a ambiciózny development Bory v severozápadnej časti Bratislavy sa postupne rozrastá o nové rezidenčné etapy s novými dokončenými aj rozostavanými časťami. S rozvojom štvrte vyvstáva potreba prehlbovania identity jej nových častí, čo developera Penta Real Estate podnietilo k novému názvosloviu etáp.

Čítať viac

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

19.06.2020 10:26:40 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Čítať viac

Penta Real Estate odkladá spustenie predaja ďalších bytov v Sky Parku aj v Boroch

09.04.2020 16:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate síce pokračuje vo výstavbe svojich aktuálne rozostavaných projektov, pri nových však odhalenie ponuky a spustenie predaja odkladá. Takýmto spôsobom reaguje na pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne zapôsobila na náladu investorov. Dotýka sa to štvrtej obytnej veže v Sky Parku aj druhej a tretej fázy Bory Bývanie.

Čítať viac

Bory postupne rastú, developer sľubuje v budúcnosti ešte vyššiu kvalitu

23.01.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Masívny development Bory na severozápade Bratislavy od developera Penta Real Estate postupne rastie a okrem komerčnej zóny sa začína meniť aj na rezidenčnú štvrť. Dokončená už je prvá etapa projektu, kým prvá časť druhej je v štádiu hrubej stavby. Konečne rozostavaná je aj materská škola. Okrem toho, developer sľubuje nielen blízke spustenie ďalších etáp, ale aj predstavenie nového konceptu celej štvrte.

Čítať viac

Výstavba tretej etapy projektu Bory Bývanie sa blíži

18.12.2019 10:22:00 Adrian Gubčo

Penta Real Estate čoskoro rozbehne výstavbu tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory. V priestore v blízkosti prvej, už dokončenej etapy, rozostavanej nemocnice Svet zdravia a nákupného centra Bory Mall vznikne osem nových bytových domov. Developer pokračuje v napĺňaní vízie postupného rastu zóny, z ktorej vznikne ďalšia bratislavská štvrť.

Čítať viac

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

31.10.2019 09:33:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Čítať viac

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

09.09.2019 15:38:00 Adrian Gubčo

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie, 6.4.2019 & 25.4.2019

02.05.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

Nová bratislavská štvrť Bory od developera Penta Real Estate rastie a priebežne sú z nej ohlasované novinky – okrem predstavenia tretej a štvrtej etapy bol napríklad ohlásený zámer ubytovacieho zariadenia pre zdravotnícky personál novej nemocnice, ktorá je taktiež vo výstavbe. Okrem toho je pred dokončením prvá etapa rezidenčnej časti Borov, kým druhá etapa už začína viditeľne rásť.

Čítať viac

Štvrtá etapa Bory Bývanie s odhalenými detailami

29.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pred niekoľkými dňami predstavil podobu ďalších dvoch etáp projektu Bory Bývanie. Kým o tretej časti developmentu na severozápadnom okraji Bratislavy máme dostatok informácií, dokumentácia k štvrtej etape bola oficiálne zverejnená len v posledných dňoch.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšie etapy Bory Bývanie

12.04.2019 07:45:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt novej mestskej štvrte Bory sa rozrastie. Developer Penta Real Estate, ktorý v týchto dňoch finišuje s realizáciou prvej rezidenčnej etapy a rozbehol druhú, začal bližšie informovať aj o ďalších pripravovaných častiach plánovaného developmentu. Do zóny by mali čoskoro pribudnúť ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Druhá etapa Bory Bývanie oficiálne vo výstavbe

29.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne potvrdil spustenie výstavby druhej etapy rezidenčnej časti projektu Bory, v rámci ktorého sa doteraz nezastavaná poľnohospodársky využívaná krajina mení na novú mestskú štvrť. Okrem toho sa dokončuje aj prvá etapa, ktorú som navštívil len nedávno.

Čítať viac

Prvá fáza Bory Bývanie je pred dokončením, druhá sa začína stavať

14.11.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci som projekt Bory Bývanie navštívil len nedávno, vďaka možnosti navštíviť stavenisko môžem priniesť lepšie fotografie dokončovaného obytného súboru v mestskej časti Lamač. Okrem toho, naplno sa rozbieha výstavba druhej fázy, ktorá sa však bude nachádzať už v Devínskej Novej Vsi.

Čítať viac

V Boroch sa začala výstavba škôlky

06.11.2018 13:27:12 Adrian Gubčo

Dnešným slávnostným poklepaním základného kameňa sa oficiálne spustila výstavba materskej školy v postupne vznikajúcej štvrti Bory. Developer Penta Real Estate škôlku vybuduje na vlastné náklady a po jej dokončení ju odovzdá za symbolické 1 euro do správy mestskej časti Lamač.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať tretia etapa Bory Bývanie?

22.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Informácie o príprave tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory od developera Penta Real Estate sú známe už nejakú dobu. Vizualizácie však boli odhalené až teraz spolu so spustením novej oficiálnej webstránky kancelárie Vallo Sadovsky Architects, korá prezentuje súťažný návrh.

Čítať viac

Saratovská sa predĺži do štvrte Bory

15.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Ako na piatkovom tlačovom brífingu oznámili zástupcovia Bratislavy - hlavného mesta SR a developera Penta Real Estate, Saratovská ulica, hlavná os mestskej časti Dúbravka, dnes končiaca v nezastavanom území severne od sídliska, sa predĺži až do vznikajúcej štvrte Bory. Mesto a developer podpísali zmluvu o spolupráci.

Čítať viac

V Boroch pribudne kancelárska budova

02.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ: Postupne vznikajúca štvrť Bory od developera Penta Real Estate sa rozšíri. Ku vznikajúcej prvej rezidenčnej fáze a nemocnici, či plánovaným dvom ďalším obytným súborom, kancelárskemu komplexu, hotelu a k tzv. business parku pribudne kancelárska budova, nazvaná Office Space Bory. Detaily sa objavili na posudzovaní na životné prostredie EIA.

Čítať viac

Tretia etapa Bory Bývanie už v príprave

23.05.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Nie tak dávno bol spustený predaj druhej časti projektu Bory Bývanie (resp. Bory Home) od developera Penta Real Estate. Nespí však ani príprava ďalších častí vznikajúcej štvrte - na posudzovaní EIA je už tretia etapa, ktorá vyplní priestor medzi prvou etapu, parkoviskami retailovej časti Borov a novou nemocnicou, ktorá by mala vzniknuúť už v blízkej dobe.

Čítať viac

Predaj bytov v druhej fáze Bory Bývanie spustený

16.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne spúšťa predaj bytov v druhej fáze projektu Bory Bývanie. Postupne vznikajúca štvrť na severozápadnom okraji Bratislavy sa tak rozšíri o ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube