Author photoAndrej Sárközi 07.03.2023 11:29

Expresný postup v povoľovaní: Bory Nádvorie smerujú k výstavbe

Jeden z najambicióznejších projektov v Bratislave postupne rastie. Development Bory od Penta Real Estate pridáva ďalšie rezidenčné etapy, ktoré sa pridajú k rozostavaným a dokončovaným. Jedným z prírastkov bude aj časť s názvom Bory Nádvorie, ktorá napreduje v povoľovacích procesoch. Krok po kroku sa tak tvorí kompaktná zástavba a pomaly aj vlastná identita zóny.

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Bory sa postupne transformujú z kombinácie retailovej zóny a sídliska na komplexnejšiu štvrť s komerčnou či sociálnou občianskou vybavenosťou a postupne aj s verejnými priestormi. Najväčšiu pozornosť už nejaký čas púta zdravotnícke zariadenie Nemocnica Bory, ktorá otvorí prvé pracoviská v tomto mesiaci. Penta Real Estate ale hlási pokrok aj v západnej časti sektoru Bory Centrum.

Aktuálne sa tu nachádza stavba materskej školy. Ako pokračovanie rozvoja lokality je tu však naplánovaná aj časť Bory Nádvorie. Situovaná je v dotyku s treťou etapou Bory Promenáda, zo západnej strany pozemku sa nachádza Dúbravčický potok, predajňa Decathlon a neďaleko je umiestnené obchodné centrum Bory Mall. 

Prvá etapa tejto časti developmentu získala od Hlavného mesta súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti v novembri roku 2022. Bory Nádvorie sa koncom februára tohto roku opäť o niečo priblížili k spusteniu realizácie. Mestská časť Lamač, ako príslušný stavebný úrad, vydala na development územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 

Galéria

  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Bory Nádvorie - Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Celkový pohľad na Bory, dosiaľ najaktuálnejšia vizualizácia. Zdroj: Penta Real Estate

Bory Nádvorie budú rozdelené na tri etapy. V prvej rezidenčnej vznikne novostavba bytového domu, ktorý je navrhovaný na spoločnej podnoži tvorenej prvým podzemným podlažím s funkciou podzemnej garáže, pivničných kobiek, skladových priestorov a technického zázemia objektu. Nadzemná časť je od úrovne piateho až po siedme nadzemné podlažie premenlivá - nemá teda všade zhodnú výšku. Objekt je tvorený dvomi samostatnými časťami (severná časť má označenie O1 a južná O2) v tvare písmen „U", ktoré sú od seba zrkadlovo obrátené, čím vytvárajú vnútroblok s parkovou úpravou. 

Celkovo tu vznikne 168 bytových jednotiek, oproti záväznému stanovisku sú však čísla mierne upravené. V developmente sa bude nachádzať 36 jednoizbových bytov, 72 dvojizbových, 44 trojizbových a 16 štvorizbových. Penta teda pridala šesť jednoizbových bytových jednotiek a rovnaký počet ubrala z dvojizbových nehnuteľností, ktorých malo byť pôvodne 78. Okrem toho je v objekte navrhnutých aj 18 apartmánov pre krátkodobé ubytovanie, ktoré sú riešené v dispozičných riešeniach ako bytové jednotky. Developer naplánoval 8 jednoizbových, 4 dvojizbové a 6 štvorizbových apartmánov. Na prízemí sa budú nachádzať dva priestory pre retail i pivničné kobky. 

Na pozemku investora je ďalej naplánovaných 256 parkovacích miest, z toho sa v podzemnej garáži bude nachádzať 224 stojísk a 32 na teréne. Aj v tomto prípade spoločnosť ubrala jedno parkovacie miesto na teréne a pridala jedno do podzemných garáží. Popri jestvujúcej komunikácii A114 sú navrhované tri pozdĺžne parkovacie miesta pre krátkodobé státie. 

Dopravné napojenie je navrhnuté z juhu z Ulice Hany Ponickej, kde sa má nachádzať vjazd a výjazd k časti južného objektu O2. Druhý vjazd a výjazd do územia je naplánovaný zo severu (z Ulice Vladimíra Jukla). Obe časti budovy budú medzi sebou prepojené chodníkmi pre peších. Napojenie na pešie trasy bude zabezpečené zo severnej a východnej strany cez priechody pre chodcov a pohyb cyklistov a chodcov sa vyrieši prepojením na sieť jestvujúcich či plánovaných cyklochodníkov. 

Podmienky na realizovanie tejto stavby boli uvedené už s kladným záväzným stanoviskom od Magistrátu z novembra minulého roka. Mesto napríklad požadovalo, aby investor vybudoval moderné kryté pouličné cyklistické státia pre návštevníkov a obyvateľov. Požiadavky sa týkali aj priľahlého Dúbravčického potoka, ktorý má byť využitý pre rekreačné účely, komunitné aktivity alebo šport. Doriešiť bolo potrebné odpadové hospodárstvo a podľa Hlavného mesta musia byť všetky povrchy zrealizované ako povrchy priepustné pre zrážkovú vodu. 

Z aktuálne vydaného územného rozhodnutia plynú aj niektoré novšie podmienky. Uviedol ich napríklad Okresný úrad, ktorý sa v januári 2023 bližšie vyjadril k ochrane Dúbravčického potoka. Developer musí rešpektovať minimálne desaťmetrové ochranné pásmo od brehovej časti bez umiestňovania stavebných objektov. Aktuálne, podľa situácie umiestnenia stavby, je časť stavby od brehovej čiary potoka vo vzdialenosti 6,96 metra. 

Svoje pripomienky vzniesla aj Bratislavská vodárenská spoločnosť a od februára tohto roka sa v dokumente uvádza aj vyjadrenie Ministerstva životného prostredia. Podľa rezortu je návrh z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

Dosiaľ najaktuálnejšia celková vizualizácia štvrte. Zdroj: Penta Real Estate

 

Bory Nádvorie - minimálne ich prvá etapa - sa tak pár mesiacov od vydaného záväzného stanoviska posúvajú v povoľovaní získaním územného rozhodnutia. Hovorkyňa Penta Real Estate Lenka Vargová už v minulosti pre YIM.BA potvrdila, že pre developera je prioritou dotiahnutie povolení pre rezidenčnú časť.

Pri ďalších fázach, projektovaných ako občianska vybavenosť, spoločnosť nateraz neuvažuje s realizáciou. „Ide o projekty, ktoré budú v istej fáze povoľovacieho procesu pripravené na predaj, v prípade, že nájdeme vhodného klienta, podobne ako pri iných zámeroch v rámci štvrte Bory,” vyvetlila v januári tohto roka Vargová. Rovnako je možné, že distribúcia funkčného využitia tejto časti štvrte sa ešte bude meniť. 

Architektom Bory Nádvorie je kancelária Sadovsky&Architects, podobne ako vo viacerých predchádzajúcich častiach výstavby štvrte. Sektor Bory Centrum doplní aj piata etapa (hoci v skutočnosti ide skôr o siedmu), ktorá bude umiestnená najbližšie k nákupnému centru Bory Mall. Nachádzať sa tu má jadro celej štvrte. K projektu bola v januári zverejnená správa o hodnotení navrhovanej činnosti. Tá na základe vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na životné prostredie považuje za najvhodnejší variant číslo 2, ktorý aj odporúča na realizáciu. V príprave (s verejne publikovanými informáciami) je ešte šiesta časť, Bory Susedské Dvory, ktorá bude umiestnená západne od Bory Nový Dvor.

Nová mestská štvrť na severozápadnom vstupe do Bratislavy bude jedným z najmohutnejších a najrozsiahlejších developmentov v metropole. Momentálne je však ešte stále len na začiatku vývoja. Najrozsiahlejšie územie, Bory Sever, ostáva nateraz prakticky nedotknuté.

To sa ale začne onedlho meniť. Posun nastal v kľúčovej otázke rozvoja dopravnej dostupnosti a v spojenia s centrom mesta – oznámené bolo začatie predĺženia električkovej trate do Borov. Konečne tak vznikne lepšie prepojenie štvrte s vnútorným mestom, pričom je tu naplánovaný aj terminál integrovanej osobnej prepravy, umožňujúci prestup na vlak.

Bratislava bude rásť a rozširovať sa, pričom Bory sa na tejto expanzii výrazne podpíšu. Ide o počiatok veľkého rozvoja mesta na Záhorskej nížine. 

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube