Author photoSimona Schreinerová 11.08.2023 11:22

Do Borov vstupuje známy reťazec. Štvrť sa zapĺňa, na ucelenú koncepciu čaká

Novovznikajúca mestská štvrť Bory v severozápadnej časti Bratislavy od developera Penta Real Estate pokračuje v energickom raste. K rezidenčnej zástavbe, nemocnici a komerčnej vybavenosti by malo pribudnúť ďalšie obchodné centrum. Pokračuje tak vypĺňanie celého územia, kde vzniká veľká retailová zóna v tesnom susedstve rovnako rastúcej obytnej štvrte. Bory postupne hľadajú svoju formu a identitu. 

Vľavo miesto, kde vznikne nové obchodné centrum. Zdroj: Google StreetView, Penta Real Estate

Vľavo miesto, kde vznikne nové obchodné centrum. Zdroj: Google StreetView, Penta Real Estate

Prevádzku pripravuje známy reťazec

Nové Obchodné centrum Lamačská brána má vzniknúť už v mestskej časti Devínska Nová Ves v južnej časti Borov a západne od obchodného centra Bory Mall. Susediť bude s veľkým kruhovým objazdom. Projekt už úspešne prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Právoplatné rozhodnutie z EIA získal v novembri 2022 a aktuálne má vydané aj rozhodnutie o umiestnení stavby.

Obchodná galéria je navrhnutá ako jednoduchý stavebný objekt, ktorý je dispozične rozdelený na základné funkčné časti. Na prvom nadzemnom podlaží je navrhnuté parkovisko so 61 parkovacími miestami. Okrem toho bude na tomto podlaží aj technická miestnosť a rezervná miestnosť. S druhým podlažím bude prepojené pomocou výťahu či travelátora.

Na druhom nadzemnom podlaží bude umiestnený hlavný predajný priestor, ale aj časť technického zázemia. Nachádzať sa tu bude sklad, zásobovacia rampa, technické zariadenie budovy a zázemie zamestnancov. Nosnú konštrukciu objektu bude tvoriť železobetónový skelet. Zastavaná plocha obchodnej galérie bude podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie takmer 2.500 m2, podlažná plocha sa blíži k 4.800 m2.

Súčasťou developmentu budú aj sadové úpravy. Väčšie súvislé nespevnené plochy budú zatrávnené, menšie nespevnené plochy budú riešené výsadbou krovov. Celková plocha navrhovanej zelene má byť približne 1.145 m2.

V rozhodnutí o umiestnení stavby sú uvedené aj podmienky, vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a účastníkov konania. Ide napríklad o rešpektovanie ochranného pásma Dúbravského potoka alebo nutnosť riešenia požiadaviek, týkajúcich sa cyklotrasy a parkovania bicyklov v úzkej súčinnosti s OZ Cyklokoalícia. Jednou z podmienok je aj aplikácia extenzívnej zelene na horizontálne plochy, najmä strechy. Na steny či oporné múry treba umiestniť v primeranej miere vhodnú popínavú zeleň. Mnohé z podmienok vyplývajú už z rozhodnutia EIA.

Investorom je spoločnosť White house s.r.o. Za touto firmou sa v skutočnosti skrýva obchodný reťazec Lidl - pôjde teda o supermarket tejto značky. Doplní tak niektoré z kľúčových reťazcov, ktoré už v Boroch majú svoje prevádzky. Z popisu z dokumentácie vyplýva, že v kontexte korporátnej architektúry predajní Lidlu pôjde o netypický obchod. Autorom projektu je architektonická kancelária Morocz_Tacovsky, ktorá je akýmsi dvorným architektom Lidlu na Slovensku.

 

Na mieste pôvodne plánovaného kancelárskeho kampusu sa pripravuje veľkopredajňa nábytku. Zdroj: RAS Immobilien SK / EIA

 

Bory sa vypĺňajú

Ide tak o ďalší komerčný vstup do Borov. V tomto prípade bude aspoň umiestnený v retailovej časti štvrte, v susedstve veľkých predajní SIKO, MÖBELIX či Decathlon. Nedávno ohlásený zámer na vybudovanie obchodného domu XXXLutz bude umiestnený mimo tejto zóny. Vznikne východne od nemocnice a severovýchodne od nákupného centra Bory Mall, čo vytvára celkový pocit nekoncepčnosti a náhodilosti celej štvrte. 

Zámer EIA je aktuálne v procese posudzovania, predložila ho spoločnosť RAS Immobilien SK s.r.o. Architektom a generálnym projektantom je A3 projekt s.r.o. Začiatok výstavby sa odhaduje na prvý kvartál roka 2024, ukončená by mala byť do konca toho istého roka.

Okrem retailu sa v Boroch plánuje aj pokračovanie rezidenčnej výstavby. Bory nádvorie sú aktuálne v stavebnom konaní. Veľmi teoreticky by sa tak mohli začať stavať už o niekoľko mesiacov. V novom obytnom bloku má vzniknúť 168 bytov a 256 parkovacích miest. Okrem tvaru bloku s parkovo upraveným nádvorím je pozitívom fakt, že prevažná väčšina parkovania bude umiestnená v podzemí. Architektom projektu je Sadovsky&Architects.

Postup nastal aj v kľúčovej časti štvrte. Záväzné stanovisko obdržala Bory bývanie etapa 5, ktorú stvárni prestížna česká kancelária Studio Perspektiv. Umiestnená bude v časti Bory Centrum, teda v sektore Borov najbližšie k nákupnému centru Bory Mall, kde sa má nachádzať jadro celej štvrte. Opäť ide o akúsi snahu o blokovú zástavbu, pričom parkovo upravený vnútroblok bude striktne pre peších či cyklistov. V tomto prípade rezidenčná zástavba zároveň nahrádza plochu, pôvodne určenú pre retail, čo je krok správnym smerom. 

 

Nová etapa od Studia Perspektiv. Zdroj: Penta Real Estate

 

Pomaly k celistvej štvrti

Developer naznačuje, že Bory nebudú kombináciou retailovej zóny a susedného sídliska, ale komplexnou mestskou štvrťou. K existujúcim obytným etapám, obchodom, nemocnici a nákupnému centru má pribudnúť aj sociálna občianska vybavenosť a verejné priestory. Nádeje sa upierajú najmä na najrozsiahlejšie územie, Bory Sever, ktoré zatiaľ ostáva prakticky nedotknuté.

V tomto momente je kľúčovou úlohou ale zlepšenie dopravného napojenia. Teoreticky už tento rok by sa mohla spustiť realizácia predĺženia Saratovskej ulice do Borov, na čo o niekoľko rokov nadviaže predĺženie električkovej trate. Začatie jej projektovania už bolo ohlásené. To by malo priniesť výrazné zlepšenie dopravného prepojenia s Dúbravkou aj Karlovou Vsou. Naplánovaný je aj terminál integrovanej osobnej prepravy, umožňujúci prestup na vlak. Tým sa zas skvalitní spojenie obyvateľov Borov a Dúbravky s centrom mesta. 

Bory budú mať zásadný podiel na rozvoji Záhorskej nížiny. V tomto momente sa ale zdá, že vznikajú bez silnejšej urbanistickej vízie. V tom zatiaľ - aspoň na prvý pohľad - zaostávajú za projektom Slnečnice od Cresco Real Estate na juhu Petržalky. Potenciál Borov je však obrovský a v budúcnosti by tu mohol žiť päťciferný počet ľudí, teda viac ako v mnohých slovenských mestách a mestečkách. Prichádza čas, aby sa zo zoskupenia rozličných funkcií začali meniť na skutočnú mestskú štvrť. Tú ale netvorí séria rozlične naskladaných krabíc obchodov a bytoviek, ale život, ktorý sa medzi budovami odohráva. 

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube