Author photoSimona Schreinerová 19.07.2023 10:16

Rázna urbanizácia pokračuje. Bory sa rozšíria a stávajú sa pevnou súčasťou mesta

Developer Penta Real Estate napreduje vo výstavbe novej štvrte v bratislavských Boroch. Zóna sa postupne rozrastá, pričom tu pribúdajú rezidenčné stavby, retailové objekty a krok po kroku aj potrebná vybavenosť. Po období divokého rastu bez očividnej jednotiacej koncepcie sa začínajú objavovať prvé náznaky, že Bory raz budú pripomínať skutočné mesto.

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Zdroj: Penta Real Estate / EIA

Bory majú byť jedným z najmohutnejších developmentov v hlavnom meste. Nová štvrť, vznikajúca na severozápadnom vstupe do Bratislavy, je dnes stále iba na začiatku svojej púte, ktorá má podľa investora priniesť vznik komplexnej lokality so všetkými možnosťami pre kvalitný život. Už dlhodobo sa snaží Bory prezentovať ako modernú bránu do Bratislavy (kedysi sa schéma dokonca nazývala The Port), ktorá sa bude v najbližších rokoch výrazne rozvíjať. 

V tomto momente už Bory vznikajú viac ako desaťročie. Spočiatku sa developer zameriaval na rozvoj retailu a infraštruktúry. Neskôr nadviazal rezidenčnými etapami, na ktoré sa snažil nalákať klientov s nedostatkom prostriedkov na kúpu bytov vo vnútornom meste, ktorí ale chcú využívať dostupnosť a benefity mesta. Celkový dopyt po bývaní bol vysoký, kým plány na budovanie masívneho retailu v podobe hobbycentier a big boxov sa ukázali ako nadnesené.

Výsledkom bol rozvoj rezidenčnej zástavby aj tam, kde sa s ňou pôvodne neuvažovalo. Developer dal rezidenčnú funkciu plochám, kde mali byť obchody. Výsledkom je do istej miery divoký urbanizmus, kde mohutné boxy retailových objektov susedia s bytovkami. Našťastie, vývoj Borov zašiel tak ďaleko, že tu čoskoro začnú vznikať aj etapy, ktoré aspoň v niektorých miestach pomôžu vytvoriť charakter mesta. 

Galéria

  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Situácia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Zdroj: Penta Real Estate

Najnovšia etapa čaká na zelenú

Rozvoj štvrte bude pokračovať etapou Bory Nádvorie. Súhlasným záväzným stanoviskom disponuje od novembra roka 2022 a vo februári 2022 získal development územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Svižné tempo povoľovacieho procesu pokračuje a aktuálne sú Bory v stavebnom konaní. O niekoľko mesiacov by tak mohla byť zahájená výstavba prvej etapy časti Bory Nádvorie. Architektom Bory Nádvorie je kancelária Sadovsky&Architects, podobne ako vo viacerých predchádzajúcich častiach výstavby štvrte.    

Bory Nádvorie sú plánované v troch etapách. Prvá sa týka výstavby bytového domu aj s infraštruktúrou a sadovými úpravami. Realizovať by sa mali dve obytné stavby (južná O2 a severná O1), ktorých súčasťou budú aj nebytové priestory, podzemné garáže a technické vybavenie. Parkovanie bude čiastočne riešené aj na povrchu. Celkovo je navrhnutých 256 parkovacích miest, z toho 33 na teréne.

Dva bytové domy v tvare U sú navrhnuté ako obrátené do seba a vytvárajú vnútroblok s rôznou výškou jednotlivých častí. Celkovo má vzniknúť 168 bytových jednotiek. V domoch sa bude nachádzať 36 jednoizbových bytov, 72 dvojizbových, 44 trojizbových a 16 štvorizbových.

Okrem toho je v objekte navrhnutých aj 18 apartmánov pre krátkodobé ubytovanie, ktoré sú riešené v dispozičných riešeniach ako bytové jednotky. Developer naplánoval 8 jednoizbových, 4 dvojizbové a 6 štvorizbových apartmánov. Na prízemí sa budú nachádzať dva priestory pre retail i technické a skladové priestory.

Vjazd a výjazd k južnému bytovému domu O2 bude napojený na Ulicu Hany Ponickej. Severný objekt O1 bude mať vjazd a výjazd na Ulicu Vladimíra Jukla. Napojenie na pešie trasy bude zabezpečené zo severnej a východnej strany cez priechody pre chodcov. Pohyb cyklistov a chodcov sa vyrieši prepojením na sieť jestvujúcich či plánovaných cyklochodníkov. 

Už v rámci záväzného stanoviska a územného konania sa venovala určitá pozornosť Dúbravčickému potoku. Hlavné mesto žiadalo, aby investor využil potenciál jeho priľahlého biokoridoru. Podľa magistrátu „predstavuje veľký potenciál pre tvorbu kvalitných atraktívnych verejných priestorov v prepojení modrej a zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou sú pešie promenády, cyklotrasy, aleje a kontaktné priestory s brehmi...“.

Atraktívny vodný prvok má byť teda využívaný aj na rekreačné a športové účely. Zároveň však podľa Okresného úradu musí developer rešpektovať minimálne desaťmetrové ochranné pásmo od brehovej časti bez umiestňovania stavebných objektov. 

Pri ďalších fázach, projektovaných ako občianska vybavenosť, Penta s realizáciou zatiaľ nepočíta. „Ide o projekty, ktoré budú v istej fáze povoľovacieho procesu pripravené na predaj, v prípade, že nájdeme vhodného klienta, podobne ako pri iných zámeroch v rámci štvrte Bory,” vysvetlila v januári tohto roka Lenka Vargová, hovorkyňa Penta Real Estate. Rovnako je možné, že distribúcia funkčného využitia tejto časti štvrte sa ešte bude meniť. 

 

Aktuálna vízia štvrte. Zdroj: Penta Real Estate

 

Zo sídliska štvrť s vybavenosťou

V tomto momente je už plne dokončená a odovzdaná jedná rezidenčná etapa a polovica druhej. Stavebne dokončená je druhá polovica druhej a tretia. Vo vysokom štádiu realizácie je aj štvrtá etapa. Počet obyvateľov Borov tak prekročí prvú tisícku, hoci v budúcnosti má asi prekročiť päťciferný počet. Dané množstvo ľudí vytvára kritickú masu pre rozvoj občianskej vybavenosti.

V roku 2021 tu bola otvorená prvá verejná materská škola, čo je však v dlhodobom horizonte nedostatočné. Všetko nasvedčuje tomu, že sa v tomto smere ale situácia zlepší - Bory sa totiž blížia k zisku prvej školy. Oznámil to developer, ktorý sa s Občianskym zružením FELIX Bratislava dohodol na prevádzke súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy v lokalite Bory.

Spojené zariadenie bude poskytovať kapacity pre 80 žiakov materskej školy, 240 žiakov prvého stupňa základnej školy a 375 žiakov druhého stupňa. Zriaďovateľ je pripravený v rámci zariadenia vybudovať aj súkromné gymnázium s kapacitou pre 300 žiakov. 

Developer zdôrazňuje, že Bory nebudú iba o bývaní, ale pôjde o komplexnejšiu zónu, kde pribudne k existujúcim službám či nemocnici aj nový rozsiahly retail, sociálna občianska vybavenosť a verejné priestory. Nádeje sa upierajú najmä na najrozsiahlejšie územie, Bory Sever, ktoré ostáva však zostáva prakticky nedotknuté.

Situácia by sa mohla čoskoro začať meniť. Okrem napĺňania priestorových kapacít ostatných častí Borov sa má čoskoro zlepšiť aj dopravná dostupnosť a spojenie s centrom mesta. Oznámené bolo začatie projektovania predĺženia električkovej trate do Borov, čo by mohlo priniesť výrazné zlepšenie prepojenia štvrte s Dúbravkou či Karlovou Vsou. Naplánovaný je aj terminál integrovanej osobnej prepravy, umožňujúci prestup na vlak.

Isté je, že Bory budú mať zásadný podiel na rozvoji Záhorskej nížiny. V celej záhorskej časti Bratislavy možno len ťažko nájsť vhodnejšie miesto, kde by mala vzniknúť komplexná štvrť s mestotvorným charakterom. 

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube