Author photoAdrian Gubčo 21.06.2024 15:23

Koniec ruiny. Bajkalská dostane administratívnu vežu, nahradí neslávne známu reštauráciu

Bajkalská ulica sa v najbližších rokoch premení na miesto intenzívnej stavebnej aktivity. Po trojici nedávno ohlásených projektov sa prebúdza ďalší zámer, ktorý tentokrát nahradí dlhé roky opustenú ruinu niekdajšej reštaurácie. Administratívna budova Bajkal Office od firmy, blízkej podnikateľovi Milanovi Fiľovi, tak dotvorí formujúcu sa mestskú triedu.

Zdroj: A1 Architecture

Zdroj: A1 Architecture

Bajkalská ulica sa vyformovala v 60-tych rokoch 20. storočia, keď sa stala významnou dopravnou trasou, pretínajúcou rastúce sídliská. V 70-tych rokoch začali v jej susedstve medzi Prievozskou a Ružinovskou rásť objekty vybavenosti a centrály podnikov. V tomto čase tu vznikla mohutná kancelárska budova, v ktorej dnes sídli COOP Jednota. Smerom k ulici bol pod vedením architekta Lyseka postavený objekt reštaurácie, kaviarne či vinárne.

Budova s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami má neslávnu históriu. V 90-tych rokoch tu bola diskotéka, v ktorej sa často zdržiavali členovia podsvetia. Funkčná bola do roku 2004, keď bola zatvorená. Odvtedy chátra, pričom dnes pripomína ruinu. Užívateľmi sú nanajvýš ľudia bez domova.

Majiteľom objektu sú dlhodobo firmy, blízke podnikateľovi Milanovi Fiľovi. Jeden z najbohatších Slovákov je spájaný najmä so spoločnosťou Mondi SCP, ako aj s viacerými papierenskými a potravinárskymi firmami. Už v roku 2007 sa objavili prvé plány na prestavbu, pričom tu mala vzniknúť päťpodlažná kancelárska budova. Z tohto zámeru však v dôsledku krízy neostalo dodnes prakticky nič.

Galéria

  • Zdroj: A1 Architecture
  • Zdroj: A1 Architecture
  • Starší projekt. Zdroj: Kosi Architekti
  • Starší projekt. Zdroj: Kosi Architekti

Namiesto aktuálne Hlavné mesto vydalo investorovi Real Estate AGENCY s.r.o. kladné záväzné stanovisko k zámeru Administratívna budova Bajkal Office. Novostavba nahradí ruinu pôvodnej reštaurácie v podobe objektu, tvoreného dvojicou navzájom prepojených kvádrov so šiestimi a jedenástimi nadzemnými podlažiami. Tvarovo bude nadväzovať na budovu COOP Jednota, pomôže však vytvoriť aj zelené nádvorie.

Ako ďalej vyplýva z dokumentácie, dominujúcou funkciou bude administratíva, umiestnená na druhom až desiatom podlaží. Naplánovaných tu je 7.539 metrov hrubej podlažnej plochy kancelárskych priestorov, čo je asi 3.850 metrov čistej plochy. Na prízemí bude vstupné foyer a retail v celkovom rozsahu 184 metrov štvorcových pre verejnosť a 240 pre areál (pravdepodobne je tým myslená kantína), čo je celkovo 300 metrov čistej plochy.

Pracovať tu vo výsledku bude asi 326 zamestnancov. V prvom podzemnom podlaží bude preto umiestnené parkovanie v podobe 76 stojísk, doplnených o ďalších 18 na teréne vonku. Na najvyššom podlaží bude technická vybavenosť.

Výrazným prvkom architektúry budovy bude odľahčenie základnej hmoty stupňami terás, ktoré majú podľa architektov z kancelárie A1 Architecture priniesť na každé podlažie zeleň, oddychovú plochu a zlepšenie prirodzeného presvetlenia pracovísk. Strecha nad šiestym podlažím má byť z časti pochôdzna a pobytová. Inak budú strechy riešené ako vegetačné. Fasády budú riešené ako celopresklené.

Dopravná obsluha bude zabezpečená z obslužnej vetvy Bajkalskej. Súčasťou realizácie však bude výstavba nového chodníka (pravdepodobne z Bratislavskej dlažby) popri ulici, doplneného o cyklotrasu z červeného asfaltu v šírke tri metre. Táto má následne nadviazať na úseky popri plánovanom projekte Business Center Bajkal 2. Súčasťou projektu je aj parkovanie bicyklov vnútri budovy.

Hlavné mesto v rámci záväzného stanoviska konštatovalo súlad s Územným plánom. Pripomenulo, že chodníky a cyklotrasa sú podmieňujúcou investíciou k zámeru a že vonkajšie parkovacie miesta musia ostať verejné. Inak však nemalo poznámky nad rámec bežných požiadaviek na prácu so zeleňou či odpadovým hospodárstvom.

Investorovi sa tak otvára cesta k ďalším stupňom konania. Na stavebnom úrade v Ružinove teraz bude žiadať o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Výstavba sa predbežne očakáva medzi koncom roka 2025 a koncom roka 2027. Odhadované náklady sú na úrovni približne 16 miliónov eur.

 

Pôvodný objekt je dnes zdevastovaný. Zdroj: Google Maps

 

Zverejnené vizualizácie ukazujú vcelku elegantnú kancelársku budovu, ktorá dodržiava uličnú aj stavebnú čiaru a výškou sa nijako dramaticky neodlišuje od niektorých starších budov v okolí. A1 Architecture, spojená so známym architektom Branislavom Kaliským, dodala už viacero pozitívne hodnotených projektov (Eurovea, Blumental, Einpark) a zatiaľ nie je dôvod predpokladať, že pripravovaný zámer na Bajkalskej bude horší.

Na debatu môže byť funkcia, v danej lokalite je však žiadané umiestnenie občianskej vybavenosti. V kontexte susedstva s jednou z najrušnejších ulíc v meste to je zároveň aj vhodnejšie ako bývanie. Pre investora to znamená nutnosť nájdenia nájomcov, s ohľadom na veľkosť budovy ale nie je vylúčené, že by ju mohla obsadiť jedna významnejšia firma alebo inštitúcia.

Projekt tak dobre doplní meniacu sa Bajkalskú, kde pribudne viacero výrazných zámerov. Už zmieňované bolo Business Center Bajkal 2. Projekt od firmy Slovkarpatia, spojenej s ďalším známym podnikateľom Františkom Hodorovským, napreduje v povoľovaní. Komplex tvorený trojicou objektov vrátane 23-podlažného obytného vežiaka by mohol začať vznikať veľmi teoreticky už tento alebo budúci rok.

Na druhej strane ulice, pri vyústení Trenčianskej, je zas naplánovaný zámer Aston 2.022 od Estate 01, ktorý nahradí dnes existujúci hotel Aston. Jeho súčasťou však bude (oficiálne) hotel nový v podobe 22-podlažnej veže. Projekt je zatiaľ v povoľovacom procese a čaká na vydanie územného rozhodnutia.

O čosi viac na sever, v blízkosti križovatky s Ružinovskou, sa pripravuje dvojica novostavieb, ktoré boli pôvodne súčasťou jednej schémy. YIT Slovakia tu pripravuje obytnú Rozetu 2, kým priamo pri križovatke chce Zahradnicka Property s.r.o., spriaznená s Tatra bankou, postaviť dvojicu polyfunkčných objektov s prevažujúcou kancelárskou funkciou. Začiatok výstavby oboch zámerov sa predpokladá najskôr v roku 2025.

Napokon, v najpokročilejšej fáze prípravy je polyfunkčný projekt Saida, tvorený najmä bývaním a v menšej miere kanceláriami či retailom. Investor, blízky spoločnosti BTK – Bývanie, Teplo, Klimatizácia, ho nechal redizajnovať kanceláriou Morocz_Tacovsky a pripravuje sa na výstavbu. V týchto dňoch prebieha asanácia staršej skladovej zástavby.

Bajkalská tak môže byť v dohľadnej dobe obkľúčená žeriavmi. Ulica má dnes charakter dopravnej spojnice a nie skutočného bulváru. Pôvodne tak nebola ani mienená, malo o mimoúrovňovú rýchlostnú cestu. Dnes sa ale optika do určitej miery mení. Možno tak prichádza čas, aby sa jej vzhľadom a kvalitou začalo vážnejšie zaoberať aj mesto – napokon, jej potenciál nie je malý.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube