Author photoAdrian Gubčo 21.11.2019 10:40

Výstavba Zwirnu sa blíži, Pradiareň 1900 odhaľuje ďalšie časti obnovenej fasády

Komplexná premena celej veľkej zóny na okraji nového centra mesta naberá na obrátkach. Prvý z obytných blokov Zwirnu definitívne získal územné rozhodnutie, pričom bolo prehodnotené riešenie dopravy v oblasti, reagujúc na odpor časti miestnych obyvateľov. Medzičasom, najvýraznejší symbol územia – historický objekt Pradiarne 1900 – postupne odhaľuje svoju novú podobu.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Informácia o nadobudnutí územného rozhodnutia sa objavila na úradnej tabuli mestskej časti Ružinov a teraz ju potvrdil aj developer YIT Slovakia. Ide o zásadný krok, kedy po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia môže developer žiadať o stavebné povolenie. Okresný úrad zároveň potvrdil platnosť územného rozhodnutia pre prestavbu priestoru východne od Pradiarne 1900, kde má vzniknúť garáž a námestie. Voči pôvodnému rozhodnutiu sa totiž odvolala časť miestnych obyvateľov.

V zmysle rozhodnutia pre bytové domy sa na pozemku umiestni trojica budov s občianskou vybavenosťou a maximálnou podlažnosťou osem nadzemných podlaží. Svojim tvarom spoločne vytvoria vnútroblok, ktorý bude parkovo upravený. Prízemie od Košickej bude zasunuté, aby bolo možné umiestniť chodník a cyklotrasu.

V bloku vznikne celkovo 268 rezidenčných jednotiek, z toho 202 bytov a 66 apartmánov. Apartmány sa budú v menšej miere nachádzať už na prvom nadzemnom podlaží, druhé až šieste podlažie budú mať charakter typických podlaží. Dve najvyššie podlažia budú ustúpené a budú disponovať väčšími terasami.

Štandard má byť údajne na vysokej úrovni, hovorí sa drevených parketách, stropnom chladení či podlahovom vykurovaní. Presné ceny ešte známe nie sú, nemali by však ani zďaleka dosahovať úroveň dnes najdrahších projektov ako Vydrica alebo Eurovea II. Developer zatiaľ nepotvrdil dátum oficiálneho spustenia predaja, malo by to však byť v priebehu niekoľkých mesiacov, keďže zisk stavebného povolenia a teda definitívy výstavby je už len otázkou času.

Súčasťou prvej fázy je aktívny parter prakticky po celom obvode bloku, ktorý bude obsahovať občiansku vybavenosť. Dávnejšie sa hovorilo aj o možnosti umiestnenia menších kancelárií prístupných z ulice. Nároky na parkovanie budú riešené predovšetkým v podzemnej garáži, vznikne tu 488 parkovacích miest, z toho 482 v garáži.

YIT nateraz predpokladá, že výstavba prvej etapy by mohla prebehnúť medzi rokmi 2020 až 2022, resp. 2023.

 

Zdroj: YIT Slovakia

 

Popri prvej etape netreba zabúdať ani na to, že v príprave je aj tretia etapa projektu, blok najbližšie k nárožiu Košickej a Svätoplukovej ulice, ktorá okrem bývania obsahuje kancelárie vo výškovej dominante komplexu s trinástimi nadzemnými podlažiami.

Aj tento blok vytvorí vo svojom vnútri uzavretý priestor, ktorý však bude mať skôr charakter zeleného námestia, keďže bude zdieľaný aj s budovou strednej školy na Svätoplukovej. YIT očakáva, že tu vznikne 230 bytov a apartmánov, k čomu sa pridá 11-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch. Parkovanie bude opäť riešené v podzemnej garáži, kde vznikne 548 miest, 12 bude na povrchu.

Developer aktuálne čaká na vydanie záverečného stanoviska v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, aby mohol postupovať v ďalších stupňoch povoľovania. Nateraz je predčasné odhadovať termíny výstavby, predbežne sa ale predpokladá, že by to mohlo byť v rokoch 2021-2023/2024.

Otázkou dlhšie ostávala druhá etapa, ktorej realizáciu komplikoval Územný plán, žiadajúci rozsiahlejšiu plochu občianskej vybavenosti. Ako však vysvetlil developer, tento problém sa podarilo prekonať a ukazuje sa, že aj druhá etapa by mala byť v súlade s ÚP. To znamená výrazný posun v príprave výstavby poslednej časti projektu. YIT bude teraz pravdepodobne žiadať o záväzné stanovisko a postupovať v povoľovacom konaní.

V tejto druhej etape, ktorá každopádne vznikne ako posledná, sa bude nachádzať najviac bytov – až 414 – ako aj najväčšie parkovacie kapacity. V podzemnej garáži bude 625 miest, na povrchu 14. Posledný blok prispeje k vzniku uličiek v predĺžení Oravskej a Tekovskej, vytvorí juhovýchodnú hranu námestia a doplní domoradie na Košickej ulici. Ukončenie výstavby, a tým aj dokončenie celého Zwirnu, predpokladám približne v roku 2025.

 

Nová podoba Košickej. Zdroj: YIT Slovakia

 

Je zrejmé, že výstavba komplexu, kde bude 902 bytov a apartmánov, približne 26-tisíc metrov štvorcových kancelárií a takmer 2-tisíc parkovacích miest, prinesie do predtým prakticky nevyužívanej lokality novú záťaž. Developer preto na základe pripomienok Hlavného mesta pripravil dopravné riešenie, ktoré malo absorbovať zvýšený tlak na cestnú sieť, aj s prihliadnutím na rozvoj vznikajúceho downtownu.

Dané riešenie počítalo s plným využitím Košickej ulice, ktorá je dnes štvorprúdovou cestou. Využívajú sa však len vnútorné pruhy, kým vonkajšie slúžia ako parkovacie miesta pre obyvateľov. Utlmenie možností parkovania sa, v Bratislave neprekvapivo, stretlo s radikálnym odporom časti miestnej verejnosti. YIT teraz oznamuje, že na pripomienky verejnosti reaguje a projekt upraví.

Výsledkom tak bude Košická ulica, ktorá bude pripomínať súčasný stav – dva pruhy ostávajú pre dopravu, vonkajšie pruhy sa ponechajú ako parkovacie miesta, na západnej strane Košickej zas vznikne obojsmerná cyklotrasa v šírke 2,5 metra. Plne zachovaný ostáva zelený pás so stromoradiami po bokoch ulice, nateraz nedotknutý ostáva aj stredový pás, ktorý je rezervovaný ako koridor pre električku. Hlavné mesto musí kvôli tejto zmene upraviť záväzné stanovisko.

„Som veľmi rád, že všetky zúčastnené strany prejavili záujem konštruktívne hľadať najvhodnejšie možné riešenie pre túto lokalitu. Aj vďaka ochote magistrátu znovu preveriť možný stav tak môže Košická ulica ostať zachovaná ako 2-prúdová komunikácia (namiesto pôvodne plánovaných 4 jazdných pruhov). Popritom plánujeme vybudovať aj novú bezpečnú cyklotrasu na úrovni chodníka. Dobrou správou tiež je, že zachovaný režim dopravy na Košickej nám umožní zachrániť čo najväčšiu plochu zelene a väčší počet stromov,“ dodáva Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Témou je ešte riešenie Páričkovej, k úprave stanoviska pravdepodobne dôjde aj v tomto prípade – pôvodne sa totiž rátalo s umiestnením obojsmernej cyklotrasy na južnej strane ulice, to by však cyklotrasa nenadväzovala na úsek popri Stanici Nivy, kde bude na severnej strane. Projekt aj príslušné stanoviská sa tak budú pravdepodobne meniť, aby bolo zabezpečené priame vedenia cyklistov.

 

Aktuálny stav Pradiarne 1900

 

Popri povoľovacích procesoch je už v realizácii najvýraznejšia súčasť budúceho Zwirnu, rekonštrukcia historickej budovy Pradiarne 1900 a priľahlej Silocentrály. Po odhalení časti južnej fasády teraz lešenie postupne mizne aj na fasádach obrátených do budúceho námestia. Pracuje sa však na premene exteriéru celej budovy.

Nemenej dôležité práce prebiehajú v interiéri, ako to vidno aj v poslednom update priamo zvnútra Pradiarne. Na kancelárskych podlažiach sa budujú mezaníny, upravujú stĺpy a realizuje technická infraštruktúra. Developer odhaduje, že práce sú aktuálne vo svojej polovici.

Pradiareň 1900 by mala poskytnúť približne 11.760 metrov štvorcových kancelárskych plôch a vyše 3-tisíc metrov štvorcových retailu a vybavenosti. YIT aktuálne hlási, že budova je už zaplnená približne z jednej tretiny, prvým potvrdeným nájomníkom je Medusa Group, ktorá si tu zriadi svoje sídlo a na prvom podlaží vybuduje reštauráciu v rámci svojho nového konceptu, zameraného na priestory v novom centre mesta. Súčasťou projektu je aj objekt Silocentrály, kde bude auditórium, vznikne tak možnosť pre organizáciu kultúrnych podujatí a eventov.

Pradiareň 1900 by mala byť v podstate prvou dokončenou časťou Zwirnu, ak nerátam objekt zrekonštruovaného internátu na Páričkovej pod názvom Pari. Developer predpokladá ukončenie rekonštrukcie v 4Q 2020, o niečo neskôr bude dokončené aj námestie, ktoré bude doplnené umením či fontánou, ale bude charakteristické aj silnou prítomnosťou zelene. Podľa predstáv YIT by malo ísť o spoločenské srdce lokality.

 

Pozrite si všetky fotografie Pradiarne 1900 vo fotoalbume

 

 

Zwirn je jeden z najkomplexnejších projektov v súčasnej Bratislave. Developerská spoločnosť získala celý mestský blok a k jeho transformácii pristúpila veľmi zodpovedne. Na premenu územia vyhlásila architektonickú súťaž, ktorá bola ako prvá súkromná súťaž overená Slovenskou komorou architektov. Prizvané do nej boli popredné česko-slovenské ateliéry, medzi ktorými sa presadil koncept kancelárie Compass Architekti.

Tí sa pri návrhu urbanistickej štruktúry inšpirovali existujúcimi podmienkami v okolí, kde vznikli obytné štvrte čiastočne ešte v duchu tradičného urbanizmu, stavajúceho na blokovej zástavbe a veľkom význame ulíc a centrálnych verejných priestranstiev. V tomto smere navrhli trojicu blokov, nadväzujúcich na existujúce uličné ťahy a vytvárajúcich priestor pre veľkorysé námestie pri pradiarni. Compass je zároveň aj autorom architektúry, ktorá masívnym využitím tehly odkazuje na industriálnu minulosť lokality.

Čo sa týka Pradiarne 1900, jej rekonštrukciu YIT zverilo samostatnej kancelárii, ktorou sú Bouda Masár Architekti, experti na pamiatkovú obnovu, stojaci sa viacerými najvýraznejšími rekonštrukciami v Bratislave v poslednom období – Spilka v Steine, Gorkého 4 na Komenského námestí, ale predovšetkým aj za obnovou Bratislavského hradu.

Výsledkom práce popredných bratislavských architektov by mal byť vznik projektu, ktorý prispeje k zlepšeniu kompaktnosti nového centra mesta a jeho prepojeniu so staršími štvrťami, zvýši mestskosť danej lokality, transformuje nevyužitý priestor a naplní ho funkciami a aktivitou a prinesie obnovenie jednej z najkrajších „znovuobjavených“ pamiatok Bratislavy.

Mnohé iné bratislavské developmenty by si v tomto ohľade mohli brať príklad. Dobrou správou je, že čoraz viac developerov skutočne organizuje súťaže, aj keď interné. Každopádne, mnohé najvýraznejšie projekty, ktoré sa pripravujú – prestavba Istropolisu, výstavba nového sídla Esetu, alebo premena územia niekdajšieho ružinovského Prioru – si vyberali alebo budú vyberať z viacerých návrhov, ktoré snáď najlepšie doplnia bratislavské prostredie.

Čo sa týka samotného YIT, dobrá skúsenosť so súťažou developera podnietila k záväzku realizovať súťaž na každý väčší projekt. Prvým takýmto zámerom je obrovský development v lokalite Mlynských Nív – a skutočne, aj na toto územie prebehne podobná súťaž ako na Zwirn. Ak prinesie podobnú kvalitu návrhu, Hlavné mesto Slovenska sa môže tešiť na vznik ďalšej mikroštvrte, ktorá prispeje k jeho premene na vyspelé a moderné mesto 21. storočia.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Aktuálny stav Pradiarne 1900
  • Aktuálny stav Pradiarne 1900
  • Aktuálny stav Pradiarne 1900
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube