Author photoAndrej Sárközi 04.11.2022 16:13

Luxusné byty na Zochovej bližšie k realite. Prestavba bývalej pôrodnice získava prvé povolenia

Znovuzrodenie budovy na Zochovej 7 je bližšie k realite. Jedna z najznámejších ruín Starého mesta v minulosti slúžila ako pôrodnica, dnes je súčasťou prestížnej Zochovej ulice. Kedysi nevýznamná cestička, vedúca do vinohradov nad mestom, tak potrebuje zvýšiť svoju úroveň. Sľubuje ju projekt, v ktorom by sa mohli nachádzať niektoré z najluxusnejších bytov v Bratislave. 

Zdroj: A1 Architecture

Zdroj: A1 Architecture

Budova na Zochovej bola vybudovaná v roku 1882 pod vedením architekta Ignáca Feiglera ml. Zriadila sa tu pôrodnícka klinika a škola pre pôrodné babice. Už v tej dobe zariadenie ponúkalo vysokú úroveň starostlivosti. V roku 1900 sa budova rozrástla o prístavbu pod autorstvom jeho syna Alexandra Feiglera.

Objekt začal chátrať až na začiatku 21. storočia, kedy sa rozhodlo o zrušení pôrodnice. Národná kultúrna pamiatka bola následne devastovaná vandalmi. Renesanciu objektu však minulý rok priniesla spoločnosť Zochova 7 s.r.o., spojená s architektom Branislavom Kaliským, spoluautorom Eurovey alebo Blumentalu, ale aj luxusného obytného súboru Zochova X priamo naproti pôrodnici (tu bol zároveň developerom). Na zámere prestavby spolupracujú aj developeri bratia Chris a Sven Wollnerovci. 

Spustnutá budova je momentálne v stave hrubej stavby, bez zariadenia. Prvé čiastkové čistenie prebehlo v lete 2020, keď bol objekt zároveň zabezpečený proti vniknutiu vandalov. Koncom toho istého roka začali povoľovacie procesy k projektu rekonštrukcie na nadštandardný polyfunkčný súbor. Po vyše roku a pol od oznámenia prvých konkrétnejších informácií došlo až dnes k výraznejšiemu posunu – development získal územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Potvrdený bol aj súlad s Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava.

Nakoľko začalo konanie približne len pred mesiacom, ide o expresné vydanie stanoviska. Bežne to trvá oveľa dlhšie. Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadrili súhlasne, avšak niektoré vyslovili určité pripomienky. Asi najviac ich k návrhu adresoval Krajský pamiatkový úrad. Ten žiada v ďalšom stupni dokumentácie rozpracovať materiálovo-farebný návrh strešného plášťa objektu, ale aj riešenie nových architektonických prvkov a obvodového plášťa prístavby. Svoje súhlasné stanovisko rovnako podmieňuje zachovaním všetkých historických vrstiev omietok, povrchových náterov, ale aj historických a tvaroslovných architektonických prvkov fasády. Stavebník má taktiež v maximálnom rozsahu obnoviť architektonické tvaroslovie metódou konzervácie, či navrhnúť riešenia zachovania a úpravy zelených plôch predzáhradiek so zachovaním existujúceho pôvodného historického oplotenia.

Po územnom rozhodnutí bude projekt žiadať o stavebné povolenie, teda o zelenú k výstavbe. 

Galéria

  • Zochova 7. Zdroj: A1 Architecture
  • Zochova 7. Zdroj: A1 Architecture
  • Zochova 7. Zdroj: A1 Architecture
  • Aktuálny stav budovy (19.5.2020). Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Aktuálny stav budovy (19.5.2020). Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Aktuálny stav budovy (19.5.2020). Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Revitalizácia okolia Zochovej ulice. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Budúca Zochova - juh. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Budúca Zochova - sever. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Prestavba národnej kultúrnej pamiatky zachová všetky jej hodnoty a po rokoch chátrania ich zároveň ešte vylepší. Návrh počíta s rekonštrukciou, nadstavbou i prístavbou niekdajšej kliniky, ktorá bude obsahovať bývanie, občiansku vybavenosť a teoreticky aj kancelárie. Uličná časť stavby má jedno podzemné podlažie a päť nadzemných podlaží. Nový tvar a materiál strechy poskytne možnosť vybudovať obytné podkrovie, ktoré budovu opticky odľahčí a vzdušne ju ukončí bez pocitu mohutnosti. 

Vzniknúť by tu malo niekoľko desiatok luxusných bytov, ktoré podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby budú tvoriť 48 percent z celkového funkčného využitia. V dokumentácii pre územné rozhodnutie sa konkrétne počíta so 70 bytmi, resp. apartmánmi. V projekte budú zachované pôvodné vysoké stropy a rovnako sa predpokladá s umiestnením malého počtu bytov na podlažiach – na jednom sa budú nachádzať maximálne dve bytové jednotky. Tie budú zriadené ako holobyty, pri niektorých z nich bude vysoký nadštandard doplňovať aj krb alebo sauna. 

Neskoršia prístavba taktiež prejde kompletnou obnovou. V prieluke medzi klinikou a budovou na Zochovej 5 vznikne moderná stavba, ktorá architektonicky nadviaže na protiľahlú Zochovu X. Rovnako je na tomto mieste naplánovaná podzemná garáž. 

Rezidenti budú mať ďalej k dispozícii vnútroblok so zeleňou a sedením. Projekt na svojej stránke informuje, že dostupné budú priestory pre menšie prevádzky, napríklad kaviarne či pekárne s prístupom z ulice. Nový development bude pravdepodobne príznačný aj kultúrnou zložkou. Ako sme informovali v minuloročnom článku, na ploche okolo 900 metrov štvorcových by mala vzniknúť galéria moderného umenia. Konkrétne by malo ísť o pop-art s eventovým priestorom a menšou kaviarničkou alebo art-shopom. Akí konkrétni umelci by tu mohli prezentovať svoje umelecké diela, zatiaľ nie je známe. Vzhľadom na exkluzivitu projektu by však slovenských umelcov mohli doplniť aj zahraniční.

Jednotlivé byty tak budú charakteristické mimoriadne vysokým štandardom, čo sa pravdepodobne odzrkadlí aj na cenách. Investor už v minulosti potvrdil, že projekt bude patriť k najdrahším v Bratislave, ceny však nešpecifikoval. Ak však dodrží plánovaný vysoký štandard a zapojí doň pripomienky jednotlivých orgánov, Bratislava získa výnimočný projekt. Určitou garanciou by však mohla byť Zochova X, ktorá je vynikajúcim spojením starého a nového (hoci pri jej výstavbe zanikla funkcionalistická ORL klinika). Rekonštrukcia Zochovej 7 tak túto latku musí minimálne vyrovnať, ak nie prekonať.

Zochova 7 by sa mala dočkať nového života na prelome rokov 2023 a 2024. 

 

Aktuálny stav budovy (19.5.2020)


Hanebný stav budovy tak snáď už čoskoro zanikne. Zrekonštruovaný objekt, doplnený o nadstavbu a prístavbu, výrazne zvýši úroveň Zochovej ulice, ktorá je síce súčasťou prestížnej lokality, dojem z nej však kazí slabá úroveň verejného priestoru a parkovanie. Plánovaná garáž by mohla pomôcť skryť autá do podzemia a chodníky by sa mohli konečne vrátiť ľuďom. Štvrť rovnako získa novú vybavenosť reprezentatívneho charakteru, ktorá rozvinie mestský život v tejto časti centra. 

V budúcnosti by sa mala kvalita verejného priestoru citeľne zvýšiť. Vo fáze prípravy je veľká obnova okolia zastávky Zochova. Revitalizácia sa má dotknúť Pilárikovej ulice, predpolia Vysokej školy múzických umení a hotela Falkensteiner, ale aj podchodu pri zastávkach, vstupu do bývalej budovy Najvyššieho súdu SR či susedstva kapucínskeho kláštora. Úroveň verejného priestoru bude lepšie zodpovedať významnosti priľahlých verejných inštitúcií. Zlepšia sa aj podmienky pre chodcov a čiastočne pre cyklistov. Za návrhom stojí Hlavné mesto, resp. Metropolitný inštitút Bratislavy. 

Ešte významnejšou pre Zochovu je však uvažovaná revitalizácia ulíc v celej Evanjelickej štvrti. V zmysle Manuálu pre Panenskú a okolie by sa mali upraviť chodníky, parkovanie, vozovka a pribudnúť aj stromy. Otvorená je možnosť vzniku parkletov so sedením, na časti južnej strany ulice by mohla byť cyklotrasa, smerujúca z Palisád k historickému jadru. Staromestská samospráva zamýšľala jednotlivé ulice rekonštruovať postupne v priebehu najbližších rokov, v tejto chvíli však nie sú známe presné plány ani harmonogram. 

Zochova ulica bola nedávno spájaná najmä s tragickými udalosťami, ide však o potenciálne peknú a celkom frekventovanú bratislavskú ulicu. Jej stav nezodpovedá polohe ani miere využitia. Polyfunkčný komplex Zochova 7 však lokalite pomôže stať sa opäť reprezentatívným územím. Pomôcť by k tomu mala revitalizácia verejného priestoru, možno aj s odhalením zachovanej pôvodnej dlažby, ktorá by sa mala dodnes nachádzať pod asfaltom. Ožije tak ďalší kúsok bratislavskej histórie v atraktívnej forme, ktorá pomôže rozšíriť upravené časti historického centra mesta. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube