Author photoAdrian Gubčo 07.01.2021 14:21

Pôrodnica na Zochovej sa zmení na luxusný rezidenčný súbor

Nemocnica, resp. pôrodnica na Zochovej ulici v Starom Meste patrí k najznámejším „ruinám“ Bratislavy. Vzácna historická pamiatka patrila onoho času k špičkovým moderným zdravotníckym pracoviskám, posledné dve desaťročia však chátra. Už čoskoro by sa to malo zmeniť, odhaľuje sa totiž nový projekt, ktorý ju premení na nadštandardný obytný komplex.

Zdroj: A1 Architecture

Zdroj: A1 Architecture

Súčasná budova je súčasťou zástavby Zochovej ulice, kedysi nevýznamnej cestičky vedúcej do vinohradov nad mestom. Meniť sa to začalo na konci 19. storočia, kedy došlo k rozhodnutiu rozparcelovať niekdajšiu Pálffyho záhradu a na jej mieste sa začali budovať verejné objekty, predovšetkým školy. K novostavbám patrila aj dvojica budov v tvare písmena H na protiľahlých stranách Podjavorinskej ulice. Prvá vznikla pôvodne ako sirotinec a dnes slúži ako základná škola, v druhej, vybudovanej v roku 1882 pod vedením architekta Ignáca Feiglera ml., bola zriadená pôrodnícka klinika a škola pre pôrodné babice.

Zariadenie ponúkalo na svoju dobu vynikajúcu úroveň starostlivosti a výrazne sa podpísalo na zlepšení podmienok pri pôrode. Úspech kliniky sa podpísal aj na jej raste, čo videlo k vybudovaniu prístavby v roku 1900 pod autorstvom Alexandra Feiglera. Vysoko špecializované pracovisko sa tu nachádzalo až do roku 2000, kedy sa pôrodnica sa zrušila začiatku 21. storočia, kedy sa rozhodlo o zrušení pôrodnice a objekt začal chátrať. Dnes je pamiatka (NKP je od roku 1980) devastovaná vandalmi.

Advertising

Už čoskoro by sa to však malo zmeniť. Komplex budov vlastní spoločnosť Zochova 7 s.r.o., spojená s architektom Branislavom Kaliským, spoluautorom Eurovey alebo Blumentalu. B. Kaliský má však za sebou aj vlastné developerské projekty, z toho jeden priamo na Zochovej – bytový dom Zochova X, ktorý patril k najluxusnejším projektom v Bratislave. V tomto prípade už nasadil určitú latku, ktorú chce v prípade Zochovej 7 prekonať.

Navrhovaná je tak rekonštrukcia, nadstavba a prístavba kliniky, ktorá ju premení na nadštandardný polyfunkčný komplex, obsahujúci bývanie a občiansku vybavenosť, teoreticky aj kancelárie. Pôvodný historický objekt dostane nové obytné podkrovie s posuvným prestrešením, kým neskoršia prístavba bude kompletne prebudovaná a v „prieluke“ medzi klinikou a budovou na Zochovej 5 vznikne moderná vstavba, ktorá architektonicky nadviaže na Zochovu X. Na prízemí budú umiestnené služby, pod novou časťou objektu zas budú umiestnené podzemné garáže.

Investor tu plánuje zriadiť niekoľko desiatok luxusných bytov – presné číslo ešte nie je známe. V dokumentácii pre územné rozhodnutie sa počíta so 70 bytmi, resp. apartmánmi (kvôli svetlotechnike, teoreticky môžu byť namiesto apartmánov kancelárie), na základe skúseností zo susedného projektu však predpokladá, že majitelia budú byty zlučovať a ich celkový počet klesne.

Nadštandardom v projekte majú byť vysoké stropy (v staršej časti komplexu bude svetlá výška 3,8-4,3 metra, v novšej 2,9), malý počet bytov na jadro (maximálne dva byty na podlažie) alebo vysoká úroveň flexibility. Byty budú zriadené ako holobyty. Niektoré budú mať krb alebo priestor pre saunu.

Okrem toho budú mať rezidenti k dispozícii aj pobytový vnútroblok, kde by sa mala nachádzať zeleň, sedenie a teoreticky umelecké dielo, k vybavenosti zas bude patriť (v ideálnom prípade) raňajkáreň spojená s pekárňou, v pivnici by mohol byť archív vín a na veľkej ploche okolo 900 metrov štvorcových by sa mala nachádzať galéria moderného umenia, resp. pop-artu s pridruženým eventovým priestorom a menšou kaviarničkou alebo art-shopom. Smerom do parčíku na Svoradovej bude orientovaná cukráreň, ktorá bude aj určitým zázemím parčíka. Ostatné prevádzky budú mať parter orientovaný do anglických dvorčekov na Podjavorinskej. Predmetom debát a potenciálneho záujmu klientov je zriadenie rezidenčného fitness alebo wellness.

Čo sa týka parkovania, investor využije svahovitý terén a vybuduje tu 3,5, resp. 2,5 podzemného podlažia parkovania. Kapacity by mali presahovať nároky Zochovej 7, parking v projekte tak má slúžiť aj potrebám lokality. Prístup bude zabezpečený z Podjavorinskej ulice rampou. Ambíciou B. Kaliského je po dokončení projektu vyčistiť Zochovu ulicu od parkovania, ktoré ju dnes značne devastuje, a opraviť priľahlú časť Podjavorinskej ulice. Výhľadovo by sa mohol navyše na Zochovej odstrániť asfalt a odhaliť pôvodná dlažba, ktorá je dodnes zachovaná.

Je zrejmé, že všetky tieto veľkorysé požiadavky sa odzrkadlia na cenách bytov. Skutočne, investor potvrdzuje, že projekt bude patriť k najdrahším v Bratislave, hoci ceny nešpecifikuje. Tieto totiž budú závisieť od viacerých faktorov a náročnosti požiadaviek klientov. Trh to však podľa investora unesie a už teraz registruje záujem potenciálnych klientov. Predaj by chcel oficiálne spustiť už v 1Q 2021 s tým, aby sa byty vypredali ešte pred spustením stavebných prác, aby sa jasne zadefinoval rozsah klientskych zmien.

Projekt by mal čoskoro požiadať o územné rozhodnutie a následne o stavebné povolenie. Realizácia by sa mohla v optimálnom prípade spustiť v priebehu roka 2021 s dokončením približne o dva roky neskôr. Zochova 7, resp. bývalá pôrodnícka klinika, sa nového života dočká na prelome rokov 2023 a 2024.

 

Aktuálny stav budovy (19.5.2020)

 

Rekonštrukcia a oživenie vzácnej bratislavskej pamiatky je nepochybne dobrou správou. Súčasný stav budovy je hanebný a výrazne znižuje hodnotu celej lokality. Po realizácii dlhšie pripravovaného projektu – predstavenie oddialili dlhé rokovania s pamiatkarmi, ktorí požadovali zachovanie okien, farebnosti, výrazu neskorších prístavieb, výšky, či ustúpenia – to však bude opačne. Pokiaľ sa naplní vízia investora, vznikne tu príťažlivý komplex s vysokým stupňom exkluzivity.

Pre verejnosť budú prístupné prevádzky, galéria, čiastočne aj nádvorie (hoci len z galérie), a zlepší sa aj infraštruktúra parčíka na Svoradovej, z ktorého sa stáva populárne miesto pre komorné kultúrne podujatia. Štvrť tak získa novú vybavenosť, ktorá bude svojim charakterom a podobou priťahovať špecifickú, vysoko bonitnú klientelu. Kritik by to nazval gentrifikáciou (hoci o gentrifikáciu v skutočnosti nejde), výsledkom ale bude skôr zvýšenie úrovne lokality, ktorá bola vždy mienená ako „lepšia“, a bez zreteľných negatív.

Advertising

V tomto kontexte nebude problémom ani súčasná architektúra prístavby, ktorá je na dobrej úrovni a bude vhodne nadväzovať na podarenú Zochovu X. Aj v tomto prípade budú jej výraz tvoriť najmä posuvné okná, „pantografy“, ktoré už boli použité pri staršom projekte. Do budúcna však nepôjde o jedinú novostavbu: výhľadovo sa uvažuje nad dobudovaním novej budovy pre potreby VŠMU v prieluke na Svoradovej alebo prístavby bývalej Židovskej škôlky na Zochovej pod vedením ateliéru 2021. Okrem toho, Zochova je súčasťou oblasti, spracovanej v rámci Manuálu pre Panenskú a okolie.

Celá zóna sa tak môže v dohľadnej dobe výrazne zmeniť a skvalitniť. Dnešný stav, kedy sa tu ešte stále nachádzajú schátrané budovy, prieluky a narušené verejné priestory, by sa v horizonte niekoľkých rokov mohol stať minulosťou. Namiesto toho pôjde o atraktívne a prestížne rozšírenie historického centra Bratislavy.

 

Pozrite si aktuálny stav budovy vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: A1 Architecture
  • Zdroj: A1 Architecture
  • Zdroj: A1 Architecture

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube