Author photoAdrian Gubčo 11.11.2019 09:53

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Vydrica Development spustila prvé práce na čistení pozemku a príprave staveniska už v priebehu leta a postupne zvyšuje tempo. Súčasťou tejto časti prípravy na výstavbu nového developmentu je predovštekým odstránenie pôvodného oporného múru za niekdajším Arzenálom a vybudovanie nového vo vyššej polohe, kde bude vymedzovať novú Oeserovu ulicu, ako aj rozobranie niekdajšieho Kempelenovho vodovodu.

Okrem toho sa vykope aj stavebná jama pre celú prvú časť projektu v priestore medzi Kúriami a Vodnou vežou, čo je taktiež masívny zásah do prostredia, keďže Vydrica bude kvôli prísnej parkovacej norme musieť obsahovať rozsiahle parkovacie kapacity v podzemnej garáži. V tejto chvíli sú už v lokalite viditeľné výkopové práce, zasahujúce do podložia Hradného kopca.

Pri takomto rozsahu prác je prirodzené, že nemalá časť verejnosti je zaskočená novými pohľadmi, čo je spojené s negatívnymi reakciami. Niečo podobné sa predpokladalo už pri samotnom spustení prác, na čo Vydrica Development pripomína, že sa nijako negatívne nedotkne okolia a všetky práce sú v súlade s nariadeniami Pamiatkového úradu SR.

Obavy tak považuje za bezpredmetné, keďže oporný múr aj Kempelenov vodovod sa opäť vybudujú (základy nového oporného múru už vznikajú) a Hradný kopec bude rekultivovaný. Diskusiu totiž vzbudili aj zásahy do lokálnych ekosystémov, kde sa s ohľadom na špecifické podmienky vyvinuli zaujímavé spoločenstvá obývané viacerými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov.

 

Na Hradnom kopci už vznikajú základy nového oporného múru

 

Aby developer mohol verejnosti bližšie predstaviť jednotlivé aspekty projektu, ozrejmiť nejasnosti a zvýšiť informovanosť, pripravuje priamo v dotyku so staveniskom nové informačné centrum. Toto už je viacmenej v štádiu hrubej stavby a budú v ňom prezentované vizualizácie, urbanistické zásady, architektonické prvky a benefity projektu pre Bratislavu.

Vydrica Development totiž opakovane zdôrazňuje, že na projekte pracovalo veľké množstvo architektonických kancelárií a tímov, ktoré v mnohých prípadoch patria vo svojom smere k najlepším na Slovensku, ale aj v blízkom zahraničí. Príprave sa venuje už niekoľko rokov a Vydricu považuje za ikonický development, čo potvrdzuje aj aktuálna reklamná kampaň, hovoriaca o „Hlavnom mieste Bratislavy“.

Nové informačné centrum by malo byť otvorené v priebehu niekoľkých týždňov. Predajné centrum sa nateraz nachádza v Urban Residence, kde jeden z co-developerov, Lucron, zabezpečoval aj predaj rezidencií v tomto projekte. Centru dominuje veľký model Vydrice, kde je prezentovaná prvá časť projektu.

 

Nové prezentačné centrum v priestore budúcej druhej fázy Vydrice

 

Prípravné práce by mali prejsť priamo do samotnej výstavby, v rámci ktorej pribudnú objekty v troch blokoch na zvažujúcom sa teréne od Hradného kopca k Dunaju. Prvej línii od nábrežia bude dominovať hmota šesťpodlažnej kancelárskej budovy a verejný priestor v podobe parku a upraveného okolia Vodnej veže, v druhej a tretej to budú bytové domy s maximálne siedmimi nadzemnými podlažiami.

Drvivá väčšina vonkajších priestranstiev bude riešená ako pešia zóna, cieľom developera je totiž predĺžiť Korzo historického jadra do tohto územia a vytvoriť nové spojenia nielen s ním, ale aj s Hradným kopcom. Súčasťou tejto stratégie je vytvorenie veľkého prestupného terminálu medzi verejnou dopravou, turistickými autobusmi a teoreticky aj loďami, ako aj vybudovanie bezbariérového spojenia na Bratislavský hrad prostredníctvom výťahu či pozemnej lanovky.

Autorský tím ráta, že pohyb v tomto území bude „topologický“, bude teda návštevníkov viesť po prirodzených trasách modelovaných terénnymi podmienkami (po vrstevnici), do ktorých budú vložené atraktívne priečne priehľady na Hrad alebo nábrežie rieky. Vysoká atraktivita verejného priestoru má byť doplnená mimoriadnou kvalitou parteru a takým výberom prevádzok, ktoré tu vytvoria autentické a kreatívne prostredie. Vzkniknúť by malo približne 4,3-tisíc metrov štvorcových občianskej vybavenosti.

Nie je prekvapením, že v takomto nielen exponovanom, ale aj ambicióznom projekte, ktorý si bude vyžadovať najvyššie architektonické aj materiálové štandardy, ak má splniť všetky predsavzatia, budú niektoré z najexkluzívnejších rezidencií v Bratislave. V prvej fáze by ich malo byť 208 a v kuloároch sa už hovorí o (na Bratislavu) mimoriadnych cenách, ale aj o veľkom záujme. Na druhej strane, kvalitu treba z niečoho zaplatiť a pokiaľ sa nájde dostatok klientov, ktorí sú ochotní to oceniť, je rozhodnutie developera správne.

Kľúčové bude naozaj dodržať stanovenú kvalitu, šírka a úroveň autorského tímu by však mohla byť určitou zárukou. Kľúčovým autorom je kancelária Compass Architekti, koncept štvrte nastavuje Marko&Placemakers, administratívu navrhol ateliér Šujan_Stassel. Projekciu zabezpečuje Siebert + Talaš, verejné priestory spracúva 2ka landscape architects, konzultantom je Jabornegg + Pálffy Architekten. Všetky tieto pracoviská patria k najrešpektovanejším v obore.

Výstavba prvej etapy by mala trvať do roku 2022, na čo plynulo nadviaže druhá a neskôr aj (pravdepodobne) tretia. Dokončenie projektu sa predbežne očakáva v roku 2024, hoci jeho plynulé zapojenie sa do života mesta bude závisieť ešte od ďalších zmien, predovšetkým v prípade podmostia Mosta SNP.

 

Nová štvrť vytvorí prepojenie medzi historickým jadrom, nábrežím a Hradným kopcom. Zdroj: Vydrica Development

 

Každopádne, Bratislava sa týmto blíži ku konečnej obnove svojho Podhradia, kedysi jednej z najromantickejších častí mesta, ktorá však bola nemilosrdne devastovaná už od polovice 20. storočia (hoci sú názory, že klincom do rakvy bol už požiar Podhradia v roku 1913). To vyústilo v jej takmer kompletnú asanáciu. Ide o urbanistickú ranu, z ktorej sa Bratislava dosiaľ nespamätala a neskoršie zásahy k tomu zásadne neprispeli.

Ak však chce byť slovenská metropola vnímaná ako kontinuálne a príjemné mesto, je riešenie tohto problému zásadné, vrátane prekonania bariéry v podobe prístupových komunikácií Mostu SNP. Dnešný autobusový terminál sa musí zmeniť z anonymného ne-priestoru na aktívne priestranstvo s inými funkciami, rovnako ako bude potrebný zánik niektorých rámp a privádzačov na most. Bratislavu čaká v tomto ešte náročná debata.

Je však čas, aby si začalo Hlavné mesto klásť vysoké ciele a začalo zodpovedne pristupovať k pálčivým otázkam, ku ktorým patrí aj totálne preriešenie tohto kľúčového územia na nábreží aj v historickom centre Bratislavy. Najbližšie obdobie v tomto predstavuje historickú príležitosť.

 

Fotografie z 2.11.2019.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube