YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.11.2021 16:08

Slnečnice sa pripravujú na ďalšiu etapu rozvoja

Slnečnice na južnom okraji Petržalky sú dnes najväčším bratislavským rezidenčným projektom. Už dnes tu žije približne 5-tisíc obyvateľov, pribudnúť by tu mal minimálne dvojnásobok tohto počtu. V dohľadnej dobe sa predpokladá štart ďalších častí developmentu. Čo sa v Slnečniciach doteraz podarilo a aký bude najbližší vývoj novej štvrte?

Slnečnice - Nad mestom. Zdroj: Cresco Real Estate

Slnečnice - Nad mestom. Zdroj: Cresco Real Estate

Slnečnice, pôvodne súčasť väčšieho developmentu Južné Mesto, sú rozvíjané spoločnosťou Cresco Real Estate. Vyvíjať sa začali ešte v prvej dekáde tohto storočia. Urbanistický tím, ktorého súčasťou bola aj vtedy veľmi mladá kancelária Compass, načrtol koncepciu, podľa ktorej boli určené základné zóny, neskôr nazvané Viladomy a Mesto (Mesto a celé Slnečnice boli neskôr rozšírené o plochy západne od budúcej električkovej trate). Výstavba prvých objektov, umiestnených vo Viladomoch, sa spustila v roku 2010 a dokončená bola v roku 2013.

V roku 2015 sa rozbehla realizácia prvých domov aj v Zóne Mesto. Spoločne s postupne pribúdajúcimi novými etapami Viladomov sa začali pôvodne osamotené bytovky v poliach pod sídliskom meniť na skutočnú mestskú obytnú zónu. Počet obyvateľov sa zvýšil natoľko, že sa tu začali objavovať prvé obchody a služby, developer navyše vybudoval menší retailový park Slnečnice Market (2016). Konkretizovať sa začala aj predstava riešenia podoby ďalších plôch. K spolupráci na tvorbe štvrte boli prizvané ďalšie architektonické tímy, ku ktorým patria PMArchitekti, What? Architects a prestížne slovinské štúdio Bevk Perović Arhitekti.

Dnes má developer do veľkej miery jasnú predstavu o budúcej podobe štvrte. Viladomy si zachovajú charakter rozvoľnenejšej zástavby skôr modernistického charakteru. Doskové bytové domy sú umiestnené pozdĺž hlavnej cesty, hlbšie do územia prevažujú bodové domy, doplnené o radové rodinné domy v prvej etape, alebo riadkovú zástavbu v štvrtej. Obklopené sú parkovo upravenými verejnými priestranstvami. Mesto sa zas blíži k tradičnej blokovej štruktúre, pričom nosnými osami sú Ulica Zuzany Chalupovej, „bulvár“ so službami a vybavenosťou, a líniový centrálny park. Západne od električkovej trate pokračuje ulica, podstatná časť zástavby s vežovými domami bude severne od nej.

Počas svojho vývoja sa viacero častí štvrte modifikovalo – pri vyústení električky malo byť napríklad veľké nákupné centrum, západne od nej zas kancelársky park. Keďže budovanie Slnečníc má trvať ešte minimálne desaťročie, predpokladať sa dajú ďalšie úpravy. Celkovo by mohli mať Slnečnice aj viac ako 15-tisíc obyvateľov, viac ako mnohé slovenské mestá. Ich najsilnejšou stránkou má byť dobré spojenie s centrom mesta (po dokončení trate) a dostupnosť prírodného prostredia v blízkosti Dunaja alebo rakúskeho vidieka. Architekti aj developer projekt chápu ako priame rozšírenie a dotvorenie Petržalky.

 

Slnečnice na aktualizovanej schéme. Zdroj: Cresco Real Estate

 

Aktuálny stav výstavby

Dnes sú Slnečnice už veľkou štvrťou, k dobudovaniu však majú ešte ďaleko. „V Slnečniciach je momentálne vo výstavbe 760 bytov a v štádiu prípravy vyše 5.700 bytov spolu s bohatou občianskou vybavenosťou,“ konštatuje Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate v Bratislave. „V Zóne mesto pracujeme na Slnečnice POP – na prvej budove už realizujeme fasádu a povrchové úpravy v interiéri, na ďalších dvoch dokončujeme železobetónový skelet. Dokončenie prvej etapy plánujeme na rok 2022. Tri bytové domy spolu prinesú na trh 360 bytov. V Zóne viladomy finišujeme prvú etapu Slnečnice UNIQ, ktorá spolu tvorí 387 bytov v piatich bytových domoch.“

Štvrť sa rozrástla natoľko, že developer musel pre jasnejšiu orientáciu ľudí pristúpiť ku špecifickému pomenovaniu jednotlivých etáp. Slnečnice POP sú napríklad sériou troch bytoviek západne od budúcej električkovej trate a južne od hlavnej osi, mienené ako najdostupnejšie bývanie v lokalite. Slnečnice UNIQ sú zas štvrtou etapou Viladomov. Cresco Real Estate chcelo vývoj Viladomov, nadštandardnejšej časti Slnečníc, zakončiť výstavbou kvalitnejších domov. Preto túto etapou označilo značkou UNIQ, čo sú „elitné“ projekty spoločnosti.

Viladomy tak budú prvou dokončenou lokalitou Slnečníc. Všetkých päť objektov, charakteristických terasovou architektúrou, je vo vysokom štádiu realizácie. „Výstavbu prvej fázy bytových domov (S16-S19) Slnečnice UNIQ v Zóne viladomy plánujeme dokončiť v polovici budúceho roka,“ špecifikuje Ján Krnáč. „Posledný dom S20 v prémiovej etape Slnečnice UNIQ so 42 bytmi by mal byť stavebne dokončený začiatkom roka 2023. Tento objekt bude zároveň zavŕšením výstavby bývania v Zóne viladomy.“

Viladomy obsahujú samy osebe približne 1,6-tisíc bytov, ktoré boli do veľkej miery orientované na rodiny. To v preklade znamená, že tu žije niekoľko tisíc obyvateľov. To je dostatok na vygenerovanie dopytu po základných službách – obchodoch, reštauráciách, kaviarňach, ale aj po sociálnej vybavenosti. „Zóna viladomy má už dobre zabehnuté prevádzky a služby ako materská škola a jasle, dentálna ambulancia, kaderníctvo, lekáreň či potraviny,“ potvrdzuje J. Krnáč. „V prelome rokov 2022/2023 otvorí v prvom bytovom dome Slnečnice UNIQ svoju prevádzku unikátny koncept potravín YEME. V parteroch budov tretej etapy viladomov sa postupne zapĺňajú aj ďalšie prevádzky.“

Jadrom zóny je park, ktorý vznikol v rámci výstavby tretej etapy. Plne dobudovaný bol pred niekoľkými mesiacmi. Developer tu umiestnil multifunkčné ihrisko, work-out, výbeh pre psy alebo grilovaciu zónu. Vybudoval tu aj dvojicu objektov, kde má byť umiestnená doplnková vybavenosť. Na východnej strane parku je mohutnejší, dvojpodlažný objekt, ktorý by mohol byť dobrým dotvorením zóny. „Dvojpodlažný objekt spolu s areálom je v rokovaní s MČ Petržalka, ktorá v ňom uvažuje zriadiť materskú školu,“ vysvetľuje Krnáč. Budova vyzerá byť určená presne pre tento účel.

 

 

Ďalšie rozvojové plány

Okrem dokončenia Viladomov je už v podstate dokončená aj prvá ucelenejšia časť Zóny Mesto, teda domov A1-A6. Prvé tri domy sú vlastne mohutnými blokmi s vlastnými zelenými nádvoriami, inak sú však obrátené do Ulice Zuzany Chalupovej. Na južnej strane ulice vznikla trojica menej mohutných blokov, ktoré ju prepájajú s postupne vznikajúcim líniovým parkom. Ten sa bude tiahnuť od východného okraja Mesta až po západný koniec štvrte.

Park bol istú dobu predmetom kontroverzií, keďže developer pôvodne sľuboval jeho postupnú realizáciu spolu s tým, ako sa budú odovzdávať jednotlivé bytovky v Meste. To sa však nestalo a mnohí noví obyvatelia Slnečníc sa cítili povedení. Posuny mali podľa developera súvisieť s rokovaniami investora a mestskej časti ohľadne správy parku. Teraz sú však už očividne ukončené. „Výstavbu veľkého parku v Zóne mesto sme odštartovali. V prvej etape pribudnú stromy, kríkový labyrint, pobytová lúka a lavičky,“ hovorí výkonný riaditeľ developerskej firmy.

Dôležitou správou je, že čoskoro začne vznikať aj zástavba na južnej strane parku – do výstavby pôjde ďalšia časť Zóny Mesto. „Hneď z kraja budúceho roka plánujeme odštartovať v Zóne mesto výstavbu veľkej etapy smerom na juh – Slnečnice Nad mestom,“ predstavuje novú časť projektu Krnáč. „Pôjde o kombináciu piatich výškových budov a troch osemposchodových blokov. Byty na najvyšších poschodiach ponúknu obyvateľom veľmi originálne bývanie s nádhernými výhľadmi nielen na dominanty bratislavského Starého Mesta, Zónu mesto v Slnečniciach, ale i neďaleké Rakúsko. Viac informácií poskytneme čoskoro.“

Pôjde o prvé plnohodnotné výškové budovy v rámci Slnečníc (vysoké sú aj vyššie časti v A1-A3, nejde ale o samostatné vežiaky), pričom najvyššia z nich by mala mať 25 podlaží (najvyššie bude technické). Veže spolu s nižšími blokmi budú podľa územného rozhodnutia obsahovať 1.515 bytov a 16 apartmánov. Celkový počet parkovacích miest je 1.571 v garážach a 434 na teréne, celkovo ich tak bude 2.005. V tejto chvíli ešte nie je známe, ako bude vyzerať predaj, určite ale bude prebiehať po vlnách, aby zohľadňoval aktuálnu trhovú situáciu. Developer nešpecifikoval ani priemernú odhadovanú cenu za meter štvorcový.

Po tejto časti Mesta ostane rozvinúť dve kľúčové časti projektu: zónu AB1+AB4 od PMArchitekti a What? Architects a zónu A3+A5, za ktorou stoja Bevk Perović Arhitekti. Kedy však príde na rozvoj týchto oblastí, známe nie je. „Oba zámery čakajú na vydanie záväzných stanovísk od magistrátu Bratislavy, ktoré sú potrebné na spustenie územného konania. Nakoľko celý proces trvá už vyše troch rokov, netrúfame si odhadovať začiatok spustenia výstavby,“ pripúšťa Ján Krnáč. Známa je aspoň rámcová predstava, ktorá hovorí o ďalších tisícoch bytov, ale aj o nových službách v parteri domov. Niektoré objekty by ho mali mať vyvýšený. 

Neodhalenou ešte ostáva podoba najzápadnejšej časti projektu medzi železničnou traťou a Panónskou cestou. Donedávna sa tu kreslil veľký supermarket predmestského typu, prípadne retailový park. Najnovšie odhalené vizualizácie tu však naznačujú iný typ hmoty – možno kancelárie, príp. ďalšie bytovky. Samotný developer k tomu ale nechce v tejto chvíli nič otvorene povedať. „Podobu spomínaného priestoru ešte tvoríme. Po sfinalizovaní budeme zámer komunikovať aj verejne,“ dodáva J. Krnáč. Bližšie detaily zatiaľ developer nezverejňuje ani k časti, nazývanej Slnečnice - Kopec

 

 

Kvalita života v štvrti

Slnečnice sú často prirovnávané k iným veľkým komplexným projektom nových okrajových mestských štvrtí, ktoré rastú v zahraničí. Najčastejšie sa spomína zóna Aspern Seestadt, ktorá sa buduje na severovýchodnom okraji Viedne. Okrem množstva bytov tu vzniká aj komplexná vybavenosť, zóna ma navyše excelentné spojenie s centrom Viedne vďaka novej linke metra, ktorá tu má konečnú. Darí sa Slnečniciam aspoň čiastočne napodobovať úroveň Aspernu?

Faktom je, že vybavenosť tu pribúda najmä komerčná a odráža sa od veľkosti kritickej masy obyvateľov štvrte. „Ponuka obchodov a služieb naprieč Slnečnicami je bohatá a plánujeme ju ďalej rozširovať,“ hovorí developer. Väčšinou však ide o jednotlivé prevádzky, nie o väčšie koncentrované centrá so službami.

„V poslednom čase nám pribudlo viacero lekárskych ambulancií – detská poliklinika, urológ, čoskoro otvorí očná ambulancia, ortopéd, gynekológ a fyzioterapeut. Takisto pribudol veľký nábytkársky obchod a v lete otvorila ďalšia gastro prevádzka priamo na bulvári v Zóne mesto. Tiež u nás zakotvil zaujímavý koncept kvetinárstva, kde si kyticu objednáte online a následne už len vydvihnete. V parteroch obytných domov sa už dnes nachádza barbershop, hračkárstvo, kaderníctvo, kuchynské štúdio, menšie fitness centrum a budú pribúdať ďalšie služby a obchody,“ vypočítava Ján Krnáč. S výnimkou nábytkových obchodov a čiastočne ambulancií tak ide o prevádzky, obsluhujúce najmä lokálnu klientelu. Oficiálny web hovorí o vzniku mestskej knižnice v etape AB1+AB4, detaily ale nie sú známe.

Výnimkou v rámci vybavenosti má byť uvažovaná spojená materská, základná a stredná škola. Má ísť o kvalitné zariadenie v súlade so súčasnými predstavami o modernom výučbovom procese. Význam školy je zdôraznený faktom, že petržalské školy sú pod kapacitným tlakom, ktorý zosilňuje výstavba v Slnečniciach, ale aj vo vidieckych mestských častiach Jarovce, Rusovce a Čunovo, odkiaľ mnoho žiakov pochádza. Mnohí ľudia sa do Slnečníc sťahujú v očakávaní vzniku školy, preto doterajšie nejasnosti okolo jej vývinu, výstavby a charakteru vnímajú kriticky. Projekt má ešte len vydané záväzné stanovisko.

Cresco Real Estate však svoj záujem na jej vzniku potvrdzuje. „Naše plány zrealizovať zámer školy naďalej pretrvávajú. Žiaľ už viac ako štyri roky je projekt v štádiu povoľovania, aktuálne máme podanú žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Súbežne prebieha diskusia s MČ o modeloch prevádzkovania školy,“ popisuje aktuálny stav Ján Krnáč. Tieto debaty sú pre budúcnosť školy určujúce. „Od výsledkov týchto rokovaní ako aj od priebehu ďalších povoľovacích stupňov bude do veľkej miery závisieť nielen finálny model prevádzkovania, ale tiež dátum zahájenia výstavby,“ dodáva developer.

Pokiaľ sa nájde výhodná vzájomná dohoda, škola by mohla byť verejná – čo by bolo asi najlepšie riešenie pre rodičov žiakov. Pre mestskú časť, ktorá je zriaďovateľom materských a základných škôl, to však bude znamenať mimoriadne náklady na zabezpečenie prevádzky alebo zamestnancov. Developer samozrejme neplánuje školu operovať po vlastnej osi, preto ju zverí, ak sa nenájde konsenzus so samosprávou, súkromnému prevádzkovateľovi. Slnečnice by tak získali školu, také lacné to však pre obyvateľov nebude.

Dobrou správou je, že v prípade spojenia s centrom na tom budú Slnečnice, pravdepodobne ešte pred dokončením ďalšej etapy projektu, veľmi dobre – električková trať je už vo výstavbe. Hlavné mesto sľubuje, že z konečnej do centra na Šafárikovo námestie by cesta nemala trvať dlhšie ako 12 minút a počas špičiek budú električky premávať každé dve až tri minúty. Podľa developera pôjde o vynikajúcu alternatívu voči automobilom, zvlášť v prípade prijatia parkovacej politiky. Okrem novej trate má vzniknúť aj cyklodiaľnica, ktorá sa napojí na cyklotrasu v Slnečniciach, ktorej prvá časť je dnes už dokončená.

V čase zavedenia električky možno predpokladať aj vznik autobusovej linky, ktorá bude obyvateľov Slnečníc k zastávke zvážať. Developer to ale zatiaľ potvrdiť nevedel.

 

Silnou stránkou projektu má byť spojenie mesta a okolitej prírody. V blízkosti štvrte sa očakáva aj vznik športovej vybavenosti. Zdroj: Cresco Real Estate

 

Slnečnice – samostatná mestská štvrť?

Pôvodné Južné Mesto už podľa názvu pracovalo s ambíciou vytvorenia samostatnej štvrte s plnou mierou vybavenosti a s vysokou úrovňou polyfunkčnosti. Dnešná realita je odlišná. Zóna je takmer čisto rezidenčná, kde je vybavenosť tvorená najmä prevádzkami v parteri. To je v princípe v poriadku, pre prehĺbenie kvality by však bolo potrebné dotvoriť lokalitu aj nekomerčnými zariadeniami. Spojená škola, ak sa ju podarí vybudovať ako verejnú, bude dobrým začiatkom. Len to však stačiť nebude.

Kľúčovými prvkami zlepšenia Slnečníc by malo byť dotvorenie ich centra, resp. centier, doplnené o dobudovanie chýbajúcej vybavenosti. Jedným z týchto centier je logicky miesto konečnej električkovej trate. Okrem knižnice, ak naozaj vznikne, by tu boli vhodné aj ďalšie aktivity, ktoré budú zaujímavé pre širokú komunitu a rozšíria ponuku možností pre trávenie voľného času a možno aj prácu. Ako vhodný prvok by tu tak mohlo vzniknúť komunitné centrum s multifunkčnou sálou, kinom, miestom pre organizáciu krúžkov a záujmovej činnosti a podobne. Pri vhodnom architektonickom dotvorení budovy, verejného priestoru a prepojení s okolím by mohlo vzniknúť možno pekné centrálne námestie Slnečníc.

Druhou takouto lokalitou je východný okraj Zóny Mesto, na mieste Slnečnice Market a vyústenia líniového parku. Retailový komplex môže dobre slúžiť ako dočasná stavba, z dlhodobého hľadiska by tu však bola vhodná mestotvorná zástavba, ktorá by rovnaké služby obsahovala v parteri, zároveň ale priniesla efektívnejšie využitie pozemku. Ponuka služieb by sa mohla aj rozšíriť a priestor byť riešený tak, aby bol dobre prístupný aj obyvateľom Zóny Viladomy. Z chýbajúcich funkcií si tu okrem zdravotníctva viem predstaviť zariadenie so službami pre seniorov a co-workingové či podnikateľské centrum. Štvrť by sa tak mohla stať zaujímavou pre začínajúcich podnikateľov či starších obyvateľov, ktorých bude v Petržalke čoskoro veľmi veľa.

Slnečnice sa teraz možno na polceste svojho vývoja (čo sa týka času, nie počtu bytov), počas ktorého sa ukázalo, že ľudia tejto lokalite veria. Projekt pravdepodobne čaká v najbližších rokoch ešte silnejší záujem potenciálnych klientov. Tisíce obyvateľov si zaslúžia, aby žili v kvalitnej štvrti, čo znamená viac ako trochu zelene a miesto pre parkovanie. V rámci projektu je ešte stále dobrý potenciál pre uplatnenie teórie mesta krátkych vzdialeností, kde sú všetky zásadné životné potreby v pešom dosahu maximálne niekoľkých stoviek metrov.

„Bratislavský Aspern“ sa oproti svojmu značne grandióznejšiemu príbuznému vyznačuje menšou komplexnosťou a nižšou mierou polyfunkcie. Stále však môže byť dobrým miestom pre život, a to subjektívne aj objektívne. Cesta za týmto cieľom bude ešte dlhá a rozhodne nie jednoduchá. Potrebná bude dobrá spolupráca architektov, urbanistov, developera aj verejného sektoru – to je ale, koniec-koncov, návod pre kvalitný rozvoj nielen jednej štvrte, ale celého mesta.  

 

Pozrite si výstavbu Slnečníc vo fotoalbumoch zo zóny Viladomy a Mesto

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Slnečnice - Nad mestom. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Nad mestom. Zdroj: Cresco Real Estate
  • UniQ Slnečnice. Zdroj: Cresco Real Estate
  • UniQ Slnečnice. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Park v zóne Mesto. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice POP. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Nad mestom. Zdroj: Cresco Real Estate
  • Slnečnice - Nad mestom. Zdroj: Cresco Real Estate

Súvisiace články

Nové veže majú zelenú. Slnečnice získajú prvé výškové budovy a zmenia panorámu Petržalky

06.12.2022 10:36:08 Andrej Sárközi

Petržalské Slnečnice začnú čoskoro opäť rásť. Nová etapa Nad Mestom doplní novovznikajúcu štvrť o najvyššie objekty v rámci celého developmentu. Miesto na okraji najväčšieho slovenského sídliska, kde sa momentálne stavia najväčší rezidenčný projekt v metropole, tak znova zmení svoju tvár a začne rásť do výšky.

Čítať viac

Najdostupnejšia časť Slnečníc je pred dokončením, na obyvateľov si ešte počká

02.12.2022 11:35:39 Andrej Sárközi

Najväčšie slovenské sídlisko sa v poslednom období významne mení. Prispieva k tomu aj rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate. Spoločnosť oznámila rozšírenie o "najdostupnejšiu" etapu v roku 2020, dnes sa jej prvá časť stáva realitou.

Čítať viac

Bratislava dostane nový veľký park. Dokončená bola jeho prvá časť

10.11.2022 16:56:05 Adrian Gubčo

Slovenská metropola je mimoriadne zelené mesto, pričom jeho veľká časť je doslova utopená v zeleni. Zvlášť sa to týka sídlisk, vrátane najväčšieho sídliska Petržalka. Napriek tomu získa ďalší park, ktorý je už dokonca v realizácii. Dokončená bola jeho prvá časť, po celkovom dobudovaní ho v tejto mestskej časti predčí jedine Sad Janka Kráľa.

Čítať viac

Ján Krnáč z Cresco Real Estate: Dúfam, že politici začnú rozmýšľať probiznisovejšie

28.10.2022 11:33:00 Adrian Gubčo

Cresco Real Estate je najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Vďačí za to v podstate jedinému projektu – Slnečniciam, masívnej obytnej štvrti na južnom okraji Petržalky. Plány však má rozsiahlejšie. Firma pripravuje nadštandardné nábrežné byty, výškové budovy a expanduje aj do zahraničia. O aktuálnych projektoch a situácii na trhu sme sa rozprávali s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom v Cresco Real Estate.

Čítať viac

Lepšie mesto v Slnečniciach: nové funkcie, ktoré zvýšia kvalitu života

03.10.2022 17:05:13 RED

Aj u nás pristupujú mnohí developeri k tvorbe svojich rezidenčných projektov komplexne, so širokým funkčným diapazónom, ktorý sa neredukuje iba na bývanie samotné. Namiesto jedného alebo viacerých domov vytrhnutých z okolitého kontextu prichádzajú dnes už s konceptami kompletnej štvrte s atribútmi plnohodnotného, fungujúceho mesta, ktorému nič nechýba.

Čítať viac

V Slnečniciach sa rozbieha predaj etapy Nad Mestom

11.04.2022 12:03:56 Adrian Gubčo

Veľký rezidenčný projekt Slnečnice na juhu Petržalky sa začne onedlho rozrastať o ďalšiu etapu. Južne od veľkého líniového parku vznikne časť Nad Mestom, tvorená piatimi výškovými budovami a trojicou nižších blokov. Výstavba by sa mohla teoreticky spustiť v najbližších týždňoch až mesiacoch. Medzičasom, developer Cresco Real Estate rozbieha oficiálny predaj bytov v nových domoch.

Čítať viac

Príprava školy v Slnečniciach napreduje, dátum realizácie však nemá

23.03.2022 13:51:44 Adrian Gubčo

Slnečnice na juhu Petržalky od developera Cresco Real Estate majú byť komplexnou obytnou zónou, ktorá bude obsahovať aj náležitú občiansku vybavenosť. Okrem obchodov a služieb tu má preto vzniknúť aj spojená materská, základná a stredná škola. Mnohí súčasní aj potenciálni obyvatelia na ňu netrpezlivo čakajú. Kedy však naozaj vznikne a ako bude vyzerať?

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc je bližšie k výstavbe, čoskoro vznikne aj sľubovaný park

20.05.2021 14:50:00 Adrian Gubčo

Veľký projekt Slnečnice na južnom okraji Petržalky postupne rastie. Developer Cresco Real Estate už do veľkej miery dokončuje výstavbu zóny Viladomy, rovnako ako časť zóny Mesto severne od zamýšľaného parku. Preto postupuje v príprave ďalších častí južne od parku. Plánovaná zelená plocha je však zdrojom kontroverzií, no Cresco vysvetľuje, že situácia je zložitejšia.

Čítať viac

Cresco plánuje v roku 2021 dodať na trh takmer tisíc bytov

04.02.2021 10:43:45 Adrian Gubčo

Developerovi Cresco Real Estate sa aj napriek pandémii koronavírusu COVID-19 darí predávať stovky bytov. V minulom roku dal do ponuky 448 bytov v rastúcich Slnečniciach na juhu Petržalky, tento rok chce pridať ďalšiu bezmála tisícku bytov. Záujem o byty je podľa developera stabilne silný, v dôsledku čoho nemožno predpokladať pokles cien nehnuteľností.

Čítať viac

UniQ Slnečnice rastie, prvé domy sú už v štádiu hrubej stavby

07.10.2020 14:50:00 Adrian Gubčo

Slnečnice sú najväčším rezidenčným projektom na Slovensku a ako také obsahujú viacero typov zástavby s rozličným štandardom a charakterom. Aktuálne sú rozdelené na dve základné časti – Viladomy a Mesto, pričom prvá časť sa blíži k definitívnemu dokončeniu. Posledná, štvrtá etapa Viladomov, nazvaná UniQ Slnečnice, už získava definitívne kontúry.

Čítať viac

Ďalšie časti Slnečnice – Mesto sú pred dokončením, nasledovať bude rozvoj výškovej časti

02.03.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

V najväčšom bratislavskom rezidenčnom projekte rastie okrem nedávno prezentovaného sektoru Slnečnice – Viladomy aj hustejšie zaľudnená a zastavaná štvrť Slnečnice – Mesto.  Práce sa dnes sústredia na trojicu blokov južne od Ulice Zuzany Chalupovej A4-A6, po ktorých dokončení sa má spustiť realizácia výškových domov južne od zamýšľaného centrálneho parku.

Čítať viac

Slnečnice pridávajú novú etapu, má byť najdostupnejšia zo všetkých

20.02.2020 11:15:13 Adrian Gubčo

Najväčší bratislavský rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate sa rozrastie o ďalšiu etapu, tentokrát o prvú, ktorá vznikne západne od budúcej električkovej trate v Zóne Mesto. Trojica domov, nazvaných Slnečnice Pop, má byť relatívne najdostupnejším bývaním v celej štvrti.

Čítať viac

Prvá časť tretej etapy Slnečnice – Viladomy je dokončená, štvrtá už rastie

14.02.2020 13:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, Slnečnice, sa neustále rozširuje a postupne mení na veľkú mestskú štvrť. Realizácia sa spustila najprv v sektore Viladomy, kde sa aktuálne finišuje s  treťou etapou. Výstavba sa už spustila aj v prípade štvrtej, ktorá development danej časti projektu uzavrie.

Čítať viac

Škola v Slnečniciach má záväzné stanovisko

06.02.2020 15:20:20 Adrian Gubčo

V Bratislave by mohla čoskoro po veľmi dlhej dobe pribudnúť nová škola. V rastúcej štvrti Slnečnice je naplánovaný vznik zariadenia zahŕňajúceho materskú, základnú aj strednú školu, a to v modernom dizajne a s prihliadnutím na aktuálne trendy vo výučbe a vzdelávaní. Projekt získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Čítať viac

Výškové budovy v zóne Slnečnice – Mesto majú záväzné stanovisko

01.08.2019 09:12:00 Adrian Gubčo

Ďalšia výrazná časť masívneho projektu Slnečnice, sektor Mesto, je bližšie k výstavbe. Kladné záväzné stanovisko obdržali zóny B3, B4 a AB2, kde sa budú nachádzať (pravdepodobne) najvyššie objekty v rámci celých Slnečníc. V intenzívnej príprave sú však aj ďalšie časti vznikajúcej mestskej štvrte od developera Cresco Real Estate.

Čítať viac

Slnečnice Viladomy sa rozšíria o poslednú etapu, nazvanú UniQ Slnečnice

04.06.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Real Estate spúšťa predaj bytov v poslednej zo štyroch etáp v sektore Slnečnice – Viladomy. Podľa Cresca ide o najlepšiu časť Slnečníc, čomu podriadil aj názov etapy, UniQ Slnečnice, odkazujúc na svoje „elitné“ projekty. Výstavba prvých domov by sa mala spustiť ešte tento rok.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Mesto, 17.3.2019

29.03.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Po aktuálnom pohľade na výstavbu prvej časti rezidenčného developmentu Slnečnice, teda Slnečnice – Viladomy, sa dnes pozrieme aj na postup výstavby sektoru Slnečnice – Mesto. Ide o súčasť projektu, v rámci ktorého vzniká na južnom okraji Petržalky v réžii developera Cresco Group najväčší rezidenčný zámer v Hlavnom meste, ako aj celá nová obytná štvrť.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Viladomy, 17.3.2019

25.03.2019 09:40:00 Adrian Gubčo

Vznikajúca štvrť Slnečnice na južnom okraji Petržalky neustále rastie, čo sa týka obidvoch jej aktuálnych častí – zóny Mesto aj zóny Viladomy. V tomto update sa pozriem na druhý menovaný sektor, kde aktuálne vzniká tretia etapa mohutného rezidenčného developmentu od developera Cresco Group.

Čítať viac

Slnečnice odhaľujú ďalšiu etapu, pribudnú sektory AB1 a AB4

23.10.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group odhaľuje ďalšie sektory masívneho projektu Slnečnice – AB1 a AB4, ktoré vzniknú medzi aktuálne rozostavanými objektami zóny Slnečnice – Mesto (domy A3 a A6) a budúcim koridorom električkovej trate. Pôjde o časť s najlepšou dostupnosťou do centra mesta, najväčšou predpokladanou koncentráciou obyvateľstva a najcentrálnejším charakterom, čo má podčiarkovať aj urbanizmus a architektúra tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Slnečnice spúšťajú ďalšiu etapu zóny Mesto a odhaľujú centrálny park

10.09.2018 11:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group spúšťa predaj ďalšej etapy v projekte Slnečnice - zóna Mesto. Etapa A6 bude poslednou v rámci danej časti projektu tvorenej súborom rezidenčných blokov a riadkovej zástavby doskových domov. Spoločne s etapou A6 sa dobuduje aj podstatná časť rezidenčného parku, ktorý bude hlavnou osou tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Ďalšia časť projektu Slnečnice - Viladomy v predaji

26.06.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco dáva v týchto dňoch do predaja ďalšiu časť rezidenčnej štvrte Slnečnice - Viladomy, konkrétne ide o druhú časť tretej etapy. Tá by sa týmto mala sfinalizovať, neskôr pribudne ešte štvrtá etapa.

Čítať viac

Nové nákupné možnosti v Petržalke

01.06.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka, napriek svojmu rozsahu, neponúkala veľkú variabilitu v oblasti maloobchodných prevádzok, ktoré sa tu nachádzajú a boli obmedzené na pár prevádzok supermarketov a určitého počtu menších obchodíkov. To sa však mení s rozvojom tzv. farmárskych tržníc, ktorých v krátkom čase pribudli hneď dve.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice, 23.05.2018

29.05.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po update z výstavby zóny Viladomy a nových vizualizáciách ďalšej časti zóny Mesto tu sú ďalšie novinky zo Slnečníc, konkrétne z výstavby doteraz najväčšej časti projektu - prvých blokov zóny Mesto. Novú štvrť realizuje developer Cresco Group.

Čítať viac

Nová podoba ďalšej časti Slnečnice - Mesto odhalená

27.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Pri projekte Slnečnice ešte nejakú dobu ostaneme. Tentokrát sa pozrieme na novú podobu ďalších dvoch častí zóny Mesto, B3 a B4. Aktualizovaný dizajn predstavili architekti zo štúdia Compass Architekti.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice Viladomy, 23.05.2018

25.05.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Rozvoj južného okraja Petržalky v podobe projektu Slnečnice rýchlo napreduje, pričom developer Cresco Group má vo výstavbe aktuálne až štvorciferný počet bytov. Masívny development pozostáva z dvoch častí, Mesto a Viladomy, v tomto update sa pozrieme na Viladomy.

Čítať viac

Farmársky trh v Slnečniciach sa čoskoro otvára

06.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group, stojaci za projektom Slnečnice, oznámil dátum otvorenia farmárskej tržnice Trch., ktorý bude súčasťou nákupného centra Slnečnice Market v Zóne Mesto. Prvé prevádzky sa otvoria 12. apríla.

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc odhalená

27.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po nedávnom predstavení časti projektu Slnečnice s oficiálnym názvom C0, neoficiálne Kopec, sa odhaľuje ďalšia, ktorá bude súčasťou Zóny Mesto. Oficiálne ide o sektory B3-B4-AB2, kde vzniknú, okrem iného, výškové dominanty celej novej štvrte od developera Cresco Group.

Čítať viac

Čo bude ďalšia fáza Slnečníc?

23.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku v postsocialistickom období, Slnečnice od developera Cresco Group, neustále rastie. Najviac rozbehnutá je Zóna Viladomy, kde sa aktuálne buduje prvá časť tretej fázy (zo štyroch). Aktívne sa pracuje aj v Zóne Mesto, kde bol dokončený prvý bytový dom a ďalšie štyri bloky sú vo výstavbe. Pomaly sa tak schyľuje k naštartovaniu ďalšej časti Slnečníc, oficiálne nazývanej C0.

Čítať viac

Nové byty v projekte Slnečnice - Mesto

06.12.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group oznámil, že dáva do predaja ďalšie byty v projekte Slnečnice - časť Mesto. V dome A5 vznikne v dvoch blokoch 230 bytov.

Čítať viac

V Bratislave dnes pribudne nové nákupné centrum

30.11.2017 08:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group dnes otvára nákupné centrum Slnečnice Market, ktoré vzniklo v postupne rastúcej štvrti Slnečnice, zóne "Mesto". Centrum pozostáva z dvoch častí, dnes sa otvára prvá z nich s obchodmi bežnejšieho charakteru, druhá časť s farmárskou tržnicou a gastrom pribudne na začiatku roka 2018.

Čítať viac

Novinky zo Slnečníc

19.10.2017 13:30:00 Adrian Gubčo

Slnečnice, petržalský projekt developera Cresco Group, sú dostatočne veľké na to, aby vytvorili samostatnú štvrť. Na to však potrebujú aj dostatočné množstvo potrebnej vybavenosti a kvalitné dopravné spojenie do zvyšku mesta, aby sa mohli naplno zapojiť do života Bratislavy. A práve s novinkami z týchto oblastí developer teraz prichádza.

Čítať viac

Nová fáza Slnečnice - Mesto odhalená

01.06.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Spolu s dokončovaním prvého z domov zo sektoru Mesto v rámci rozsiahleho projektu Slnečnice, developer Cresco Group dáva do predaja a spúšťa výstavbu ďalšieho domu, ktorý ako prvý vyrastie na južnej strane nového mestského bulváru, teda Ulice Zuzany Chalupovej. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube