Author photoAdrian Gubčo 23.10.2018 08:15

Slnečnice odhaľujú ďalšiu etapu, pribudnú sektory AB1 a AB4

Developer Cresco Group odhaľuje ďalšie sektory masívneho projektu Slnečnice – AB1 a AB4, ktoré vzniknú medzi aktuálne rozostavanými objektami zóny Slnečnice – Mesto (domy A3 a A6) a budúcim koridorom električkovej trate. Pôjde o časť s najlepšou dostupnosťou do centra mesta, najväčšou predpokladanou koncentráciou obyvateľstva a najcentrálnejším charakterom, čo má podčiarkovať aj urbanizmus a architektúra tejto časti Slnečníc.

Zdroj: Cresco Group / EIA

Zdroj: Cresco Group / EIA

Developer v prípade tohto sektoru zrealizoval architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorou nadviazal na súťaž realizovanú aj na časti západne od električkovej trate (zóny A3-A5). Víťazne z nej vyšli architektonické kancelárie PMArchitekti, za ktorou stojí skúsený a oceňovaný architekt Peter Moravčík, a WHAT? Architects, aktuálni laureáti ocenenia CEZAAR 2018 v kategórii Interiér. Architekti si boli vedomí postavenia riešeného územia v systéme celých Slnečníc, čomu podriadili aj urbanistický a architektonický návrh.

Ten pracuje s už skôr vytvorenou ideou centrálneho mestského „bulváru“, hlavnej osi, ktorá prepája záujmové územie západo-východným smerom a do ktorého je orientovaná občianska vybavenosť. Narozdiel od hustejšej štruktúry mestských blokov sa však pracuje s rozvoľnenou štruktúrou bodových objektov, ktoré vytvárajú sériu atraktívnych mikropriestorov – parčíkov, námestíčok a priečnych prepojení smerom k ťažiskovým verejným priestorom, ku ktorým patrí okrem bulváru aj centrálny park Slnečníc, ktorý tu vyúsťuje do územia okolo električkovej trate.

Samotné stavebné objekty majú charakter otvorených blokov, vymedzených trojicou, resp. štvoricou bodových domov v časti AB1, a z jedného stavebného objektu s dvojicou bodových vertikál v zóne AB4. Výškovo zástavba smerom k električkovej trati graduje, najvyšší objekt má 22 nadzemných podlaží a 72,7 metrov. Zástavba zároveň stúpa od centrálneho parku smerom k Panónskej ceste. Špecialitou domov pri Panónskej ceste je strecha prvého nadzemného podlažia, ktorá je zazelenená a riešená ako poloprivátny exteriérový priestor pre obyvateľov bytov.

Celkovo by malo v tejto časti projektu vzniknúť 957 bytov a 58 apartmánov. Občianska vybavenosť bude čiastočne realizovaná v parteri objektov v zóne AB1 vo výmere vyše 1,6-tisíc metrov štvorcových a predovšetkým v objekte AB4, kde vznikne takmer 3,9-tisíca metrov štvorcových OV, v čom sa odráža orientácia na centrálnu časť celých Slnečníc. Parkovanie je riešené predovšetkým v podzemí, celkovo je naplánovaných 1.386 parkovacích miest, čo by malo bohato uspokojiť nároky približne 2,5-tisíca obyvateľov, ktorí tu budú žiť.

Vzhľadom na rozsah je projekt rozplánovaný až na 6 etáp, pričom výstavba prvej z nich, objektov najbližšie k už rozostavanému domu A3 v prvom sektore Slnečníc – Mesto, by sa mala spustiť v roku 2020. Celkové dokončenie sa očakáva v roku 2029.

Je to pomerne neskoro, v danej dobe by však už mali byť vybudované viacmenej celé Slnečnice. Dokončenie zóny AB1 a AB4 bude tvoriť určitú bodku za týmto rozšírením Petržalky južným smerom, pričom treba povedať, že aj pomerne kvalitnú, keďže tak Peter Moravčík, ako aj What architects patria ku skvelým architektom s garanciou vysokej úrovne realizácii.

Skompletizované Slnečnice majú aj napriek niektorým nevhodným riešeniam (riešenie občianskej vybavenosti vo forme nákupných boxov suburbánneho charakteru, zatiaľ silná preferencia automobilovej dopravy, nízka funkčná variabilita) potenciál premeniť sa na atraktívnu rezidenčnú štvrť. Developer pripravuje doplnenie viacerých prvkov vybavenosti, ktoré by mali byť v takej veľkej štvrti samozrejmosťou – základná či stredná škola, zdravotné stredisko (práve v zóne AB4), dávnejšie sa hovorilo aj o sakrálnom objekte.

Do prostredia by mohol vstúpiť aj verejný sektor, ktorý by doplnil lokalitu verejnými stavbami – úradmi, kultúrnymi či komunitnými centrami. Ak by sa tak stalo, Slnečnice by sa stali dobrým doplnkom Petržalky, ktorá sa takýmito zásahmi mení na plnohodnotnú mestskú časť.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Group / EIA
  • Zdroj: Cresco Group / EIA
  • Pohľad severný. Zdroj: Cresco Group / EIA
  • Axonometra. Zdroj: Cresco Group / EIA
  • Situácia. Zdroj: Cresco Group / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube