YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 20.05.2021 14:50

Ďalšia časť Slnečníc je bližšie k výstavbe, čoskoro vznikne aj sľubovaný park

Veľký projekt Slnečnice na južnom okraji Petržalky postupne rastie. Developer Cresco Real Estate už do veľkej miery dokončuje výstavbu zóny Viladomy, rovnako ako časť zóny Mesto severne od zamýšľaného parku. Preto postupuje v príprave ďalších častí južne od parku. Plánovaná zelená plocha je však zdrojom kontroverzií, no Cresco vysvetľuje, že situácia je zložitejšia.

Zdroj: Compass Architekti / Pictown

Zdroj: Compass Architekti / Pictown

Developer sa aktuálne sústredí najmä na prípravu zóny Mesto, kde sa plánuje výstavba tisícov bytov. Dokončením prvého zo sektorov zóny severne od budúceho parku vznikla v podstate ešte len malá časť celého developmentu. V ďalších etapách by sa mal obytnou zástavbou vyplniť takmer celý priestor medzi Panónskou cestou a železničnou traťou, samozrejme s výnimkou budúceho líniového parku a pozemkov južne od rozostavanej časti Slnečnice Pop. Tieto pozemky totiž vlastní Hlavné mesto s výhľadom vybudovania vozovne pre električky.

Developer sa teraz zameriava na získanie povolení pre výstavbu v sektoroch Južné Mesto A3+A5 a predovšetkým na sektor B3-B4-AB2. V druhom prípade aktuálne získal mimoriadne dôležité rozhodnutie o umiestnení stavby. Ide o posledný krok pred získaním stavebného povolenia a následného spustenia výstavby. S ohľadom na nedostatok relatívne dostupných bytov v Bratislave je nepochybné, že sa realizácia začne okamžite, ako to bude možné.

Ako je zrejmé z dokumentácie aj doteraz zverejnených vizualizácií, v tejto častí Slnečníc vznikne séria piatich solitérnych výškových budov a trojica nižších otvorených blokov. Zo severu bude zóna vymedzená parkom, z východu vznikne voľný priestor, kde ešte developer nepredstavil definitívnu formu zástavby, z juhu železničnou traťou a zo západu areálom plánovanej základnej a strednej školy. Medzi vežami a blokmi bude umiestnená prístupová komunikácia s parkovaním, kľúčovým verejným priestorom však bude park.

Prvá z výškových budov v smere od školy bude mať 14 podlaží (plus jedno technické), obsahovať 133 bytov, vybavenosť na prízemí (tak ako všetky ostatné domy) a 108 parkovacích miest v dvoch podzemných podlažiach. Druhý a tretí dom budú mať prepojené dvojpodlažné podzemné garáže, inak však pôjde o samostatné celky. Druhá veža bude mať 20 podlaží (a technické), 197 bytov a disponovať bude 186 parkovacími miestami v garáži, tretia bude mať až 24, resp. 25 podlaží, 242 bytov a 266 parkovacích miest. Štvrtá a piata veža budú opäť prepojené garážou, budú mať 14 a 19 podlaží, celkovo 319 bytov a 318 stojísk. Ďalšie parkovanie bude na teréne.

V prípade blokov budú tieto úplne identické, v zmysle územného rozhodnutia tak budú mať všetky maximálne osem podlaží, obsahovať budú 208 bytov a disponovať budú 231 parkovacími miestami. Na prvom nadzemnom podlaží budú priestory pre obchod a služby. Vnútrobloky budú parkovo upravené, rezidenti tak budú mať k dispozícii aj intímnejší verejný priestor.

Spoločne s výškovými budovami vznikne v tomto sektore Slnečníc 1.515 bytov a 16 apartmánov, ktoré tu je nutné zriadiť pravdepodobne kvôli svetlotechnike. Celkový počet parkovacích miest je 1.571 v garážach a 434 na teréne, celkovo ich tak bude 2.005.

Masívny development si bude vyžadovať aj adekvátne dopravné vybavenie. Na jeho severnom okraji, teda pozdĺž parku, je naplánovaná obojsmerná cyklotrasa, ktorej prvá časť už bola vybudovaná. V budúcnosti spojí túto časť Slnečníc s konečnou električkovej trate, ktorá by mala byť optimisticky dobudovaná v roku 2023. Nový sektor Slnečníc by však mal byť obsluhovaný autobusmi, naplánovaná je zastávková nika v dotyku s výškovými domami a neďaleko školy.

Developer zveril návrh tejto časti Slnečníc overenej kancelárii Compass, ktorá stojí aj za doterajšími časťami štvrte. Definitívne vizualizácie zatiaľ zverejnené neboli, podľa doterajších však vznikne zástavba s relatívne jednoduchou architektúrou, no zároveň príjemnou. Architekti využili jeden zo svojich obľúbených výrazových prostriedkov, pásové balkóny, čím maximalizujú kontakt obyvateľov s exteriérom. Hlavným benefitom však bude veľký rozsah zelene, ktorý výrazne zvyšuje kvalitu aj iných častí Slnečníc.

Dátumy realizácie v tejto chvíli ešte nie sú známe. Ak by však povoľovanie prebiehalo hladko, výstavba tohto sektoru by sa mohla teoreticky spustiť už v priebehu prvej polovice budúceho roka.

 

Zdroj: Compass Architekti / Pictown

 

Výškové domy môžu niekomu pripadať v Slnečniciach nepatričné, v kontexte charakteru zóny a očakávaného ďalšieho rozvoja zóny južne od železničnej trate však ide o pochopiteľné rozhodnutie. Uprednostnenie veží pred hustými blokmi umožní rozvoľniť zástavbu a „pretekanie“ parku k blokom popri trati. Urbanistickú štruktúru zóny obohatia novou typológiou a vytvoria aj iný typ bývania, ktorý osloví inú skupinu klientov. Tí budú disponovať výhľadmi do okolia, ktoré môžu byť aj v prípade poľnohospodárskej krajiny príťažlivé.

Väčšou témou je však pre obyvateľov, súčasných aj budúcich, osud parku. Ten má byť kľúčovým verejným priestorom v projekte, ktorý bude prepájať jeho východnú a západnú časť, bude obsahovať atrakcie a športoviská, vodné prvky či miesta pre socializáciu. Do parku mali byť obrátené prevádzky v prízemí domov a nasmerované sem sú aj výhľady z viacerých domov. Napriek tomu tu však žiadna upravená zelená plocha nevznikla (s výnimkou jednej retenčnej nádrže). Developer pritom sľuboval, že park bude budovať postupne s dokončovaním jednotlivých etáp v prvej časti Slnečnice – Mesto a bude odovzdaný s domom A6.

Nespokojnosť klientov je preto prirodzená. Mnohí byty kupovali aj s tým, že v čase, keď sa nasťahujú, budú mať k dispozícii príťažlivý verejný priestor, ktorý developer označoval za jeden z dôležitých benefitov projektu. Doterajšiu zdanlivú pasivitu v jeho príprave preto považujú za klamlivú reklamu. Dôveryhodnosť developera v očiach mnohých obyvateľov upadla, pričom ku kritike súvisiacej s parkom sa nabaľuje ďalšia.

Developer sa preto, ako hovorí, po dlhšom zvažovaní, rozhodol uviesť veci na pravú mieru. „Na veľký park sa tešíme rovnako ako vy – poskytne priestor na cvičenie, relax či hranie sa s deťmi. Túto víziu bývania v Slnečniciach sme s vami zdieľali od začiatku,“ píše v reakcii Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate. „Neinformovali sme vás však dostatočne a včas o vývoji výstavby parku. Mali sme komunikovať otvorenejšie a za to sa vám ospravedlňujeme.“ Riaditeľ upozorňuje, že súčasná situácia nevznikla len jeho pričinením.

„Park sme plánovali dokončiť spolu s bytovým domom A6. Súčasne s ním však mala byť už vo výstavbe aj ďalšia etapa, ktorá s parkom susedí z južnej strany - B3B4. Na ňu je stavebne a čiastočne aj finančne naviazaný park, no územné rozhodnutie od mestskej časti Petržalka sme k tejto etape dostali po 2,5 roku čakania...,“ pokračuje Ján Krnáč, odkazujúc na etapu, bližšie popísanú v tomto článku. „No stále máme pred sebou veľa ďalších krokov. Okrem iného čakáme aj dôležité rozhodnutie o správe a údržbe parku. Je to verejná zeleň, a preto by sa o ňu mala starať mestská časť, no tá sa k tejto téme stále stavia zdržanlivo,“ udáva kľúčový problém.

Ak by park budoval developer a mestská časť by ho odmietla prebrať a starať sa oňho, náklady na správu by museli znášať obyvatelia. To Cresco podľa vlastných slov nechce v žiadnom prípade pripustiť a v rokovaniach s Petržalkou pokračuje. Napriek tomu spustí prvé práce už na jeseň, aby sa obyvatelia nového verejného priestoru skutočne dočkali. „Na záver prijmite ešte raz naše ospravedlnenie a záväzok, že o váš park vás naozaj nikto nepripraví,“ dodáva Ján Krnáč. V komentároch k statusu na sociálnej sieti developer sľubuje, že bude teraz bližšie informovať aj o pozadí a zlých správach, súvisiacich s prípravou Slnečníc.

 

Zdroj: Compass Architekti / Pictown

 

Nespokojnosť sa totiž netýka len parku, ale aj plánovanej školy. Na tú má Cresco Real Estate k dispozícii kladné záväzné stanovisko mesta, iné povolenia mu ale chýbajú. Navyše, aj tu je problémom ďalšia prevádzka. Buď bude spojená základná a stredná škola (aj s materskou) verejná, v takom prípade sa však musia po jej výstavbe o ňu postarať zriaďovatelia, teda mestská časť a samosprávny kraj, alebo bude súkromná. Vtedy treba zabezpečiť prevádzkovateľa. Developer tvrdí, že s potenciálnym prevádzkovateľom už rokuje, rovnako ako s mestskou časťou.

Časť verejnosti táto odpoveď veľmi neuspokojila, čo je prirodzené. Ide o podobnú situáciu, ako keď sa Magistrát s mestskými časťami háda o tom, kto má pokosiť trávnik alebo opraviť niekde výtlk – obyvateľ, resp. klient si platí za nejaký produkt (kupuje byt alebo platí dane) a preto očakáva, že mu bude poskytnutá prisľúbená služba. V princípe ho nemusí zaujímať, kto sa ako dohodne, lebo má nárok na jej poskytnutie. Preto môže mať developer pravdu – a asi ju aj má – ale v tejto chvíli to veľa nemení.

Pasivita či odpor Petržalky v prebratí veľkého plánovaného parku do správy nie je veľkým prekvapením. Riedko zastavaná mestská časť s obrovským rozsahom zelených priestranstiev má príliš málo prostriedkov na to, aby sa dokázala postarať o existujúce plochy. Pribratie ďalšieho parku, navyše veľkého a náročného na údržbu, kde nebude stačiť len niekoľkokrát za rok pokosiť, bude ďalšou rozsiahlou položkou v rozpočte. Z politického hľadiska nepôsobí dobre, ak sa dáva veľa peňazí „prisťahovalcom“ (hoci mnoho obyvateľov Slnečníc sa presťahovalo z iných častí Petržalky) oproti starousadlíkom na pôvodnom sídlisku.

Nakoniec, dobrý dokladom schopností Petržalky o správu vlastného majetku je Sad Janka Kráľa, ktorý v posledných rokoch takmer iba chátral. Tých niekoľko zlepšení, ktoré sa tam udiali, boli výsledkom spolupráce s donormi, napríklad s blízkym nákupným centrom. Aj preto sa mestská časť s radosťou Sadu Janka Kráľa zbavila a odovzdala ho do správy Magistrátu.

Nebolo by správne z toho ale viniť vedenia mestskej časti. Príčinou je samotná forma jej zástavby. Sídliská sú priestorovo a ekonomicky neefektívnou formou zástavby, v čoho dôsledku nie je možné udržiavať parky a zeleň v dobrej kvalite. Občania síce požadujú čo najväčšie plochy zelene v blízkosti svojich bydlísk, neuvedomujú si však, že to má svoju cenu. Katastrofálne dôsledky riedkej zástavby na ekonomiku miest popísal kolektív autorov z ČVUT v Prahe. Na analýze pražských typov zástavby ukázali, že pre mesto by bolo najlepšie, keby sa preferovala hustá bloková štruktúra, ktorá sa v Bratislave vyskytuje napríklad v okolí Jakubovho námestia.

Situácia okolo parku či školy v Slnečniciach je tak dôsledkom mnohých chýb, ktoré sa v minulosti aj v súčasnosti robia. Vinník nie je len jeden. Developer zlyhal najmä v komunikácii, keď nedokázal včas vysvetliť, v čom je problém. Mestská časť by mohla urýchliť povoľovacie procesy a začať otvorene pristupovať k možnostiam zahusťovania sídliska. V Petržalke je na to vhodných plôch viac ako dosť. A územné plánovanie a stavebné normy by sa mali začať meniť tak, aby umožňovali vznik kompaktných, racionálnych a udržateľných miest.

Potom možno budú krásne a vzorne upravované parky pribúdať, resp. sa rekonštruovať, jeden po druhom. Lepšie je totiž mesto s menším počtom väčších, kvalitných a dobre spravovaných parkov, ako mesto so zanedbanou a nevyužitou zeleňou či „parkami“ na každom rohu. Vyskúšať to teraz môžu aj nešťastní obyvatelia Slnečníc.

 

Pozrite si výstavbu zóny Slnečnice - Mesto vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Compass Architekti / Pictown
  • Zdroj: Compass Architekti / Pictown
  • Zdroj: Compass Architekti / Pictown
  • Zdroj: Compass Architekti / Pictown
  • Zdroj: Compass Architekti / Pictown

Súvisiace články

Nový park aj problémy. Slnečnice sa menia na komplexnú štvrť, nejde to bez ťažkostí

17.03.2023 12:20:28 Andrej Sárközi

Rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate sa rozvíja nielen v podobe prípravy či výstavby nových obytných blokov a domov, ale aj vybavenosti. Spoločnosť tu buduje štvrť, kde sa dnes nachádza už tritisíc bytov, ktoré sú naplno obývané a zabehnuté. K tomu sa v posledných mesiacoch roka 2022 pridal aj park, ktorý bude po dokončení patriť k najväčším v meste. Nejde ale o jediné plány, ktoré zmenia podobu štvrte.

Čítať viac

Obrovský projekt bude ešte väčší: Slnečnice smerujú k zisku novej etapy

16.03.2023 14:07:58 Andrej Sárközi

Najväčší bratislavský rezidenčný projekt od developera Cresco Real Estate mení Petržalku aj rezidenčný trh v celej Bratislave. V súčasnosti tu žije približne päťtisíc obyvateľov a development sa naďalej rozrastá. Jeho súčasťou bude aj fáza Južné Mesto – Zóna A3+A5, ktorá po rokoch pokročila v povoľovacom procese.

Čítať viac

Nové veže majú zelenú. Slnečnice získajú prvé výškové budovy a zmenia panorámu Petržalky

06.12.2022 10:36:08 Andrej Sárközi

Petržalské Slnečnice začnú čoskoro opäť rásť. Nová etapa Nad Mestom doplní novovznikajúcu štvrť o najvyššie objekty v rámci celého developmentu. Miesto na okraji najväčšieho slovenského sídliska, kde sa momentálne stavia najväčší rezidenčný projekt v metropole, tak znova zmení svoju tvár a začne rásť do výšky.

Čítať viac

Najdostupnejšia časť Slnečníc je pred dokončením, na obyvateľov si ešte počká

02.12.2022 11:35:39 Andrej Sárközi

Najväčšie slovenské sídlisko sa v poslednom období významne mení. Prispieva k tomu aj rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate. Spoločnosť oznámila rozšírenie o "najdostupnejšiu" etapu v roku 2020, dnes sa jej prvá časť stáva realitou.

Čítať viac

Bratislava dostane nový veľký park. Dokončená bola jeho prvá časť

10.11.2022 16:56:05 Adrian Gubčo

Slovenská metropola je mimoriadne zelené mesto, pričom jeho veľká časť je doslova utopená v zeleni. Zvlášť sa to týka sídlisk, vrátane najväčšieho sídliska Petržalka. Napriek tomu získa ďalší park, ktorý je už dokonca v realizácii. Dokončená bola jeho prvá časť, po celkovom dobudovaní ho v tejto mestskej časti predčí jedine Sad Janka Kráľa.

Čítať viac

Ján Krnáč z Cresco Real Estate: Dúfam, že politici začnú rozmýšľať probiznisovejšie

28.10.2022 11:33:00 Adrian Gubčo

Cresco Real Estate je najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Vďačí za to v podstate jedinému projektu – Slnečniciam, masívnej obytnej štvrti na južnom okraji Petržalky. Plány však má rozsiahlejšie. Firma pripravuje nadštandardné nábrežné byty, výškové budovy a expanduje aj do zahraničia. O aktuálnych projektoch a situácii na trhu sme sa rozprávali s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom v Cresco Real Estate.

Čítať viac

Lepšie mesto v Slnečniciach: nové funkcie, ktoré zvýšia kvalitu života

03.10.2022 17:05:13 RED

Aj u nás pristupujú mnohí developeri k tvorbe svojich rezidenčných projektov komplexne, so širokým funkčným diapazónom, ktorý sa neredukuje iba na bývanie samotné. Namiesto jedného alebo viacerých domov vytrhnutých z okolitého kontextu prichádzajú dnes už s konceptami kompletnej štvrte s atribútmi plnohodnotného, fungujúceho mesta, ktorému nič nechýba.

Čítať viac

V Slnečniciach sa rozbieha predaj etapy Nad Mestom

11.04.2022 12:03:56 Adrian Gubčo

Veľký rezidenčný projekt Slnečnice na juhu Petržalky sa začne onedlho rozrastať o ďalšiu etapu. Južne od veľkého líniového parku vznikne časť Nad Mestom, tvorená piatimi výškovými budovami a trojicou nižších blokov. Výstavba by sa mohla teoreticky spustiť v najbližších týždňoch až mesiacoch. Medzičasom, developer Cresco Real Estate rozbieha oficiálny predaj bytov v nových domoch.

Čítať viac

Príprava školy v Slnečniciach napreduje, dátum realizácie však nemá

23.03.2022 13:51:44 Adrian Gubčo

Slnečnice na juhu Petržalky od developera Cresco Real Estate majú byť komplexnou obytnou zónou, ktorá bude obsahovať aj náležitú občiansku vybavenosť. Okrem obchodov a služieb tu má preto vzniknúť aj spojená materská, základná a stredná škola. Mnohí súčasní aj potenciálni obyvatelia na ňu netrpezlivo čakajú. Kedy však naozaj vznikne a ako bude vyzerať?

Čítať viac

Slnečnice sa pripravujú na ďalšiu etapu rozvoja

30.11.2021 16:08:00 Adrian Gubčo

Slnečnice na južnom okraji Petržalky sú dnes najväčším bratislavským rezidenčným projektom. Už dnes tu žije približne 5-tisíc obyvateľov, pribudnúť by tu mal minimálne dvojnásobok tohto počtu. V dohľadnej dobe sa predpokladá štart ďalších častí developmentu. Čo sa v Slnečniciach doteraz podarilo a aký bude najbližší vývoj novej štvrte?

Čítať viac

Cresco plánuje v roku 2021 dodať na trh takmer tisíc bytov

04.02.2021 10:43:45 Adrian Gubčo

Developerovi Cresco Real Estate sa aj napriek pandémii koronavírusu COVID-19 darí predávať stovky bytov. V minulom roku dal do ponuky 448 bytov v rastúcich Slnečniciach na juhu Petržalky, tento rok chce pridať ďalšiu bezmála tisícku bytov. Záujem o byty je podľa developera stabilne silný, v dôsledku čoho nemožno predpokladať pokles cien nehnuteľností.

Čítať viac

UniQ Slnečnice rastie, prvé domy sú už v štádiu hrubej stavby

07.10.2020 14:50:00 Adrian Gubčo

Slnečnice sú najväčším rezidenčným projektom na Slovensku a ako také obsahujú viacero typov zástavby s rozličným štandardom a charakterom. Aktuálne sú rozdelené na dve základné časti – Viladomy a Mesto, pričom prvá časť sa blíži k definitívnemu dokončeniu. Posledná, štvrtá etapa Viladomov, nazvaná UniQ Slnečnice, už získava definitívne kontúry.

Čítať viac

Ďalšie časti Slnečnice – Mesto sú pred dokončením, nasledovať bude rozvoj výškovej časti

02.03.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

V najväčšom bratislavskom rezidenčnom projekte rastie okrem nedávno prezentovaného sektoru Slnečnice – Viladomy aj hustejšie zaľudnená a zastavaná štvrť Slnečnice – Mesto.  Práce sa dnes sústredia na trojicu blokov južne od Ulice Zuzany Chalupovej A4-A6, po ktorých dokončení sa má spustiť realizácia výškových domov južne od zamýšľaného centrálneho parku.

Čítať viac

Slnečnice pridávajú novú etapu, má byť najdostupnejšia zo všetkých

20.02.2020 11:15:13 Adrian Gubčo

Najväčší bratislavský rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate sa rozrastie o ďalšiu etapu, tentokrát o prvú, ktorá vznikne západne od budúcej električkovej trate v Zóne Mesto. Trojica domov, nazvaných Slnečnice Pop, má byť relatívne najdostupnejším bývaním v celej štvrti.

Čítať viac

Prvá časť tretej etapy Slnečnice – Viladomy je dokončená, štvrtá už rastie

14.02.2020 13:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, Slnečnice, sa neustále rozširuje a postupne mení na veľkú mestskú štvrť. Realizácia sa spustila najprv v sektore Viladomy, kde sa aktuálne finišuje s  treťou etapou. Výstavba sa už spustila aj v prípade štvrtej, ktorá development danej časti projektu uzavrie.

Čítať viac

Škola v Slnečniciach má záväzné stanovisko

06.02.2020 15:20:20 Adrian Gubčo

V Bratislave by mohla čoskoro po veľmi dlhej dobe pribudnúť nová škola. V rastúcej štvrti Slnečnice je naplánovaný vznik zariadenia zahŕňajúceho materskú, základnú aj strednú školu, a to v modernom dizajne a s prihliadnutím na aktuálne trendy vo výučbe a vzdelávaní. Projekt získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Čítať viac

Výškové budovy v zóne Slnečnice – Mesto majú záväzné stanovisko

01.08.2019 09:12:00 Adrian Gubčo

Ďalšia výrazná časť masívneho projektu Slnečnice, sektor Mesto, je bližšie k výstavbe. Kladné záväzné stanovisko obdržali zóny B3, B4 a AB2, kde sa budú nachádzať (pravdepodobne) najvyššie objekty v rámci celých Slnečníc. V intenzívnej príprave sú však aj ďalšie časti vznikajúcej mestskej štvrte od developera Cresco Real Estate.

Čítať viac

Slnečnice Viladomy sa rozšíria o poslednú etapu, nazvanú UniQ Slnečnice

04.06.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Real Estate spúšťa predaj bytov v poslednej zo štyroch etáp v sektore Slnečnice – Viladomy. Podľa Cresca ide o najlepšiu časť Slnečníc, čomu podriadil aj názov etapy, UniQ Slnečnice, odkazujúc na svoje „elitné“ projekty. Výstavba prvých domov by sa mala spustiť ešte tento rok.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Mesto, 17.3.2019

29.03.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Po aktuálnom pohľade na výstavbu prvej časti rezidenčného developmentu Slnečnice, teda Slnečnice – Viladomy, sa dnes pozrieme aj na postup výstavby sektoru Slnečnice – Mesto. Ide o súčasť projektu, v rámci ktorého vzniká na južnom okraji Petržalky v réžii developera Cresco Group najväčší rezidenčný zámer v Hlavnom meste, ako aj celá nová obytná štvrť.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Viladomy, 17.3.2019

25.03.2019 09:40:00 Adrian Gubčo

Vznikajúca štvrť Slnečnice na južnom okraji Petržalky neustále rastie, čo sa týka obidvoch jej aktuálnych častí – zóny Mesto aj zóny Viladomy. V tomto update sa pozriem na druhý menovaný sektor, kde aktuálne vzniká tretia etapa mohutného rezidenčného developmentu od developera Cresco Group.

Čítať viac

Slnečnice odhaľujú ďalšiu etapu, pribudnú sektory AB1 a AB4

23.10.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group odhaľuje ďalšie sektory masívneho projektu Slnečnice – AB1 a AB4, ktoré vzniknú medzi aktuálne rozostavanými objektami zóny Slnečnice – Mesto (domy A3 a A6) a budúcim koridorom električkovej trate. Pôjde o časť s najlepšou dostupnosťou do centra mesta, najväčšou predpokladanou koncentráciou obyvateľstva a najcentrálnejším charakterom, čo má podčiarkovať aj urbanizmus a architektúra tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Slnečnice spúšťajú ďalšiu etapu zóny Mesto a odhaľujú centrálny park

10.09.2018 11:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group spúšťa predaj ďalšej etapy v projekte Slnečnice - zóna Mesto. Etapa A6 bude poslednou v rámci danej časti projektu tvorenej súborom rezidenčných blokov a riadkovej zástavby doskových domov. Spoločne s etapou A6 sa dobuduje aj podstatná časť rezidenčného parku, ktorý bude hlavnou osou tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Ďalšia časť projektu Slnečnice - Viladomy v predaji

26.06.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco dáva v týchto dňoch do predaja ďalšiu časť rezidenčnej štvrte Slnečnice - Viladomy, konkrétne ide o druhú časť tretej etapy. Tá by sa týmto mala sfinalizovať, neskôr pribudne ešte štvrtá etapa.

Čítať viac

Nové nákupné možnosti v Petržalke

01.06.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka, napriek svojmu rozsahu, neponúkala veľkú variabilitu v oblasti maloobchodných prevádzok, ktoré sa tu nachádzajú a boli obmedzené na pár prevádzok supermarketov a určitého počtu menších obchodíkov. To sa však mení s rozvojom tzv. farmárskych tržníc, ktorých v krátkom čase pribudli hneď dve.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice, 23.05.2018

29.05.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po update z výstavby zóny Viladomy a nových vizualizáciách ďalšej časti zóny Mesto tu sú ďalšie novinky zo Slnečníc, konkrétne z výstavby doteraz najväčšej časti projektu - prvých blokov zóny Mesto. Novú štvrť realizuje developer Cresco Group.

Čítať viac

Nová podoba ďalšej časti Slnečnice - Mesto odhalená

27.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Pri projekte Slnečnice ešte nejakú dobu ostaneme. Tentokrát sa pozrieme na novú podobu ďalších dvoch častí zóny Mesto, B3 a B4. Aktualizovaný dizajn predstavili architekti zo štúdia Compass Architekti.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice Viladomy, 23.05.2018

25.05.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Rozvoj južného okraja Petržalky v podobe projektu Slnečnice rýchlo napreduje, pričom developer Cresco Group má vo výstavbe aktuálne až štvorciferný počet bytov. Masívny development pozostáva z dvoch častí, Mesto a Viladomy, v tomto update sa pozrieme na Viladomy.

Čítať viac

Farmársky trh v Slnečniciach sa čoskoro otvára

06.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group, stojaci za projektom Slnečnice, oznámil dátum otvorenia farmárskej tržnice Trch., ktorý bude súčasťou nákupného centra Slnečnice Market v Zóne Mesto. Prvé prevádzky sa otvoria 12. apríla.

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc odhalená

27.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po nedávnom predstavení časti projektu Slnečnice s oficiálnym názvom C0, neoficiálne Kopec, sa odhaľuje ďalšia, ktorá bude súčasťou Zóny Mesto. Oficiálne ide o sektory B3-B4-AB2, kde vzniknú, okrem iného, výškové dominanty celej novej štvrte od developera Cresco Group.

Čítať viac

Čo bude ďalšia fáza Slnečníc?

23.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku v postsocialistickom období, Slnečnice od developera Cresco Group, neustále rastie. Najviac rozbehnutá je Zóna Viladomy, kde sa aktuálne buduje prvá časť tretej fázy (zo štyroch). Aktívne sa pracuje aj v Zóne Mesto, kde bol dokončený prvý bytový dom a ďalšie štyri bloky sú vo výstavbe. Pomaly sa tak schyľuje k naštartovaniu ďalšej časti Slnečníc, oficiálne nazývanej C0.

Čítať viac

Nové byty v projekte Slnečnice - Mesto

06.12.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group oznámil, že dáva do predaja ďalšie byty v projekte Slnečnice - časť Mesto. V dome A5 vznikne v dvoch blokoch 230 bytov.

Čítať viac

V Bratislave dnes pribudne nové nákupné centrum

30.11.2017 08:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group dnes otvára nákupné centrum Slnečnice Market, ktoré vzniklo v postupne rastúcej štvrti Slnečnice, zóne "Mesto". Centrum pozostáva z dvoch častí, dnes sa otvára prvá z nich s obchodmi bežnejšieho charakteru, druhá časť s farmárskou tržnicou a gastrom pribudne na začiatku roka 2018.

Čítať viac

Novinky zo Slnečníc

19.10.2017 13:30:00 Adrian Gubčo

Slnečnice, petržalský projekt developera Cresco Group, sú dostatočne veľké na to, aby vytvorili samostatnú štvrť. Na to však potrebujú aj dostatočné množstvo potrebnej vybavenosti a kvalitné dopravné spojenie do zvyšku mesta, aby sa mohli naplno zapojiť do života Bratislavy. A práve s novinkami z týchto oblastí developer teraz prichádza.

Čítať viac

Nová fáza Slnečnice - Mesto odhalená

01.06.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Spolu s dokončovaním prvého z domov zo sektoru Mesto v rámci rozsiahleho projektu Slnečnice, developer Cresco Group dáva do predaja a spúšťa výstavbu ďalšieho domu, ktorý ako prvý vyrastie na južnej strane nového mestského bulváru, teda Ulice Zuzany Chalupovej. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube