Author photoAdrian Gubčo 04.12.2019 09:43

Oprava električkovej trate na Americkom námestí ide opäť do súťaže

Hlavné mesto pôvodne plánovalo opraviť počas tohto roka okrem Karlovesko-dúbravskej radiály aj dve ďalšie trate – v Rači a na Americkom námestí v centre. Obe rekonštrukcie však výrazne meškajú. V prípade druhej menovanej sa až teraz opätovne spúšťa súťaž na zhotoviteľa, potom, ako bola prvá pre prekročenie plánovaného rozpočtu zo strany uchádzačov zrušená.

Dopravný podnik, ktorý je akciovou spoločnosťou Hlavného mesta, vyhlásil novú súťaž v týchto dňoch. Hlavnú zmenu v podmienkach predstavuje podľa portálu iMHD.sk zvýšenie odhadovanej ceny zákazky o 50-tisíc eur na 2.850.000 eur. Pôvodné ponuky prevyšovali odhad o približne pol milióna.

Úspech novej súťaže je tak otázny. Cena ostáva jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk, Dopravný podnik predpokladá, že výslednú cenu zníži elektronickou aukciou. Stavenisko by malo byť zhotoviteľovi odovzdané do 14 dní od uzavretia zmluvy s víťazom súťaže, práce musia byť ukončené najneskôr 30. novembra 2020, hoci Dopravný podnik by chcel mať trať opravenú do 1. marca 2020.

Pozitívom ostáva, že sa nezmenili špecifikácie diela, rekonštrukcia trate tak prinesie zvýšenie kvality nielen samotnej dopravnej stavby, ale aj priľahlého verejného priestoru. Ten je napriek exponovanej polohe takmer v centre mesta zanedbaný a pre chodcov či cyklistov nepríjemný. Situácii nepomáha ani zlý stav blízkeho parčíku na Americkom námestí.

V rámci projektu by sa mala zmeniť poloha trate, ktorá sa posunie približne o meter bližšie k zmieňovanému parčíku. To umožní rozšíriť absurdne úzky chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Chodníky budú vydláždené veľkoformátovou betónovou dlažbou, podobnou ako v Karlovej Vsi, hoci chodník bude tmavý (farba grafit) a vodiaci pás bledý (farba andezit). Povrch trate bude vydláždený kamennou dlažbou, od chodníkov bude oddelený kamennými obrubníkmi.

Skvalitniť sa má aj vybavenie zastávky, predpokladá sa osadenie veľkoformátového prístrešku, inštalovanie elektronickej tabule a osadenie nových lavičiek na okraji parku, takže sa zlepšia možnosti sedenia, čo ocenia najmä seniori. Označník zastávky už bude vysoko pravdepodobne v novom dizajne, ktorý Dopravný podnik inštaluje na trati v Karlovej Vsi.

Dnes jeden z najzanedbanejších úsekov električkových tratí v meste sa tak výrazne zmení, čím sa zvýši kultúrnosť celého prostredia. Dobrá úroveň priestoru zastávok je dôležitým nástrojom pri zvyšovaní atraktivity verejnej dopravy, rovnako ako dobrá kvalita infraštruktúry a spoľahlivosť prevádzky. Ak sa podarí už tentokrát mestu úsek zrekonštruovať, Bratislave to nepochybne pomôže.

 

S rekonštrukciou trate na Americkom námestí čiastočne súvisí uvažovaná revitalizácia Floriánskeho námestia. Celý priestor si zasluhuje súťaž, kvôli meškaniam je však zložité predvídať, kedy by mohla byť realitou. Zdroj: Endorfine + Martin Gajdoš

 

Aj napriek zvýšeniu kvality, problémom stále ostáva meškanie, ktoré je súčasťou viacerých mestských projektov. Oproti pôvodným odhadom a termínom sa značne oneskorilo dokončenie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, kde sa spustenie prevádzky na prvom úseku trate predpokladalo už na konci septembra, mešká aj s týmto projektom súvisiaca oprava krátkeho úseku električkovej trate v Rači, ktorá mala byť taktiež hotová ešte tento rok.

V prípade obnovy verejných priestranstiev sa oproti pôvodným predpokladom menia termíny pri projekte Živé námestie, kde ešte stále nebola spustená architektonická súťaž, avizovaná už dávno, a posúvajú sa aj dátumy realizácie niektorých „quick wins“. Pôvodne sa hovorilo, že v roku 2019 Hlavné mesto vyhlási aj súťaž na premenu Komenského námestia, dnes sa už hovorí o začiatku roka 2020.

Meškania majú rozličné dôvody, viac či menej objektívne. Vo verejnosti však jasná komunikácia harmonogramu a jeho následné nedodržanie vzbudzuje – oprávnene – sklamanie, až znechutenie. To má následne vplyv na podporu ďalších projektov, zvlášť tých, ktoré prinášajú pocit zníženia komfortu, ale aj na samotnú realizáciu niektorých zásahov, ktoré sú dôležité a súvisia spolu.

Príkladom je aj Americké námestie, ktorého sa dotýka hneď dvojica zámerov. Prvým z nich je pripravovaná modernizácia Ružinovskej radiály, pričom riešený úsek začína práve vo vyústení Špitálskej do Amerického námestie. Témou je transformácia súčasnej zastávky na prestupný uzol medzi električkami a trolejbusmi a súvisiace úpravy verejného priestoru, predovšetkým parčíku na Americkom námestí.

S tým zas súvisí iniciatíva obnovy Floriánskeho námestia, kde už bola predstavená štúdia možných úprav. Hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte na rok 2019 peniaze na prípravu rekonštrukcie, no nemám informáciu, že by niečo v tomto smere prebehlo.

Kažodpádne, celý tento veľký a potenciálne veľmi významný priestor od Floriánskeho cez Americké námestie, vrátane súvisiacich ulíc, si zasluhuje veľkú a komplexnú architektonickú súťaž, ktorá bude rátať aj s možnosťou realizácie „Schlosserovej spojky“, teda trate cez areál Unverzitnej nemocnice, alebo utlmením Mickiewiczovej. Vzhľadom na posuny v príprave súťaží sa však táto nemusí stihnúť ani v roku 2020, nehovoriac o realizácii, čo ohrozuje koncepčnosť jednotlivých zásahov.

Zvyšujúca sa úroveň intervencií vo verejnom priestore aj svedomitejší prístup k budúcim projektom je veľmi pozitívnym posunom, ktorého sme v poslednom období svedkami. Vedenie Hlavného mesta má nemalé ambície, ktoré sa snaží postupne meniť na realitu. Popri tom však netreba zabúdať, že existuje viacero zámerov, ktoré sú aktuálne a pre zlepšenie funkčnosti mesta dôležité. Silnejšie reflektovanie týchto potrieb by mohlo priniesť rovnaký, ak nie ešte väčší efekt, ako v prípade iných zámerov, ktoré sa Hlavné mesto chystá realizovať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube