Author photoAdrian Gubčo 31.01.2022 12:51

Hlavné mesto postupuje v príprave obnovy Grösslingu

Hlavné mesto pomaly napreduje v príprave rekonštrukcie kúpeľov Grössling, jednej z ikonických pamiatok starej Bratislavy. Pre Magistrát ide o jeden z vlajkových projektov v súčasnom období. Rekonštrukciu chce naplno rozbehnúť v najbližších rokoch, už dnes ale vykonáva aktivity, smerujúce k príprave areálu na stavebné práce. Dôležitým úspechom je aj zabezpečenie financovania s pomocou externých partnerov.

Otvorený priestor nádvoria na Kúpeľnej a obnovený komín. Fotografia z 2.1.2022

Otvorený priestor nádvoria na Kúpeľnej a obnovený komín. Fotografia z 2.1.2022

O aktuálnom priebehu prác na príprave rekonštrukcie Grösslingu informovalo Hlavné mesto na sociálnej sieti. Ako píše Magistrát, na projekt sa viaže množstvo aktivít, ktoré ho približujú k realizácii. Kľúčová novinka zaznela už v novembri minulého roka. Mesto spoločne so Slovak Investment Holding, (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvorili zmluvu, ktorou založili obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grössling. Magistrát tým získal menšinového partnera, ktorý čiastočne pomôže s financovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta. Spoločnosť MKK Grössling, s.r.o., bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grössling aj ich následnú prevádzku.

Nejde o malé prostriedky. Štátny investičný fond Slovak Investment Holding poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti. Výška vkladu Hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850.000 eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. Vďaka tomu bude možné získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, nakoľko sa zvýšia vlastné zdroje projektu. Hlavné mesto predpokladá, že projekt bude návratný, pričom teraz robí potrebné analýzy a opatrenia, aby tomu skutočne tak bolo.

Aj preto, ako píše, riešilo „...desiatky otázok s budapeštianskymi kúpeľníkmi, s energetikmi, s hygienou, knižnicou,...“ Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) už dlhodobo konzultuje so skúsenými expertmi z Budapešti mnohé prevádzkové aj technické otázky, vďaka čomu majú bratislavské kúpele fungovať efektívne a ekonomicky. Riaditeľ budapeštianskych kúpeľov bol porotcom v rámci architektonickej súťaže na projekt rekonštrukcie.

Medzičasom, na kúpeľoch prebiehajú aj fyzické aktivity. Podľa mesta, odstránené boli nánosy z 90. rokov, napríklad sádrokartóny, zakrývajúce staršie architektonické prvky interiéru v objekte. Ďalej boli zbúrané dve stavby zo 70-tych rokov 20. storočia vo dvore na Kúpeľnej ulici a zrekonštruovaný bol komín, ktorý už bol narušený. Obnovený bol za použitia pôvodných tehál a teraz má byť „dôležitou súčasťou identity“ Grösslingu. Vyčistená bola aj studňa objektu, a to v spolupráci s potápačmi.

Mesto upozorňuje, že aktuálne s architektmi, teda talianskou kanceláriou OPPS Architettura, ktorá zvíťazila v medzinárodnej architektonickej súťaži, rieši projektovú dokumentáciu a pripravuje sa na ďalšiu fázu rekonštrukcie. „Aktuálne sa dejú povoľovacie procesy predstihových prác – hlavne búracie prace,“ hovorí Annamária Ondrejková, PR špecialistka MIBu. „V lete začíname búracie prace vnútorných priečok – to znamená 80 % vnútorných priečok z čoho väčšina je z rokov 1970-75.“ Samotná rekonštrukcia budov, tvoriacich komplex kúpeľov Grössling, sa má spustiť asi až v priebehu budúceho roka.

Ešte predtým by sa však mohla rozbehnúť úprava verejného priestoru v dotyku s kúpeľmi. Mesto totiž predpokladá úpravu parčíka na Medenej, kde je dnes menšia výsadba, oddelená od okolia cestou s parkovaním. Po novom sa však má táto plocha prepojiť a slúžiť chodcom. Talianski architekti tak vytvorili civilizované predpolie budovy kúpeľov a knižnice. „Úprava verejného priestoru je naplánovaná na koniec roka 2022 a začiatok roka 2023,“ predpokladá Ondrejková. Táto časť centra tým citeľne opeknie.

 

Rekonštrukcia verejného priestoru na Medenej sa začne už tento rok. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 

 

Skutočne výraznou zmenou však bude až dokončenie rekonštrukcie kúpeľného areálu, ktorý by mal mať na základe prezentovaných vizualizácií špičkovú kvalitu. Do roka 2026 sa nevyužívané a zanedbané objekty premenia na pýchu mesta. Historicky bol Grössling dôležitým miestom pre socializáciu obyvateľov mesta. Kúpele nemali totiž športovú funkciu, ale skôr očistnú a s tým spojenú komunitnú, pričom sa tu stretávali ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev. Návšteva kúpeľov patrila k identite obyvateľov mesta rovnako, ako prechádzky po Korze, návšteva legendárnych kaviarní a vinární alebo výlety na Železnú studničku a propelerom do Sadu Janka Kráľa.

Rovnakú ambíciu – premeniť kúpele na miesto oddychu, relaxu a kultúrneho vyžitia v historickom prostredí – má mesto aj teraz. OPPS Architettura sa vo vynikajúco obsadenej súťaži presadila mimoriadne citlivým konceptom, ktorý vyzdvihuje pôvodné kúpele a nenásilne ich dopĺňa o súčasné funkcie a nároky. Grössling bude mať síce originálnu atmosféru, zároveň však doplnenú o súčasnú, no nadčasovú vrstvu, ktorá by sa mala s prostredím dobre zžiť. Odborníci sa zhodujú na mimoriadnej úrovni súťažného návrhu.

V Grösslingu sa tak opäť využijú pôvodné plavecké aj sedacie bazény, ktoré budú prepojené so susednými dvormi, ktoré budú mať formu zimných záhrad s intenzívnou výsadbou zelene. Ako novinka bude vybudovaný vonkajší bazén, ktorý bude práve vo dvore na Kúpeľnej, kde boli teraz odstránené nánosy zo 70-tych rokov. Umiestnené tu budú aj horúce a ochladzovacie bazény, sauny alebo priestory pre masáže. Úplne novou funkciou bude pobočka mestskej knižnice, doplnená o kaviareň a niekoľko bytov s ateliérmi, určenými pre umeleckú rezidenciu.

Vznikne tak ucelený komplex, ktorý má obnoviť pôvodnú tradíciu relaxu a socializácie v centre mesta. Magistrát si od projektu sľubuje vysokú úspešnosť a zvýšenie kvality života obyvateľov Bratislavy. Za projektom okrem kvalitných architektov stoja aj skúsení organizátori, ktorí už oživili niektoré zo známych bratislavských priestorov – predovšetkým Gábor Bindics, aktuálne pracujúci na MIBe, ktorý sa podieľal na oživení Starej tržnice alebo vzniku KC Dunaj. Mesto sa už teraz rozličnými sprievodnými aktivitami (vydávaním grafík, publikácii alebo fotografií) snaží verejnosti vryť víziu obnovenia života v kúpeľoch do hlavy.

Ak sa skutočne podarí Grössling bez vážnejších komplikácií a predražení zrekonštruovať a projekt bude v sľubovanej kvalite, predvídam mu celkom dobrú šancu na mimoriadnu popularitu. Pravdepodobne sa mu ujde pozornosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Je celkom možné, že pôjde o vyzdvihovaný príklad rekonštrukcie medzi architektmi a možno si ho všimnú aj medzinárodné lifestylové magazíny typu Monocle. Zatiaľ doma mu môže obľúbenosť vydržať aj po prvotnej vlne zvedavosti, keďže bude mať vyššiu úroveň, ako štandardné wellness centrá v rámci privátnych hotelov. Môže sa stať jednou z turistických zaujímavostí mesta.

Či to bude stačiť aj na ekonomickú návratnosť, je otázne, ale treba dúfať, že áno. Projekt totiž s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde do definitívnej realizácie, bez ohľadu na výsledok tohtoročných volieb. V takom prípade sa na financovaní rekonštrukcie a následnej prevádzke bude podieľať aj verejnosť. Bolo by vhodné, keby sa Grössling stal po všetkých ohľadoch benefitom mesta a nie nádhernou, no predsa len záťažou.

 

Pozrite si fotografie z Grösslingu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura 

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube