Author photoAdrian Gubčo 29.11.2021 17:27

Hlavné mesto je o krok bližšie k rekonštrukcii Grösslingu, získalo partnera na financovanie

Rekonštrukcia a oživenie legendárnych kúpeľov Grössling je po dnešku o krok bližšie. Mestské zastupiteľstvo aj Protimonopolný úrad SR odobrili vznik obchodnej spoločnosti pre kúpele Grössling. Táto spoločnosť bola založená dnes podpisom zmluvy medzi dvoma partnermi, Hlavným mestom SR Bratislava a štátnym investičným fondom Slovak Investment Holding, a. s.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura

Ako informuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), mesto Bratislava a Slovak Investment Holding, (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvorili zmluvu, ktorou založili obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grössling. Magistrát tým získal menšinového partnera, ktorý čiastočne pomôže s financovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta. Spoločnosť MKK Grössling, s.r.o., bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grössling aj ich následnú prevádzku. Vzniknúť tu majú mestské kúpele, knižnica, kaviareň, priestor pre deti či parčík.

Štátny investičný fond Slovak Investment Holding poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti, čo je v súlade s aktivitami fondu v oblasti obnovy kultúrnych pamiatok (aj za použitia fondov). Výška vkladu Hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850.000 eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. MIB vysvetľuje, že vďaka investícii od SIH sa zníži potreba projektového financovania a súčasne sa tým novovzniknutej firme umožní získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, nakoľko sa zvýšia vlastné zdroje projektu. Vklad Hlavného mesta je tak limitovaný a projekt sa bude financovať primárne z externých zdrojov.

Pre Grössling bol vypracovaný projekt a nastavený model tak, aby pri dennej návštevnosti približne 500 ľudí boli kúpele schopné zarobiť si na svoju prevádzku aj postupné splácanie bankového úveru. „Teším sa, že partnerom pre takýto projekt je práve SIH, ktorý na rozdiel od investorov z privátnej sféry sleduje aj iné ako komerčné parametre, ako je rozvoj kultúrnych inštitúcií v meste, ktoré sú pre mesto a jeho občanov nesmierne dôležité,“ povedal primátor Hlavného mesta Matúš Vallo. Obnova kúpeľov patrí v súčasnosti k najvýznamnejším investičným prioritám Bratislavy.

V minulosti mali vysokú popularitu, od 90-tych rokov 20. storočia, kedy boli uzavreté, však chátrali. Dnes sú výrazne zanedbané, čo si vyžiada nemalé náklady. Napriek tomu by mal byť projekt pre mesto výhodný. „Obnova kúpeľov Grössling je príkladom, že aj v oblasti kultúry je možné robiť sebestačné a dlhodobo udržateľné projekty. Máme radosť, že investícia SIH pomôže prinavrátiť život tejto ikonickej pamiatke Bratislavy,” uviedol Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SIH.

MIB označuje kúpele Grössling za „jednu z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy“. Aktivity, smerujúce k ich oživeniu, sa spustili veľmi skoro po vzniku samotného inštitútu. Medzinárodná architektonická súťaž na rekonštrukciu bola vyhlásená v marci 2020, výsledky boli predstavené v novembri minulého roka. Víťazom sa stala talianska kancelária OPPS Architettura, ktorá sa presadila svojou citlivosťou, rešpektovaním historickej podstaty kúpeľov aj dobrým prevádzkovým konceptom.

Víťazi súťaže aktuálne pracujú na projektovej dokumentácii, aby sa mohla samotná rekonštrukcia spustiť v priebehu budúceho roka. Ešte predtým budú dokončené prípravné a čistiace práce, ktoré sa už rozbehli. Mesto realizuje búracie práce, v rámci ktorého sa odstraňujú nenosné vnútorné vrstvy konštrukcie, ktoré postupne pribúdali už od konca 2. svetovej vojny a podľa odborníkov nemajú historickú hodnotu. Obnovený bol aj komín z roku 1914 a odstránené prebytočné objekty od Kúpeľnej ulice, kde sa predpokladá zriadenie vonkajšieho bazénu. Celkové dokončenie rekonštrukcie kúpeľov a spustenie prevádzky sa predpokladá v roku 2026.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura

 

Kúpele Grössling sú ikonickým miestom starej Bratislavy a výraznou súčasťou tradičnej identity mesta. V minulosti išlo o významné miesto pre socializáciu a tento význam sa v istom ohľade zachoval až do konca ich prevádzky v roku 1994. Platí to aj napriek tomu, že pôvodná očistno-spoločenská a rekreačná funkcia sa transformovala na športovú. Aktuálna rekonštrukcia by sa však mala vrátiť k základom – kúpele budú miestom oddychu a relaxácie. Tento cieľ má podporiť aj premiestnenie pobočky Mestskej knižnice do objektu a doplnenie kaviarne. 

Architektonický návrh rekonštrukcie je nesmierne príťažlivý a s ohľadom na investora sa snáď žiadna výraznejšia racionalizácia konať nebude. Ak tomu tak bude, Bratislava získa opäť svoju ikonu. Kúpele prispejú k oživeniu priľahlej lokality. Mesto chce zrevitalizovať nástupný priestor od Medenej, kde vznikne atraktívny parčík, do roku 2026 by mohla určité kroky prijať aj mestská časť Staré Mesto. Zóna je súčasťou tzv. Južného predmestia, zóny, ktorej verejný priestor má byť predmetom architektonickej súťaže už v priebehu tohto roka.

Rozšíri sa tým atraktívna a upravená časť historického centra Bratislavy s vyššou kvalitou verejného priestoru. To by mohlo vyvolať multiplikačný efekt a ďalej lákať do kúpeľov nových návštevníkov. Pre ich ekonomické prežitie je dôležité, aby si udržali návštevnosť dlhodobo a získali svojich verných užívateľov. Popritom ale potrebujú lákať aj širšiu komunitu medzi domácimi obyvateľmi a turistami, k čomu môže okrem propagácie a architektúry budovy a jej interiérov dopomôcť aj prostredie.

Ak bude Grössling úspešný, mohlo by to vyvolať dopyt po vzniku ďalších mestských kúpeľov. V postpandemickom období sa pravdepodobne aj tak zvýši záujem o možnosti zlepšovania zdravia a očisty tela, spojené s rekreáciou. Hoci podobné objekty už mesto nevlastní (kúpele chudobných na Kollárovom námestí boli tak či tak výrazne prestavané), mohlo by sa zamýšľať nad vybudovaním vlastného wellness sveta, spojeného s relaxačným bazénom. Ako logická voľba sa ponúka nevyužitý pozemok severovýchodne od kúpaliska Tehelné pole.

Táto plocha spĺňa všetky potrebné atribúty: ide o majetok Hlavného mesta, Územný plán tu predpisuje funkciu šport, telovýchova a voľný čas, objekt s daným využitím by mohol vhodne rozvinúť prevádzku susedného kúpaliska a mohol by priniesť napríklad aj parkovacie kapacity, využiteľné návštevníkmi kúpeľov či kúpaliska. Okolitá lokalita má športový charakter a zástavba je tvorená budovami väčšej mierky, takže nový projekt by mohol mať aj niekoľko podlaží. V prípade architektonickej súťaže by sa mohli architekti naplno realizovať. Veľmi teoreticky by sa dal napríklad aj prestrešiť susedný bazén tak, aby kúpalisko fungovalo celoročne.

Ak má Bratislava ponúkať vysokú kvalitu života, musí okrem iných samozrejmých parametrov – dostupného bývania, ekonomických možností, dopravných spojení a príležitostí pre vzdelávanie – poskytovať aj dobrú úroveň a diverzitu možností pre relax a rekreáciu. Ľudia sa okrem práce a funkčných činností potrebujú aj zabávať. Rozumeli tomu mestskí radní na konci 19. storočia, keď vznikli pôvodné kúpele Grössling. Je dôležité, aby tomu mesto – a verejnosť – rozumelo aj dnes.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / OPPS Architettura

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube