Author photoAdrian Gubčo 14.06.2023 18:17

Pýcha Bratislavy bližšie k obnove: Mesto čaká na povolenia pre Grössling

Obnova kúpeľov Grössling je jedným z najočakávanejších verejných projektov v Bratislave. Prinavrátiť sa má zašlá sláva legendárneho oddychovo-športového areálu v centre mesta na Kúpeľnej ulici. Stavebníkom je Hlavné mesto, ktoré postupne napreduje v získavaní povolení pre komplexnú rekonštrukciu, ktorá zmení nielen budovu, ale aj priľahlé verejné priestory.

Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Kúpele Grössling sa nachádzajú v priestore medzi Medenou a Kúpeľnou ulicou a Vajanského nábrežím. S týmto miestom sa spájajú už od roku 1895 a veľmi rýchlo si získali mimoriadnu popularitu. Kúpele sa stali dôležitou mestskou inštitúciou – nešlo len o miesto hygieny, ale aj o spoločenský bod, kde sa stretávali viaceré spoločenské vrstvy vtedajšej Bratislavy.

V tom čase mali predovšetkým rekreačný a liečebný účel. Vrcholné obdobie nastalo okolo roku 1914, kedy bola k existujúcemu 12-metrovému bazénu a trojici sedacích bazénov pristavaná ďalšia trojica sedacích bazénov a 25-metrový bazén. Ďalšia prestavba nastala v rokoch 1929-1930, kedy pod gesciou architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseiho vznikol od Vajanského nábrežia nový hlavný vstup, nasmerovaný do športovej časti kúpeľov. V tom čase sa začal zvyšovať aj športový význam Grösslingu. Od roku 1942 začali pozvoľna upadať, až boli v roku 1994 zatvorené.

Dlhšiu dobu bol areál predmetom sporov, ku koncu minulého desaťročia sa však mestu otvorili ruky a začal sa zdôrazňovať význam potenciálnej rekonštrukcie. Pre vedenie Magistrátu, ktoré nastúpilo na konci roka 2018, sa stala z Grösslingu priorita.

Galéria

  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Axonometria. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

Po úvodných analýzach a konzultáciách pristúpilo mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy v roku 2020 k architektonickej súťaži. Vo vynikajúcej konkurencii 76 pracovísk sa napokon presadila talianska kancelária OPPS Architettura. Víťazný návrh sa prezentoval citlivou, no zároveň súčasnou koncepciou, rešpektujúcou nároky na zvýšenie kvality kúpeľov aj doplnenie nových funkcií.

Po novom totiž kúpele nebudú plniť len rekreačnú, ale aj kultúrnu funkciu – naplánovaná je tu pobočka Mestskej knižnice. Prepojená bude s exteriérom, teda parčíkom na Medenej ulici. Tu by malo pribudnúť sedenie, zachovať sa zeleň (stromy) a vytvoriť sa má vodný prvok. Špičkovú úroveň má samozrejme dosiahnuť aj oddychová časť.

Od ukončenia súťaže až doteraz sa podarilo vyjasniť ďalšie otázky – najmä financovanie. Hlavné mesto tvrdí, že napriek rozpočtu, ktorý by mal byť minimálne 14 miliónov eur, je zámer samofinancovateľný. Magistrát spoločne so Slovak Investment Holding (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvoril zmluvu, ktorou založil obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grössling. Bratislava tým získala menšinového partnera, ktorý čiastočne pomôže s financovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta. Spoločnosť MKK Grössling, s.r.o., bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grössling aj ich následnú prevádzku.

Štátny investičný fond Slovak Investment Holding zároveň poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania mestskej obchodnej spoločnosti. Výška vkladu Hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850.000 eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky. Vďaka tomu bude možné získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, nakoľko sa zvýšia vlastné zdroje projektu.

Ďalším krokom tak sú čistiace a prípravné práce, doplnené o povoľovací proces. Prvé úpravy už prebehli, pričom sa obnovil komín, odstránili prístavby zo 70-tych rokov 20. storočia, odstránili nenosné konštrukcie v interiéri či opravili historické kotle. Čo sa týka povoľovania, mesto už má k dispozícii kladné záväzné stanovisko, projekt je teda v súlade s Územným plánom. Ďalším krokom je zisk územného rozhodnutia pre súvisiace stavby.  

 

Mesto musí získať územné rozhodnutie pre vonkajší bazén. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Územné konanie pre dostavbu kúpeľov i obnovu verejných priestorov v okolí začalo v priebehu uplynulých týždňov. V prvom prípade je predmetom zmena dokončenej stavby, tvorená stavebnými úpravami aj prístavbou pôvodného Grösslingu. To zahŕňa výstavbu vonkajšieho bazéna, vonkajšej terasy, prístupových schodov, skleníku knižnice či debarierizácie budovy. Rekonštrukcia samotnej budovy, teda kúpeľov a knižnice, územné rozhodnutie nepotrebuje.

Zo zverejnených dokumentov sa odhaľujú detaily jednotlivých častí projektu. Vonkajší bazén bude napríklad vymedzený ľahkou oceľovou konštrukciou s čiastočným skleneným prestrešením. Hlboký bude 1,2 metra a vodná plocha bude mať necelých 40 metrov štvorcových, nemožno tak očakávať, že by sa v ňom dalo športovo vyžiť. Vonkajšia terasa zas bude priamo prepojená s historickými bazénmi v interiéri budovy. Zaujímavým priestorom bude skleník Mestskej knižnice, určený pre organizáciu podujatí.

Dôležité informácie sa nachádzajú aj v upovedomení o začatí územného konania pre verejné priestory. Riešené budú plochy vymedzené križovatkami ulíc Medená – Kúpeľná na západnej strane, Medená – Tobrucká na východnej strane, z juhu jestvujúcim objektom kúpeľov Grössling a zo severnej strany súvislou mestskou zástavbou. Zrealizovaná tu bude parková úprava, obnova spevnených povrchov aj prepojenie a odstránenie bariér, ktoré kúpele od okolia oddeľujú. Zriadená tu bude aj zmieňovaná fontána.

Stavebník (mesto) avizuje, že sa mierne rozšíri zelená plocha, zachovajú sa vzrastlé stromy a odstráni sa bariéra medzi trávnikom a spevnenou plochou. V susedstve stromov popri budove kúpeľov budú do dláždeného chodníka vložené mreže. Výrazným dizajnovým prvkom v parku, prepájajúcim vonkajší a vnútorný priestor, bude rampa pre imobilných, ktorá okrem svojej základnej funkcie vytvorí aj miesto pre sedenie návštevníkov knižnice. Okolo parčíku na Medenej sa vybuduje chodník, pričom sa použije žulová dlažba, príp. mlatové povrchy. Tzv. sofijská dlažba bude zrecyklovaná inde.

Veľkou premenou prejde križovatka Medenej s Kúpeľnou, ktorá sa možno vyzdvihne na úroveň chodníka. Ulica sa zjednosmerní a súčasné pozdĺžne parkovanie sa nahradí šikmým (na severnej strane). Na Kúpeľnej sa bude parkovať len na jednej strane v záujme rozšírenia chodníka popri kúpeľoch.

Hlavné mesto teraz musí čakať na zisk územného rozhodnutia pre tieto časti projektu, následne môže žiadať o vydanie stavebného povolenia. V každom prípade, tento rok sa rekonštrukcia ešte nezačne. Podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy sa v prvej etape bude realizovať úprava verejného priestoru a knižnica. To by malo byť v prvej polovici budúceho roka. Celkové dokončenie celej rekonštrukcie, vrátane kúpeľov, je reálne asi až v roku 2027.

 

Knižnica vznikne v rámci prvej etapy. Zdroj: OPPS Architettura / Metropolitný inštitút Bratislavy

 

V každom prípade, klenot Bratislavy, ktorými kúpele Grössling jednoznačne sú, sa krok po kroku blížia k obnove. V tejto chvíli ostáva otázkou, ako sa projektu dotkne ekonomická situácia. Bratislavský rozpočet sa rokmi skôr zmenšuje ako zväčšuje, MIB aj Magistrát však deklarujú, že tento zámer zatiaľ nie je ohrozený. Ak to tak je, tak sa mesto čoskoro dočká novej vzácnej atrakcie a obnovenej pamiatky.

Kúpele Grössling sú zaujímavým príkladom previazania historickej tradície so súčasnými požiadavkami na kvalitu života. Pobyt v rekreačných kúpeľoch patrí k identite stredoeurópskych veľkomiest, ako je Budapešť a Viedeň. Kedysi to platilo aj o Bratislave. Zároveň súčasný mestský človek potrebuje ponuku možností, kde by mohol zlepšovať svoje zdravie, odbúravať stres či socializovať sa. Tento projekt je na to ideálny.

Naostatok, doteraz prezentované vizualizácie odhaľujú zámer na špičkovej architektonickej úrovni – porovnateľnej s rekonštrukciou iného neďalekého klenotu, Slovenskej národnej galérie. Aj tu architekti prepájali staršie historické vrstvy s modernými a súčasnými, aby vytvorili kvalitný priestor pre verejnosť. Grössling, hoci ide o inú typológiu a menší rozsah, môže byť podobne zásadným projektom ako galéria.

 

Pozrite si prípravné práce na obnovu Grösslingu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube